Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Napoleon Bonaparte. NAPOLEON BONAPARTE Období konzulátu v pozici prvního konzula měl fakticky v rukách veškerou moc ve státě, výkonnou i zákonodárnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Napoleon Bonaparte. NAPOLEON BONAPARTE Období konzulátu v pozici prvního konzula měl fakticky v rukách veškerou moc ve státě, výkonnou i zákonodárnou."— Transkript prezentace:

1 Napoleon Bonaparte

2 NAPOLEON BONAPARTE Období konzulátu v pozici prvního konzula měl fakticky v rukách veškerou moc ve státě, výkonnou i zákonodárnou občanům zůstává rovnost před zákonem a volební právo, ale Deklarace práv přestává být součástí ústavy příprava na návrat monarchie 1804 – Napoleon vydává Občanský zákoník ◦ kompromis mezi předrevolučními a revolučními zákony 1804 – Napoleon se prohlašuje císařem a z Francie se opět stává dědičná monarchie území Francie se díky Napoleonovým vojenským úspěchům rozrůstá a vnitřní situace se také pomalu uklidňuje obliba Napoleona je obrovská

3 NAPOLEON BONAPARTE Císařství Počátky a první porážka i v pozici císaře pokračuje Napoleon ve výbojích – stojí proti Prusku, Rakousku, Rusku a Velké Británii 1805 – bitva u mysu Trafalgar – britský admirál Nelson poráží francouzskou flotilu 1805 – v bitvě tří císařů poráží Napoleon vojska rakouského císaře Františka II. a ruského cara Alexandra I. 1806 – Napoleon završuje konec Svaté říše římské porážkou Pruska a vyhlašuje Rýnský spolek snaha o ovládnutí celé Evropy si žádá porazit Rusko a Velkou Británii

4 admirál Nelson Horatio Nelson, 1. vikomt Nelson, 1. vévoda z Bronté, KB (29. září 1758 – 21. října 1805) V roce 1805 potvrdil nadvládu Británie na moři vítězstvím v bitvě u Trafalgaru, kde porazil spojené francouzsko-španělské loďstvo.KB29. září175821. října1805 bitvě u Trafalgarufrancouzskošpanělské

5 NAPOLEON BONAPARTE Císařství Počátky a první porážka i v pozici císaře pokračuje Napoleon ve výbojích – stojí proti Prusku, Rakousku, Rusku a Velké Británii 1805 – bitva u mysu Trafalgar – britský admirál Nelson poráží francouzskou flotilu 1805 – v bitvě tří císařů poráží Napoleon vojska rakouského císaře Františka II. a ruského cara Alexandra I. 1806 – Napoleon završuje konec Svaté říše římské porážkou Pruska a vyhlašuje Rýnský spolek snaha o ovládnutí celé Evropy si žádá porazit Rusko a Velkou Británii

6 František II. František I. (12. února 1768, Florencie – 2. března 1835, Vídeň) byl v letech 1792–1835 králem uherským a českým, v letech 1804–1835 císařem rakouským a jako František II. v letech 1792–1806 posledním císařem Svaté říše římské národa německého.12. února1768Florencie2. března1835Vídeň1792uherskýmčeským18041806císařemSvaté říše římské národa německého

7 NAPOLEON BONAPARTE Císařství Počátky a první porážka snaha o ekonomický pád Velké Británie nebyla příliš úspěšná Napoleon vyhlašuje kontinentální blokádu – zákaz dovozu anglického zboží na kontinent – nemá však prostředky, aby donutil všechny státy ji dodržovat válečné tažení na Pyrenejský poloostrov také nebylo úspěšné Španělé vedli tzv. guerillovou = partyzánskou válku Francouzi pak byli s britskou pomocí z Portugalska i Španělska vytlačeni porážky Francie chce využít rakouský císař František I., je však poražen a musí se stát Napoleonovým spojencem a dát mu svou nejstarší dceru Marii Luisu za manželku

8 NAPOLEON BONAPARTE Ruské tažení a Napoleonův pád 1812 - z důvodu nedodržování kontinentální blokády se Napoleon rozhodl pro válečnou výpravu do Ruska Napoleon přeceňuje své možnosti a domnívá se, že Rusko rychle porazí proti Napoleonovi stojí maršál Kutuzov, který vynikající taktikou vtahuje Napoleona stále hlouběji do vnitrozemí a první bitvu svádí až nedaleko Moskvy u Borodina Napoleon se rozhodl přezimovat v Moskvě, ale Rusové ji sami zapálili jinde přezimovat nemohl a musel ve velkých mrazech ustupovat stejnou cestou jako přišel – bez zásob a při obrovských ztrátách – z 500 000 mužů přežilo 50 000 situace využívají Prusko a Rakousko a chystají útok Napoleon se narychlo vrací do Francie pro novou armádu, ale je v roce 1813 v bitvě národů v Lipska poražen po dobytí Paříže je Napoleon donucen odstoupit a odebrat se na ostrov Elba na trůn se vrací dynastie Bourbonů v čele s Ludvíkem XVIII.

