Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investiční podpora projektů sociálních služeb ve vyloučených lokalitách oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investiční podpora projektů sociálních služeb ve vyloučených lokalitách oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora."— Transkript prezentace:

1 Investiční podpora projektů sociálních služeb ve vyloučených lokalitách oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti

2

3 Program prezentace I.Informace o výzvě k předkládání projektových žádostí V ýzva č. 6, Zaměření podpory II.Vyhodnocení průběžných výsledků výzvy č. 3 a 6 Úspěšnost žadatelů předložené / realizované projekty, nejčastější zaměření projektů Realizace projektů III.Prostor pro dotazy

4 Výzva č. 6 - podpora romských lokalit Datum vyhlášení výzvy: 31. května 2011 Výzva s kontinuálním příjmem žádostí Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2013 Specifický cíl 3.1b) Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce Alokovaná částka pro výzvu: ,- Kč ( ,- Kč SF, ,- Kč SR) Oprávnění žadatelé: obce NNO (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, evidované církevní právnické osoby)

5 Zaměření podpory Investiční podpora Vybrané druhy sociálních služeb Vybrané druhy činností Vybrané druhy sociálních služeb Fakultativní činnosti k sociálním službám

6 Zaměření podpory 1) Vybrané druhy a formy sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů odborné sociální poradenství (OSP) – ambulantní, terénní forma poskytování sociální služby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) – ambulantní popřípadě terénní forma, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) – terénní popřípadě ambulantní forma, terénní programy (TP) – terénní forma, sociální rehabilitace (SR) – terénní, ambulantní forma, krizová pomoc (KP) – terénní, ambulantní, pobytová forma, kontaktní centra (KC) – ambulantní popřípadě terénní forma, domy na půl cesty (DNPC) – pobytová forma, azylové domy (AD) – pobytová forma.

7 Zaměření podpory 2) Fakultativní činnosti - volnočasové aktivity, - vzdělávací aktivity, - sportovní aktivity, - odborné poradenství. Tyto činnosti lze realizovat pouze jako fakultativní činnost v návaznosti na poskytovanou sociální službu uvedenou v bodě 1 nebo v návaznosti na sociální službu již poskytovanou v rámci příslušné sociálně vyloučené romské lokality. Bližší specifikace podporovaných druhů sociálních služeb a činností je uvedena v Příručce pro žadatele a příjemce a v příloze č. 1 Technické a finanční limity. Místo zaměření podpory Projekty mohou být realizovány/mít dopad na celém území ČR s výjimkou území hlavního města Prahy.

8 Zaměření podpory Cíle výzvy zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů, které jim umožní návrat do společnosti a na trh práce zvýšení dostupnosti sociálních služeb ve vyloučených romských lokalitách zvýšení kvality nových či stávajících sociálních služeb Z investičních prostředků je podporována: –výstavba objektů, –rekonstrukce objektů, –nákup objektů, –vybavení nových či stávajících vybraných registrovaných sociálních služeb.

9

10

11

12 Vyhodnocení průběžných výsledků výzvy č předložených projektů -23 žadatelů (4 žadatelé předložili projekt opakovaně, 1 žadatel předložil dva různé projekty) -NNO 9 žadatelů/11 projektů -Obce14 žadatelů/18 projektů -8 projektů staženo žadatelem (projekty obcí) -7 v kontrole ex-ante -1 po vydání Registrace akce

13 Vyhodnocení průběžných výsledků výzvy č. 3 Vyřazené projekty -6 projektů vyřazeno v hodnocení kvality (5 projektů NNO, 1 projekt obce) -3 projekty vyřazeny v kontrole ex-ante (žadatelé obce) -17 projektů odstoupilo či bylo vyřazeno v průběhu hodnocení s celkovými plánovanými výdaji 244 mil. Kč -Celková alokace výzvy č mil. Kč

14 Vyhodnocení průběžných výsledků výzvy č. 3 Schválené/realizované projekty -13 projektů schváleno VK -6 projektů NNO, 7 projektů obcí (1 obec odstoupila od realizace) -12 projektů realizováno (aktuálně 106 mil. Kč) -4 Moravskoslezský kraj, 2 Olomoucký kraj, 3 Ústecký kraj, 1 Středočeský kraj, 1 Karlovarský kraj, 1 Královéhradecký kraj; Podpořené registrované soc. služby: 4 NZDM, 6 SAS, 8 OSP, 2 AD, 4 TP, 1 SR -3 projekty ukončeny (2,5 mil. Kč)

