Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERREG IVC říjen 2010 1 OP Meziregionální spolupráce 25. září 2012 Hradec Králové Odborný seminář: Dotace pro obce – projekty mezinárodní spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERREG IVC říjen 2010 1 OP Meziregionální spolupráce 25. září 2012 Hradec Králové Odborný seminář: Dotace pro obce – projekty mezinárodní spolupráce."— Transkript prezentace:

1 INTERREG IVC říjen 2010 1 OP Meziregionální spolupráce 25. září 2012 Hradec Králové Odborný seminář: Dotace pro obce – projekty mezinárodní spolupráce

2 INTERREG IVC 2 Obecná charakteristika OP INTERREG IVC

3 INTERREG IVC 3 Základní charakteristika Operační program pro 27 členských zemí EU plus Norsko a Švýcarsko Jediný program INTERREG pokrývající celé území EU Geografická rozmanitost partnerství

4 INTERREG IVC 4 Základní charakteristika Cíl Programu zlepšovat efektivitu regionálně rozvojových politik přispívat k hospodářské modernizaci a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy prostřednictvím výměny zkušeností a znalostí sbližování méně zkušených regionů s více zkušenými zajištění přenosu získané best practice do hlavních programů SF (mainstream )

5 INTERREG IVC 5 Základní charakteristika Interreg IVC jako kapitalizační program Kapitalizace: Proces optimalizace výsledků dosažených ve specifické oblasti regionální politiky; kapitalizační aktivity se skládají ze sběru, analýzy, šíření a přenosu nejlepších postupů (best practices) v určité oblasti politiky

6 INTERREG IVC 6 Charakteristika INTERREG IVC INTERREG IVC Řídící orgán a sekretariát programu sídlí ve francouzském Lille rozpočet 321 mil. EUR na celé programové období program určen pro všechny regiony EU partneři alespoň ze 3 zemí princip vedoucího partnera zpětné financování neinvestiční, měkké projekty určen pro veřejné a veřejnoprávní orgány a řídící orgány operačních programů účastnícího se regionu míra spolufinacování:85% z ERDF pro nové čl. státy 75% z ERDF pro staré čl. státy

7 INTERREG IVC 7 Priority programu Priority Programu 1.Inovace a znalostní ekonomika (55%) inovace, rozvoj výzkumu a technologie podnikání a SMEs informační společnost zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělání 2. Životní prostředí a ochrana před riziky (39%) přírodní a technologická rizika vodní hospodářství odpadové hospodářství biodiverzita a uchování přírodního dědictví energie a udržitelná veřejná doprava kulturní dědictví a krajina

8 INTERREG IVC 8 Konkrétní projekty

9 INTERREG IVC 9 Projekt: RAPIDE Rozpočet: 1 430 473 Eur (ERDF) Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura JZ Anglie Český partner: Jihočeská agentura na podporu inovačního podnikání, o.p.s. (69 288 Eur) Zaměření: přínos veřejného sektoru k podpoře inovací inovace, vědecký a technologický rozvoj Cíl: podpora MSP s přenosem inovativních produktů a služeb na trh rychleji a tím přispět k rychlejšímu ekonomickému rozvoji kraje Výstupy: Regionální akční plán – obsahuje základní principy stimulace inovací v kraji Metodika BLUES – jednoduchá metodika pro hodnocení start-upů/začínajících podnikatelů, umožní potenciálním investorům posoudit životaschopnost start-upů Pitching software – metodický software, který pomáhá inovátorům přesvědčit druhou stranu o výhodnosti svého nápadu. Pomáhá při prezentaci nápadu potenciálním investorům. Příklady projektů

10 INTERREG IVC 10 Projekt: OSEPA Rozpočet: 1 473 599 Eur (ERDF) Vedoucí partner: Centrální sdružení měst a obcí Řecka Český partner: Kraj Vysočina (102 706 Eur) Zaměření: využití „open source“ software ve veřejné správě informační společnost Cíl: podpora a zvyšování povědomí o výhodách/nevýhodách, přínosech, finanční dostupnosti open source software identifikace podmínek, kdy využití open source software bude technicky, finančně i legálně možnou variantou tradičnímu IT softwaru Výstupy: průzkum současného přijímání Open Source softwaru veřejnou správou, tak i rady těm orgánům veřejné správy, které budou ochotny na tento software přejít. podpora rozvoje aplikací pro správu dukumentů ve veřejné správe, které sníží výdaje, zvláště za softwarové licence. Příklady projektů

11 INTERREG IVC 11 Projekt: UNICREDS Rozpočet: 1 710 860 Eur (ERDF) Vedoucí partner: Cornwall County (UK) Český partner: Jihočeský kraj (40 350 Eur), Jihočeská univerzita (66 627 Eur) Zaměření: podpora spolupráce univerzit se soukromou a veřejnou sférou zaměstnanost, lidský kapitál a vzdělávání Cíl: přispět k přeměně zaostávajících regionů na centra výzkumu a inovací prostřednictvím nového modelu ekonomického rozvoje (tzv. triple helix model) Výstupy: -podpora univerzitním studentům najít uplatnění na trhu práce ještě před skončením studia -zprostředkování placených stáží pro studenty -stínový program manažera (Agentura profesního rozvoje) Příklady projektů

12 INTERREG IVC 12 Stav implementace OP INTERREG IVC

13 INTERREG IVC 13 Předloženo celkem Předloženo s CZ partnery Schváleno celkem Schváleno s CZ partnery 1. výzva49172418 2. výzva481627412 3. výzva29871 4. výzva355498218 Celkem135719120439 Do roku 2014 nebudou realizovány žádné nové výzvy!!

