Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo DUM3.2_13_ 9 PředmětSpolečenské vědy, Tělesná výchova Tematický okruhZdravý životní styl Název materiáluDuchovní život člověka AutorMgr. Hana Topičová Datum tvorby 20. duben 2013Ročník 1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k doplnění učiva o duchovním životě člověka. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu jsou otázky a zamyšlení podchycující všeobecné povědomí žáků o duchovním životu člověka. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a zamyšlením pro žáky v oblasti problematiky vlivu duchovního života člověka na jeho životní styl. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Život člověka a jeho oblasti Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. T. G. Masaryk Potřeby a zájmy člověka:  Materiální (hmotné)  Psychické (duševní)  Sociální - např. bydlení, oblečení, jídlo - potřeba rozvíjet své city a rozum - potřeba pěstování vztahů k ostatním lidem Člověk potřebuje také prožívat krásu a hledá odpovědi na otázky o smyslu života, hledá příčiny proč tady je.

3 Život člověka a jeho oblasti Často kladené otázky např.: Odkud jsme se tu vzali? Co má v životě smysl? Co je smrt a je něco po ní? Tyto a podobné otázky si člověk klade např.:  v době nějaké životní krize (smrt blízkého člověka, těžká nemoc)  při prožívání něčeho krásného (pohled na východ slunce, krásná letní noc)  někdy člověk potřebuje blízkost druhého člověka, porozumění Toto jsou projevy duchovního života.

4 Duchovní život Duchovní život = hledání odpovědí na otázky o smyslu života, hledání příčiny proč tu člověk je … Obr.1

5 Víra Na většinu otázek o smyslu života, o úspěchu a neúspěchu, o bohatství a chudobě hledá člověk odpovědět po celou dobu své existence. Člověk může pouze věřit, že život má, či nemá smysl, nebo že je, či není posmrtný život. Termín víra má řadu významů. Může znamenat:  naše přesvědčení o nějaké skutečnosti  vyjádření naděje  vyjádření zásadní důvěry v něco nebo někoho  životní přesvědčení o základních pravdách a hodnotách života

6 Víra Víra (životní přesvědčení) v zásadní hodnoty je pro nás nezbytná. Víra nám umožňuje orientovat se ve světě a zaujímat vůči němu hodnotové postoje (vzhledem k dobru a zlu). Nestačí pouze věřit určitým nadčasovým hodnotám (dobro, lidskost apod.), ale člověk by měl učinit vše, co je v jeho silách, pro jejich naplnění. Život je dost dlouhý na to, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky, a ne časem. Seneca

7 Víra v sebe Proč je důležité, aby člověk poznal, kdo je – aby poznal sám sebe? Poznáním sebe sama může:  dospět k přehodnocení mylných názorů  překonat životní obtíže  prostřednictvím sebepoznání se učit poznávat a chápat druhé lidi Chceme zjistit kdo jsme, proč jsme tady… poznat svět a vesmír. Tím pádem také sebe.

8 Víra v sebe Je lidské, že se člověk během života dopouští mnoha omylů a chyb. Důležité si je je uvědomit a překonat. V průběhu života se člověk dostává do mnoha složitých situací. Tyto situace mohou vyústit v životní krizi. Každá krize se dá překonat, zvládnout vyhledáním pomoci. Překonáním krize, uvědoměním si chyb a omylů jichž dopouští a jejich překonáním se člověk stává zralejší – což napomáhá k duchovnímu růstu. Víra pomáhá člověku zvládat náročné životní situace, neboť vede k vědomí, že svět a život,včetně jeho vlastního života, má smysl.

9 Náboženská víra Náboženská víra rozšiřuje základní lidskou důvěru v kladné hodnoty. Náboženská víra říká, že za vším je hlubším smysl (Bůh apod.), který je původcem a ručitelem těchto hodnot, který řídí naše životy. Náboženská víra může mít charakter:  konzumní  angažovaný - vyznačuje se pohodlností a pasivností - věřící se snaží v rámci „božích výzev“ se zdokonalovat, usilovat o naplnění významných hodnot

10 Ateismus Jedním ze základních práv člověka je svoboda víry (být ateista nebo možnost věřit svému náboženství). Protikladem náboženské víry je ateismus. Ateismus je životní přesvědčení a z něho plynoucí životní postoje, že Bůh neexistuje. Ateismus může mít podobu:  konzumní  humanistický - výraz nezájmu a lhostejnosti o závažné problémy člověka - člověk aktivně hájící všelidské hodnoty

11 Otázky a úkoly 4. Který z charakterů (podob) náboženské víry či ateismu obohacuje duchovní život člověka a proč? 1. Jaké jsou projevy duchovního života? 2. Vysvětlete svými slovy pojmy víra a věřit. 3. Jaký je význam víry v našem životě? 5. Jakým způsobem lze vyřešit rozpor mezi náboženstvími a ateismem?

12 Použité zdroje Obr. 1 BARTOSZ KOSIOREK. [cit. 2013-10-28]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SunFromClouds.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google