Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín PředmětHospodářský zeměpis Tematický okruhSvětová ekonomika- sekundární a terciární sektor TémaDoprava Označení DUMUVY_32_INOVACE_833 Jméno autoraIng. Kateřina Vasilová Datum vytvoření19. 3. 2013 AnotaceCharakteristika, tendence a regionální přehled jednotlivých druhů dopravy, lze využít jako osnovu pro výklad učitele a základní strukturu zápisu žáků do sešitu. Následuje pracovní list pro procvičení.

2 Doprava = cílevědomá lidská činnost umožňující přemísťování osob, věcí, energie a informací v prostoru = základní prvek socioekonomické sféry, který ovlivňuje rozvoj světového hospodářství – nástroj globalizace = dopravní mobilita člověka je ukazatelem rozvoje společnosti Základní členění: 1. Nákladní doprava – součást sekundárního sektoru 2. Osobní doprava – součást terciérního sektoru

3 Obr. č. 1 – výkon dopravy

4 Druhy dopravy 1.pevninská – silniční, železniční, potrubní, vnitrozemská plavba (říční) 2.letecká 3.námořní Složky dopravy a)dopravní cesty (sítě) (silnice, železnice, potrubí, řeky, letecké a námořní linky) b)dopravní prostředky (auta, vlaky, lodě, letadla, tramvaje, trolejbusy, lanovky) c)ostatní dopravní infrastruktura = dopravní uzly (nádraží, letiště, přístavy, křižovatky, terminály)

5 Spoje – součást dopravy -Slouží pro přenos informací pomocí televize, rádia, telefonu, internetu a dalších médií -Dnes klíčové odvětví – postindustriální = informační společnost -Jsou jedním z hlavních projevů, ale i nástrojů globalizace -Dostupnost a využití ve státě = míra uplatnění ve světovém hospodářství -Vzdělanost třetího stupně = doprava a přijímání zpráv, jejich uchování, využití a interpretace, popř. další distribuce -Je hlavním faktorem zvětšujícího se rozdílu mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi

6 Obr. č. 2 - Zmenšující se svět

7 Měření výkonu dopravy Výkon nákladní dopravy jednotka tkm přepravený náklad v tunách x přepravní vzdálenost v km Výkon osobní dopravy jednotka os/km počet přepravených osob x přepravní vzdálenost v km Intenzita přepravy – udává zatížení jednotlivých linií či uzlů za jednotku času nákladní doprava – počet tun přepravených za jednotku času (např. hodinu) osobní doprava – počet osob přepravených za jednotku času (např. hodinu)

8 Železniční doprava  doprava objemných nákladů na velké vzdálenosti  rozvoj umožnila průmyslová revoluce (1822 - VB)  celosvětově asi 1/2 všech výkonů dopravy  šetrná k životnímu prostředí Ukazatelé využití: délka a hustota železniční sítě objem přepravy výkon přepravy Druhy a oblasti největšího rozvoje: a)nákladní doprava – Rusko, USA, Čína, Kanada b)osobní doprava – Japonsko, Čína, Rusko

9 Evropský typ železniční dopravy historicky nejstarší, hustá železniční síť frekvence vlaků je vysoká většina tratí je elektrifikovaná (Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemí, Itálie) Ruský typ malá hustota železniční sítě – Transsibiřská magistrála (BAM) – spojuje východ a západ země intenzivně využívaná - v osobní i nákladní dopravě – ostatní odvětví pevninské dopravy málo rozvinutá Typy železniční dopravy

10 Severoamerický typ železniční dopravy relativně řídká síť železnic moderně vybavená nízká frekvence využití - jen pro velké náklady průměrná přepravní vzdálenost 2x převyšuje světový průměr dieselelektrická trakce – umožňuje přepravu na tratích s extrémním sklonem (Kordillery) převažuje spojení východ - západ Koloniální typ – rozvojové země malá hustota sítě, malá výkonnost, nízká frekvence, zaostalý dopravní park, rozdílné rozchody kolejí často spojuje hlavně naleziště surovin a přístavy

