Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

....

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "...."— Transkript prezentace:

1 ...

2 Ekologické Rostlinné Invaze Pavel Duda

3 Invazivní živočichové X Invazivní rostliny

4 …POJMY A DEFINICE… alien plant naturalized plant expansive plant casual alien plant weed invasive plant transformer A co je tedy vlastně původní? ... To, co tu prokazatelně rostlo před rokem 1492 => Dělení na archeofyty a neofyty

5 Jak probíhá invaze... Jak predikovat invazní potenciál druhu?
Obecné mechanismy existují, ale průběh každé invaze je silně individuální. Střízlivé odhady hovoří o tom, že ze sta zavlečených druhů vzejdou max. 2 – 3 invazy. Možností přenosu invazivního druhu je celá řada. Fázi intenzivního šíření druhu předchází různě dlouhé období klidu (probíhají genetické a fenotypové změny) Vlastní invaze probíhá různě rychle (=> problémy s definicí) Jak predikovat invazní potenciál druhu? Můžeme např. usuzovat podle rozlohy jeho původního areálu, způsobu rozmnožování obsahu DNA v buněčném jádře... Problém...

6 Faktory ovlivňující invazi
Víme o několika obecných trendech: Významné rozdíly mezi invazním potenciálem Laurasijské a gondvanské květeny Evropská flóra je vůči invazím nebývale odolná. Ostrovní ekosystémy jsou vůči invazím citlivější, než ty pevninské. (Práce např. šťavelu Oxalis pes-caprae zavlečeném na ostrovy Mallorca a Menorca) Invazivní druhy paradoxně páchají větší škody v oblastech s větší biodiverzitou.

7 Exotic taxa less related to native species are more invasive; Straus, Webb, Salamin; PNAS 2006
Studie prováděná především na kalifornských travách ukazuje, že větší ekologický a ekonomický dopad mají invazy, které jsou méně příbuzné domácím druhů. Discussion We have demonstrated that introduced invasive environmental weed species with high ecological impacts are less closely phy- logenetically related to members of the native community than are species that naturalize without having large effects on local native species’ diversity or richness. Similarly, we found that invasive grasses tend to be less closely phylogenetically related to their nearest native relative in an invaded community than noninvasive grasses, although the pattern was significant for only one measure of relatedness. These results support both Darwin’s naturalization hypothesis and the ‘‘escape from natural enemies’’ hypothesis and imply that, at least at the metacommunity scale of California, species that are more distantly related to the native community, are most likely to explode in population and become noxious weeds.

8 Interakce invaz – původní druh
Dojde k hybridizaci... Vznikne mutantní druh nepředvídatelných vlastností Příklady: Kalifornský Carpobrotus chilensis hybridizoval se zavlečeným jihoafrickým příbuzným... Vzniklý klon má schopnosti rychleji se šířit. Invaze rodu Spartina (Cordgrass) V evropě došlo k invazi po skřížení domácího druhu se zavlečeným americkým druhem k masivní invazi. Vzniklý druh Spartina Anglica dnes výrazně ovlivňují dynamiku přílivu a odlivu na pobřeží Holandska. Naopak v Americe: Spartina foliosa vs. Spartina Alterniflora Vzniklý hybrid má vyšší fitness a vytlačuje původní druh z jeho lokalit (Ayres 2004) Jiný zajímavý start invaze: Fíkovníky zavlečené na floridu začaly být invazivní až po té, co byl na místo náhodou zavlečen i druh vosičky, které je opylují

9 Rostlinné invaze v ČR V rámci světa jsme na tom velmi dobře
Situace je dosti důkladně zdokumentována (víme co je původní a co ne, známe data zavlečení a postupy invazí) „Současná květena České republiky je tvořena přibližně 4200 druhy vyšších rostlin. Z tohoto počtu je 1378 druhů nepůvodních. Z těchto nepůvodních druhů označujeme 90 druhů (6,5 %) za  tzv. invazní druhy, jejichž další šíření pokládáme z hlediska ochrany přírody za nebezpečné...“ Přibližně polovina našich invazů pochází ze záměrných introdukcí Typicky začínají invazy jako synantropní druhy, dostávají se na ruderální stanoviště a pak již zasahují do řady ekosystémů. I v rámci chráněných území je % rostlinných druhů nepůvodních

10 Invazní rostliny v ČR

11 Strážnické pomoraví,

12 Případ akátu a mléčky Robinia pseudoacacia – trnovník akát je oficiálně (Pyšek et al. 2002) klasifikován jako invazivní neofyt, jenž se volně vyskytuje od r Nebezpečný druh (spolu s bolševníkem patrně jediný, vůči němuž se aktivně bojuje), který nemá rád téměř nikdo. Nicméně fosilní nálezy dokládají, že ještě v posledním interglaciálu u nás přirozeně rostl. Akát se v podstatě vrací na místo svého původního výskytu Mycelis muralis – mléčka zední (wall lettuce) se šíří přes Anglii od jihu a je rovněž brána jako invaz. Taktéž zde vyhynula až během posledního glaciálu (tj. před lety)

13 Závěrem... Invazní události je vhodné posuzovat jednotlivě
Biologické invaze nejsou nutně katastrofy Evidentní jsou rozdíly v interakcích laurasijské flóry mezi sebou a mezi nimi a gondvanskými druhy

14 DĚKUJI ZA POZORNOST

15 Zdroje: Rostlinné invaze; Pyšek, Tichý, Prach a kol., AVČR 2001
Naturalization and invasion of alien plants: Concept and definitions; Richardson, Pyšek et al., Diversity and distribution 2000 Exotic Taxa less related to native species are more invasive; Strauss, Webb, Salamin, PNAS 2006 Extinction of a common native species by hybridization with an invasive congener; Ayres et al., Weed Technology 2004 Catalague of alien plants of the Czech Republic; Pyšek et al., AVČR 2002 Are islands more susceptible to plant invasion than continents?; Gimeno et al., Journal of biogeography 2006


Stáhnout ppt "...."

Podobné prezentace


Reklamy Google