Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAROKO Umění Architektura Literatura Komenský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAROKO Umění Architektura Literatura Komenský."— Transkript prezentace:

1 BAROKO Umění Architektura Literatura Komenský

2 RUBENS - TŘI GRÁCIE

3 RUBENS – MÍR A VÁLKA

4 REMBRANT – OBĚTOVÁNÍ IZÁKA

5 Caravaggio – Obětování Izáka

6 Rembrant – Kristus se zjevuje Máří Magdaléně
Světlo „Souboj“ protikladů typicky barokní prvek Stín, tma

7 Představa Marta v renezanci
Představa Marta v baroku

8 Rubens - Vylodění Marie Medicejské
„Šroubovice“ – dynamika, pohyb

9 Matyáš Braun - Moudrost

10 Diezenhofer – Sv. Vavřinec

11 Tzv. „morové (mariánské) sloupy“

12 Tzv. lidové baroko

13 Inkvizice vznikla už v roce 1215 jako nástroj k potírání kacířství.
Jezuité Inkvizice vznikla už v roce 1215 jako nástroj k potírání kacířství.

14 Literatura CO BŮH? ČLOVĚK?
Kdokolivěk? Co já? Co ty? Bože svatý? Já hřích, pych, lest: Tys sláva, čest: Já hnis, vřed, puch: Tys čistý duch: Tak jak mohu, o mém Bohu zpívám, vzdychám i pospíchám k nohám padám, chvály skládám, jak i první, tak v poslední okamžení.

15 Literatura Zdržuj mne, Pane, veď mne, nes mne, abych od tebe nebloudil a neklesal; dejž, ať tě miluji milováním věčným a nemiluji vedle tebe věci žádné, leč pro tebe a v tobě, ó lásko neskonalá! Ale což více mluviti mám, Pane můj? Teď sem, tvůj sem: tvůj sem vlastní, tvůj sem věčně. Odříkám se nebe i země, jen ať tebe mám; sebe mi jen neodpírej, dosti mám, na věky věků neproměnně dosti mám na tobě samém. Duše i tělo mé pléše k tobě, Bohu živému; ach, skoro-liž pak půjdu, abych se ukázal před oblíčejem tvým? Kdy chceš, Pane Bože můj, vezmi mne, teď sem, hotově stojím; zavolej, kdy chceš, kudy chceš, jak chceš.

16 Určete lit. typ následující ukázky
Pohnutkou k tomu, bych Tě milovala, není mi příslib Tvého nebe, ba ani peklo, tolik obávané, mě nepudí, abych se hříchu bála. Pohnutkou největší je láska Tvoje, takže bych ctila Tě a milovala, i kdyby pekla nebylo a nebe. Odměny nežádá si láska moje: i kdybych v to, več doufám, nedoufala, stejně jak teď bych milovala Tebe.

17 kniha určená pro učitele, jak správně vyučovat.
„Velká didaktika“ kniha určená pro učitele, jak správně vyučovat. Komenský prosazoval nové vyučovací metody: zásada názornosti –žáci by se měli učit pomocí učebnic, obrázků, konkrétních příkladů,… zásada rovnosti - do školy by měly mít přístup všechny děti bez rozdílu zásada přiměřenosti –učivo by mělo být přiměřené jejich věku a možnostem zásada individuálního přístupu – každý žák je jiná osobnost Film

18 Představa světa v podobě města
A bylo okrouhle vystavené, zdmi a valy opatřené, a místo příkopy hlubina jakási tmavá, ani břehů, ani dna, jakž mi se zdálo, nemající. Nebo jen nad městem světlo bylo, za ohradu dále čirá tma. Tato východní brána jest brána života, skrze níž všickni, kdo se na svět dostávají k bydlení, procházejí. Ulice zajisté, které vidíš, jsou rozdílní stavové, řádové a povolání, v nichž se lidé usazují. Alegoričnost – jeden z prvků baroka Ryňk prostřední pro všecky jest. Nebo se tu ze všech stavů lidé scházejí, a co potřebí, zpravují; uprostřed něho jako v centrum všeho jest residencí královny světa.

19

20 Ach, ach, Bože, proč nás trápí tak vojáci mnohem ukrutněji než pohané Turci, i proč jich nestresceš, zdaž z nich moci nemáš? Jsouce pán přemocný, předce se jim díváš! Otče náš! Kteřížto, jsouc rovně jako my křesťané, učiněni jsou nám nepřátelé zjevně, jimžto k zmordování podáváme těl svých, majíc potěšení v hojných záslibích tvých, jenž jsi na nebesích. Rozličná trápení na nás vymyslili, skrze něž peníze na nás vymučili, vodu nám do oust lít opovážili se, to téměř do smrti, říkat nestydíc se: - Posvěť se! Jiní nás u bidel za ruce věšeli, pod nohami slámu nám zapalovali, křičíc: - Dej peníze! - a kde máš zboží své, o tom dobře ví, i kde máš též koně své, jméno tvé. Selský otčenáš

21 Literatura Snímky 2-8 – Artopedie 2
Ostatní snímky – Elektronická učebnice literatura


Stáhnout ppt "BAROKO Umění Architektura Literatura Komenský."

Podobné prezentace


Reklamy Google