14 INTERREG IVC 14 Finance programu (ERDF) Celkový rozpočet programu na projekty: 302 mil € (ERDF) Čeští partneři ve schválených projektech z 1., 2., 3. a 4. výzvy mají schválené rozpočty v celkové výši 5,2 mil EUR. V současnosti CZ partneři procertifikovali 1,9 mil. EUR.

15 INTERREG IVC 15 Počet projektových partnerů v předložených projektech Srovnání 1., 2., 3. a 4. výzva

16 INTERREG IVC 16 Počet vedoucích partnerů ve schválených projektech 1.+2.+3.+4.výzva 7 3 21 5 11 21 7 25 33 23 3 9 15 2 3 1 2 7 1 Slovensko Slovinsko Estonsko Malta žádný vedoucí partner ve schválených projektech 1 1 1 1 1

17 INTERREG IVC 17 Počet schválených projektů v 1.+2.+3.+4. výzvě podle zemí

18 INTERREG IVC 18 Kraje ČR 1., 2., 3. a 4. výzva INTERREG IVC Kraj předložené projekty partneři v předložených projektech nezpůsobilé projekty schválené projekty partneři ve schválených projektech Hl. m. Praha 5257667 Jihočeský 171937 8 Jihomoravský 1112222 Královehradecký 88100 Liberecký 88100 Moravskoslezský 2831544 Olomoucký 15 344 Pardubický 11000 Plzeňský 56211 Středočeský 1820633 Ústecký 28 455 Vysočina 12 155 Karlovarský 11011 Zlínský 55233 Celkem ČR 19122429394343 EU + CH + NO 1357cca 14000250204?

19 INTERREG IVC 19 Průběh implementace projektů INTERREG IVC Počet schválených projektů Počet ukončených projektů Termín ukončení většiny projektů 1. výzva4140Konec 2011 2. výzva747Konec 2012 3. výzva70Konec 2012 4. výzva820Konec 2014 Celkem20447

20 INTERREG IVC 20 Budoucí podoba OP INTERREG VC

21 INTERREG IVC 21 Budoucnost INTERREG IVC Meziregionální spolupráce v navržených nařízeních a SSR: Cíl: posílit politiku soudržnosti Prostřednictvím: Výměny zkušeností za účelem přenosu dobré praxe (mimo jiné spojené s implementací hlavních OP) do OP v rámci cíle Investice do růstu a pracovních míst Podporou spolupráce výzkumných klastrů a institucí založených na zkušenostech z iniciativy „Regions of Knowledge“ ze 7. RP

22 INTERREG IVC 22 Budoucnost INTERREG IVC Aktivita 1: Strategické platformy Cíl: Podpora/urychlení procesu vzájemného učení se mezi ŘO regionálních operačních programů Posílit výsledky dosažené v rámci „hlavních“ projektů IVC/VC a umožnit jejich využití širšímu okruhu zájemců Až 11 tématických platforem podle počtu vybraných tématických cílů pro budoucí program (EK i některé státy chtějí zaměření programu omezit na méně témat) Aktivity (s podporou tématických expertů): tématické konference semináře, webové stránky, sběr dat, studie, analýzy

23 INTERREG IVC 23 Budoucnost INTERREG IVC Aktivita 1: Strategické platformy Implementace: Příjemce: jediná organizace zodpovědná za chod platformy Výběr: jediná otevřená výzva pro každou platformu Úzký podíl uživatelů programu na řízení platforem Trvání: celé programové období Regiony mohou vstoupit do platformy kdykoliv Financování: 85% ERDF/ 15% národní spolufinancování členskými státy programu

24 INTERREG IVC 24 Budoucnost INTERREG IVC Aktivita 2: Hlavní projekty („mainstreamové“) Cíl: podobný současným projektům v rámci INTERREG IVC Navíc: Zaměřené na řízení/implementaci regionálních OP v rámci cíle Investice do růstu a pracovních míst Hlavní cíl: přenos dobré praxe do OP v rámci cíle Investice do růstu a pracovních míst 1. fáze: výměna zkušeností/dobrých praxí 2. fáze: monitorování implementace dobrých praxí Podpora spolupráce mezi inovativními vědeckými klastry (vycházející ze spolupráce iniciativy 7. RP „Regions of Knowledge“)

25 INTERREG IVC 25 Budoucnost INTERREG IVC Aktivita 2: Hlavní projekty („mainstreamové“) Implementace: Příjemce: veřejné orgány, veřejnoprávní subjekty, soukromé subjekty (v případě udělení výjimky z veřejné podpory) Výběr: pravidelné výzvy (otevřené i cílené) Trvání: hlavní fáze až 3 roky, druhá fáze až 2 roky Financování: je třeba určit, národní spolufinancování od příjemců

26 INTERREG IVC 26 Budoucnost INTERREG IVC Další kroky 25.-26.6. 2012 - 11. zasedání MV - hl. bod jednání budoucí podoba programu - časový plán - oficiální ustavení Programming Committee - určení současného ŘO přípravou nového OP Léto 2012 - výběrové řízení na ex-ante hodnocení Říjen 2012 – jednání programming committee Listopad 2012 – 12. zasedání MV Březen 2013 – zveřejněna předběžná verze OP Červenec 2013 – veřejná konzultace k OP Srpen 2013 – předložení OP EK ke schválení

27 INTERREG IVC 27 Pavel Lukeš Ministerstvo pro místní rozvoj odbor evropské územní spolupráce Staroměstské nám. 6 pracoviště Na Příkopech 3 telefon: +420 234 154 415 e-mail: pavel.lukes@mmr.cz internet: www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz www.interreg4c.eu


Stáhnout ppt "INTERREG IVC říjen 2010 1 OP Meziregionální spolupráce 25. září 2012 Hradec Králové Odborný seminář: Dotace pro obce – projekty mezinárodní spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google