Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevTrestní odpovědnost mladistvých a přehled trestů v našem právním řádu AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotaceVysvětlení základních kategorií trestů a odpovědnosti mladistvých v našem právu Přínos/cílové kompetenceZískání gramotnosti v problematice přehledu trestů a postavení mladistvých v TP VY_32_INOVACE_53_15

2 Osoba mladší 15 let není trestně odpovědná U takových osob je kladen důraz na výchovné prostředky. Dle zákona č. 218/2003 Sb. „O soudnictví“ ve věcech mládeže, může být nařízena ústavní výchova dítěte, jestliže ji nemohou řádně zabezpečit jeho rodiče, eventuálně ochranná výchova dítěte, které v rozmezí mezi: 12. a 15. rokem svého věku spáchalo trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu.

3 2. V období mezi 15. a 18. rokem věku je pachatel trestného činu označován za mladistvého. trestného činu označován za mladistvého. 3. Mladistvý je trestně odpovědný, není však trestán v plném rozsahu jako dospělí pachatelé. Při trestním stíhání trestán v plném rozsahu jako dospělí pachatelé. Při trestním stíhání musí mít povinně obhájce a účastníky řízení jsou též jeho zákonní musí mít povinně obhájce a účastníky řízení jsou též jeho zákonní zástupci a orgán péče o děti a mládež okresního úřadu. zástupci a orgán péče o děti a mládež okresního úřadu. 4. Tresty odnětí svobody stanovené zákonem se snižují na polovinu a nesmí převyšovat 5 let, protože se předpokládá na polovinu a nesmí převyšovat 5 let, protože se předpokládá možnost převýchovy. možnost převýchovy. 5. Všechny procesy s mladistvými jsou NEVEŘEJNÉ !!!

4 Znásilnění Mladistvý se může dopustit trestného činu znásilnění a pohlavního zneužití. a pohlavního zneužití. Znásilnění se dopustí ten, kdo násilím nebo pod pohrůžkou bezprostředního násilí donutí ženu k souloži, nebo kdo k takovému činu zneužije její bezbrannosti (například pokud ji podal alkohol nebo drogy).

5 Pohlavního zneužití Pohlavního zneužití se dopustí ten mladistvý, který vykoná soulož s osobou mladší mladistvý, který vykoná soulož s osobou mladší patnácti let, nebo takovou osobu znásilní. patnácti let, nebo takovou osobu znásilní. Plně trestně odpovědným se stává člověk dosažením dospělosti - v osmnácti letech. člověk dosažením dospělosti - v osmnácti letech. Dosažením dospělosti zaniká právní odpovědnost jeho zákonných zástupců za jeho výchovu. jeho zákonných zástupců za jeho výchovu.

6 Přehled trestů v našem právním řádu 1. Odnětí svobody. Trest je ukládán v délce určené soudem podle stupně Trest je ukládán v délce určené soudem podle stupně závažnosti trestného činu v rámci sazby stanovené závažnosti trestného činu v rámci sazby stanovené u konkrétního trestného činu příslušným ustanovením u konkrétního trestného činu příslušným ustanovením trestního zákona. trestního zákona. Výkon trestu odnětí svobody je uložen buď podmíněně (s odložením na zkušební dobu maximálně 5 let), nebo uložen nepodmíněně.

7 Nepodmíněné tresty Základní tresty - obecně lze uložit trest odnětí svobody na dobu nejvýše 20 let. na dobu nejvýše 20 let. Výjimečný trest - je trest odnětí svobody nad 20 let až do 30 let. do 30 let. Doživotí v případě u nejtěžších trestných činů, kde to trestní zákon vysloveně dovoluje a kde možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížena. A pachatel je vysoce nebezpečný pro společnost. V případě nepodmíněných trestů je odsouzený povinen na pokyn nastoupit výkon trestu. (Odsouzený může být propuštěn dříve z výkonu trestu odnětí (Odsouzený může být propuštěn dříve z výkonu trestu odnětí svobody v případě vzorného chování ve vězení) svobody v případě vzorného chování ve vězení)

