Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D.

2 Stav certifikovaných prostředků ve všech OP R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 2 Zdroj: Měsíční monitorovací zpráva za září 2011, stav k :

3 Stav čerpání ROP SČ (stav k , veřejné prostředky celkem) 3 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY Prioritní osa / Oblast podpory Alokace podpory za období (CZK) Prostředky kryté Smlouvou (CZK) Proplacené prostředky (CZK) 1.1 Regionální dopravní infrastruktura , , , Udržitelné formy veřejné dopravy , , ,76 1 Doprava , , , Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu , , , Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu , , , Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje , , ,74 2 Cestovní ruch , , , Rozvoj regionálních center , , , Rozvoj měst , , , Rozvoj venkova , , ,45 3 Integrovaný rozvoj území , , ,15 4 Technická pomoc , , ,63 ROP NUTS II Střední Čechy celkem , , ,70

4 Vybrané indikátory ROP SČ Název indikátoruZávazek příjemce Dosažená hodnota 1 Doprava Délka nových a rekonstruovaných silnice II. a III. třídy celkem 126,72 km57,28 km Délka nově vybudovaných cyklostezek 30,95 km14,13 km 2 Cestovní ruch Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem 388 lůžek317 lůžek Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů CR 130,15 míst67,35 míst 3 Integrovaný rozvoj území Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem ,68 m ,79 m 2 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem ,36 m ,51 m 2 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst 145,98 míst78,78 míst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů udržitelný rozvoj venkova 165,72 míst96,06 míst R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 4

5 ROP SČ Zbylé prostředky (ERDF) v oblastech podpory: –1.1 = 380 mil. Kč –1.2 = 95 mil. Kč (+ 340 mil. Kč na drážní vozidla) –3.2 = 80 mil. Kč (SŠ technického zaměření) –3.3 = 150 mil. Kč –celkem = 705 mil. Kč Oblast školství: –posílena v rámci revize ROP SČ –dosud rozděleno 1,7 mld. Kč z prostředků RR (2,1 mld. z veřejných zdrojů) = 122 škol (MŠ, ZŠ, SŠ) –přealokací mezi OP v ČR došlo k posílení zdrojů pro SŠ technického zaměření o cca 80 mil. Kč –převis žádostí o dotaci 4 - 6násobný oproti alokacím výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 5

6 Revize ROP SČ oficiální žádost na změnu ROP SČ předložena EK v lednu 2010 schválena v lednu 2011 realokace prostředků do prioritní osy 3 (viz. dále) rozšíření aktivity týkající se výstavby, rekonstrukcí a modernizací místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje rozšíření aktivit v Prioritní ose 3 na domovy pro seniory vazba na dokument Agenda 2020 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 6

7 Pravidla ROP SČ Změna výběrových (hodnotících) kritérií - MV dne –posílení hlediska ekonomičnosti projektů –potřebnost a relevance projektu, snižování disparit regionu od v Pokynech pro žadatele a příjemce : –garance udržitelnosti, –kriteria hodnocení ZŘ - cena min. 75% váha, změny v přílohách projektu – DIŽ – doplněna část k hodnocení potřebnosti projektu Zhodnocení a zkušenosti se změnami –celkové úspory díky opatření: 580 milionů Kč R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 7

8 Pravidla ROP SČ Kontrola zadávacích řízení na ÚRR (od výzvy č. 27): –kontrola zadávací dokumentace na hlavní předmět projektu před zahájením zadávacího řízení –kontrola zadávací dokumentace po ukončení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu před uzavřením smlouvy s dodavatelem –smlouva s dodavatelem se předkládá ke kontrole až v rámci žádosti o platbu –zadávací řízení na související zakázky se kontrolují v rámci předložení žádosti o platbu –ZŘ již zkontrolováno u 335 projektů Systém korekcí 8 R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY

9 Pravidla ROP SČ Modifikované ex-post platby –pro projekty předložené do jarních výzev 2009 (od výzvy č. 27) –příjemce si nemusí brát kontokorentní úvěry, platba bude ze strany ŘO provedena i za vystavené, ale dosud nezaplacené faktury –nutnost nastavení delší doby splatnosti min. 60 dnů –týká se pouze plateb za stavební práce, dodávky či služby prováděné v průběhu realizace projektu –řešeno Metodickým pokynem č. 22 –dosud předloženo 173 žádostí o platbu (ŽoP) v tomto režimu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 9

10 Pravidla ROP SČ Stanovování max. výše dotace v jednotlivých výzvách dle žadatelů a oblasti investic –snížení míry podpory u finančně silnějších subjektů –podpora většího počtu projektů Směřování dotací do nejméně rozvinutých oblastí regionů a do oblastí a obcí, kde se čerpání dotací nedaří –podpora dosud neaktivních žadatelů z řad obcí (akce „Bílá místa“) –podpora potenciálních žadatelů formou vzorových žádostí na webových stránkách ROP SČ –smlouvu o dotaci má již cca 170 obcí v regionu R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 10

11 Ukončení hodnocení výzev Termíny ukončení hodnocení jednotlivých výzev R E G I O N Á L N Í R A D A R E G I O N U S O U D R Ž N O S T I S T Ř E D N Í Č E CHY 11 č. výzvy oblast podpory zaměřeníukončení hodnocení Udržitelné formy veřejné dopravy (P+R, B+R, cyklostezky)leden , 3.3 Rozvoj měst, rozvoj venkova (volnočasové aktivity)únor 2012 pozn. zároveň probíhá vyhodnocování žádostí o dotaci v rámci výzev: 56, 61, 62, 91a, 92a a 93a

12 Děkuji za pozornost JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. ředitel Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy tel.: /1/2012 SEMINÁŘ EU A MY „50+“ VE VAŠEM KRAJI


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ROP SČ 23/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google