Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy řešení právních problémů JUDr. Maxim Tomoszek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy řešení právních problémů JUDr. Maxim Tomoszek."— Transkript prezentace:

1 Základy řešení právních problémů JUDr. Maxim Tomoszek

2 Obsah přednášky Dovednost problem-solving Dovednost problem-solving Struktura práce na případu Struktura práce na případu Analýza právního problému Analýza právního problému

3 Definice problému Existující x potenciální Existující x potenciální Řešení problému x kreativní myšlení x použití zkušeností Řešení problému x kreativní myšlení x použití zkušeností Role právníka Role právníka

4 Kreativita Orientace Orientace Příprava Příprava Zrání Zrání Osvícení Osvícení Ověření Ověření

5 Jak nastartovat kreativitu Adaptace – jak řeší ostatní Adaptace – jak řeší ostatní Perspektiva – větší/menší měřítko Perspektiva – větší/menší měřítko Přeskupení Přeskupení Převrácení – jiný úhel pohledu Převrácení – jiný úhel pohledu Kombinace – s jiným problémem Kombinace – s jiným problémem

6 Různé přístupy Při řešení problému ve skupině: Při řešení problému ve skupině: 1. řešení navrhne aktivista, pak jej obhajuje 1. řešení navrhne aktivista, pak jej obhajuje 2. reflektor navrhne několik možností rozvinutí 1. řešení 2. reflektor navrhne několik možností rozvinutí 1. řešení 3. teoretik poukáže na to, že problém je někde úplně jinde 3. teoretik poukáže na to, že problém je někde úplně jinde 4. těsně před koncem pragmatik navrhne použít řešení, které před měsícem bylo použito v podobném případě 4. těsně před koncem pragmatik navrhne použít řešení, které před měsícem bylo použito v podobném případě

7 Vnímání problému Nedokonalost vnímání Nedokonalost vnímání Chyby vnímání Chyby vnímání Chyby v úsudku Chyby v úsudku

8 Schéma řešení problému Kde jsme? Kam chceme? Jak se tam dostaneme? Kde jsme? Kam chceme? Jak se tam dostaneme? Analýza situace Analýza situace Analýza problému Analýza problému Analýza řešení Analýza řešení Implementace řešení Implementace řešení

9 Podrobnější schéma Vznik problému -> analýza situace (zhodnocení, stanovení priorit) -> problém byl zvolen -> analýza problému (sběr dat, definice problému) -> problém je definován -> analýza řešení (nalézání možností, výběr řešení) -> řešení bylo zvoleno -> analýza implementace (účast, plánování) -> řešení použito Vznik problému -> analýza situace (zhodnocení, stanovení priorit) -> problém byl zvolen -> analýza problému (sběr dat, definice problému) -> problém je definován -> analýza řešení (nalézání možností, výběr řešení) -> řešení bylo zvoleno -> analýza implementace (účast, plánování) -> řešení použito

10 Na co nezapomínat Otevřenost procesu novým informacím a ideám Otevřenost procesu novým informacím a ideám Rozšiřující a zužující postupy Rozšiřující a zužující postupy Různé aspekty problému (SWOT analýza) Různé aspekty problému (SWOT analýza)

11 Propojení s ostatními dovednostmi Myšlenkové/konceptové mapy Myšlenkové/konceptové mapy Časové osy Časové osy Komunikace Komunikace Vyhledávání informací Vyhledávání informací Psaní Psaní Poradenství Poradenství Aplikace/interpretace práva Aplikace/interpretace práva

12 Myšlenkové mapy

13 Zhodnocení situace kontextové otázky – vztah ke klientovi, prostředí apod. kontextové otázky – vztah ke klientovi, prostředí apod. faktické otázky – jak popsal situaci klient? jsou nějaké další zdroje? nezávislé zdroje? faktické otázky – jak popsal situaci klient? jsou nějaké další zdroje? nezávislé zdroje? právní otázky – jaké oblasti práva jsou zde důležité právní otázky – jaké oblasti práva jsou zde důležité otázky jednání – jak má být problém vyřešen? otázky jednání – jak má být problém vyřešen?