11 Trendy v železniční dopravě  délka železniční sítě stabilizována, nové většinou v RZ  velká konkurence se silniční dopravou (silnice vítězí)  zavádění nových typů vlaků – elektromagnetický n. magnetický závěs, vzdušný polštář (TGV,Šinkanzen) + úprava sítí – magistralizace tratí (koridory)  zvýšení hodinové rychlosti – 220 – 230 km a více Trendy v ČR  neefektivní trati se ruší  mizí monopol ČD – společnost Regio Jet (části tratí)  posilují se hlavní tahy (koridory) - spojení s hranicemi Děčín – Praha – Brno - Břeclav, Praha - Ostrava atd.

12 Obr. č. 3 – Rozchody železnic

13 Silniční – automobilová přeprava nákladů a osob na kratší vzdálenosti celosvětový podíl na výkonech (tkm, os/km)– cca 6 % přináší individualizaci dopravy, ale horší vliv na ŽP stále se dynamicky rozvíjí - lepší dosažitelnost cíle cesty (i periferní oblasti) – stavba méně investičně náročná - hlavně kvalitnější -víceproudové, dálnice Vyspělé země – nejkvalitnější dopravní síť – dálnice (USA, Japonsko, Německo) - celosvětově jen cca 1 mil. km Rozvojové země - většina silnic – cesty nezpevněné, neudržované, jen částečně značené + rozdílná kvalita dopravních prostředků (Kuba x Německo)

14 silniční síť vytížena nerovnoměrně – rozhodující zatížení na relativně malé části – (centra, tunely, hraniční přechody) – zbytek jen sporadicky, místní přepravou vliv na významné zhoršení stavu ŽP v místech koncentrace – smog, hluk,.. Světové srovnání: -¼ silniční sítě – USA -Silnice s pevným podkladem – Japonsko100%, USA 90 % -Hustota sil. sítě – záp. Evrop, Japonsko, zaostávají Rusko, Čína, USA -Světový automobilový park: 4/5 - USA, Z. Evropa, Japonsko ( na 1000 obyvatel připadá v USA 600, v Německu 480 a v Kanadě 460 vozidel) -vlastní automobil - Japonsko 50% obyvatel rozvojové země 1 % obyvatel

15 Obr. č. 4 – strana silničního provozu

16 Vnitrozemská lodní doprava - říční vznik na samém začátku lidské civilizace dnes hlavně při přepravě hromadných substrátů na střední vzdálenosti – malé náklady, ale pomalá ve světovém měřítku se výrazněji neuplatňuje - málo velkých splavných řek (celkem 214 řek) nejvýznamnější doprava na řekách: - Rýn, Seina, Volha a sibiřské řeky,Sv. Vavřince, Mississippi, Amazonka, Jang-c-ťiang rozvoj říční dopravy často v souvislosti s křížením s hlavními tahy silniční n. železniční dopravy + vliv tradice a zvyklostí součástí je i osobní říční přeprava – výletní, převoznictví

17 Světové srovnání a tendence: celková délka vodních cest – 650 000 km, nejvíce v Rusku, Číně, USA objem přepravy - dominují kanadsko-americká Velká jezera, dále Čína, Rusko, Německo využití ovlivněno kvalitou říční sítě – propojenost s další řekou nebo mořem průplavy – systém říční dopravy v Německu (Severní a Baltské moře, Rýn – Mohan - Dunaj) nebo v Rusku (systém Volha – Kama) rozvíjí se i smíšená přeprava řeka –moře – „námořní“ přístav hluboko ve vnitrozemí - umožněno speciálními říčními tlačnými tankery - lichtery

