Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití licencí Creative Commons jako alternativy Copyrightu FF UK, 8.4.2013 Jan Vobořil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití licencí Creative Commons jako alternativy Copyrightu FF UK, 8.4.2013 Jan Vobořil."— Transkript prezentace:

1 Použití licencí Creative Commons jako alternativy Copyrightu FF UK, 8.4.2013 Jan Vobořil

2 Osnova přednášky ● Autorské právo (základní pojmy, fungování, omezení) ● Licence Creative Commons ● K čemu jsou? ● Jak fungují? ● Jaká jsou jejich omezení? ● Praktické zkušenosti s využitím licencí Creative Commons ve světě i ČR

3 Co je dílo? ● čl. 34 odst. 1 LZPS: ● „Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“ ● Co je dílem chráněným autorským zákonem (§2 odst.1 AZ) ● „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ X ● Dílem není zejména (§2 odst. 6 AZ) ● „námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě“ ● Díla, která nejsou chráněna autorským zákonem (§ 3 AZ) ● Úřední dílo ● Výtvory lidové kultury, pokud není jméno autora obecně známo

4 Práva autora „Vznikají v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékolli objektivně vnímatelné formě“ (§ 9 odst. 1 AZ) ● Osobnostní práva (§ 11 AZ) – Osobovat si autorství a rozhodovat o zveřejnění – Právo na nedotknutelnost díla ● právo rozhodovat o změnách ● právo aby nebyla snižována hodnota díla ● Majetková práva (§ 12 AZ) – Právo dílo užívat nebo toto právo poskytnout někomu jinému ● rozmnožování díla ● rozšiřování, pronájem, vystavování nebo zapůjčování originálu nebo rozmnoženiny ● právo na sdělování díla veřejnosti (živě, tiskem, přenosem v TV, ze záznamu...)

5 Trvání práv autora ● Osobnostních ani majetkových práv se nelze vzdát! ● Osobnostní práva zanikají † autora ● výjimka: právo osobovat si autorství, nesnižování hodnoty díla ● Majetková práva zanikají po uplynutí 70 let po † autora, jsou dědičná ● Volné dílo ● Co když dojde k porušení autorských práv? ● Určení autorství ● Zákaz zasahování do autorských práv a odstranění následků ● Přiměřené zadostiučinění (omluva, peníze)

6 Kdy může ten kdo není autorem užívat dílo? ● Třetí osoba musí mít k užití díla licenci ● Zákonné licence – Užití díla pro osobní potřebu včetně kopie pro osobní potřebu – Citace – Úřední a zpravodajská licence – Svěření některých práv autora nabyvateli ze zákona (zaměstnanecká díla, díla zhotovená na objednávku...) –... ● Licenční smlouva ● „Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném.“ (§ 46 odst. 1 AZ) ● Nevýhradní licence ● Výhradní licence ● Omezení užití (způsoby, množství, místo, čas apod.)

7 Problémy autorského práva ● Problémy s vymahatelností autorských práv ● Změna charakteru autorských děl a způsobu jejich šíření ● Pirátství a obrana proti němu (x soukromí, právo na informace) ● „Paušální náhrady“ z nosičů nebo přijímačů ● Co autoři od svých práv dnes čekají? ● Opt-in versus opt-out v autorském právu

8 Co nabízí CC licence? ● Creative Commons jsou licenční smlouvy uzavřené podle autorského zákona, které umožňují autorům jednoduchým způsobem určit podmínky užití díla při bezúplatném poskytování licence ● Podmínky se vyjadřují kombinací různých licenčních prvků, vychází z konceptu „some right reserved“. Jde o doplněk copyrightu. ● Lze využít u všech autrosky chráněných děl. ● Vývoj: ● Předchůdci zejména licence upravující využívání svobodného softwaru (GNU, GPL, FDL) ● 2002 – amer. nez. org. Creative Commons – licence CC ● 2009 – Creative Commons ČR – představena česká verze licencí (Národní knihovna ČR, Iuridicum Remedium, Masarykova univerzita v Brně)

9

10 Společné znaky CC licencí ● Licence je nabízena a poskytována neurčitému okruhu osob ● Smlouvu lze uzavřít, i když se o tom autor nedozví ● Licence je poskytována po celou dobu ochrany díla, jsou neodvolatelné (x ochrana u osobnostních práv) ● Nabyvatelé licence jsou vždy oprávněni dílo dále šířit a sdělovat veřejnosti ● Podmínkou všech licencí je uvedení autora původního díla ● Licence je nabízena bezúplatně, jsou nevýhradní ● Licence zanikají v případě porušení podmínek

11 Licenční prvky CC

12 Varianty licencí CC

13

14 V jaké podobě se s CC lze setkat? ● Commons Deed – zkrácené znění ● Legal Code – plné znění licenční smlouvy ● Digital Code – kód odkazující na znění licence

15

16 Co by měl autor při udílení licencí zvážit? ● Je dílo chráněno autorským právem? ● Jsem nositelem všech autorských práv k dílu? ● Vím, co znamenají jednotlivé licenční prvky? ● Mám jasno na jakou část díla se licence vztahuje? Co by měl vědět uživatel CC licencí? ● Vím, co znamenají jednotlivé licenční prvky? ● Co je potřeba učinit při šíření díla pod CC? ● Co se myslí úpravou díla? ● Pod jakou licencí lze dále čířit upravené dílo? ● Co se myslí komerčním použitím díla?

17 Využívání licencí CC Příklady ze světa a ČR ● Ted Talks ● Fiat ● Human Rights Watch ● Salman Khan ● Al Jazeera ● Národní úložiště šedé literatury ● ČHMÚ ● Bonus ● Metodický portál RVP.cz ● Wikiskripta

18 Závěry z poznatků z praxe Využití licencí CC je vhodné především tam kde: ● Se jedná o tyto oblasti využití: ● vzdělávání a výchova ● alternativní umění, hudební a audiovizuální produkce ● věda a výzkum ● veřejný sektor ● Autor chce maximalizovat dopad díla ● Autor chce otevřít prostor pro spolupráci s ostatními lidmi na úpravách díla ● Autor chce zvýšit výnosy z reklamy, z prodeje doplňkového zboží při zachování bezplatnosti užití primárního díla ● Autor chce dát pravidla bezplatnému užívání díla

19 Problémy a omezení licencí CC ● Obtížné dohlížení na dodržování podmínek licencí ● Je poskytovatel licence skutečně nositelem autorských práv? ● Nejasně vymezené pojmy (např. komerční využití, zpracování díla) ● Podle § 46 odst. 2 AZ nelze udělit licenci k neznámým způsobům užití díla ● Kolektivní správa

20 Děkuji za pozornost www.creativecommons.cz www.iure.org www.slidilove.cz info@creativecommons.cz voboril@iure.org


Stáhnout ppt "Použití licencí Creative Commons jako alternativy Copyrightu FF UK, 8.4.2013 Jan Vobořil."

Podobné prezentace


Reklamy Google