14 Prognóza Co se stane, když situaci neovlivním? Co se stane, když situaci neovlivním? Co se stane, když do situace zasáhnu? Co se stane, když do situace zasáhnu? Jak na to bude reagovat protistrana? Jak na to bude reagovat protistrana? Použitelné dovednosti? Použitelné dovednosti?

15 Analýza problému kontextové otázky – nastaly nějaké změny? kontextové otázky – nastaly nějaké změny? faktické otázky – jaké jsou relevantní fakta? je třeba s nimi nějak dále pracovat? faktické otázky – jaké jsou relevantní fakta? je třeba s nimi nějak dále pracovat? právní otázky – jak je problém definován právně? co je výsledkem aplikace práva na problém? není třeba změnit cíle nebo očekávání klienta? právní otázky – jak je problém definován právně? co je výsledkem aplikace práva na problém? není třeba změnit cíle nebo očekávání klienta? otázky jednání – co očekává klient, že se bude dít? k čemu směřuje právní stránka problému? otázky jednání – co očekává klient, že se bude dít? k čemu směřuje právní stránka problému?

16 Získávání informací Nejen co se děje nebo se stalo, ale také PROČ? Nejen co se děje nebo se stalo, ale také PROČ? Získání komplexního obrazu Získání komplexního obrazu Jaký dopad mají tyto skutečnosti na klienta? Cíle? Čí cíle? Jaký dopad mají tyto skutečnosti na klienta? Cíle? Čí cíle? Vliv právní/finanční/jiný? Vliv právní/finanční/jiný? Použitelné dovednosti? Použitelné dovednosti?

17 Zjištění a vyhodnocení informací Zjistit co nejvíce informací Zjistit co nejvíce informací Faktických/právních Faktických/právních Od klienta/z jiných zdrojů Od klienta/z jiných zdrojů Viz interviewing, právní informatika atd. Viz interviewing, právní informatika atd. Vyhodnocení informací Vyhodnocení informací Vztah mezi právní a faktickou situací – je třeba zasáhnout? Vztah mezi právní a faktickou situací – je třeba zasáhnout?

18 Zjištění a vyhodnocení informací Organizace informací Organizace informací Propojit faktické informace s právními – blíže v druhé části přednášky Propojit faktické informace s právními – blíže v druhé části přednášky

19 Identifikace problému Prolíná se s první fází – je k tomu třeba mít informace Prolíná se s první fází – je k tomu třeba mít informace Co nejpřesnější a nejúplnější definování situace Co nejpřesnější a nejúplnější definování situace Mít jistotu, nepředpokládat Mít jistotu, nepředpokládat Jít do hloubky i do šířky Jít do hloubky i do šířky Struktura problému Struktura problému Zjištění cílů klienta – faktické a právní Zjištění cílů klienta – faktické a právní

20 Analýza řešení jaké jsou cíle řešení problému? jaké jsou cíle řešení problému? jaká je pravděpodobnost, že jich bude dosaženo různými možnostmi řešení? jaká je pravděpodobnost, že jich bude dosaženo různými možnostmi řešení? jaké je porovnání zisků oproti nákladům a rizikům? jaké je porovnání zisků oproti nákladům a rizikům?

21 Strategie Jak mohu situaci ovlivnit? Jak mohu situaci ovlivnit? Právně/mimoprávně? Právně/mimoprávně? Která z možností je nejlepší? Která z možností je nejlepší? Výběr je na klientovi Výběr je na klientovi Úloha kreativity Úloha kreativity Použitelné dovednosti? Použitelné dovednosti?

22 Zjištění možných řešení Jak ovlivnit situaci tak, aby byl dosažen cíl? Jak ovlivnit situaci tak, aby byl dosažen cíl? Právní x faktické Právní x faktické Co nejvíce možných řešení Co nejvíce možných řešení K tomu je třeba co nejvíce verzí K tomu je třeba co nejvíce verzí Identifikace problému Identifikace problému Předpovědí, co se stane Předpovědí, co se stane Zde vznikají limity pro další fáze Zde vznikají limity pro další fáze

