Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posílení státní exekutivy České republiky v oblasti metrologie Rozpočet financování dlouhodobých činností NMi Cor van der Ploeg TwL projekt CZ2003/005-601.08.09.02.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posílení státní exekutivy České republiky v oblasti metrologie Rozpočet financování dlouhodobých činností NMi Cor van der Ploeg TwL projekt CZ2003/005-601.08.09.02."— Transkript prezentace:

1 Posílení státní exekutivy České republiky v oblasti metrologie Rozpočet financování dlouhodobých činností NMi Cor van der Ploeg TwL projekt CZ2003/005-601.08.09.02

2 Rozpočet financování NMi Přehled financování určeného k údržbě a rozvoji státních etalonů a k dohledu nad užívanými měřidly Brno, ČMI, duben 2006 Cor van der Ploeg Cvanderploeg@nmi.nl

3 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 3 Obsah Úvod –s intermezzem do zákonné metrologie v Holandsku a NMi VSL Udržování a realizace NMS Výzkum a vývoj NMS Klíčová porovnání Dohled Příprava legislativních materiálů a mezinárodní zastupování Další dohledové aktivity

4 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 4 Úvod (1) Projekt Twinning Light pro posílení státní exekutivy v České republice v oblasti metrologie –Twinning je zaměřen na přístup k ne-harmonizované části regulované oblasti na poli měřidel v EU a na Prezentování zkušeností a praktického přístupu k regulaci a k dohledu na poli lékařských přístrojů, které plní funkci měření. Tato prezentace bude zaměřena na:  Holandský příklad financování údržby a vývoje státních etalonů a dohledu nad užívanými měřidly.

5 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 5  Kalkulování rozpočtu pro údržbu a rozvoj státních etalonů a dozor nad měřidly v užívání NMi Které komponenty vzít v úvahu v procesu přípravy rozpočtu –Udržování a realizace –Výzkum a vývoj –Klíčová přirovnání –Kontroly –Příprava zákonů a zastupování Úvod (2)

6 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 6 Úvod (3), Holandská legální metrologie Krátké intermezzo o organizaci legální metrologie v Holandsku

7 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 7 Legální metrologie v Holandsku (1) Privatizace legálních metrologických služeb (’89) –Nový zákon o vahách a mírách –Nederlands Meetinstituut b.v. (NMi) –Plně vlastněno ministerstvem hospodářských věcí –TNO je podílníkem v NMi od roku 2001, TNO je vůdčí holandská nezávislá výzkumná organizace –Nový zákon o metrologii 2006 zavádí MID (Rozsah širší, než korektní obchodování) NMi je jednou z centrálních organizací –Dva rozdílné profily (legální metrologie) –NMi Certin a Verispect

8 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 8 Legální metrologie v Holandsku (2) NMi b.v. Jan Ridder NMi VSL b.v. Jan Ridder NMi Certin b.v. Pieter van Breugel Verispect b.v. Cees van Mullem

9 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 9 NMi Certin b.v. Přístup na trh –Schválení typu –Prvotní ověření –Znovu-ověření po opravě –Pověření k ověřování (prostřednictvím Verispect) –Systémová certifikace (společnosti) –Notifikovaná osoba pro NAWI Nařízení (CE) Na komerčních základech, bez smlouvy se státem Situovaný ve městě Dordrecht (75 zaměstnanců)

10 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 10 Verispect b.v. Dozor na trhu –Namátkové kontroly –Ochrana spotřebitelů a korektní obchodování –Bezplatné pro majitele –Zákon o vahách a mírách, zákon o hernách a puncování –Organizace rozdělena do dvou odborů se 40 inspektory po celé zemi Veškeré činnosti jsou prováděny na základě smluv uzavřených se státem Ředitelství je situováno ve městě Delft, 58 zaměstnanců

11 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 11 Zákon o vahách a mírách Přístroje na vážení Přístroje na měření (délek) Systémy na měření tekutin Plynoměry Elektroměry Závaží Taxametry Implementace MID (Nově schválený zákon o metrologii implementuje MID)

12 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 12 Dozorová služba Namátkové, neočekávané kontroly Schválení shody typu přístrojů Kontroly v místě uživatele Četnost závisí na metrologických vlastnostech Nezávislé na schvalování typů a prvotním ověření Nákladově efektivní pro majitele Majitel/uživatel odpovídá za přístroj

13 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 13 Dozor Výsledek kontroly: –Metrologické charakteristiky v souladu s požadavky –Pečeti jsou porušeny/bez porušení –Nebylo provedeno prvotní ověření –Údržba přístroje V závislosti na chybě, následná opatření: –Oprava, za niž zodpovídá majitel –Zamítnutí, znovu-ověření –Inspektor se vrátí zpět po dvou měsících

14 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 14 Spolupráce Při provádění kontrol, inspektoři berou v úvahu zjištění provedená odbornými osobami, nebo korporacemi, které při provozování profese nebo podniku udržují, nebo ověřují měřící a váhové přístroje. Dohody o spolupráci s výrobci a se společnostmi, které provádí údržbu. –Systém kvality založený na ISO 9001:2000 –Analýzy postupů a pracovní návody –Technický audit personálu –Oficiální dohoda –Známka spolupráce

15 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 15 Proč spolupráce? Zodpovědnost za měřící přístroj částečně přechází ze státu na majitele/uživatele. Spolupráce vede k efektivnímu dozoru a tam, kde je to aplikovatelné, také k úsporám pro stát. Výhody pro majitele/uživatele měřícího přístroje: menší prostoje ve výrobních procesech. Spolupráce se 68 společnostmi ve všech dozorovaných sektorech.

