Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území MSM 6840770006 (2005 – 2011) Interní oponentní rozprava k prvnímu roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území MSM 6840770006 (2005 – 2011) Interní oponentní rozprava k prvnímu roku."— Transkript prezentace:

1 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území MSM 6840770006 (2005 – 2011) Interní oponentní rozprava k prvnímu roku řešení (únor 2006) Hlavním cílem výzkumného záměru je zvýšit přínos investic (budov, staveb, průmyslových investičních produktů) pro regionální ekonomiku a uživatelskou veřejnost ve vybraných technicko ekonomických úlohách.

2 Řešitelé a spoluřešitelé  Fakulta stavební K101 doc. RNDr. Zindulka Ondřej, CSc. K104 RNDr. Jilemnická Libuše, CSc. K105 PhDr. Šafránková Jana, CSc.. K122 doc. Ing. Svoboda Pavel, CSc.. K124 doc. Ing. Kupilík Václav, CSc. K126 doc. Ing. Beran Václav, DrSc.. K128 Ing. Vytlačil Dalibor, CSc. K136 prof. Ing. Lehovec František, CSc. K153 doc. Ing. Halounová Lena, CSc. K375 Ing. Macek Daniel, Ph.D.  Fakulta architektury prof. Ing. arch. Maier Karel, CSc.  Fakulta strojní prof. Ing. Freiberg František, CSc.  Fakulta dopravní prof. Ing. Duchoň Bedřich, CSc. CEZ MSM 62840770006

3 Dílčí cíle  Vytvořit teorii a praktické aplikace funkce užitků stavebního díla v čase.  Zavedení metodického přístupu GRID do technicko- ekonomických disciplin a vytvoření odpovídajících praktických aplikací pro předmět řešení.  Vytvořit praktický nástroj hodnocení užitné hodnoty a ceny technického díla s dlouhodobým životním cyklem z pohledu uživatele.  Vytvořit nástroje pro rozhodování o nakládání se stavební substancí a územím s ohledem na jeho užitné hodnoty a potenciál trhu (management).  Zajistit praktickou využitelnost a seznámení veřejnosti s výsledky výzkumného záměru. CEZ MSM 63840770006

4 Uplatnění strategií a metod managementu udržitelnosti (MU) v mikroekonomice externalit stavebního díla konkurenceschopnosti výrobních procesů územního rozvoje a investic CEZ MSM 64840770006

5 Metody řešení analýza a syntéza poznatků a jejich aplikace, komparativní metody uplatňované na případových studiích, sociologický průzkum ve stavebních podnicích, metody projektového managementu, metody dynamiky procesů, simulační metody, statisticko-matematické metody, regionálně geografická analýza, komparativní analýza, nástroje urbanistické prognózy, optimalizace fraktálních komponent. CEZ MSM 65840770006

6 Inovace, zlepšování, starý a nový produkt vyžadují aby Funkčnost uživatelská nová > funkčnost už. stará Užitná hodnota nová > užitná stará Náklady nové < náklady staré Dílčí užitná hodnota nová > dílčí už.hodnota stará Inovace, zlepšování, starý a nový produkt

7 Navrhování Industrial Design Industrial Design Engineering Proces navrhování Design process Dílčí užitná hodnota jako hodnota pro uživatele Jako přidaná hodnota jednotlivých produktů

8 Časový harmonogram řešení VZ CEZ MSM 68840770006

9 Harmonogram uplatnění výsledků řešení VZ CEZ MSM 69840770006

10 OBEC / MĚSTO / REGION LOKALITA (bezprostřední okolí) STAVBA (ucelené stavební dílo) STAVEBNÍ OBJEKT (stavební dílo) CEZ MSM 610840770006 Skladebnost úrovní řešení výzkumného záměru

11 CEZ MSM 611840770006 Členění stavby

12 VZ05 2005 Hypotézy 10/05 – Beran

13 Užitek Udržitelný rozvoj Hodnocení užitku Více-dimenzionálnost Rizika Nejistoty Časový faktor ………..

14 Hodnocení užitku x ….. Životnost, očekávaná životnost c ….. Spotřeba zdrojů

15 Užitek - stavební objekt Celkový užitek za dobu životnosti, U(c, x) U(spotřeba zdrojů, životnost) U(c, x) = životnost * užitek(spotřeba zdrojů) U(n, x) = x u(c)

16 Celkový užitek za dobu životnosti, U(c, x) U(c, x) = životnost * užitek(spotřeba zdrojů) U(n, x) = x u(c) Rozpočtový náklad pořízení stavební části objektu (stavby) a náklady na obnovu a náklady na cyklickou údržbu Ne pozemek, …..?

17 Celkový užitek za dobu životnosti, U(c, x) U(c, x) = životnost * užitek(spotřeba zdrojů) U(n, x) = x u(c) Stav zachovalosti x, x = životnost – uplynulá doba užívání objektu (stavby)

18 Očekávaný celkový užitek za dobu (zbývající) životnosti, U(c, x) = x u(c) U(c, x) = životnost * užitek(spotřeba zdrojů) x = f(údržba, obnova)= f(m) U(c, x) = f(m) u(c)

19 Celkový užitek za dobu životnosti je dán funkcí údržby a obnovy určující životnost a dosahovanými užitky v závislosti na náročnosti pořizovacích nákladů a vložené údržby a obnovy U(c, x) = f(m) u(c)

20 Hledáme max U(c, x) = f(m) u(c) Za podmínky, že celkové zdroje y nebudou na realizaci stavby a na údržbu a obnovu, překročeny c + m = y


Stáhnout ppt "Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území MSM 6840770006 (2005 – 2011) Interní oponentní rozprava k prvnímu roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google