23 Zjištění možných řešení Nehodnotit x kreativita Nehodnotit x kreativita Nekonvenčnost Nekonvenčnost Nejnáročnější fáze Nejnáročnější fáze Nebát se i možností, které se zdají být neobvyklé Nebát se i možností, které se zdají být neobvyklé Metoda seznamu Metoda seznamu Příklad léku Příklad léku

24 Tvorba strategie Kdo hraje šachy? Kdo hraje šachy? Určit nejpodstatnější kroky Určit nejpodstatnější kroky Určit rozhodující krok Určit rozhodující krok Nabalit na něj ostatní kroky Nabalit na něj ostatní kroky Zabránit rozhodujícímu kroku protistrany Zabránit rozhodujícímu kroku protistrany Komplexita Komplexita Obranné strategie – slabiny Obranné strategie – slabiny Dodržovat plán x nepředvídanosti Dodržovat plán x nepředvídanosti

25 Zhodnocení možných řešení Zhodnocení, která Zhodnocení, která Diagnóza je nejpřesnější Diagnóza je nejpřesnější Prognóza je nejpravděpodobnější Prognóza je nejpravděpodobnější Strategie je nejefektivnější Strategie je nejefektivnější Jak vylučovat možnosti? Jak vylučovat možnosti? Klady a zápory, rizika Klady a zápory, rizika Objektivita Objektivita Opak tvorby možných řešení Opak tvorby možných řešení

26 Zhodnocení možných řešení Jak budou na dané řešení reagovat ostatní? Jak budou na dané řešení reagovat ostatní? Zkušenosti vlastní nebo cizí Zkušenosti vlastní nebo cizí Význam reflexe – pozitivní i negativní Význam reflexe – pozitivní i negativní Reflexe je užitečná vždy, je třeba se jí učit co nejdříve Reflexe je užitečná vždy, je třeba se jí učit co nejdříve

27 Rozhodování Nedělat předčasné závěry Nedělat předčasné závěry Na základě zhodnocení vybrat nejlepší variantu Na základě zhodnocení vybrat nejlepší variantu Podíl klienta Podíl klienta Příklad - nájemníci Příklad - nájemníci

28 Implementace řešení Komunikace Komunikace Organizace Organizace Koordinace Koordinace

29 Jednání Různé formy Různé formy Sdělení informací Sdělení informací Právní kroky Právní kroky Jednání Jednání Konzultace Konzultace Doporučení pro klienta - struktura Doporučení pro klienta - struktura

30 Popis výsledku IRAC – Issue, Rules, Application, Conclusion IRAC – Issue, Rules, Application, Conclusion Problém Problém Pravidla Pravidla Aplikace Aplikace Závěr Závěr

31 Nepředvídané změny Celý proces se opakuje Celý proces se opakuje Co a proč se změnilo? Co a proč se změnilo? Jak se situace bude vyvíjet za změněných okolností? Jak se situace bude vyvíjet za změněných okolností? Nová strategie Nová strategie

32 Propojení právních a faktických informací Tři roviny – faktická, právní a interpretační Tři roviny – faktická, právní a interpretační Jednoduchá aplikace, subsumpce – příklad – právo na soukromí, náhrada škody, klamavá reklama Jednoduchá aplikace, subsumpce – příklad – právo na soukromí, náhrada škody, klamavá reklama Argumentace, interpretace Argumentace, interpretace Principy, judikatura Principy, judikatura právnífaktická

33 Právní analýza jako uvažování o právu Využitelné pro argumentaci a interpretaci Využitelné pro argumentaci a interpretaci Různé přístupy Různé přístupy Teorie her Teorie her Ekonomický pohled – snižování nehospodárnosti Ekonomický pohled – snižování nehospodárnosti

34 Ex ante x ex post úvahy Příklad bankovního lupiče Příklad bankovního lupiče Význam pro soud Význam pro soud Strategic litigation Strategic litigation

35 Vězeňské dilema Právo jako motivační prostředek Právo jako motivační prostředek Odborové organizace Odborové organizace

36 Lov na jelena Rovnovážný stav Rovnovážný stav Příklad bankovní paniky Příklad bankovní paniky

37 Děkuji Vám za pozornost Dotazy? Dotazy?


Stáhnout ppt "Základy řešení právních problémů JUDr. Maxim Tomoszek."

Podobné prezentace


Reklamy Google