Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most."— Transkript prezentace:

1 VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

2 Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU schvaluje Strategické obecné zásady Společenství Příprava v členských státech

3 Národní rozvojový plán Národní strategiký referenční rámec Definuje operační programy NSRR i Opy schvaluje Evropská komise Pak jsou SF zcela v rukou členských států EK monitoruje, vyhodnocuje, posílá peníze

4

5 Cca 750 miliard Kč na 7 let26 operačních programůCíl Konvergence: celá ČR kromě Prahy Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: Praha

6 Národní orgán pro koordinaciMonitorovací výbor NSRRPlatební a certifikační orgán Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu

7  Kdo ovlivňuje přípravu evropských politik?

8 Instituce EK, Evropská rada, Rada Evropské unie, EP, ESD… Členské státy Vlády Stálá zastoupení Zástupci v mezivládních strukturách Úředníci v institucích EU Politické strany Národní Evropské Regiony Výbor regionů Zastoupení regionů v Bruselu

9 LobbyingOdbory Neziskové organizace Občané EU Média

10 80 % úředníků EK a poslanců EP: Lobbying pomáhá při rozhodování (Burson Marsteller research) Přísná pravidla: Oficiální zápisy z jednání Akreditace lobistů Je zřejmé, koho lobisté reprezentují 2000: 2600 zájmových skupin v Bruselu 1/3 sdružení firem 1/5 soukromí poradci 1/10 zastoupení firem, neziskových organizací, národních hospodářských komor a federací odborů 1/20 zastoupení regionů a mezinárodních organizací 1/100 think tanky

11 Metafora „politického trhu“ Trh: kde se setká poptávka s nabídkou, vzniká cena Politický trh: kde se setkají zájmy, vzniká konsensus Cíl EU: otevřený lobbying

12 VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

13 Strukturální fondy (ESF, ERDF) Fond soudržnosti (CF) Zemědělství (EAFRD, součást Zemědělské politiky EU!) Evropský rybářský fond (EFF, součást Rybářské politiky EU!) Komunitární programy Předvstupní pomoc (IPA) Fond solidarity (EUSF) Iniciativy kohezní politiky (JASPERS, JEREMIE, JESSICA)

14 SOP – Sektorové operační programyROP – Regionální operační programyMezinárodní spolupráce

15  Které regiony ČR mají nárok na podporu z fondů EU?

16 Strukturální fondy (ESF a EFRR), Fond soudržnosti Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Územní spolupráce

17 Rozpočet 347 miliard € (2007-2013) 81 % pro méně prosperující regiony a členské státy

18 Strukturální fondy (ESF, EFRR) Regiony NUTS II, jejichž HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů za období 2000-2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU 25 na obyvatele za stejné referenční období + phasing-out regiony – HDP nižší než 75 % průměru EU 15 (oběti statistického efektu) Regiony v cíli Konvergence: 12.5% celkového HDP v EU27, 35 % populace

19  Fond soudržnosti  Členské státy, jejichž HND je pod hranicí 90 % průměru EU ▪ 23,22 % zdrojů, alokovaných pro tento cíl

20

21  75 % u ESF a ERDF  Strop může být navýšen až na 80 nebo 85 %  85 % u Fondu soudržnosti

22 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost + phasing-in regiony – regiony bývalého Cíle 1, které jsou příliš bohaté na zařazení do současného Cíle Konvergence

23  50 % u ESF, ERDF i Fondu soudržnosti  Strop může být navýšen až na 85 %

24 Přeshraniční spolupráce Interreg IIIA 74 % rozpočtu Tnadnárodní spolupráce Interreg IIIB 21 % rozpočtu Meziregionální spolupráce Interreg IIIC 5 % rozpočtu

25 Sektorové operační programy – mimo Prahu OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) Integrovaný OP (MMR) OP Technická pomoc (MMR)

26 Kvíz: Co se stane, když je region v cíli Reg. konk. a zam., ale ve státě, který má nárok na Fond soudržnosti? Může taková situace vůbec nastat? CíleFinancial instruments Konvergence ERDF ESF Fond soudržnosti Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost ERDF ESF Evropská územní spolupráceERDF

27 VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

28 Regionální operační programy – mimo Prahu ROP Střední Čechy ROP Jihozápad ROP Severozápad ROP Severovýchod ROP Jihovýchod ROP Střední Morava ROP Moravskoslezsko

29

30 Operační programy pro Prahu OP Praha – Adaptabilita OP Praha – Konkurenceschopnost

31

32 Řídící orgánZprostředkující subjekt Např. CzechInvest, kraje, Státní fond životního prostředí,… Monitorvací výborPlatební a certifikační orgánAuditní orgán

33 Evropská územní spolupráce Přeshraniční spolupráce (Interreg IVA) OP ČR – Slovenská republika OP ČR – Polská republika OP ČR – Rakousko OP ČR – Svobodný stát Bavorsko OP ČR – Svobodný stát Sasko OP Nadnárodní spolupráce (Interreg IVB, Central Europe) OP Meziregionální spolupráce (Interreg IVC) ESPON 2013 INTERACT II

34 Komunitární programy Program celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig,…) Evropa pro občany 7. rámcový program pro výzkum a vývoj CIP – rámcový program Konkurenceschopnost a inovace Kultura 2007 Media 2007 Progress Urbact Life + Mládež …

35 Fond solidarity Rychlá a flexibilní pomoc v případě přírodní katastrofy Povodně, havárie tankeru, atd. Iniciativy Evropské komise JASPERS JEREMIE JESSICA Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (Globalizační fond EU)

36 FM EHP/Norska („norské fondy“) Švýcarská pomoc („švýcarské fondy“)


Stáhnout ppt "VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most."

Podobné prezentace


Reklamy Google