Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem."— Transkript prezentace:

1

2 Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb.

3 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Nabízíme následující sociální služby:  Pobytové sociální služby v jednom týdenním stacionáři a třech domovech pro osoby se zdravotním postižením  Ambulantní služby ve dvou denních stacionářích  Služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení  Základní sociální poradenství  Zdravotní péče – ošetřovatelská a rehabilitační u pobytových služeb  Služby sociální prevence v sociálně- terapeutických dílnách

4 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ V současné době realizuje organizace transformační záměry, které se dají shrnout do dvou základních cílů: - vytvořit podmínky pro to, aby klienti, kteří k tomu mají předpoklady, mohli přejít z pobytových zařízení do jiných typů sociálních služeb v přirozené komunitě - v případech, kdy návrat do přirozeného prostředí není možný s ohledem na situaci klientů, maximálně přiblížit pobyt klientů životu v domácím prostředí

5 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Kdo je dobrovolník?  Zákon o dobrovolnické službě (č. 198/2002 Sb.) dobrovolnická služba je... pomoc... mj. zdravotně postiženým.... v jejich volném čase  Člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí

6 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ  Předpokladem pro přijetí do dobrovolnického programu není odborná zdatnost v daném oboru, ale zájem pomáhat druhým, empatie, ochota věnovat část volného času tomu, aby byli užiteční lidem, kteří to potřebují  Smyslem činnosti dobrovolníků není nahradit personál zařízení, ale přinést jeho klientům něco navíc, pomoci jim radovat se ze života, vyplnit jejich volný čas

7 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století – Frič, Pospíšilová a kol. Kniha se opírá o výsledky sociologických šetření zaměřených na dobrovolnictví. Na rozdíl od běžné představy, že dobrovolnická činnost je oběť, povinnost nebo šlechetný dar, získaná data potvrzují, že nejvíce rozšířenou motivací českých dobrovolníků je příjemné vyplnění volného času či seberealizace. Většina respondentů zároveň cítí, že je důležité pomáhat druhým bez nároku na odměnu.

8 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Autoři také upozorňují na fakt, že ne všichni obyvatelé ČR zaujímají k dobrovolnictví tak pozitivní postoj, jak by se mohlo zdát podle image dobrovolníků, který je sdílen v rámci komunity neziskového sektoru, nebo je prezentován v masmédiích. Důvěra obyvatelstva ve smysluplnost dobrovolnictví není automatická.

9 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Zkušenosti Čtyřlístku Rozdělení dobrovolníků na:  Dobrovolné dobrovolníky  Nedobrovolné dobrovolníky Toto rozdělení má dopad na výsledky činnosti dobrovolníků, jejich přínos pro klienty a spolupráci se zaměstnanci organizace.

10 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ  Nedobrovolní dobrovolníci - studenti, zejména vyšší odborné školy absolvování praxe jako dobrovolník v zařízení sociálních služeb je povinností pro pokračování ve studiu - lidé evidovaní na úřadu práce dobrovolnická činnost je zdrojem zvýšení částky existenčního minima na životní minimum

11 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ  Systematické dobrovolnictví od podzimu 2009 díky spolupráci s organizací ADRA.  Vedle dobrovolníků z ADRY také dobrovolníci ze Společnosti pro pomoc lidem s mentálním postižením. Jejich pomoc zejména v oblasti sportu.  Spolupráce s ADROU je velmi dobrá. Vedoucí DC Ing. Dagmar Hoferková, koordinátorka slečna Barbora Eisenhammerová.

12 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ  Aktuální stav je 23 dobrovolníků přes ADRU a 16 přes Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.  22.3. proběhlo další hromadné školení pro nové dobrovolníky.

13 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Napřed negativní zkušenosti  Na jedno z našich zařízení mělo zájem nastoupit 10 dobrovolníků. Někteří po vstupním pohovoru už vůbec nepřišli ani se nekontaktovali telefonicky.  2 studentky již nepřišly po první návštěvě – sdělily, že nevěděly, že budou muset s dětmi pořád něco dělat.  2 studenti navštěvovali zařízení 4 měsíce. Přicházeli bez ohlášení, podle toho, jak se jim chtělo. Po příchodu si dětí nevšímali, nebavili se s nimi, prakticky si to přišli odsedět a doslova se dohadovali o každých pět minut v docházce, aby naplnili počet hodin stanovený školou.

14 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ  Paní vyslaná úřadem práce hned v úvodu řekla, že je tady kvůli penězům. Pracovat nechce, stačí jí „přivýdělek za odchozené hodiny“. Pečlivě si hlídala hodiny, když naplnila potřebných 30, bez omluvy už nepřišla. Naopak se chovala velmi rozhořčeně, když ještě „neměla splněno“ a my jsme ji zakázali vstup, protože bylo v zařízení infekční onemocnění.

15 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Teď pozitivní zkušenosti, které výrazně převažují  Zrovna v zařízení, odkud byly uváděné negativní zkušenosti, je dobrovolnice, mezi níž a desetiletým chlapcem vznikly tak velké sympatie, že si vyřizuje jeho převzetí do pěstounské péče.  Dvě dobrovolnice si natolik oblíbily klienty a prostředí, že k nám nastoupily do pracovního poměru.  Jsou také studenti, kteří přicházejí bez ohledu na to, že mají splněn počet hodin, potřebný k prokázání ve škole.

16 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ

17

18

19

20

21

22

23 Přínos dobrovolníků pro Čtyřlístek Přímý:  Rozšíření možností aktivit klientů pro využití volného času  Umožnění činností, které v zařízení nikdo neovládá  Možnost klienta mít jednoho člověka jen pro sebe  „Uvolnění rukou“ profesionálním pracovníkům, kteří mohou věnovat více času dalším klientům (činnosti, které nemůže dobrovolník vykonávat)

24 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Zprostředkovaný:  Zapojení veřejnosti do činnosti zařízení  Ovlivňování předsudků  Výchova mladé generace  Praxe pro budoucí odborníky

25 Č TYŘLÍSTEK - DOBROVOLNICTVÍ Náš život dosáhne nejvyšší hodnoty tehdy, jestliže jej žijeme nejen pro sebe, ale i pro lidi kolem nás. Když naše schopnosti, dovednosti a lásku v srdci dokážeme nezištně nabídnout druhým. Děkuji vám za pozornost. PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace Čtyřlístek


Stáhnout ppt "Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem."

Podobné prezentace


Reklamy Google