Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky internetové etiky Internet jako sociokulturní médium Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky internetové etiky Internet jako sociokulturní médium Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky internetové etiky Internet jako sociokulturní médium Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Co je etika? Etika je praktická filozofie. Jejím předmětem je lidské jednání. [1] Teorie mravnosti; soustava názorů na mravnost a systém mravních norem. [2] „Etika je tedy praktickou disciplínou filozofie, jejímž cílem je říci, jakým způsobem máme jednat.“ Zřejmě neexistuje jedna univerzální etika.

3 Východiska Současné etické normy jsou jen velmi obtížně schopny nabídnout uspokojivé vzorce chování, které by mohly být konzistentně použity pro chování v novém sociokulturním prostředí, které se tvoří v rámci služeb Internetu. Je zřejmé, že nemá smysl budovat zcela nový etický systém, ale spíše je nutné rozšířit současné etické pohledy (křesťanský, hedonistický,...). Možná – více než o nové otázky – se jedná o staré otázky v novém prostředí.

4 Vybrané okruhy problémů Svoboda slova a právo provozovatele webu:  Moderování diskusí;  Blokování či mazání obsahu (kojící matky na Facebook). Přestává platit „tady a tam“:  Problematika chování a sdílení dat v sociálních sítích.  Ochrana soukromí. Ochrana dětí a „svobodný“ Internet. Kyberšikana.

5 Svoboda slova „Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu... právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“ [3] „Každý má právo vlastnit majetek... nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku.“ [4] Každý má tedy právo s majetkem také disponovat v souladu s právem.

6 České právo „Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.“ [5]

7 Shrnutí Vydavatel nese spoluzodpovědnost za uvedený obsah, včetně diskusí, blogů, atp. Regulace obsahu tedy nemusí být cenzurou, ale jeho nutnou ochranou proti případnému právnímu postihu. Současně je potřeba říci, že každý provozovatel má právo na svém serveru umísťovat takový obsah, o který má zájem, pokud není v rozporu s právem. Zcela něco jiného by bylo svévolné smazání webu provozovaného na vlastní doméně.

8 Kojící matky na Facebooku Facebook odstranil z profilů uživatelů fotografie vyobrazující kojící matky s odůvodněním, že se jedná o obrazový materiál, který by mohl pohoršovat uživatele nebo negativně ovlivnit mravní výchovu mládeže. Je potřeba uvážit, že pro celou řadu matek je Facebook sociálním prostředím a role matky sociálním statusem. Přesto by měl mít právo provozovatel tyto materiály odstranit? [6]

9 Kojící matky na Facebooku II „Koneckonců, těžko bychom se divili křesťanskému webu, odstraňujícímu příspěvky propagující komunismus či satanismus. Muslimský provozovatel by jistě měl právo na to, aby omezoval fotografie žen bez šátku přes vlasy či celý obličej.“ [6]

10 „Tady a tam“ Internet má na rozdíl od „běžného“ světa téměř nekonečnou „paměť“. Cokoli uděláme nyní, může být za několik let znovuobjeveno a nám předkládáno k zodpovědnosti. Mazání údajů je často jen iluzorní záležitost:  Google provozuje historii stránek.  Facebook archivuje vaše data, názory a fotografie bez možnosti absolutního smazání.

11 „Tady a tam“ II Pomocí Internetu je možné vydělávat peníze, získávat běžnou práci, komunikovat, seznamovat se nebo se modlit. Internet není tedy jen virtuální realitou, ale součást skutečného světa, jen s velkou pamětí a schopnosti velké medializace čehokoli. Je potřeba počítat s tím, že naše digitální stopy budou použity jako materiál k přijímacím pohovorům v práci či výběrovým řízením. Sdílejme tedy jen to, co nám nikdy nebude vadit, že jsem kdy sdíleli.

12 „Tady a tam“ III „Dívky, které v patnácti letech sdílejí své (více či méně odhalené) fotografie s kamarády, jistě mohou na vše zapomenout až do chvíle, než se o nich (o mnoho let později) na konkurzu o místo učitelky či ministryně někdo dozví. Zatímco podobné věci by zůstaly ještě před deseti lety zapomenuty, dnes mohou představovat vážný problém. Jistě neoceníte, když se váš budoucí zaměstnavatel dozví, že ještě loni jste jeho firmu považovali za zlodějskou a že byste si od ní nic nekoupili.“ [7]

13 Ochrana dětí a svobodný Internet Problémy se sdílením osobních dat dětí a nebezpečí následného zneužití v nejširším slova smyslu (grooming). Problém dětské pornografie a přístupu mladistvých k pornografii. Kyberšikana (viz dále) Problém výchovný – rodiče ani učitelé často nerozumí problematice a nejsou schopny děti na chování na Internetu připravit.

