Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlášky Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Alert Alert Prompt Prompt Confirm Confirm Alert – zobrazí upozorňovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlášky Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Alert Alert Prompt Prompt Confirm Confirm Alert – zobrazí upozorňovací."— Transkript prezentace:

1 Hlášky Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Alert Alert Prompt Prompt Confirm Confirm Alert – zobrazí upozorňovací okno s textem Alert – zobrazí upozorňovací okno s textem Obr. 2Obr. 1

2 Hlášky Prompt – zobrazí dialogové okno a čeká na zadání dat. Po zadání dat skript pokračuje v činnosti. Prompt – zobrazí dialogové okno a čeká na zadání dat. Po zadání dat skript pokračuje v činnosti. Obr. 4 Obr. 3

3 Hlášky Confirm – zobrazí povrzující dialog ANO/NE. Návratová hodnota je PRAVDA/NEPRAVDA – true/false. Confirm – zobrazí povrzující dialog ANO/NE. Návratová hodnota je PRAVDA/NEPRAVDA – true/false. Obr. 6 Obr. 5

4 Proměnné V JavaScriptu se proměnná deklaruje klíčovým slovem var. V JavaScriptu se proměnná deklaruje klíčovým slovem var.Například: var x=5; var jmeno="Novák"; Proměnná se vypíše např. příkazem: document.write(x) nebo document.write(jmeno)

5 Větvení Pro větvení programu se používají funkce: Pro větvení programu se používají funkce: if (podmínka) if (podmínka) while (podmínka) while (podmínka) for (inicializace; podmínka; krok) for (inicializace; podmínka; krok) Příklad na podmínku (testování prospěchu): Příklad na podmínku (testování prospěchu): var prospech="prospěl"; if (prospech=="prospěl s vyznamenáním"){ document.write("Je to super"); } else { document.write("Nic moc"); }

6 Příkaz while Příkaz while je cyklus s podmínkou na začátku. Příkazy se provádí tak dlouho, dokud platí daná podmínka. Příkaz while je cyklus s podmínkou na začátku. Příkazy se provádí tak dlouho, dokud platí daná podmínka. Výpis čísel 1 až 10 Výpis čísel 1 až 10 var i = 0; while (i <= 9) { i++; document.write(i); }

7 Příkaz for Příkaz for je cyklus s daným počtem opakování. Příkaz for je cyklus s daným počtem opakování. Výpis čísel 1 až 10 Výpis čísel 1 až 10 var i=0 for (i=1; i<=10; i++) document.write(i);

8 Práce s datem a časem V JavaScriptu je datum a čas obsažen v objektu Date. V JavaScriptu je datum a čas obsažen v objektu Date. Výpis aktuálního data z počítače: Výpis aktuálního data z počítače: document.write(new Date()); Výpis datumu: Výpis datumu: datum=new Date(); mesic=datum.getMonth()+1; //leden je 0 den=datum.getDate(); document.write("Dnešní datum je "+den+". "+mesic+".");

9 Zjištění části data VlastnostHodnotyVýznam getFullYear()rok4 číslice getMonth()měsícleden je nula getDate()číslo dne v měsíci1 je prvního getDay()číslo dne v týdnuneděle je nula getHours()počet hodin od půlnoci 0 je půlnoc a hodina po ní getMinutes()počet minut od začátku hodiny 0 je první minuta, 59 poslední getSeconds()počet sekund od začátku minuty getMilliseconds() počet milisekund od začátku sekundy getTime()počet milisekund od 1. 1. 1970

10 Otázky k opakování 1. Jaké typy hlášek znáte v JavaScriptu? 2. Jakým způsobem se deklarují proměnné? 3. Jaké jsou příkazy pro větvení programu? 4. Jaký rozdíl mezi příkazem while a for?

11 Použité zdroje JANOVSKÝ, Dušan. Www.jakpsatweb.cz: JavaScript: „Návody na použití jazyka“ [online]. 9. února 2013 13:30. Dostupný z WWW: http://www.jakpsatweb.cz/javascript/ http://www.jakpsatweb.cz/javascript/ Použité obrázky: Vlastní


Stáhnout ppt "Hlášky Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Hlášky v JavaScriptu jsou trojího typu: Alert Alert Prompt Prompt Confirm Confirm Alert – zobrazí upozorňovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google