Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normativní základna ve stavebnictví Náklady a jejich klasifikace Členění nákladů Kalkulační techniky Příklady Ekonomika a management přednáška č.3 Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normativní základna ve stavebnictví Náklady a jejich klasifikace Členění nákladů Kalkulační techniky Příklady Ekonomika a management přednáška č.3 Ing."— Transkript prezentace:

1 Normativní základna ve stavebnictví Náklady a jejich klasifikace Členění nákladů Kalkulační techniky Příklady Ekonomika a management přednáška č.3 Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví  B 421 sch.heralova@seznam.cz  224354522sch.heralova@seznam.cz

2 Náklady = provozem podmíněná spotřeba práce a prostředků, oceněná a vyjádřená v peněžních jednotkách

3 Třídění spotřeby času T - čas pracovní směny T n – nutný (normovatelný) časT z – zbytečný čas T 2 – čas obecně nutných přestávek T 1 – čas práce T D – osobní ztráty T E – technicko - organizační ztráty T F – ztráty času vyšší moci T 3 – čas podmínečně nutných přestávek Čas na zvláštní oddech Čas na přirozené potřeby Čas na jídlo a oddech Ztráty času víceprací Ztráty času čekáním

4 Listina základních práv a svobod Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (1.1.2007) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Mzda = peněžitá plnění nebo plnění peněžité hodnoty poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti prac.podm., prac.výkonnosti a dosahovaných prac.výsledků (mzda není náhrada mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kap. podílů a dluhopisů a odměna za pracovní pohotovost) Odměňování práce

5 Mzdové formy Časová mzda = poskytovaná podle odpracovaného času –hodinová –měsíční –(směna, den, týden, dekáda) Úkolová mzda = poskytovaná za splnění určitého úkolu –normovaný čas (počet Nh * mzdová sazba) –počet jednotek množství, normované práce –komplex prací (akordní mzda) Podílová mzda, provizní mzda = stanovená podílem z určitého množství (součin hodnotového ukazatele a podílové sazby v %) Smíšená mzda (kombinace časové a podílové mzdy)

6 Příplatky (za obtížnost prací) nebo zvýšené stupnice mzdových tarifů Rozdílová mzda – jako rozpětí tarifů, rozpětí pro přiznání osobního příplatku  zohlednění schopnosti a způsobilosti k výkonu práce Prémie (lze stanovit pevnou závislost plnění ukazatele – např. prémiový řád), odměny

7 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (567/2006 Sb.) A)za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem : 48,10 Kč B)za měsíc : 8 000 Kč Předpoklad 40 hod / týden Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí : nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy

8 Nejnižší úroveň zaručené mzdy Skupina pracíPlatová třída Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinuv Kč za měsíc 1.1., 2.48,108 000 2.3., 4.53,108 900 3.5., 6.58,609 800 4.7., 8.64,7010 800 5.9., 10.71,5012 000 6.11., 12.78,9013 200 7.13., 14.87,1014 600 8.15., 16.96,2016 100

9 Normovatelná spotřeba materiálu N c = celková (plná) norma spotřeby N t = technologická (čistá) norma spotřeby N p = norma technologických přídavků, odpadu a nevyhnutelných ztrát

10 Kapacitní normy pro stroje = množství výrobků (výkonů), které má určité zařízení zpracovat ve vymezeném období a při úplném využití časového fondu Q t … technická výrobnost výrobního zařízení Q n … skutečná výrobnost výrobního zařízení k p … koeficient podmínek činnosti výrobního zařízení

11 Normativní soustava ve stavebnictví = otevřená a trvale aktualizovaná soustava normativů, výkonových norem a norem spotřeby materiálu Normativy času Základní výkonové normy Sdružené – agregované normy TOV Normy spotřeby pracovních předmětů Sborník potřeb a nákladů (SPON) Software

12 Význam nákladů Tvorba cen (základní složka ceny produkce) Evidence spotřeb a plateb Zjišťování efektivnosti výroby (HV, R) Rozhodování při volbě variant, zdrojů, technologie, organizace, marketingové strategie Účinnost výrobních činitelů Postavení firmy vůči konkurenci Náklady X Výdaje

