Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem."— Transkript prezentace:

1 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem k energetické legislativě České republiky

2 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® Autor:Strana 2 Systém energetické legislativy zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) PPPS + PPDS technické normy (ČSN, PNE) Do r normy OEG, ON v gesci energetiky EGP. Tyto normy převážně řešily problematiku předmětových norem pro prvky distribuční a přenosové soustavy a předpisy pro navrhování, montáž a provoz rozvodných zařízení. Řešily i problematiku bezpečnosti a provozu vydání první normy PNE po dohodě s distributory (PNE – Rozváděče pro DTS vn/nn. Základní soubor norem PNE byl vypracován v letech formou revize oborových norem OEG a ON nebo vypracováním zcela nových norem Normy PNE jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č. 22/1997 Sb. lze chápat normy PNE jako podnikové technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru a uplatňované při technických řešení rozvodných zařízení v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku

3 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® Autor:Strana 3 Odkaz na právní předpisy - změny zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon v platném znění (úplné znění č.314/2009 Sb.) § 11 Práva a povinnosti držitelů licencí odst. (1) písmeno c) – držitel licence je povinen zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovená právními předpisy a technickými normami zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb. – o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízeních, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (o vyhrazených elektrických technických zařízeních), DS je zařízení tř. II ve smyslu ochrany před atmosférickým přepětím vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1079 Sb. – kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, platná do účinná od Vyhl. ERÚ č. 540/2010 Sb. o kvalitě elektřiny a souvisejících služeb

4 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® Autor:Strana 4 Normy ČSN  ČSN EN (2006) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla  ČSN EN (2000) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití  ČSN EN (2008) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky ČSN (1984) Ochrana elektrických zařízení před přepětím  ČSN (1987) Použití ochran před přepětím v silových zařízeních  ČSN (2001) Elektrické instalace AC nad 1 kV  ČSN EN (2005) Svodiče přepětí. Část 4: Bezjiskřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím  ČSN EN (2000) Svodiče přepětí. Část 5: Doporučení pro volbu použití  IEC soubor(2008) Výběr a dimenzování vysokonapěťových izolátorů pro použití v podmínkách znečištění  ČSN EN – 3/Z2 Elektrická venkovní vedení s jmenovitým napětím nad 45 kV AC – Část 3: Soubor národních normativních hledisek  ČSN EN –1 až 4 (2006) Ochrana před bleskem ČSN Elektrotechnické předpisy – Elektrické zařízení – Část 4 - Bezpečnost –Kapitola 44: Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

5 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® Autor:Strana 5 Normy PNE  PNE Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě   PNE Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení   PNE Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kV  PNE Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV   PNE Navrhování a umisťování svodičů přepětí v sítích 110kV   PNE Návrh změny ČSN EN /Z2:2007 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV Národní normativní aspekty (NNA) pro ČR

6 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® Autor:Strana 6 Uzemňování svodičů přepětí Základní požadavky jsou v PNE a příklady v PNE Žádný výrobce neuvádí minimální požadavky na velikost odporu uzemnění svodiče přepětí Doporučuje se při projektování uzemnění svodiče přepětí venkovního vedení vn postupovat podle čl PNE (připravované 5 vydání, účinnost od ). Pro opěrné body venkovních vedení do 45 kV mimo případů uvedených v PNE se provádí uzemnění v půdách o rezistivitě půdy do 500 Ohm.m uložením páskového zemniče (o průřezu 120 mm 2 ) v maximální délce 25 m (výsledný odpor uzemnění od 10 Ohm do 52 Ohm). V půdách o rezistivitě nad 500 Ohm.m je postačující uložení páskového zemniče (o průřezu 120 mm 2 ) v maximální délce 50 m. Uložení páskového zemniče lze provést v paprskovém uspořádání. Součet délek paprsků musí splňovat požadavky výše uvedených délek. Páskový zemnič lze nahradit jiným vhodným ekvivalentním zemničem, dle půdních či prostorových podmínek

7 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® Autor:Strana 7 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Bárta ÚJV Řež, a.s. divize Energoprojekt Praha


Stáhnout ppt "Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem."

Podobné prezentace


Reklamy Google