16 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 16 Dozor - Shrnutí Dozorové systémy se liší stát od státu –Závisí na kultuře státu –Na roli státních orgánů –Nezávislé na schválení typu Holandský systém zahrnuje větší míru odpovědnosti na majiteli/uživateli. Spolupráce vede ke snížení státních výdajů a nabízí přínosy pro majitele měřících zařízení.

17 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 17 Údržba má za úkol udržovat : –úroveň velikost nejistoty NMS –NMS v činnosti –SK (systém kvality) –kontakty uvnitř infrastruktury metrologie Realizace : –zlepšuje velikost nejistoty NMS –upravuje NMS podle nových (mezinárodních) požadavků –zavádí SK –významně rozšiřuje NMS Vývoj –zavádění nových norem a realizace nových metod Úvod (4)

18 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 18 Úvod (5) Výzkum –Výzkum nových norem a metod Dohled –Dohled nad přístroji používanými v legální oblasti Příprava zákonu a mezinárodního zastupování –Příprava zákonů a participace ve skupinách EU –Zastupování v OIML, WELMEC atd. Oddělené smlouvy pro oblasti puncování a heren

19 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 19 Úvod (6)

20 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 20 Královská Rozhodnutí –Jednotky –Státní etalony –Ustavení Národního institutu pro státní etalony  NMi VSL pro veškeré státní etalony  Krátké představení NMi VSL Krátké představení NMi VSL Státní etalony; Zákon NMi B.V. NMi Van Swinden Laboratoř NMi Certin Verispect

21 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 21 Odpovědnosti Nizozemská vláda podepsala Metrickou konvenci v roce 1929 Užívání systému SI je povinné od roku 1979 (Nařízení 80/181/EEG) Nizozemský zákon o metrologii stanoví : –Které jednotky se uznávají –Udržování a rozvoj státních etalonů je popsáno ve zvláštním nařízení (AMVB) –Jako státní bude určen pouze jeden státní metrologický institut –Požadavky na národní metrologický institut –Rada pro metrologii Zákon o metrologii byl nedávno novelizován (2006)

22 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 22 Standaardenbesluit 1989 Uveřejněno 19. dubna 1989 Státní etalony budou udržovány pro váhu, délku, teplotu, elektrické napětí, elektrický odpor Popis, jakým způsobem musí být etalony udržovány nebo realizovány NMi VSL B.V. byl ustanoven jako holandský NMI dne 24. dubna 1989

23 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 23 Standaardencontract Smluvní dohoda mezi MEA a VSL byla podepsána dne 1. května 1989 Smlouva se obnovuje pro každý další rok NMi VSL je ve smyslu smlouvy povinna: –Udržovat a realizovat etalony uvedené v “Standaardenbesluit” –Udržovat kalibrační laboratoře pro tyto etalony –Udržovat a realizovat další etalony a laboratoře pro jejich kalibraci dle popisu uvedeného ve “Smlouvách o udržování” (náš roční plán prací) –Zajistit, aby úroveň neurčitosti státních etalonů byla srovnatelná s úrovní mezinárodní

24 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 24 Smlouva o VSL s MEA SBO Smlouva (~ 35 člověko-let) –Udržování (státních) etalonů –Vývoj nových etalonů –Infrastruktura metrologie –Investice Klíčová porovnání (~ 3 člověko-roky) Smlouva o výzkumu (~ 8 člověko let)

25 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 25 Smlouvy o etalonech 2004

26 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 26 Údržba a realizace (1) Každoroční nabídka vůči MoEA provedená v rámci smlouvy, je rozdělená do tří částí: –Plán prací na realizaci smlouvy –Seznam aktivit pro každý NMS a pro mezinárodní participaci (Metrická konvence, Euromet atd.), včetně uvedení hodin a peněz –Cíle a zdroje

27 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 27 Obsah plánu prací –Úvod –Všeobecně –Aktivity V rámci smlouvy Další aktivity –Obrat v kalibracích –Nabídka údržby 2003 –Finanční základna a výpočet nákladů Základna Výpočet Zabudování nákladů –Dlouhodobé plánování 2004, 2005, 2006 Údržba a realizace (2)

28 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 28 Nabídka údržby a realizace 2003 –Hodinové mzdové náklady –Náklady určené na financování –Náklady na sub-dodavatelskou část smlouvy –Režijní náklady –Investice do etalonů na základě principu časově rozdělené amortizace –Náklady na modernizaci kanceláří na základě principu časově rozdělené amortizace Údržba a realizace (3)