18 Obr. č. 5 – Hustota splavných toků

19 Potrubní doprava dynamicky se rozvíjí – ovlivňuje hospodářství státu přeprava ropy, zemního plynu, chemických produktů na velké vzdálenosti Délka potrubí dnes převyšuje délku železniční sítě - 21. st. – více než 1,65 mil km – nejvíce S. Amerika 1. ropovod – USA 1865 – 9,6 km, plynovod má mladší historii – od 20. století Trasy – dány spojnicí mezi nalezištěm a přístavem, nebo průmyslovými jádry jednotlivých států Rozvoj hlavně u států s vysokou produkcí i spotřebou (USA, Rusko, Kanada a států orientovaných na vývoz – Saudská Arábie, Mexiko, Írán) Nejznámější v Evropě: ropovod Družba – nejdelší na sv. 5 502 km Ingolstadt, plynovod

20 Letecká doprava rychlá a bezpečná, využívaná na velké vzdálenosti hlavně přeprava osob - kontinentální - u řídce osídlených a rozlehlých zemí (Sibiř, Kanada, Austrálie) - mezikontinentální přeprava menších nákladů - rychle podléhající zkáze - květiny, přeprava pošty hlavní letecké trasy – Evropa – Severní Amerika Evropa - Jižní Amerika Evropa – Blízký východ rychlý rozvoj – roste sítˇ letových tras i počet cestujících

21 Nejvyšší výkon v os/km -USA,Rusko,Japonsko, VB, Kanada, Francie, Německo Největší světová letiště Atlanta (USA), Chicago (USA), Londýn (V.Británie), Tokio (Japonsko), Paříž (Francie) Vývoj: 50. A 60. léta 20. st. – dopravní letadla s reaktivními motory – Boeing, TU, Caravella 70. léta 20. st. – civilní nadzvuková letadla – Concorde, TU, Jumbo-Jet 90. léta 20. st. – velkokapacitní letadla – 300 až 400 cestujících, 15-20 tun – Boeing, Airbus

22 Obr. č. 6 - Hlavní trasy letecké dopravy

23 Námořní doprava pro velkobjemové náklady na velké vzdálenosti cca 40 % veškerých transportů Podporuje rozvoj velkých přístavů – služby, přistěhovalci Význam částečně klesá – menší materiálová náročnost výroby (ekonomicky rozvinuté státy) Rozvojové státy – roste význam osobní i nákladní dopravy podél pobřeží = kabotáž a trajektová přeprava Druhy lodí podle využití: tanker – cisternová loď  balker (bulk carrier)– přeprava suchých substrátů – rudy, uhlí  univerzální loď – smíšené náklady  kontejnerová loď – přeprava kontejnerů – úspora místa a práce  trajekty – osoby a dopravní prostředky – ostrov-pevnina

24 Druhy přístavů 1.vývozní  převažuje nakládka – rozvojové země 2.dovozní  převažuje vykládka – rozvinuté země 3.smíšené nebo 1.univerzální  mají několik specializovaných zón 2.specializované  určeny pro vybraný druh zboží Největší přístavy světa (celkem 2200 nám. přístavů) Singapur, Rotterdam, South Luisiana, Šanghaj, Hongkong Nejvíce využívané oceány: Atlantický oceán -2/3, Tichý oceán – ¼, Indický oceán – 1/10 Státy „levné vlajky“ – Řecko, Libérie, Norsko, … - zde registrováno mnoho zahraničních firem

25 Obr. č. 7 - Hlavní trasy námořní dopravy

26 Použitá literatura Bičík I.:Hospodářský zeměpis- Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd., NČGS, Praha 2005, ISBN 80- 86034-52-6, s. 51 - 55 Kašparovský K.: Zeměpis I. v kostce, 1. vyd., Fragment, Praha 2008, ISBN 978-80-253-0586-7, s. 136 - 142 Obrázky a grafy: Obr. č. 1 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN 978-80-902282-6-9, s. 68 Obr. č. 2 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN 978-80-902282-6-9, s. 70 Obr. č. 3, 4 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN 978-80-902282-6-9, s. 68 Obr. č. 5,6,7 - Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa, 1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN 978-80-902282-6-9, s. 71


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google