14 Ochrana dětí a svobodný Internet II „Ačkoli děti a mladí lidé jsou často zkušenými uživateli online technologií a jsou si vědomi jak rizik, tak způsobů, jak se s nimi vypořádat, ne všichni jsou zralí ve smyslu schopnosti vyhodnotit situace, se kterými se setkávají, a jejich možné důsledky.“ [9]

15 Řešení Řešením může být například nepřetržité monitorování celého Internetu s důsledkem ztráty anonymity všech uživatelů. Ale je tato cena přijatelná? A jsou na Internetu opravdu nová nebezpečí, nebo je již známe z „hmotného“ světa v jiné podobě? Nutná je výchova dětí, rodičů i pedagogů. [9]

16 Kyberšikana „Úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií.“ [10] Nejčastější formy:  Výhružné maily, telefonáty, útoky přes IM.  Výhružné či zesměšňující stránky.  Fotomontáže a video-triky poškozující oběť. Často může jít o celé rozsáhlé a propracované kampaně.

17 Kyberšikana II Data zůstanou v síti na věky, dopady tedy mohou být dlouhodobé. Otázka možné obrany je sporná – bránit se lze téměř jen protiútokem, což asi není eticky optimální řešení. Kyberšikana má obrovský zásah publika – mohou jí přihlížet stovky i tisíce lidí a oběť tak může být trvale poškozena. Není lehké ani najít a identifikovat organizátory kampaní a skutek jim dokázat. Postih je tedy nejistý což nahrává útočníkům.

18 Otázky k diskusi a zamyšlení Jaká je role možnosti protiútoku při kyberšikaně? Je eticky přijatelný? Je mazání komentářů pod články projevem demokracie či totalitního myšlení? Jaké jsou možnosti ochrany osobních dat v sociálních sítích? Je více ochrana dětí na Internetu, nebo svoboda a anonymita ostatních účastníků síťového provozu? Jak bránit kyberšikaně?

19 Otázky k diskusi a zamyšlení Existuje svoboda volby zda mít či nemít profil v komunitních webech? Představuje absence vlastnění profilu na Facebooku riziko sociálního vyhoštění? Bylo správné, že Facebook odstranil fotografie kojících matek? Jaká jsou rizika spojená s užíváním komunitních webů? Existuje univerzální řešení toho co je správné a co nikoli?

20 Užité zdroje (1) ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. 2. vyd. Praha: SPN, 1991. 304 s. ISBN 80-04-26038-1. (2) Etika : ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. Radek Kučera & daughter, c2006 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. (3)OSN. Všeobecná deklarace lidských práv. 1948. článek 19. (4)OSN. Všeobecná deklarace lidských práv. 1948. článek 17. (5)AUJEZDSKÝ, Josef. Odpovědnost provozovatelů diskusí za příspěvky uživatelů. Lupa: server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-05-26]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. (6)ČERNÝ, Michal. Otázky internetové etiky II : osobní údaje, svoboda. Dsl.cz.: aDSL internet, vše o připojení k internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. (7)ČERNÝ, Michal. Komunitní weby a socializace studentů. Dsl.cz : aDSL internet, vše o připojení k internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:.

21 Užité zdroje II (8)Nový evropský přístup k bezpečnějšímu Internetu pro děti. MV ČR [online]. 2009 [cit. 2009-05-26]. Dostupný z WWW:. (9)ČERNÝ, Michal. Internet, děti a ochrana soukromí. Lupa: server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-05-26]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. (10) MALÍKOVÁ, Barbora. Kyberšikana [online]. [2008] [cit. 2009-05-26]. Česky. Dostupný z WWW:.

22 Rozšiřující materiály ČERNÝ, Michal. Otázky internetové etiky I : pravdivost a důvěryhodnost. Dsl.cz : aDSL internet, vše o připojení k internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ČERNÝ, Michal. Otázky internetové etiky II : osobní údaje, svoboda. Dsl.cz : aDSL internet, vše o připojení k internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ČERNÝ, Michal. Internet, děti a ochrana soukromí. Lupa.cz : server o českém Internetu [online]. 2009 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Hledání etického rozměru Internetu I. Lupa.cz : server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Hledání etického rozměru Internetu II. Lupa.cz : server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702.

23 Rozšiřující materiály II MALÍKOVÁ, Barbora. Kyberšikana [online]. [2008] [cit. 2009-05-26]. Česky. Dostupný z WWW:. Nový evropský přístup k bezpečnějšímu Internetu pro děti. MV ČR [online]. 2009 [cit. 2009-05-26]. Dostupný z WWW:. HANDL, Jan. Kyberšikana na vzestupu. Lupa.cz : server o českém Internetu [online]. 2009 [cit. 2009- 04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213- 0702. NYKODÝMOVÁ, Helena. Kde končí legrace a začíná kyberšikana. Lupa.cz : server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702. ČERNÝ, Michal. Hledání etického rozměru Internetu II. Lupa.cz : server o českém Internetu [online]. 2007 [cit. 2009-04-06]. Dostupný z WWW:. ISSN 1213-0702.


Stáhnout ppt "Vybrané otázky internetové etiky Internet jako sociokulturní médium Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."

Podobné prezentace


Reklamy Google