Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODBORNÁ PRAXE Informační seminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODBORNÁ PRAXE Informační seminář"— Transkript prezentace:

1 ODBORNÁ PRAXE Informační seminář
Jan Neckář, Michal Kozieł

2

3 Organizace odborné praxe
Garantující pracoviště Ústav dovednostní výuky a inovace studia Garant předmětu JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. Organizační zajištění Mgr. Jan Neckář, Mgr. Michal Kozieł, Martin Pěnčík Dotazy: WEB: praxe.law.muni.cz

4 Odborná praxe Celkový rozsah 40 pracovních dnů
4 předměty (Odborná praxe I. – Odborná praxe IV.), každý představuje 10 pracovních dnů Pracovní den = 8 hodin Je možné vykonávat celou praxi u jednoho poskytovatele v jednom semestru Prerekvizity všechny předměty za semestr studia a předměty 5. semestru zakončené zápočtem

5 Registrace a zápis předmětů
Výhradně v registračním období (povinný předmět dle SZŘ) Student volí libovolně vždy 1 předmět z dané skupiny předmětů MPX 1. skupina předmětů: MPX1 Odborná praxe I MPX10 Odborná praxe I – Advokacie MPX11 Odborná praxe I – Finanční správa MPX12 Odborná praxe I – Justice MPX13 Odborná praxe I – Nestátní nezisková organizace MPX14 Odborná praxe I – Notářství MPX15 Odborná praxe I – Exekutorský úřad MPX16 Odborná praxe I – Odborná praxe v zahraničí MPX17 Odborná praxe I – Státní správa, samospráva MPX18 Odborná praxe I – Ústřední orgány státní správy MPX19 Odborná praxe I – Podniková praxe

6 Registrace a zápis předmětů
ZPT jsou udělovány jen k předmětům, které odpovídají vykonané odborné praxi Praxe vykonávané na Slovensku – nejedná se o praxi v zahraničí Pro jeden semestr je možné zapsat předměty Odborná praxe v počtu dle uvážení a strategie průběhu studia, a to maximálně však čtyři předměty za jeden semestr V dalších semestrech si nelze absolvovaný předmět již znovu zapsat

7 Podmínky odborné praxe
Praxe v podzimním semestru se vykonává v období od 1.9. do 31.1. Praxe v jarním semestru se vykonává v období od 1.2. do 31.8. Musí se jednat o právní praxi

8 Smluvní zajištění odborné praxe
Právnická fakulta MU smluvní zajištění nepožaduje Pokud poskytovatel praxe trvá na smluvním zajištění, pak je používána trojstranná smlouva (viz praxe.law.muni.cz) Nutno počítat s časem nutným pro zajištění podpisu (zejména v létě) Pracovněprávní vztahy mezi studentem a poskytovatelem praxe může vzniknout

9 Sdělení místa výkonu praxe
Před nástupem na praxi je student povinen vyplnit odpovědník Sdělení místa výkonu praxe v is.muni.cz -> ode dne vyplnění se počítá uznatelná praxe (její rozsah) Odpovědník se nevyplňuje znovu v případě, že praxe pokračuje na stejném místě v jednom semestru Nové vyplnění vždy na začátku semestru! Nové vyplnění všech položek vždy při změně uvedených údajů (typicky změna kontaktních údajů, odpovědného pracovníka atd.) Při více praxích v jednom semestru je nutné vyplnit vždy nový odpovědník: „nový průchod“

10 Příklad Praxi zahájím 1. 8., tento den vyplním odpovědník.
Od plním druhý předmět, tj. dalších 10 pracovních dnů. Pokud jsou všechny údaje platné, tak odpovědník znovu nevyplňuji. Na konci srpna se rozhodnu, že bych rád splnil ještě 3. předmět. Dohodneme se s poskytovatelem praxe, že praxi zahájím 1.9. Zde již platí povinnost znovu vyplnit odpovědník, nyní však v odpovědníku pro předmět v podzimním semestru. Odpovědník je shodný pro všechny předměty, jeho označení prosím ignorujte.

