Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem."— Transkript prezentace:

1 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem k energetické legislativě České republiky

2 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 2 Systém energetické legislativy zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) PPPS + PPDS technické normy (ČSN, PNE) Do r. 1993 normy OEG, ON v gesci energetiky EGP. Tyto normy převážně řešily problematiku předmětových norem pro prvky distribuční a přenosové soustavy a předpisy pro navrhování, montáž a provoz rozvodných zařízení. Řešily i problematiku bezpečnosti a provozu 1992 - vydání první normy PNE po dohodě s distributory (PNE 35 7149 – Rozváděče pro DTS vn/nn. Základní soubor norem PNE byl vypracován v letech 1993-1994 formou revize oborových norem OEG a ON nebo vypracováním zcela nových norem Normy PNE jsou obecně nižším stupněm technických norem a vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Z pohledu zákona č. 22/1997 Sb. lze chápat normy PNE jako podnikové technické normy výrazně oborového charakteru, přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů převážně závazného charakteru a uplatňované při technických řešení rozvodných zařízení v rámci smluvních vztahů s dodavateli mimo elektroenergetiku

3 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 3 Odkaz na právní předpisy - změny zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon v platném znění (úplné znění č.314/2009 Sb.) § 11 Práva a povinnosti držitelů licencí odst. (1) písmeno c) – držitel licence je povinen zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovená právními předpisy a technickými normami zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb. – o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízeních, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (o vyhrazených elektrických technických zařízeních), DS je zařízení tř. II ve smyslu ochrany před atmosférickým přepětím vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1079 Sb. – kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, platná do 31. 5. 2010 účinná od 1. 6. 2010 Vyhl. ERÚ č. 540/2010 Sb. o kvalitě elektřiny a souvisejících služeb

4 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 4 Normy ČSN  ČSN EN 60071-1 (2006) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla  ČSN EN 60071-2 (2000) Elektrotechnické předpisy – Koordinace izolace – Část 2: Pravidla pro použití  ČSN EN 60664-1 (2008) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky ČSN 33 30 60 (1984) Ochrana elektrických zařízení před přepětím  ČSN 38 0810 (1987) Použití ochran před přepětím v silových zařízeních  ČSN 33 3201 (2001) Elektrické instalace AC nad 1 kV  ČSN EN 60099-4 (2005) Svodiče přepětí. Část 4: Bezjiskřišťové omezovače přepětí pro soustavy se střídavým napětím  ČSN EN 60099-5 (2000) Svodiče přepětí. Část 5: Doporučení pro volbu použití  IEC 60815 soubor(2008) Výběr a dimenzování vysokonapěťových izolátorů pro použití v podmínkách znečištění  ČSN EN 50 341 – 3/Z2 Elektrická venkovní vedení s jmenovitým napětím nad 45 kV AC – Část 3: Soubor národních normativních hledisek  ČSN EN 62305 –1 až 4 (2006) Ochrana před bleskem ČSN 33 2000-4-443 Elektrotechnické předpisy – Elektrické zařízení – Část 4 - Bezpečnost –Kapitola 44: Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

5 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 5 Normy PNE  PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě   PNE 33 0000-5 Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení   PNE 33 0000-7 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kV  PNE 33 0000-8 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích nad 1 kV do 45 kV   PNE 33 0000-9 Navrhování a umisťování svodičů přepětí v sítích 110kV   PNE 33 3300 Návrh změny ČSN EN 50341-3/Z2:2007 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV Národní normativní aspekty (NNA) pro ČR

6 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 6 Uzemňování svodičů přepětí Základní požadavky jsou v PNE 33 0000-1 a příklady v PNE 33 0000-4 Žádný výrobce neuvádí minimální požadavky na velikost odporu uzemnění svodiče přepětí Doporučuje se při projektování uzemnění svodiče přepětí venkovního vedení vn postupovat podle čl. 5.4.2.7.3 PNE 33 0000-1 (připravované 5 vydání, účinnost od 1.7.2011). Pro opěrné body venkovních vedení do 45 kV mimo případů uvedených v PNE 33 0000-8 se provádí uzemnění v půdách o rezistivitě půdy do 500 Ohm.m uložením páskového zemniče (o průřezu 120 mm 2 ) v maximální délce 25 m (výsledný odpor uzemnění od 10 Ohm do 52 Ohm). V půdách o rezistivitě nad 500 Ohm.m je postačující uložení páskového zemniče (o průřezu 120 mm 2 ) v maximální délce 50 m. Uložení páskového zemniče lze provést v paprskovém uspořádání. Součet délek paprsků musí splňovat požadavky výše uvedených délek. Páskový zemnič lze nahradit jiným vhodným ekvivalentním zemničem, dle půdních či prostorových podmínek

7 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 7 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Bárta ÚJV Řež, a.s. divize Energoprojekt Praha barta@egp.cz


Stáhnout ppt "Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. – divize ENERGOPROJEKT PRAHA ® 12.4.2015Autor:Strana 1 Ochrana distribučních sítí před přepětím Vztah technických norem."

Podobné prezentace


Reklamy Google