Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Helena Řezbová, Ph.D. Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206 tel : 2 2438 2297 konzultační hodiny : úterý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Helena Řezbová, Ph.D. Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206 tel : 2 2438 2297 konzultační hodiny : úterý."— Transkript prezentace:

1 Ing. Helena Řezbová, Ph.D. Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206 tel : 2 2438 2297 rezbova@pef.czu.cz konzultační hodiny : úterý 10-12 hodin

2 PERSONÁLNÍ FINANCE I.Stabilizace stávající životní úrovně, plánování,cena peněz II. Spoření a investování III. Úvěrování IV. P O J I Š T E N Í Pravidlo : na spoření odkládat min 10% svého příjmu !!!! Pravidlo : rizikové pojištění sjednat ve výši 2-letého příjmu !!!!

3 PERSONÁLNÍ FINANCE- osnova konzultací Konzultace I, dne 3.3.2006 Finanční plánování, cena peněz, bankovní sektor (kniha do str.45) Konzultace II, dne 24.3.2006 Spoření a investování (kniha str. 45-71, 116-151) Konzultace III, dne 22.4.2006 Úvěrování (kniha str. 74-91, 155-172) Konzultace IV, dne 12.5.2006 Pojištění (kniha str.92-112, 173-175)

4 Osobní a rodinné finance Petr Syrový, Martin Novotný Grada Publishing a.s. www.grada.cz

5 PERSONÁLNÍ FINANCE- termíny cvičení 29.5.2006, pondělí, učebna kolej JIH od 8.45 hodin a od 10.30 hodin 30.5.2006, úterý, učebna kolej JIH od 8.45 hodin a od 10.30 hodin 31.5.2006, středa, učebna kolej JIH od 8.45 hodin, od 10.30 hodin a od 12.15 hodin Na cvičení odevzdat práci (pevná i el. forma) : „Zkušenosti moje a mého okolí s produkty personálních financí“ (cca 1-3 strany textu, cca 3 produkty popsat formou „příběhu“ s konkrétními daty) + možno libovolný počet příloh

6

7

8 Problematika RPSN (roční procentní sazba nákladů)

9 Problematika stanovení reálné (efektivní) úrokové sazby

10 www.center.cz

11 www.mvcr.cz

12

13

14

15

16 www.finance.cz Bankovnictví Banky v likvidaci, v konkurzu Nebo na www.justice.czwww.justice.cz (nucená správa, konkurz) platí i pro pojišťovny

17

18

19

20

21

22 Stav ke dni 3.3.2006

23 Dohled nad prováděním bankovních činností podle zákona o ČNB spočívá v "péči o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice". Pod tímto obecně definovaným posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti bank, předcházení systémovým krizím a posilování důvěry veřejnosti v bankovní systém. Cílem bankovního dohledu naopak není zabránit kolapsu každé jednotlivé banky, nahrazovat funkci policie a dalších orgánů činných v trestním řízení a vyřizovat stížnosti klientů na banky. Za řízení a finanční výsledky bank je odpovědný její management. Kontrolu provádí dozorčí rada a valná hromada akcionářů.

24

25 Vybrané položky – zisk bankovního sektoru, 2002-2005

26

27

28

29 KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST (angl. Capital adequacy, risk-based capital ratio) Ukazatel, který je počítán jako poměr VLASTNÍHO kapitálu banky k rizikově váženým aktivům, což jsou jednotlivá aktiva banky vynásobená odpovídající rizikovou vahou v závislosti na stupni úvěrového rizika. Tento poměr musí být minimálně 8%. Čím je ukazatel kapitálové přiměřenosti banky vyšší, tím bezpečnější je uložení vašich vkladů u tohoto ústavu. [Zdroj: I. Kipielová; Slovník zákl. pojmů z bankovnictví, ISBN 80-7168-495-3]

30

31 Rok 2004

32

33 Od 12.7.2001 za REPO sazbu

34 EU - RS a LS rozdíl maximálně 2,5% Rok 2006

35

36

37

38

39

40

41 Změna roční sazby PRIBOR v průběhu cca 2 týdnů

42

43

44 Otázka : Je ČR v měnové unii ? …V Eurozóně ???

45

46 Euribor - act/360 day-count convention 03/01/06 1 WEEK =2,452 % 12 MONTH=2,991

47

48

49

50 p.a. – (per annum), roční úrok p.s. – (per semestre) půlroční, p.q. - per quartalae, p.m. –mensem (měsíční), p.sept. - (per septimanam) týdenní p.d. – (per diém) denní úrok

51 1,10 / 1,20 = 0,916667 0,916667 - 1 = - 0,083333 - 0,083333 = - 8,33 %

52

53

54 HDP ………………………cca 2 750 miliard, (2,75 biliónu), Vládní dluh ……………….cca 1 000 miliard, (1 bilion) Státní rozpočet ……………cca 800 miliard, (0,8 bilionu) Restrukturalizace bank…….cca 500-800 miliard (0,5 až 0,8 bilionu)

55

56

57

58

59

60 Úkoly do příští konzultace (anonymní) : a)Jaká je kapitálová přiměřenost bank (st.spořitelen), u kterých mám uloženy své vklady, resp. u kterých čerpám úvěry ??? (historie, současnost) + jaký je jejich „kapitál“ (pasiva, aktiva) b) Jaká je provázanost subjektů peněžního trhu, jejichž služeb využívám ? (banky, st.spořitelny, pojišťovny, leasing. společnosti.. atd.) c) Kolik procent ze svých čistých příjmů „ukládám“ pro „budoucnost“ (jaké produkty využívám, jak časté jsou platby) d) Popis svého běžného účtu …typ banky, poplatky, úročení Úvaha : jak vysoký stav financí je nutno udržovat na svém účtu, aby byly z měsíčních úroků zaplaceny všechny poplatky ?


Stáhnout ppt "Ing. Helena Řezbová, Ph.D. Katedra zemědělské ekonomiky 2. patro budovy PEF, dveře č. 206 tel : 2 2438 2297 konzultační hodiny : úterý."

Podobné prezentace


Reklamy Google