Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast: Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma: Psaní mě/mně Ročník: 1. – 4. Datum vytvoření: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CJL Anotace: Pravidla psaní mě/mně, doplňování mě/mně. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Pravopis Psaní mě/mně

3 Tvary osobního zájmena já
2. a 4. pád  mě - Jirka mě neviděl. - Šel tam beze mě. - Nechtěli mě tam. 3. a 6. pád  mně - Neřekli mně to. - Mluvili o mně. - Dali mně to již včera.

4 TAHÁK (jen pro vás) Zkuste si do věty místo tvaru zájmena já dosadit příslušný tvar vlastního jména PEPA.  Dej to mně (Pepovi). Neviděli mě (Pepu). Mě (Pepy) se to netýká. Je to pro mě (Pepu). Mně (Pepovi) to neřekli.  Delší tvar dosazeného jména (Pepovi)  mně Kratší tvar (Pepu, Pepy)  mě

5 MĚ píšeme vždy: V kořenech slov (= ta část slova, která je společná pro všechna příbuzná slova)  město, změna, měna, měřítko, měsíc. Ve slově tamější – není odvozené od slova tamní, ale od slova tam + koncovka –ější.

6 MNĚ píšeme vždy: Slova odvozená od zastaralého slovesa mnít
 zapomněl, připomněl, vzpomněl, opomněl  zapomnětlivost, zapomnění, opomnění. Slova, která v jiném tvaru nebo ve slově příbuzném mají n  příjemně (příjemný), uzemnění (uzemní), ztemnělý (temný), zatemnění (zatemní).

7 Psaní mě/mně Doplňte mě/mně:
Trápila ho zapom__tlivost. Neviděli m__ tam. Opom__li to. Tam__jší obyvatelstvo se ani po staletích nezm__nilo. Samozřejm__ se ještě vrátíme. Uzem__ní bylo zřejm__ v pořádku. Onen spisovatel již upadl v zapom__ní. Nepřipom__li mi to. Zlobíš se na m__ ? Do kina můžete jít i beze m__. Podívej se na m__!

8 Psaní mě/mně Řešení: Trápila ho zapomnětlivost. Neviděli mě tam. Opomněli to. Tamější obyvatelstvo se ani po staletích nezměnilo. Samozřejmě se ještě vrátíme. Uzemnění bylo zřejmě v pořádku. Onen spisovatel již upadl v zapomnění. Nepřipomněli mi to. Zlobíš se na mě ? Do kina můžete jít i beze mě. Podívej se na mě!

9 Přeji hezký den…   Více na www.pravopisne.cz

10 Použité zdroje FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, ISBN HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, ISBN MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, Maturita v kostce. ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google