11 Výkon praxe Náplní odborné praxe by měly být odborné činnosti pod dohledem zkušených právníků u každého poskytovatele. Cílem praxe je propojit získané teoretické znalosti s aktuální aplikační praxí. Smysluplné pracovní úkoly (obslužné a administrativní práce jako pochůzky, kopírování, vyřizování pošty nesmí převažovat v obsahu pracovní náplně) nevhodnější se jeví analýza případů, příprava stanovisek, zpracovávání návrhů jejich řešení a příp. i provedení připraveného řešení, studování již vyřešených zajímavých právních situací apod.

12 Zpráva o průběhu odborné praxe
Po skončení praxe povinen vyplnit odpovědník Zpráva o průběhu odborné praxe a to ve všech jeho položkách prostřednictvím IS.MUNI. Odpovědník se vyplňuje v počtu dle poskytovatelů praxe bez ohledu na počet zapsaných předmětů plní-li student všechny 4 předměty u jednoho poskytovatele = 1 x vyplnění plní-li student 4 předměty, každý u jiného poskytovatele = 4 vyplnění Odpovědník je nutné vyplnit nejlépe ihned po skončení praxe, nejpozději však do konce příslušného semestru, ve kterém byla praxe vykonávána. Odpovědník je shodný pro všechny předměty, jeho označení prosím ignorujte.

13 Potvrzení o absolvování odborné praxe
Pro uznání odborné praxe a udělení zápočtu je nutné předložit řádně vyplněný formulář Potvrzení o absolvování odborné praxe. Nutné využívat předepsaný formulář!! Na konci potvrzení student podpisem stvrzuje seznámení se s obsahem Formulář se odevzdává poštou

14 Udělení zápočtu Kontrola formálních náležitostí potvrzení (jméno, příjmení, učo, datum, podpisy, razítko, počet dnů apod.) Kontrola obsahových náležitostí potvrzení (zda se jedná o právní praxi, zda praxe odpovídá předmětu praxe zaregistrovanému v ISu) Kontrola odpovědníků v ISu (Sdělení místa výkonu odborné praxe, Zpráva o průběhu odborné praxe) Vše je v pořádku = udělení zápočtu Byl shledán nějaký nedostatek –> individuální kontakt po mailu, kontaktování poskytovatele praxe apod.

15 Nestandardní situace V případě neukončení předmětu je automaticky zapsán do následujícího semestru jako opakovaný nutné řádně ukončit a získat zápočet, jinak ukončení studia Pro opakovaný zápis platí všechny podmínky (volba příslušného předmětu, odpovědníky atd.) Žádosti o výjimku Adresátem je garant předmětu proděkan Mrkývka Přesně specifikovat požadavek (vč. kódů předmětů)

16 FAQ Praxi jsem si zařídil/a až v průběhu semestru. Je možné si ještě nějak dodatečně předměty odborné praxe zaregistrovat? Mám zaregistrovaný předmět odborná praxe I – advokacie, ale podařilo se mi domluvit praxi na soudě. Je možné nějakým způsobem změnit již zaregistrovaný předmět? Poskytovatel praxe po mně vyžaduje smlouvu mezi ním a PrF. Kde bych ji mohla získat? Mohu doručit potvrzení o absolvování odborné praxe i osobně? Část praxe jsem vykonával/a v minulém semestru. Je možné tuto praxi uznat i pro tento semestr? Zapomněl/a jsem v ISu vyplnit odpovědník „Sdělení místa výkonu odborné praxe“. Je možné si nechat uznat praxi vykonanou i před vyplněním tohoto odpovědníku? IS mi opakovaně zapsal předměty odborné praxe do dalšího semestru, i když mám ještě 2 týdny na získání zápočtu. Co to znamená?

17 Děkujeme za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "ODBORNÁ PRAXE Informační seminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google