29 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 29 (Pokračování z předchozí strany) –Ostatní náklady související s: se spotřebou materiálu ostatními osobními náklady ostatními náklady na budovy a pozemky nájemným používáním technického investičního majetku náklady na prodej poradenstvím a ověřováním technickou podporou –Příplatek na pokračování Udržování a realizace (4)

30 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 30 Vysvětlení pojmu ‘ostatní náklady’ Spotřeba materiálu; náklady závislé na produkci a přímo závislé na obratu –Cestovní a ubytovací výdaje kontakty pro udržování mezinárodní sledovatelnosti mezinárodní spolupráce při budování NMS kontakty potřebné pro prohlášení o shodě –Související kancelářské náklady, spotřební materiál a technické zdroje Udržba a realizace (5)

31 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 31 Ostatní osobní náklady –cestovné bydliště-kancelář –aktualizace znalostí –Rada zaměstnanců –kantýna –leasing osobních aut, atd. Ostatní náklady na budovy a pozemky; související s budovami, avšak bez nájemného –včetně nákladů na plyn, vodu, elektrickou energii, pojištění, ostrahu a úklid budov Údržba a realizace (6)

32 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 32 Používání technického investičního majetku; související s výrobními prostředky –náklady na automatizaci kanceláří, náklady na údržbu kancelářské techniky a inventáře a náklady na leasing služebních automobilů Náklady na prodej; související s propagací metrologie –každoroční den klientů, světový den metrologie, propagace SI, brožury o metrologii atd. Náklady na poradenství a ověřování –účetní, akreditace Technická podpora –náklady související s dílnou Údržba a realizace (7)

33 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 33 Projekty V a V –projektový management, rovněž tak v souvislosti s vypracováním rozpočtů Hodiny Investice Přímé náklady objednávky Klíčová porovnání –Hodiny Výzkum a vývoj Klíčová porovnání

34 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 34 Dohled (1) Každoroční nabídka vůči MoEA v rámci smlouvy, je rozdělena do tří částí : –Plán prací na realizaci smlouvy –Seznam aktivit pro jednotlivé oblasti zaměření, a to s ohledem na spolupráci, včetně hodin a peněz –Cíle a zdroje

35 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 35 Dohled (2) Obsah plánu prací –Úvod –Všeobecně –Aktivity –Spolupráce –Nabídka dohledu 2003 –Finanční základny a výpočet nákladů Základna Výpočet Sestávající z nákladů –Dlouhodobé plánování 2004, 2005, 2006

36 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 36 Dohled (3) Nabídka dohledu 2003 –Hodinové mzdové náklady –Náklady na financování –Náklady na sub-dodavatelskou část smlouvy –Režijní náklady –Investice do zařízení na základě časově rozložené amortizace –Náklady na modernizaci kanceláří na základě principu časově rozdělené amortizace –Ostatní náklady související s : spotřebou materiálu ostatními osobními náklady ostatními náklady na budovy a pozemky nájemným používáním technického investičního majetku náklady na prodej poradenstvím a ověřováním technickou podporou –Příplatek na pokračování

37 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 37 Dohled (4) Vysvětlení pojmu ‘ostatní náklady’ Spotřeba materiálu; náklady závislé na produkci a přímo závislé na obratu –Cestovní a hotelové výdaje –Související kancelářské náklady, spotřební materiál a technické zdroje

38 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 38 Dohled (5) Ostatní osobní náklady –cestovné bydliště-kancelář –aktualizace znalostí –Rada zaměstnanců –kantýna –leasing osobních aut, atd. Ostatní náklady na budovy a pozemky; související s budovami, avšak bez nájemného –včetně nákladů na plyn, vodu, elektrickou energii, pojištění, ostraha a úklid budov

39 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 39 Dohled (6) Používání technického investičního majetku; související s výrobními prostředky –náklady na automatizaci kanceláře, náklady na údržbu kancelářské techniky a inventáře a náklady na leasing služebních automobilů Náklady na prodej; související s propagací metrologie –každoroční den klientů, světový den metrologie, propagace SI, brožury o metrologii atd. Náklady na poradenství a ověřování –účetní, akreditace Technická podpora –náklady související s dílnou

40 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 40 Příprava regulací a zastupování Roční plán legální podpory MoEA –Účast ve skupinách EU (v současnosti zaměřeno hlavně na MID) –Účast ve WELMEC (Pracovní skupiny) –Zastupování a participace v OIML Nákladové komponenty : Hodiny Investice Přímé náklady objednávky

41 Cz Brno, April 2005Butgeting NMi 41 Ostatní legální aktivity Smlouva o dohledu nad puncováním s MoEA Smlouva o dohledu nad hernami s MoJ –Stejné nákladové struktury jako pro metrologický dohled


Stáhnout ppt "Posílení státní exekutivy České republiky v oblasti metrologie Rozpočet financování dlouhodobých činností NMi Cor van der Ploeg TwL projekt CZ2003/005-601.08.09.02."

Podobné prezentace


Reklamy Google