Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly MASARYKOVA OBCHODN Í AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jič í n Předmět Český jazyk, Jazykově-literární seminář Tematický okruh Práce s neuměleckým textem a efektivní komunikace T é ma Jazyková kultura Označen í DUMU VY_12_INOVACE_107 Jm é no autora Petr Brož Datum vytvořen í 19. srpna 2013 Anotace Materiál je určen k poučení o jazykové kultuře. Jeho součástí jsou i tři ukázky písemného projevu. Pro lepší čitelnost jsou snímky odděleny texty a úkoly. Proto doporučuji před interpretací texty vytisknout.

2 Jazyková kultura Je uvědomělá péče o spisovný jazyk. Jazyková kultura je součástí kultury vůbec (je projevem vlastností a charakteru člověka) Nekulturní člověk se také nekulturně vyjadřuje (např. chabá slovní zásoba, vulgární slova nebo fráze, dokládající hloupost a přetvářku apod.).

3 Hlavní požadavky na jazykovou kulturu Jazyková správnost Vhodnost užívání jazykových prostředků – podle konkrétních podmínek Slohová vytříbenost Jazyková a věcná přiměřenost – vzhledem k adresátovi Výstižnost vyjádření – podle záměru autora i vzhledem k obsahu Působivost a přesvědčivost Pestrost jazykových prostředků, originalita autora / zvl. v uměleckém stylu /.

4 Ukázka 1 Dopis čtenářky „Dobrý den, pane starosto, nejdříve Vás moc zdravím ze země tulipánů a omlouvám se, že jsem se k Vám při mém posledním krátkodobém pobytu v České republice nedostala. Pane starosto, chci Vám srdečně poděkovat za vydávání Obecních novin, které promne babička Marie ze Všeně nejen schovává v papírové formě (kterou ráda a se zaujetím se svoji rodinou čte), ale já pravidelně čtu Obecní noviny i díky digitální podobě na vašich webových stránkách. Obecní noviny se mi velmi líbí a díky nim zůstávám, ač vzdálena, informována o dění v obci. Nenechte se odradit a otrávit neadekvátními připomínkami některých spoluobčanů. Tímto Vás velmi zdravím, velmi si vážím co jste pro obec Všeň udělal a děláte, máte moji velkou úctu! Škoda, že si to někteří spoluobčané nedostatečně uvědomují a dokáží vše jen kritizovat. S poděkováním a s velkou úctou k Vám,“ Naďa Pokorná Obecní noviny obce Všeň, č. 21/2012, s. 3

5 Ukázka 2 Dobrý den pane starosto, nejdříve bych chtěl reagovat na dopis čtenářky z Holandska z čísla 21/2012. Také vám poděkovat za vydávání obecních novin. Sice žiji v obci Všeň, ale když jdu na obecní úřad v době úředních hodin tak vás tam nezastihnu… Když už tam nejste tak neseberu odvahu přijít jindy, protože když už tam jsem a vidím ten BORDEL co je na obecním úřadě viz. (chodba atd..) tak mě je na zvracení…podle toho to vypadá v celé Obci… Pravidelně čtu vaše noviny i když se v nich nedozvím vůbec co se děje v obci Všeň ale v okolních obcích, ale jako noviny na WC když tam není co dělat se hodí!!!! Asi hodně čtenářů čtou tyto noviny na WC………………….. Paní čtenářce do Holandska bych rád popřál hodně zdraví a úspěchů a chtěl bych se zeptat zda v Holandsku mají třeba noviny Blesk, protože tyto naše noviny jsou úplně stejné. Jediná pravda v OBECNÍCH NOVINÁCH je ta že dne 24. 12. 2012 jsou vánoce a dne 31. 12. 2012 Silvestr a pak článek pana Zdeňka Fukárka, Všeň 6O. z čísla 20/2012. Prosím aby starosta (FARÁŘ) nekomentoval tento článek v obecních novinách tak jak to dělá, aby vás někteří přesvědčil…………. Autor: Hádej kdo jsem? Obecní noviny obce Všeň, č. 22/2012,s. 4

6 Ukázka 3 Komentář pana starosty: Úplný skenovaný text anonymu. Komentáře se zdržujeme, pouze dodáváme, že hádat nemusíme, protože autora známe. První strana je bohužel již obsazena, snad se nebude autor zlobit, že jsme jeho dopis zařadili na první stránku odzadu. Obecní noviny obce Všeň, č. 22/2012,s. 4

7 Úkoly k textům 1. Porovnejte oba texty z hlediska jazykové kultury. 2. S jakým záměrem je autoři napsali? 3. Posuďte z hlediska jazykového reakci pana starosty pod textem dopisu druhé ukázky. 4. Jak označujeme text, pod nějž se jeho autor nepodepsal? Na jakou lidskou vlastnost ukazuje? 5. K jakému typu novin patří časopis Blesk? Charakterizujte tento novinářský „žánr“. 5. Ve druhé ukázce opravte pravopisné chyby v textu.

8 Doporučené použité materiály ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82. ČECHOVÁ, M. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. 2. vyd. Praha: SPN, 2007. ISBN 978-80-7235-372-9. s. 82. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0. STYBLÍK V. – ČECHOVÁ M. Stručná mluvnice česká, Mluvnická a slohová cvičení.8. vyd.Praha: Fortuna 2007. ISBN 978-80-7168-956-0.


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ U Č EBNÍ MATERIÁL Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0232 N á zev projektu EU pen í ze středn í m š kol á m Masarykova OA Jič í n N á zev š koly."

Podobné prezentace


Reklamy Google