Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra energetických strojů a zařízení Západočeská univerzita v Plzni 1M06059 - Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra energetických strojů a zařízení Západočeská univerzita v Plzni 1M06059 - Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)"— Transkript prezentace:

1 Katedra energetických strojů a zařízení Západočeská univerzita v Plzni 1M06059 - Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)

2 V002 - Optimalizace zařízení strojovny energetického bloku  Vstupní a výstupní části turbiny - experimentální a souběžně numerický výzkum vstupních a výstupních částí turbiny, tj. stanovení podmínek pro maximální rozevření difuzoru bez odtržení proudění od stěny při uvažování umělé drsnosti stěn, vefukování do mezní vrstvy, syntetického paprsku apod. a aplikace na výstupní hrdla turbostrojů  Průtočná část turbiny - numerické a experimentální simulace proudění v průtočné části turbíny se zaměřením na stupně, regulační ventily, výstupní skříně, ucpávky Experimentální zařízení - Aerodynamický difuzorový tunel - Jednostupňová vzduchová turbina - Aerodynamický kalibrační tunel Pracovníci Ing. Jiří Polanský, PhD. Ing. Richard Matas, PhD. Ing. Petr Milčák Ing. Pavel Žitek ETAPA 1 – Aerodynamika průtočných částí

3 V201 - Výzkum prouděním vybuzených vibrací elementů energetických zařízení  matematické modely pro simulace proudem vybuzených vibrací těles tekutinově zavazbené soustavy s aplikacemi na trubkové svazky, kaskády lopatek turbostrojů, ventily  zprovoznění bezdotykového vibrometru.  porovnávací experimenty proudem vybuzených vibrací těles tekutinově zavazbené soustavy.  porovnání výsledků experimentů a simulací, návrh opatření.  analýza a numerické simulace vibrací dalších částí strojů. Experimentální zařízení - Aerodynamický tunel pro výzkum vibrací trubkových svazků - Aerodynamický tunel pro výzkum vibrací lopatkových mříží Pracovníci Prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. Doc. Ing. Hynek Klášterka, CSc. Ing. David Krivánka Ing. Aleš Pacák

4 V202 - Analýza systémů ventilace a odvodu spalin  Návrhy průtočných částí nových ventilátorů pro provoz v energetice s ohledem na zvyšování účinnosti tlakového součinitele.  Experimentální i numerické ověřování.  Výzkum a optimalizace procesu čistění spalin, tj. média s částicemi, s cílem nalézt optimální způsob zachycení částic. Ekologické aspekty provozu elektrárny, dopady na okolní prostředí. Teoretické modelování procesů čištění.

5 Vzduchová turbina VT400

6 Compound leanCompound twist Výzkum vlivu tvaru lopatek na proudění ve stupni - snížení ztrát sekundárním prouděním - 4 základní typy lopatkování - proměření proudového pole za rozváděcími lopatkami - proměření proudového pole za oběžnými lopatkami - probíhají numerické simulace - návrh nového lopatkování Lean Prismatic

7 Vzduchová turbina VT400 - ztráty v rozváděcích lopatkách Typ lopatkováníprůměrná ztráta v RLporovnání s přímými lopatkami Prismatic0,0772100 Lean0,0785101,7 Compound lean0,064383,3 Compound twist0,074496,4

8 Aerodynamický kalibrační tunel - kalibrační rychlost 20 – 120 m/s

9 Aerodynamický difuzorový tunel Měření a vizualizace proudění v difuzoru pomocí PIV – ve spolupráci s TU Liberec

10 Proudění ve výstupním hrdle parní turbiny

11 Vefukování do modelu výstupního hrdla - proudění vzduchu modelem jednoproudého výstupního hrdla ve 2D a 3D. g = 2% g = 4%

12 Aerodynamický tunel pro výzkum vibrací trubkových svazků Výzkum vibrací tekutinově vázaných soustav trubkových svazků

13 Aerodynamický tunel pro výzkum vibrací lopatkových mříží

14 Laserový vibrometr PDV-100 Polytec PDV-100 - bezkontaktní měření vibrací lopatek/trubek a analýzu tunelu - široký rozsah frekvencí a rychlostí - digitální výstup - vysoká mobilita

15 Aerodynamické síly na lopatky od úplavů - porovnání přetlakového a rovnotlakého stupně

16 Proudění regulační mezistěnou - proudění regulační mezistěnou nízkotlakého dílu parní turbíny

17 Simulace proudění v regulačních ventilech parních turbín Ukázka výpočetní sítě ideového návrhu ventilu a prvních výsledků (s modelem ideálního plynu) - řešen periodický segment při různých provozních režimech Proudnice obarvené dle Machova čísla - ilustrační obrázek složitého proudového pole s transsonickými rychlostmi Ukázka výpočetní sítě

18 Publikace dosažených výsledků Výsledky byly publikovány na konferencích: Fluent 2006, Praha Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, Žilina Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin – 2006, Plzeň Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice, Nečtiny Parní a spalovací turbíny 2006, Plzeň Vznikla diplomová práce: DVOŘÁK, D. Porovnání účinnosti turbinových stupňů o relativně malé štíhlosti s různým provedením omezujících stěn. Úlohy byly řešeny v úzké spolupráci se ŠKODA POWER a. s.

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Katedra energetických strojů a zařízení Západočeská univerzita v Plzni 1M06059 - Progresivní technologie a systémy pro energetiku (PTSE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google