Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvěrové obchody Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvěrové obchody Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Úvěrové obchody Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Pasivní úvěrové obchody =nákup vkladů

3 Pasivní úvěrové obchody A) přijímání nebo nakupování vkladů na požádání ihned splatné vklady na běžných účtech klientů vysoký stupeň likvidity, to znamená ničím neomezená iniciativa bankovního komitenta při výběru vkladu

4 Pasivní úvěrové obchody pro banku nestabilní zdroj, ale je tak ve spojení s širokou klientelou a tyto vklady jí slouží pro poskytování úvěrů podle komitenta mohou být vklady na požádání rozděleny zhruba do pěti kategorií: vklady podniků, vklady obyvatelstva, vklady vlády a místních orgánů, vklady bank ostatních.

5 Pasivní úvěrové obchody B) nákup termínovaných vkladů majitel peněz tohoto způsobu používá, pokud ví, že po určité období nebude peníze potřebovat, protože se při tomto druhu vkladu dobrovolně zavazuje k časovému omezení disponovat vkladem. banky nakupují peníze na termín od jednoho měsíce do několika let

6 Pasivní úvěrové obchody termínované vklady obvykle je sjednán pevný termín výplaty vkladů nebo je stanovena výpovědní lhůta pro banku přestavují termínované vklady poměrně stabilizovaný zdroj a zvyšují likviditu její likviditu, proto je banka poskytuje za výhodný úrok při předčasném výběru banka sníží komitentu sjednaný úrok a případně si účtuje ještě další poplatek

7 Pasivní úvěrové obchody C) prodej depozitních certifikátů poukázka banky potvrzující přijetí zaokrouhlené částky vkladu zpravidla na krátkodobou lhůtu splatnosti alternativa termínovaných vkladů banka je prodává za nominální hodnotu sníženou o úrok depozitní certifikáty jsou obchodovatelné cenné papíry

8 Pasivní úvěrové obchody D) nákup úsporných vkladů obvykle peníze ukládané fyzickými osobami na delší období, termín výběru není sjednán (vkladní knížka) pro banku představuje stabilnější peněžní zdroj než vklady na požádání komitent si smí peníze kdykoliv vybrat, což se odráží na úročení

9 Pasivní úvěrové obchody E) prodej bankovních obligací (dluhopisů) emisí dluhopisů si banka opatřuje peněžní zdroje na delší dobu s jistotou, že věřitel později neodstoupí od svého rozhodnutí

10 Pasivní úvěrové obchody F) nákup vkladů a půjček od jiných bank a od ústřední banky banky si mezi sebou půjčují za mezibankovní sazby (PRIBOR – Pražská mezibankovní sazba, LIBOR –Londýnská…, FIBOR – Frankfurtská…., NIBOR – Newyorská…)

11 Pasivní úvěrové obchody tradičním nástrojem, kterým si banky opatřují úvěr od jiných bank, je reeskont směnek.

12 Aktivní úvěrové obchody 1. bankovní úvěry a půjčky úvěr je časově omezené úplatné přenechání peněz k volnému nebo smluvně vázanému použití

13 Aktivní úvěrové obchody Členění úvěrů: Časové hledisko - doba splatnosti: Krátkodobé úvěry (do 1 roku) Střednědobé úvěry (od 1 do 4 let) Dlouhodobé úvěry (nad 4 roky)

14 Aktivní úvěrové obchody Podle zajištění úvěru: nekryté úvěry (tj. bianko nebo též blanko úvěry) kryté úvěry. Ty můžeme podle druhu zajištění dále dělit na: úvěry kryté osobním zajištěním (ručení, směnečné zajištění apod.) úvěry kryté reálným zajištěním (zástava věcí movitých nebo nemovitých)

15 Aktivní úvěrové obchody Podle poskytovatele úvěru: bankovní úvěry konsorciální úvěry (na poskytnutí úvěru se podílí konsorcium bank) veřejné úvěry (státní úvěry) dodavatelské úvěry

16 Aktivní úvěrové obchody podle účelu: spotřební úvěry provozní úvěry (např. na oběžné prostředky) investiční úvěry sezónní úvěry

17 Aktivní úvěrové obchody překlenovací úvěry (např. na přechodný nedostatek zdrojů) hypoteční úvěry importní úvěry exportní úvěry

18 Aktivní úvěrové obchody podle metody úvěrování: na základě stavu objektu úvěru tj. jednorázové poskytnutí, kontokorentní – tj.variaibilní čerpání revolvingové – tj. poskytnutí v dílčích částkách

19 Aktivní úvěrové obchody Podle měny: korunové úvěry cizoměnové úvěry (úvěry v cizí měně)

20 Aktivní úvěrové obchody Podle velikosti úvěru: malé úvěry velké úvěry

21 Aktivní úvěrové obchody 2. bankovní finančně úvěrové obchody a) odkup pohledávek b) Leasing

22 Aktivní úvěrové obchody a) odkup pohledávek Jedná se o odkup pohledávek bez zpětného postihu, to znamená, že banka na sebe přebírá riziko jejich nesplacení a náklady na upomínání a vymazání pohledávek.

23 Aktivní úvěrové obchody FACTORING = metoda krátkodobého financování vývozu, spočívající v odprodeji pohledávek se lhůtou splatnosti do šesti měsíců specializované firmě tzv. Factorovi (nejčastěji je to banka) za procento jejich nominální hodnoty, které se určuje podle toho jak kvalitní je dlužník.

24 Aktivní úvěrové obchody FORFAITING = odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek se splatností od šesti měsíců do pěti let. Vývozce při uzavírání kupní smlouvy uzavře zvláštní smlouvu s Forfaitérem (např. s bankou), na základě které po realizaci dodávky forfaitér odkupuje pohledávku za cenu nižší než na kolik pohledávka zní. Tím vlastně poskytuje dodavateli dlouhodobý úvěr.

25 Aktivní úvěrové obchody b)leasing je pronájem investičního zařízení, předmětů dlouhodobé spotřeby a jiných předmětů uživateli za sjednané nájemné na určitou nebo neurčitou dobu. Pronajímatelem jsou výrobci, obchodníci a leasingové společnosti. Na leasingových operacích se účastní i banky a v některých zemích je leasing považován za druh bankovního obchodu

26 Aktivní úvěrové obchody Leasing se dělí na operační (krátkodobý) a finanční (dlouhodobý)

27 Úvěrové obchody Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Úvěrové obchody Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google