9 maršál Kutuzov Michail Illarionovič kníže Golešniščev-Kutuzov-Smolenskij (16. září 1747, Petrohrad, Rusko - 28. dubna 1813, Bolesławiec, Slezsko, dnešní Polsko) byl významný ruský vojevůdce z období Napoleonských válek.16. září1747PetrohradRusko28. dubna1813BolesławiecSlezsko PolskovojevůdceNapoleonských válek

10 NAPOLEON BONAPARTE Vídeňský kongres září 1814 – jaro 1815 po bitvě u Lipska se schází mezinárodní kongres ve Vídni, který má zajistit, aby se už situace nemohla opakovat jednání kongresu je přerušeno Napoleonovým útěkem z Elby znovu se prohlašuje císařem a hodlá znovu vybojovat svou pozici díky spojeným silám ostatních evropských států je však v červnu 1815 u belgického Waterloo poražen definitivně následně je deportován na ostrov Svatá Helena, kde v roce 1821 umírá jeho smrt je dodneška plná dohadů hlavní postavou kongresu je rakouský kancléř kníže Metternich cílem kongresu je uspořádat Evropu a pokud možno ji vrátit do doby před VFBR je dojednán návrat všech panovnických rodů na trůny Francie se musí vrátit do svých původních hranic Rusko získává část Polska a Finsko, Prusko několik území v bývalé Svaté říši a část Polska, Rakousko sever Itálie a Británie některé francouzské kolonie Rusko, Prusko a Rakousko uzavírají Svatou alianci - dohodu, která má pro příště zajistit vzájemnou spolupráci při potlačování revolucí a nepokojů

11 vévéda z Welligtonu Arthur Wellesley, 1. vévoda z Wellingtonu (pravděpodobně 1. května 1769 – 14. září 1852) byl britský vojevůdce a státník.1. května176914. září1852britský vojevůdcestátník

12 kníže Metternich Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže Metternich- Winneburg-Ochsenhausen, vévoda z Portelly (15. května 1773 Koblenz – 11. června 1859 Vídeň) byl rakouský šlechtic, politik a diplomat.15. května1773 Koblenz11. června1859Vídeňrakouskýpolitikdiplomat

13 Napoleon Bonaparte 1. konzul – v rukou soustřeďuje veškerou moc návrat Francie k monarchii 1804 – nový občanský zákoník 1804 – korunován císařem rozšiřování území Francie, uklidňování vnitropolitické situace Francie x Velká Británie, Rakousko, Rusko, Prusko 1805 – francouzská flotila zničena u Trafalgaru Nelsonem 1805 – bitva tří císařů u Slavkova, Napoleon vítězí ◦ konec Svaté říše římské ◦ vznik Rýnského spolku ◦ snaha o ovládnutí celé Evropy vyhlášení kontinentální blokády – zákaz dovozu anglického zboží na kontinent – neúspěch tažení na Pyrenejský poloostrov také neúspěšné výprava do Ruska = katastrofa, Napoleon prakticky poražen

14 Napoleon Bonaparte 1813 – bitva národů u Lipska porážka znamenala abdikaci a odchod na Elbu 1814-1815 – Vídeňský kongres (Metternich) – snaha o dohodu proti revoluci – přerušen Napoleonovým útěkem z Elby stodenní císařství – definitivní porážka v Waterloo 1821 – smrt na ostrově Svatá Helena snaha kongresu o návrat do předrevoluční doby byla završena podpisem Svaté aliance a změnami na mapě Evropy došlo k restauraci původních panovnických rodů svržených Napoleonem


Stáhnout ppt "Napoleon Bonaparte. NAPOLEON BONAPARTE Období konzulátu v pozici prvního konzula měl fakticky v rukách veškerou moc ve státě, výkonnou i zákonodárnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google