Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

rozvoje síly v kontextu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "rozvoje síly v kontextu"— Transkript prezentace:

1 rozvoje síly v kontextu
Fyziologické základy rozvoje síly v kontextu sportovního výkonu Mgr. Michal Botek, Ph.D.

2 pohybová schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor.
Pojem síla (svalová) pohybová schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor. “as maximal force that muscle can develop during a single contraction“

3 : vysoké uplatnění Síla jako determinant sportovního výkonu
: při překonávání vysokého odporu náčiní (vzpírání, vrhy, hody) : vlastního odporu těla (gymnastika – kruhy, kun, bradla, skoky, odrazy, atd.)

4 Síla jako determinant sportovního výkonu
nižší uplatnění: : aktivní překonávání odporu soupeře (úpolové sporty) : odpor prostředí (plavání, veslování, kanoistika,…)

5 Síla vytrvalostní absolutní rychlá - explosivní

6 Pohybový systém Kosti Klouby - vazy Svaly
Kostlivec a svalovec – trochu anatomie

7 1. kosti 2. klouby pevnost a pružnost chrání orgány
umožňuje pohyb (úpony svalů)

8 Příčně pruhované (kosterní)
3. svaly Příčně pruhované (kosterní) Sarkomera

9 25% organické látky 75% voda
Složení kosterního svalu 25% organické látky 75% voda Funkční složka: myofibrily obsahující stažitelná myofilamenta, tvořená strukturálními proteiny: kontraktilní – aktin a myozin pružnost svalu - titin, nebulin regulační – tropomyozin, troponin myoglobin, ATP, CP, enzymy, glykogen, z části tuky

10 Vlastnosti kosterního svalu
Svalová tkáň - specializovaná tkáň k pohybu – kontrakcí (stahem) svalu se vytváří napětí, to se přenáší na kosti a výsledkem je pohyb. Excitabilita (dráždivost) – schopnost přijímat podněty a reagovat na ně Kontraktilita – schopnost zkrácení Elasticita – schopnost návratu do výchozího stavu

11 Mechanizmus svalové kontrakce
Impuls z centrální nervové soustavy Interakce Ca2+ s troponinem a tropomyosinem – zrušení troponin, tropmyosinového komplexu Vybuzení elektrického potenciálu Pohyb filament

12 Motorická jednotka : nervosvalové spojení, MJ od 5 do svalových vláken : diferenciace přesnosti pohybu 0.004 – 0.01 s

13 Regulace síly svalové kontrakce
: je řízena z CNS a závisí na počtu nervových impulsů (fire rate) 1) zvyšování frekvence nervových impulzů 2) zvyšování počtu součastně se kontrahujících vláken 80 ms 30 Hz

14 Typy svalových vláken  TYP I. – pomalá (slow oxidative)
: vyšší obsah myoglobinu : větší počet mitochondrií, enzymy aerobního metabolismu : odolávají únavě, vysoce kapilarizované  TYP II. A – rychlá oxydativní (fast oxidative) : snižuje se obsah myoglobinu : vyšší počet glykolytických enzymů než v I. : méně kapilarizovaná  TYP II. B – rychlá glykolytická (fast glycolitic) : vysoká koncentrace a aktivita glykolytických enzymů : rychle unavitelná : vysoká schopnost generovat svalovou sílu

15 Aktivace svalových vláken
rychlost vs odpor  TYP I. – pomalá (slow oxidative) : při pomalých pohybech nebo nižším odporu (<20 %) : fire rate od 5 do 15 Hz : ↑ odpor = aktivace více MJ  TYP II. A – rychlá oxydativní (fast oxidative)  TYP II. B – rychlá glykolytická (fast glycolitic) : vysoká rychlost a nízký odpor : vysoká impulzace (do 20 až 30 Hz) : ↑ odpor= aktivace MJ s nižší rychlostí stahu

16 Typologie svalové činnosti
DYNAMICKÁ délka svalu se mění, síla překonává odpor, segmenty těla vyvíjejí mechanický pohyb, označovaná za izotonickou KONCENTRICKÁ pozitivní práci, směr pohybu tělesa je shodný se směrem působící síly, sval se při pohybu zkracuje IZOKINETICKÁ zvláštní druh svalové síly, při které je rychlost kontrakce konstantní EXCENTRICKÁ sval se při pohybu prodlužuje, úhel mezi segmenty těla se zvětšuje, výsledkem je brzdivý pohyb STATICKÁ délka svalu se nemění, nedochází ke změně úhlu mezi segmenty těla, bývá označována i názvem izometrická PLYOMETRICKÁ svalová činnost vycházející z kombinace excentrické kontrakce s bezprostředně navazující kontrakcí koncentrickou

17 ROZVOJ SÍLY A JEHO TEORIE

18 SUPERKOMPENZACE DVOUFAKTOROVÁ TEORIE (Zatsiorsky, 1995) 1/3 fitness

19 PROMĚNNÉ U ROZVOJE SÍLY
ODPOR RYCHLOST PROVÁDĚNÍ ČAS POČET OPAKOVÁNÍ INTERVAL ODPOČINKU

20 ODPOR : hmotnost vlastního těla : silový odpor vyvíjený partnerem
: různé typy břemen : hmotnost vlastního těla : silový odpor vyvíjený partnerem : odpor pružných předmětů : atd. : % maximálního odporu (100 %) : 1 OM (RM) – opakovací maximum

