Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroprostředí firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroprostředí firmy."— Transkript prezentace:

1 Makroprostředí firmy

2 Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA POLITICKÉ
KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ

3 Demografické prostředí
Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní program Firmy se soustředí na současný stav populace, na podíl jednotlivých věkových skupin, jejich časový vývoj a na trend v poptávce jednotlivých sociálních a věkových skupin Postupně dochází ke stárnutí populace vlivem prodlužování věku obyvatel a stárnutím silných populačních ročníků Děti – v současné době dochází k porodnímu boomu – pozitivní pro firmy nabízející dětské zboží

4 Ekonomické prostředí Zahrnuje činitele, kteří ovlivňují kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho výdajů Kupní síla závisí na příjmech, cenách, úsporách, dostupnosti úvěrů. Kupní síla je ovlivňována také inflací, daňovou soustavou, nárůstem nutných výdajů – energie, zdravotnictví, školství, bydlení Hlavní položka jsou potraviny a služby Pokud dochází ke zdražování základních potřeb, výrobce ostatního zboží na to reaguje snižováním cen, nebo nabízením levnějšího zboží Stále více dochází k „rozevírání nůžek“ v případě příjmů – někteří výrobci se tak mohou zaměřovat na tuto skupinu obyvatel – značkové prodejny

5 Struktura spotřebitelských výdajů
Potraviny, bydlení, provoz domácnosti a doprava spotřebují 2/3 příjmů domácnosti Výdaje za stravování, ošacení a osobní péči relativně klesají Výdaje za ubytování, dopravu, lékařskou péči relativně rostou Ernest Engel – pokud příjem rodiny roste, dochází k relativnímu snížení výdajů za stravu, podíl výdajů připadající na bydlení a provoz domácností zůstává konstantní a podíl výdajů za rekreaci, volný čas, úspory, zdraví relativně roste

6 Přírodní prostředí Zhoršující se přírodní podmínky a především snaha odvrátit tento trend přimělo firmy zabývat se ekologií a ekologičností vlastní výroby a výrobků Vytváří se velký prostor pro firmy vyrábějící odlučovače, recyklační zařízení, solární panely, firmy provozující skládky, spalovny Někteří zákazníci nakupují výhradně zboží označené jako ekologicky neškodné, případě ekologicky prospěšné Pepsi – Cola – nevratná láhev, která se později rozloží bez dalších následků Prací prášky – bez fosfátů American Oil – jako první bezolovnatý benzín

7 Technologické prostředí
Zdokonalující se technologie umožňuje stále lepší výrobky a možnosti – vakuová bomba, operace mozku, srdce, počítače, mikročipy Hospodářský růst znamená, že jedno odvětví vytěsní odvětví jiné – auta – železnice, DVD – kino Rozvoj internetu způsobuje možnost práce z domova – snižují se náklady na dopravu, zlepšuje se životní prostředí Nové marketingové příležitosti – nové technologie umožňují stále modernější postupy ve výrobě a úplně nové možnosti výrobků – počítače, přehrávače, pilulky na hubnutí, jídlo po kterém se netloustne,… - budoucnost

8 Kulturní prostředí Základní kulturní hodnoty - na lidi a spotřebitele působí ve společnosti stále stejné názory a zvyklosti, které formují jejich názor – nutnost práce, manželství, víra, sport, fandovství – tyto názory se dědí a jsou většinou neměnné. Druhotné kulturní hodnoty – jsou proměnlivější a mohou být ovlivňovány marketingovými metodami – např. styly oblékání, účesů, filmoví hrdinové, hudební žánry Marketingoví pracovníci se snaží včas postihnout kulturní a módní trendy a dobře je komerčně zhodnotit. Za účelem zjištění trendů provádí specializovaní firma průzkumy veřejnosti, ve kterých se sledují postoje různých skupin lidí Například: stoupá podíl lidí, kteří dbají na fyzickou kondici – marketing se jim snaží nabídnout vhodnou službu

9 Politické prostředí Marketingová rozhodnutí jsou silně ovlivňována vývojem v politickém prostředí Toto prostředí zahrnuje zákony, nátlakové skupiny Vzájemná ochrana společností – kartelové dohody, antimonopolní zákony Ochrana spotřebitele – zákon na ochranu spotřebitele: Norsko – zákaz soutěží, prémií, kupónů Thajsko – domácí potravinářské výrobky levnější než dovoz Indie – firma musí mít souhlas, pokud na trh uvádí již existující typ výrobku Ochrana zájmů společnosti – firmy jsou zatěžovány sociálními náklady – sociální a zdravotní pojištění

10 Politické/Právní, Ekonomické, Sociální, Technologické prostředí
ANALÝZA PEST Politické/Právní, Ekonomické, Sociální, Technologické prostředí

11 Politické/Právní Ekonomické Sociální Technologické Legislativa regulující podnikání HDP, ekonomický růst, výdaje spotřebitelů Rozdělení příjmů Vládní výdaje na výzkum Legislativa určující zdanění Monetární politika Demografické faktory Zaměření průmyslu na zlepšení technologií Předpisy pro mezinárodní obchod Vládní výdaje Pracovní mobilita Nové objevy, patenty, vývoj nových technologií Ochrana spotřebitele Politika proti nezaměstnanosti Změny životního cyklu – práce z domova Míra technologického opotřebení Pracovní právo Zdanění Postoje k práci a volnému času Spotřeba energie a náklady na energii Předpisy a regulace upravující konkurenční prostředí – monopoly Měnové kurzy Vzdělání Vliv změny informačních technologií

12 Politické/Právní Ekonomické Sociální Technologické Vládní rozhodnutí, ustanovení, nařízení Inflace Móda a záliby, koníčky, módní výstřelky Internet a satelitní Předpisy EU Kulturní faktory mající vliv na způsob užití výrobku Předpisy na ochrannou známku, patenty Regionální rozdíly Předpisy na ochranu prostředí, recyklační nařízení


Stáhnout ppt "Makroprostředí firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google