Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Hypertenze a fibrilace síní Dr K amel ABDENNBI Paris.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Hypertenze a fibrilace síní Dr K amel ABDENNBI Paris."— Transkript prezentace:

1 Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Hypertenze a fibrilace síní Dr K amel ABDENNBI Paris

2 2 FiS (fibrilace síní): častá arytmie Častý problém * 0,4 - 1 % v populaci Výskyt narůstá -S věkem: u osob starších 80 let výskyt u > 8 % -V posledních 20 letech : nárůst počtu hospitalizací pro FS o 66 % »Stárnutí populace » ↗ prevalence srdečních onemocnění »Častěji diagnostikována při Holterovském monitorování -Se závažností srdečního selhání FiS je příčinou vyšší úmrtnosti** > 70 let + FS = 50 % pravděpodobnost úmrtí do dvou let *HAS. Guide Affection de longue durée: Fibrillation auriculaire Juillet 2007 **PathaK A. Fibrillation auriculaire : une surmortalité importante. Panorama du médecin, 22 Octobre 2007, N°5075

3 3 Patofyziologie FiS F i S nebo li KAAF K ontinulální A rytmie způsobená Fis Je nepravidelná dezorganizovaná aktivita síní, které komíhají vysokou frekvencí (až 600/min), bez hemodynamicky účinné systoly Komorová odpověď je různá a nepravidelná (100 - 150 /min)

4 4 Diagnóza FiS Klinický obraz Asymptomatický nebo palpitace, pocit nevolnosti, astenie, oprese, úzkost Rychlý a nepravidelný puls Auskultace srdce : variabilní frekvence > 100/min EKG potvrzuje diagnózu Jan F. Cardiologie. Abrégés Masson. 2 ème édition. 2005 - www.e-cardiologie.com : la fibrillation auriculaire - fr.wikipedia.org : fibrillation auriculaire Fibrilace síní Fibrilační vlnky (červená šipka) Nepravidelná komorová odpověď Normální EKG Sinusový rytmus s vlnami P (fialová šipka)

5 5 Hypertenze a fibrilace síní se často vyskytují společně Prevalence HT v USA Prevalence FS v USA Healey JS Am J Cardiol 2003;91(suppl):9G Ostchega YJ Am Geriatr Soc. 2007;55:1056

6 6 HT je faktor, který nejlépe předpovídá možný výskyt nově vzniklé FiS Zvýšení rizika o11% na každých 10 mmHg syst. TK Psaty et al. Circulation 1997;96:2455

7 7 HT způsobuje strukturální a funkční změny srdce, které podporují vznik FiS : Hypertrofie levé komory Dilatace levé síně Snížení kontraktility LS Elektrofyziologické změny v LS -Prodloužení vlny P -Zkrácení refrakterní periody Ciaroni S Am Heart J 2000;139:814 Tsang TS Mayo Clin Proc 2001;76:467

8 8 Antihypertenziva mohou působit jako prevence a/ nebo korekce strukturálních změn na srdci Klingbeil AU Am J Med 2003;115:41

9 9 Zmenšení hypertrofie LK je prevencí nově vzniklé FS Okin PM. JAMA 2006;296:1242

10 10 Nadváha a obezita jsou rizikové faktory FiS… Wang TJ. JAMA 2004;292:2471 …navýšení rizika je zřejmě způsobeno dilatací LS

11 11 Pulzní TK (TK syst-TK diast) je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik FS Mitchell G. JAMA 2007;297:709 Navýšení rizika přetrvává i po korekci na echokardiografické parametry

12 12 FiS je častou komplikací některých forem HT (primární hyperaldosteronismus) Milliez P. JACC 2005;45:1243 Rozdíl přetrvává i po korekci na hypertrofii LK

13 13 Význam inhibitorů systému Renin - Angiotensin u pacientů s kardiovaskulárním rizikem Hypertrofie LK Fibróza ↗ Aldosteron Ztluštění médie Vazokonstrikce Ateroskleróza Dysfunkce endotelu Vasok onstrik ce Vazokonstrikce efferentní arterioly ACE I N H I B I T O R Y ⇘ TK srdce Zlepšení funkce endotelu Snížení progrese plátu prevence iktů Zlepšení funkce endotelu Snížení progrese plátu prevence iktů hemodynamika Prevence remodelace síní Prevence FS Regrese hypertrofie LK a zlepšení dysfunkce LK Prevence remodelace síní Prevence FS Regrese hypertrofie LK a zlepšení dysfunkce LK cévy

14 14 Léčba sartany je pravděpodobně nejlepší prevencí nově vzniklé FiS u hypertoniků a pacientů se srdečním selháním Aksnes TA. J Hypertens 2007;25:15 Nemáme k dispozici přímé srovnání sartanů s ACEI či spironolaktonem

15 15 Eur Heart J 2007 Vyhledávat pacienty s hypertenzí a rizikem FS = s hypertrofií LK a/nebo s dilatací LS Kombinovaná léčba založená na sartanech je podložená (čekáme na výsledky prospektivních studií)

16 16 Healey JS JACC 2005;45:1832 Hypertonici s anamnézou FiS - Inhibitory systému renin–angiotensin (ACEI nebo sartany) jsou rovnocenné ve snížení frekvence recidiv FS.

17 17 Prevence nově vzniklé FiS ve velkých studiích zaměřených na HT nebo srdeční selhání PopulacenLéčbaSledování (roky) Relativní riziko FS p CHARMSrdeční selhání 6379Candesartan vs placebo 3,219 %0,048 LIFEHT + hypertrofie LK 8851Losartan vs atenolol 4,833 %<0,001 Val-HeftSrdeční selhání 4395Valsartan vs placebo 1,937 %<0,0002 VALUEHT15245Valsartan vs amlodipin 4,216 %0,044 Aksnes T. Prevention of new-onset atrial fibrillation and its predictors with angiotensin II-receptor blockers in the traetment of hypertension and heart failure. J Hypertens 2007. 25:15-23

18 18 Hypertonici s permanentní FiS - Měření TK je obtížnější - Pro kontrolu komorové odpovědi jsou indikovány beta-blokátory, verapamil a diltiazem - nutná optimální léčba HT, zejména v případě dlouhodobé antikoagulace Eur Heart J 2007

19 19 Závěr Hypertenze a fibrilace síní se vyskytují často společně Léčba těchto dvou rizikových faktorů CPM se často překrývá Při FiS na „zdravém“ srdci myslet na primární hyperaldosteronismus Automatické měření TK u chronické FiS má svá omezení V primární a sekundární prevenci FiS u hypertoniků je důležitá optimální kontrola TK a inhibice systému renin-angiotensin


Stáhnout ppt "Things we knew, things we did… Things we have learnt, things we should do Hypertenze a fibrilace síní Dr K amel ABDENNBI Paris."

Podobné prezentace


Reklamy Google