Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D.

2 Stav certifikovaných prostředků ve všech OP R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 2 Zdroj: Měsíční monitorovací zpráva za září 2011, stav k 5. 10. 2011 :

3 Stav čerpání ROP SČ (stav k 31.12.2011, veřejné prostředky celkem) 3 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ Prioritní osa / Oblast podpory Alokace podpory za období 2007-2013 (CZK) Prostředky kryté Smlouvou (CZK) Proplacené prostředky (CZK) 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 5 047 754 107,003 559 250 032,041 661 881 230,42 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 1 765 298 864,201 442 195 069,20280 335 371,76 1 Doprava6 813 052 971,205 001 445 101,241 942 216 602,18 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu 753 837 488,66421 224 910,61178 862 433,67 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 1 496 072 502,561 136 634 417,46755 562 755,33 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 250 539 260,02203 675 620,8079 730 568,74 2 Cestovní ruch2 500 449 251,231 761 534 948,871 014 155 757,74 3.1 Rozvoj regionálních center1 256 041 286,77572 072 751,99229 354 150,85 3.2 Rozvoj měst3 602 321 420,033 503 093 744,962 037 691 819,85 3.3 Rozvoj venkova2 516 138 242,532 198 455 541,931 487 113 519,45 3 Integrovaný rozvoj území7 374 500 949,326 273 622 038,883 754 159 490,15 4 Technická pomoc573 118 741,58403 256 445,50307 583 449,63 ROP NUTS II Střední Čechy celkem 17 261 121 913,3413 439 858 534,497 018 115 299,70

4 Vybrané indikátory ROP SČ Název indikátoruZávazek příjemce Dosažená hodnota 1 Doprava Délka nových a rekonstruovaných silnice II. a III. třídy celkem 126,72 km57,28 km Délka nově vybudovaných cyklostezek 30,95 km14,13 km 2 Cestovní ruch Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem 388 lůžek317 lůžek Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů CR 130,15 míst67,35 míst 3 Integrovaný rozvoj území Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem 40 462,68 m 2 25.553,79 m 2 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem 18 283,36 m 2 9.587,51 m 2 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst 145,98 míst78,78 míst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů udržitelný rozvoj venkova 165,72 míst96,06 míst R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 4

5 ROP SČ 2012 - 2014 Zbylé prostředky (ERDF) v oblastech podpory: –1.1 = 380 mil. Kč –1.2 = 95 mil. Kč (+ 340 mil. Kč na drážní vozidla) –3.2 = 80 mil. Kč (SŠ technického zaměření) –3.3 = 150 mil. Kč –celkem = 705 mil. Kč Oblast školství: –posílena v rámci revize ROP SČ –dosud rozděleno 1,7 mld. Kč z prostředků RR (2,1 mld. z veřejných zdrojů) = 122 škol (MŠ, ZŠ, SŠ) –přealokací mezi OP v ČR došlo k posílení zdrojů pro SŠ technického zaměření o cca 80 mil. Kč –převis žádostí o dotaci 4 - 6násobný oproti alokacím výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 5

6 Revize ROP SČ oficiální žádost na změnu ROP SČ předložena EK v lednu 2010 schválena v lednu 2011 realokace prostředků do prioritní osy 3 (viz. dále) rozšíření aktivity týkající se výstavby, rekonstrukcí a modernizací místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje rozšíření aktivit v Prioritní ose 3 na domovy pro seniory vazba na dokument Agenda 2020 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 6

7 Pravidla ROP SČ Změna výběrových (hodnotících) kritérií - MV dne 20.5.09 –posílení hlediska ekonomičnosti projektů –potřebnost a relevance projektu, snižování disparit regionu od 15.7.2009 v Pokynech pro žadatele a příjemce : –garance udržitelnosti, –kriteria hodnocení ZŘ - cena min. 75% váha, změny v přílohách projektu – DIŽ – doplněna část k hodnocení potřebnosti projektu Zhodnocení a zkušenosti se změnami –celkové úspory díky opatření: 580 milionů Kč R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 7

8 Pravidla ROP SČ Kontrola zadávacích řízení na ÚRR (od výzvy č. 27): –kontrola zadávací dokumentace na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení –kontrola zadávací dokumentace po ukončení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu před uzavřením smlouvy s dodavatelem –smlouva s dodavatelem se předkládá ke kontrole až v rámci žádosti o platbu –zadávací řízení na související zakázky se kontrolují v rámci předložení žádosti o platbu –ZŘ již zkontrolováno u 335 projektů Systém korekcí 8 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ

9 Pravidla ROP SČ Modifikované ex-post platby –pro projekty předložené do jarních výzev 2009 (od výzvy č. 27) –příjemce si nemusí brát kontokorentní úvěry, platba bude ze strany ŘO provedena i za vystavené, ale dosud nezaplacené faktury –nutnost nastavení delší doby splatnosti min. 60 dnů –týká se pouze plateb za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu realizace projektu –řešeno Metodickým pokynem č. 22 –dosud předloženo 173 žádostí o platbu (ŽoP) v tomto režimu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 9

10 Pravidla ROP SČ Stanovování max. výše dotace v jednotlivých výzvách dle žadatelů a oblasti investic –snížení míry podpory u finančně silnějších subjektů –podpora většího počtu projektů Směřování dotací do nejméně rozvinutých oblastí regionů a do oblastí a obcí, kde se čerpání dotací nedaří –podpora dosud neaktivních žadatelů z řad obcí (akce „Bílá místa“) –podpora potenciálních žadatelů formou vzorových žádostí na webových stránkách ROP SČ –smlouvu o dotaci má již cca 170 obcí v regionu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY WWW.ROPSTREDNICECHY.CZ 10

11 Ukončení hodnocení výzev Termíny ukončení hodnocení jednotlivých výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 11 č. výzvy oblast podpory zaměřeníukončení hodnocení 541.2 Udržitelné formy veřejné dopravy (P+R, B+R, cyklostezky)leden 2012 653.2, 3.3 Rozvoj měst, rozvoj venkova (volnočasové aktivity)únor 2012 pozn. zároveň probíhá vyhodnocování žádostí o dotaci v rámci výzev: 56, 61, 62, 91a, 92a a 93a

12 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. ředitel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: 222 749 770 e-mail: novotny@ropsc.cz www.ropstrednicechy.cz 23/1/2012 SEMINÁŘ EU A MY „50+“ VE VAŠEM KRAJI


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google