Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Baumgartner Třída: 1.L Datum:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Baumgartner Třída: 1.L Datum:"— Transkript prezentace:

1 Martin Baumgartner Třída: 1.L Datum: 4.10.2012
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc

2 Hmyz Hmyz je nejpočetnější skupinou živočichů, která zahrnuje více než milión popsaných druhů. Představuje více než polovinu všech známých žijících organismů.

3 Zajímavosti Třída hmyzu čítá asi 1 milion popsaných druhů. Odhaduje se, že dalších 5 až 100 milionů čeká na objevení. Bohužel kvůli činnosti člověka a jejímu vlivu na životní prostředí mnoho z těchto druhů zmizí dříve, než je naše věda objeví a popíše. Hmyz obývá všechny suchozemské biotopy včetně polárních krajin, pouští, solných či jinak chemicky předimenzovaných jezer či pramenů. Jediným biotopem, který hmyz neosídlil, je oceán. Hmyzlze často naléztv obrovských množstvích. To platí zejména o stěhovavých sarančích. Jedno takové hejno mělo rozlohu 6000 km2, vážilo 44 milionů tun a čítalo bilionů jedinců. Rovněž hnízda mravenců a termitů čítají miliony jedinců. Hmyz vynikátakéčichem. Například sameček martináče rozezná pach samičky až na 11 km a samička ho produkuje pouze 0,0001 mg. Hmyzje sice malý, alemá velkou sílu. Zatímco průměrný člověk uzvedne asi 80 % vlastní hmotnosti a slon %, někteří brouci chrobáci dokáží uzvednout až 4000násobek své hmotnosti. Blecha obecná jenejlepším skokanem. Při své velikosti 3 mm dokáže skočit až 330 mm daleko a 200 mm vysoko. Výšku svého těla přitom překoná 130krát a vystaví se přetížení 200 G (trénovaní astronauti zvládnou 10 G). Mezi hmyz patří takévelcí jedlíci. Housenka motýlaAntheraea polyphemuszkonzumuje v prvních 48 odinách po vylíhnutí 86000násobek hmotnosti, kterou měla při narození (3 kg vážící kojenec by musel sníst 258 tun jídla). Nejrychlejšípři pohybupo zemijsou brouci svižníci. Dokáží vyvinout rychlost až 60 cm/s (v přepočtu na váhu by závodní kůň musel běžet rychlostí 400 km/h).

4 Brouci Největší brouk Nejtěžší brouk
1. Titanus giganteus - 22 cm výskyt: Jižní Amerika čeleď: Tesaříkovití (Cerambycidae) Uvedená velikost však nebyla nikdy seriózně doložena. Maximální spolehlivě doložená délka tohoto druhu činí pouze 16,7 cm. Všeobecně je však tento druh považován za největšího brouka na světě a jeho latinské jméno ho k první přícce přímo předurčuje. Nejtěžší brouk Africký zlatohlávek goliáš je ze všeho hmyzu nejtěžší. Dorůstá délky až 12 cm a váží více než 110 gramů.

5 Žížaly a Motýli Nejdelší známý druh žížaly na světě je Microchaetus rappi z Jižní Afriky. Přibližně v roce 1937 byl v Transvaalu nalezen exemplář dlouhý 6,7 m, byl-li přirozeně natažený, a v průměru 20 mm široký. Rychlost letu hmyzu se měří obtížně, roli totiž hraje také rychlost větru v době měření, způsob měření (volný let, větrný tunel aj.) motýla Helicoverpa zea z čeledi můrovitých - 28 km/h. Jde o rychlost očištěnou od vlivu rychlosti větru. Mnoho hmyzu jistě létá rychleji, ale jeho rychlost nebyla dosud spolehlivě změřena. Nejpestřejší jídelníček má motýl Hyphantria cuneaz čeledi přástevníkovitých. Jeho housenky se v různých částech světa živí celkem asi 636 různými druhy rostlin. U motýla Prodoxus y-inversusz čeledi Prodoxidae bylo zjištěno nejdelší klidové stádium. Dospělí jedinci se vylíhli z kukel schovaných v živné rostlině po 19 letech, a to za umělých podmínek.

6 Sarančata Sarančí pohromy
Svou žravostí jsou pověstné především saranče, které jsou zásadně býložravé. Nájezdy "kobylek", správně sarančí stěhovavých, jsou dodnes postrachem zemědělců v Africe a Asii. Nadcházející pohromu signalizují zpočátku nenápadné změny uvnitř populací, obývajících často odlehlé oblasti. Po několika usedlých generacích se objevují nové stěhovavé formy sarančí (dříve někdy mylně považované za úplně jiný druh) a brzy se lavinovitě přemnoží. Miliardy jedinců se pak jako na povel zvednou a při průletu pustoší rozsáhlé zemědělské oblasti. Na podzim roku 1988 byl zdokumentován pohyb hejna sarančí druhu Schistocerca gregariaz Afriky do Karibiku v délce 4500km. Samozřejmě za vydatné pomoci větrných proudů. Tato kategorie migrace nezahrnuje druhy, které se po migraci (např. za účelem přezimování nebo rozmnožování) vracejí na původní místo. Nejvyšší spolehlivě naměřená rychlost byla zjištěna u sarančeSchistocerca gregaria- 33 km/h

7 Mravenci Mravenci náleží mezi blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) a jsou tudíž blízkými příbuznými včel, vos či čmeláků a podobně jako oni žijí ve velkých společenstvích, která lze považovat za vývojově nejvyšší formu existence bezobratlých živočichů. Jejich domov – mraveniště je jedna z nejdokonaleji organizovaných pospolitostí v říši hmyzu, v mnohém připomínající i společenství člověka. Mravenci jsou velmi výkonnými staviteli, chovateli, sběrači a lovci, kteří svojí činností ovlivňují rozsáhlá území. Nejodolnějším hmyzem v této kategorii je v přirozených podmínkách pouštní mravenec druhuCataglyphis bicolor, který žije na Sahaře. Teplota prostředí tam může dosáhnout až 70 stupňů a kritická teplota těla mravence dosahuje 55 stupňů. Konkurentem je australský pouštní mravenec druhuMelophorus bagoti, který snese podobnou zátěž. Jedinci tohoto druhu dokonce vyrážejí za potravou teprve když teplota povrchu dosáhne 56 stupňů.

8 Děkuji Za pozornost

9 Zdroje http://hmyz.net http://www.wallpaper.cz/


Stáhnout ppt "Martin Baumgartner Třída: 1.L Datum:"

Podobné prezentace


Reklamy Google