15 Sociální služby

16

17 Podpořené projekty – výzva č. 3 Název projektuŽadatel Příspěvek EU + SR Technická kapacita služeb Centrom Centrom, o.s Polyfunkční centrum Chánov D. R. K., o.p.s NOVÝ MAJÁK Obl. charita K.H Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku Cedr, o.s Multifunkční centrum sociálních služeb v Kobylé nad Vidnavkou Kobylá nad Vidnavkou Dům sociálních služeb Betlém Cheb Obl. charita Plzeň Komunitní centrum v Orlové Orlová

18 Podpořené projekty – výzva č. 3 Název projektuŽadatel Příspěvek EU + SR Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov - vybavení prostor pro sociální služby Broumov Výstavba nízkoprahového a poradenského centra v Ostravě - Kunčičkách Ostrava – Kunčičky Poradenské centrum KHAMORO Havířov Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku Ester, o.s Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let Most

19 Vyhodnocení průběžných výsledků výzvy č. 6 Výzva č předložených projektů (za 332 mil. Kč) -24 žadatelů (2 žadatelé předložili přepracovaný projekt podaný do 3. výzvy) -NNO 3 žadatelé/3 projekty -Obce 21 žadatelů/24 projektů -0 projektů staženo žadatelem

20 Vyhodnocení průběžných výsledků výzvy č. 6 Vyřazené projekty -2 projekty vyřazeny v hodnocení kvality (1 projekt NNO, 1 projekt obce) -0 projektů vyřazeno v kontrole ex-ante -2 vyřazené projekty s plánovanými výdaji 31 mil. Kč Celková alokace výzvy č mil. Kč

21 Vyhodnocení průběžných výsledků výzvy č. 6 Schválené/realizované projekty -8 projektů schváleno VK (s celkovými nároky 220 mil. Kč) -1 projekt NNO, 7 projektů obcí -7 Ústecký kraj, 1 Karlovarský kraj -Podpořené registrované soc. služby: 6 NZDM, 7 SAS, 1 OSP, 1 AD, 5 TP

22 Sociální služby

23

24 Podpořené projekty – výzva č. 6 Název projektuŽadatel Příspěvek EU + SR Šance pro komunitní život v Obrnicích I. - rovné příležitosti pro dospělé a rodiny Obrnice Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda Klášter Nový Dvůr, OCSO Rekonstrukce Centra sociální integrace Krásná Lípa Sociální centrum Kamínek v Chomutově – rekonstrukce a vybavení Chomutov Podpora komunitního života v Trmicích Trmice

25 Podpořené projekty – výzva č. 6 Název projektuŽadatel Příspěvek EU + SR Sladkovského 1365 Roudnice n. L Jungmannova 670 Roudnice n. L Integrované centrum prevence Bílina

26 Co se díky IOP zlepší -Zlepšení dostupnosti sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách -Podpoření a zvýšení integračního potenciálu pro sociálně vyloučené -Inovace a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících vybraných sociálních služeb určených cílové skupině -Technické zhodnocení budov určených k poskytování sociálních služeb

27

28 Kontakty  Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor implementace fondů EU oddělení realizace programů – sociální integrace a služby Na Poříčním právu Praha 2  Seznam poboček CRR k předkládání žádostí je v příloze č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce.  Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj

29 Kontakty Kontaktní osoby pro danou výzvu:  Kontaktní osoba pro danou výzvu: Mgr. Miroslav Nedorostek oddělení realizace programů – sociální integrace a služby tel.: ,  Ing. Jana Solověvová, finanční manažerka oddělení realizace programů – sociální integrace a služby tel.: ,

30  Odbor programového financování:  Ing. Jiří Smítal oddělení finančního řízení dotací a IOP tel.: ,  Ing. Marie Jánská oddělení finančního řízení dotací a IOP tel.: , Děkuji za pozornost Kontakty


Stáhnout ppt "Investiční podpora projektů sociálních služeb ve vyloučených lokalitách oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace b) investiční podpora."

Podobné prezentace


Reklamy Google