Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michaela Psíková. Jan_Rokycana_by_Balzer.png.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michaela Psíková. Jan_Rokycana_by_Balzer.png."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michaela Psíková

2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/ Jan_Rokycana_by_Balzer.png

3 Obsah CESTA KE KNĚŽSTVÍ KNĚŽSKÁ ČINNOST DUCHOVNÍ NÁZORY DÍLO JANA ROKYCANY

4 CESTA KE KNĚŽSTVÍ Jan Rokycana pocházel z chudé rodiny v Rokycanech. Datum narození není známé, ale usuzujeme, že se narodil mezi roky 1390 – 1397. Krátký čas působil jako řeholník v augustiniánském klášteře v Rokycanech. Zde se setkal s reformními myšlenkami, protože augustiniáni byli vstřícní vůči Husovu učení. Roku 1412 sami augustiniáni z Rokycan informovali Husova přítele Jakoubka ze Stříbra o protihusitském letáku, který koloval po venkově. Ještě v době noviciátu Rokycana opustil klášter roku 1413.

5 KNĚŽSKÁ ČINNOST Roku 1424 byl vysvěcen knězem. Roku 1427 se stal knězem v chrámu Panny Marie před Týnem a zároveň tak byl univerzitním knězem. Díky kontaktům s univerzitními mistry umožnil v týnském chrámu kázat KONRÁDU WALDHAUSEROVI a JANU MILÍČ I Z KROMĚŘÍŽE. Týnský chrám se tak stal důležitým duchovním centrem. Roku 1435 byl Rokycana zvolen pražským arcibiskupem, ale nebyl všeobecně uznán.

6 Na koncilu v Basileji prosazoval uznání kompaktát. Podařilo se mu však prosadit jen přijímání pod obojí. Dne 8. 9. 1436 legát koncilu FILIBERT slavil v Týnském chrámu bohoslužbu a viděl odchylky od katolického obřadu. Dne 24. 4. 1437 Jan Rokycana musel na císařův rozkaz opustit Týnský chrám a byl nahrazen rektorem univerzity Janem ze Soběslavi. Dne 11. 6. 1437 odešel díky podpoře DIVIŠE BOŘKA Z MILETÍNA na jeho hrad Kunětická Hora.

7 Jako zemský správce roku 1448 JIŘÍK Z PODĚBRAD dobyl Prahu a Jan Rokycana se vrátil do Týnského chrámu a stal se nejvyšším duchovním představitelem utrakvistů. Roku 1462 Řím zrušil kompaktáta a na Jana Rokycanu byla uvalena papežská klatba. Rokycana zemřel roku 1471 a byl pohřben v chrámu Panny Marie před Týnem, ale jeho náhrobek se nedochoval.

8 DUCHOVNÍ NÁZORY Rokycana byl žákem Jakoubka ze Stříbra a zastáncem umírněného husitství. Kritizoval radikální tábority a jako arcibiskup pražský usiloval o sjednocení s katolickou církví. Odmítal však přílišný centralismus apoštolské kurie. Neodmítal očistec, sedm svátostí, uctívání svatých, užívání liturgických oděvů a bohoslužebného náčiní. Jednal o uznání hlavních článků utrakvistické víry na koncilu v Basileji.

9 V 50. letech 15. století papež odmítá jednat s husitskými představiteli. Utrakvisté se tak snažili vyjednat spojení s východní církví, což bylo zmařeno dobytím Konstantinopole Turky roku 1453. Řím pak usiloval i prostřednictvím kazatelů JANA KAPISTRÁNA a JANA KUSÁNSKÉHO o úplné podřízení utrakvistů. Jan Rokycana měl dvojznačný vztah i k nově vzniklé JEDNOTĚ BRATRSKÉ. Uznával totiž částečně její učení, ale považoval ji za možný důvod další roztržky s Římem.

10 DÍLO JANA ROKYCANY Výklady evangelií sv. Lukáše a sv. Jana. POSTILA – sbírka kázání z let 1456 – 1457 (život českého husitství po kompaktátech, jazyková vytříbenost).

11 Seznam použitých zdrojů http://www.getsemany.cz/node/635 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c 8/Jan_Rokycana_by_Balzer.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c 8/Jan_Rokycana_by_Balzer.png


Stáhnout ppt "Mgr. Michaela Psíková. Jan_Rokycana_by_Balzer.png."

Podobné prezentace


Reklamy Google