8 2. Domácí vězení - až na dvě léta za přečin, obecně se musí pachatel zdržovat na určeném místě (zpravidla bydliště) v době od pachatel zdržovat na určeném místě (zpravidla bydliště) v době od 20:00 hod. do 5:00 hod. 20:00 hod. do 5:00 hod. 3. Obecně prospěšné práce – v rozmezí 50 – 300 hodin je pachatel povinen vykonat osobně, bezplatně a ve svém hodin je pachatel povinen vykonat osobně, bezplatně a ve svém volném čase v nějaké veřejně - prospěšné organizaci. volném čase v nějaké veřejně - prospěšné organizaci. 4. Peněžitý trest - ukládá se v denních sazbách, činí nejméně 20 a nejvýše 730 celých denních sazeb. Denní sazba činí 20 a nejvýše 730 celých denních sazeb. Denní sazba činí nejméně 100,- Kč a nejvíce 50.000,-Kč. nejméně 100,- Kč a nejvíce 50.000,-Kč.

9 5. Zákaz činnosti - 1 až 10 let, po dobu výkonu trestu se odsouzenému zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo odsouzenému zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštní povolení. funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštní povolení. 6. Propadnutí majetku - obvykle při velmi závažné trestné činnosti, kterou pachatel získal nebo se snažil získat trestné činnosti, kterou pachatel získal nebo se snažil získat majetkový prospěch. majetkový prospěch. 7. Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání – vyznamenání a vojenských hodností. vyznamenání – vyznamenání a vojenských hodností.

10 8. Propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty - které bylo užito ke spáchání trestného hodnoty - které bylo užito ke spáchání trestného činu, která byla ke spáchání trestného činu určena, činu, která byla ke spáchání trestného činu určena, kterou pachatel získal trestným činem nebo kterou pachatel získal trestným činem nebo odměnou za něj. odměnou za něj. 9. Vyhoštění (pouze u cizích státních příslušníků) od 1 do deseti let a nebo na dobu neurčitou – od 1 do deseti let a nebo na dobu neurčitou – pouze pachateli, který není občanem České republiky pouze pachateli, který není občanem České republiky i jako trest samostatný. i jako trest samostatný.

11 10. Zákaz pobytu na 1 až 10 let zákaz pobytu na určitém místě – např. zákaz pobytu v délce 3 let určitém místě – např. zákaz pobytu v délce 3 let na území okresu Zlín. na území okresu Zlín. 11. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - až na 10 let – např. jiné společenské akce - až na 10 let – např. zákaz vstupu na sportovní utkání sportovního klubu zákaz vstupu na sportovní utkání sportovního klubu FC TESCOMA Zlína na dobu 2 let. FC TESCOMA Zlína na dobu 2 let. 12. Ztráta vojenské hodnosti V našem státě byl absolutní trest - trest smrti zrušen v roce 1990

12 Mimo uložení trestu může soud pachateli uložit tzv. ochranná opatření ! ochranná opatření ! Druhy ochranných opatření: a) Ochranné léčení – ústavní nebo ambulantní. b) Zabezpečovací detence – závažný zločin, pro který není možno pachatele stíhat pro jeho nepříčetnost, soud rozhodne o jeho umístění do ústavu. stíhat pro jeho nepříčetnost, soud rozhodne o jeho umístění do ústavu. c) Zabrání věci – zabere se pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, ohrožuje–li bezpečnost lidí nebo majetku nebo hrozí nebezpečí, že bude ohrožuje–li bezpečnost lidí nebo majetku nebo hrozí nebezpečí, že bude použita ke spáchání zločinu. použita ke spáchání zločinu. d) Ochranná výchova –pouze pro děti a mladistvé pachatele ve věku 12 – 18 let.

13 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem znásilnění a jaký je rozdíl od pohlavního zneužití? 2. Popiš rozdíl při udělení podmíněného a nepodmíněného trestu. 3. Pokus se formulovat, kdy dochází v rámci zákona k propadnutí věci. 4. Jaké znáš druhy ochranných opatření?

14 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 Http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google