13 Klasifikace nákladů Jednotkové náklady : n = s * c Celkové náklady : N = q * c nebo

14 Skutečné náklady : n S = s S * c S Plánované náklady : n P = s P * c P Průměrné náklady : Jednorázové, běžné náklady

15 Členění nákladů Druhové (podle původu spotřebovaných zdrojů) Podle přičitatelnosti k výrobkům a výkonům Podle vztahu k výrobku Podle vztahu k finálním výkonům (kalkulační) Podle proměnlivosti Podle místa vzniku Podle času

16 Druhové členění nákladů Materiálové náklady Náklady na odpisy Náklady na služby Mzdové náklady Ostatní náklady

17 Členění nákladů podle přičitatelnosti Přímé náklady (přímo přičitatelné) Nepřímé náklady (nepřímo přičitatelné) Členění nákladů podle vztahu k výrobku Jednicové náklady Režijní náklady

18 Předmět kalkulace = finální výkon nebo dílčí vnitropodnikový výkon, vymezuje se kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím Kalkulační jednice = měřitelný výkon, na který se zjišťují vlastní náklady ( je vymezena měrnou jednotkou, druhem, případně jakostí) Kalkulované množství = celkový počet kalkulačních jednic, pro něž se zjišťují najednou vlastní náklady

19 Kalkulační členění nákladů Náklady na přímý materiál Náklady na přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Odbytové náklady (Zisk / ztráta)

20 Členění nákladů podle proměnlivosti Fixní náklady (stálé) Variabilní náklady (proměnlivé) ( smíšené )

21 Kalkulace = vyčíslení jednotlivých složek ceny nebo nákladů na kalkulační jednici Kalkulace vlastních nákladů X Kalkulace ceny Kalkulace předběžná X Kalkulace výsledná Kalkulace statická X Kalkulace dynamická

22 Kalkulační techniky Kalkulace dělením Kalkulace dělením s indexy Přirážková kalkulace Individuální kalkulace …

23 Kalkulace dělením  v případě výroby 1 druhu výrobku (homogenní výroba) n = N / q

24 Příklad – kalkulace dělením Výrobna betonové směsi – pouze jeden druh výrobku B20 Celkové náklady za 1 měsíc : 25 mil Kč

25 Kalkulace dělením s indexy  technologicky podobné výrobky, typová řada  představitel (základní výrobek), indexy n Z = N / (q Z + q 1 *i 1 + q 2 * i 2 + …. +q k * i k ) n 1 = n Z * i 1 n 2 = n Z * i 2

26 Příklad – kalkulace dělením s indexy Výrobna betonové směsi – výrobky B10, B20, B25 Celkové náklady za 1 měsíc : 41 mil Kč

27 Přirážková kalkulace  současná produkce různých druhů výrobků  nepřímé, režijní náklady  rozvrhová základna režijní sazba : r s = R / Z režijní přirážka : r p = R / Z * 100  n ni = r P /100 * Z i /q i režijní koeficient : r k = R / Z  n ni = r k * Z i /q i

28 Příklad – přirážková kalkulace Výrobna betonové směsi – 2 výrobky B10 a B20 Celkové náklady za 1 měsíc : 35 mil Kč

29 Individuální kalkulace  Respektuje konkrétní podmínky výrobce, technologii, organizaci výroby, místo, čas  Spotřeba výrobních činitelů (normy, standardy)  Ocenění - podklady

30 Přímé mzdy Přímý materiál Náklady na provoz strojů a zařízení Ostatní přímé náklady Výrobní režie Správní režie Poddodávky Zisk / Ztráta Vlastní náklady výroby Úplné vlastní náklady výkonu Cena

31 Příklad – individuální kalkulace přímých nákladů 1 m 3 zdiva cihelného nosného pod omítku : cihla CP 29/14/6,5 malta MVC 2,5 TM kolečkem přesun výtahem do výšky 15 m trubkové lešení dvouřadové typ B


Stáhnout ppt "Normativní základna ve stavebnictví Náklady a jejich klasifikace Členění nákladů Kalkulační techniky Příklady Ekonomika a management přednáška č.3 Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google