21 RYCHLOST PROVÁDĚNÍ ODPOR RYCHLOST
: podává informaci o koncentraci svalového úsilí za jednotku času ODPOR RYCHLOST

22 INTERVAL ODPOČINKU 1) RYCHLOST RESYNTÉZY ATP 2) STAV AKTIVACE CNS
3) POUŽITÁ METODA 2) STAV AKTIVACE CNS ZA OPTIMÁLNÍ INTERVAL SE POVAŽUJE 2-3 MIN

23 METODY ROZVOJE SÍLY metody s maximálním odporem
(Dovalil et al., 2002) metody s maximálním odporem metoda těžkoatletická (A) metoda excentrická (A, V) metoda izometrická (A) metody s nemaximálním odporem metody s nemaximální rychlostí pohybu metoda opakovaných úsilí (A, RE, V) metoda intermediální (A) metoda izokinetická (A, RE) metoda vytrvalostní (V) metody s maximální rychlostí pohybu metoda rychlostní (RE) metoda kontrastní (RE) metoda plyometrická (RE) Vysvětlivky: A – absolutní síla; RE – rychlá a explosivní; V - vytrvalostní

24 ABSOLUTNÍ (MAXIMÁLNÍ) SÍLA
: absolutně nejvyšší možný překonatelný odpor při dynamické sv. činnosti nebo sv. tenze u statické činnosti : je předpokladem pro sílu explosivní a vytrvalostní : optimální frekvence tréninku 2-3x týdně ! VYTRVALOSTNÍ SÍLA : déle trvající svalová činnost : zpravidla s nižším odporem : roli zde hraje úroveň absolutní síly čím je odpor vyšší : velikost odporu kolem 50 % max s ↑ počtem opakování 30 – 50 : podle odporu – zapojování různých typů svalových vláken

25 VYTRVALOSTNÍ SÍLA : rychlost provádění není u těchto cviků nejdůležitější : cvičení blízká vlastní sportovní specializaci: : hra s větším pukem : pádlo s větší plochou listu : plavaní s ,,packami“ : imitace pohybu s expandéry,… atd. : ovlivňuje kromě svalů také kardiorespirační systém : roli zde hraje jak odpor tak doba trvání cvičení : anaerobní – aerobní zaměření vytrvalostního posilování : ,,kruháč“ Doba cvičení: do s Velikost odporu: vyšší Interval odpočinku: 1:2 :4 Doba cvičení: přes s Velikost odporu: nižší Interval odpočinku: 1:1

26 EXPLOSIVNÍ A RYCHLÁ SÍLA
: jejich ovlivňování patří k nejobtížnějším úkolům : vygenerovat v co nejkratším čase co největší sílu – 0,3 až 0,4 s

27 EXPLOSIVNÍ A RYCHLÁ SÍLA
: odraz při sprintu – od 0,08 do 0,10 s : při skoku dalekém od 0,11 do 0,12 s : při skoku vysokém kolem 0,18 s : odraz pažemi od 0,18 do 0,21 s ESD – explosivní silový deficit (Zatsiorsky, 1995) : silový potenciál sportovce, jenž nebyl využit při provádění pohybu. : ESD (%) = 100 x [(Fmax - Fmax-v )/Fmax]

28 EXPLOSIVNÍ SILOVÝ DEFICIT
: ESD se u skokanů při odrazu nebo u koulařů při odvrhu se pohybuje někde na úrovni 50% !!! Jak zvýšit sílu v tak krátkém čase? a) zvýšit Fmax : nízký silový základ : >0,25 s a vysoký odpor (koule, kladivo) b) snížit hodnotu ESD – zvýšit úroveň RE síly : nízký odpor do 25 % max – startovací rychlost (SR) : box, karate, atd. : <0,25 s je důležitá SR a explosivní síla

29 Kombinace koncentrické a excentrické svalové kontrakce
tzv. cyklu protažení s okamžitým stažením svalu (stretch – shortering cycle - SSC) : je podmíněna vysokou úrovní elasticity svalu, kontraktilitou a neuromuskulární koordinací

30 ADAPTACE SVALOVÉHO APARÁTU NA PROCES SILOVÉ PŘÍPRAVY

31 ADAPTACE PROBÍHÁ VE TŘECH ETAPÁCH:
1. ETAPA: Období rychlého zlepšení „zvedací“ schopnosti - proces učení (CNS). Malé nebo žádné zlepšení síly jednotlivých svalů, ale pocit zvýšené síly. : efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek čili zlepšování techniky ne síly : neuromuskulární adaptace po 2 týdnech Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

32 Neurální adaptace za 6 až 8 týdnů
2. ETAPA: Zvýšení síly jednotlivých svalových vláken bez zvětšení průřezu (bez hypertrofie). : zlepšování intra- a intermuskulární koordinace : efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek Neurální adaptace za 6 až 8 týdnů Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

33 3. ETAPA: Pomalý ale stálý vzestup objemu a síly trénovaných svalů
: svalová hypertrofie 10 až 12 týdnů Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.

34 EFEKT POSILOVÁNÍ zvýšení koncentrace svalového C, CP, ATP a glykogenu
zvýšení aktivity glykolytických enzymů (PPK, LDH, fosforylázy a hexokinázy). selektivní hypertrofie svalových vláken II. typu

35 hypertrofie - hyperplasie

36 Svalová hypertrofie menší vlákna se zvětšují na úroveň větších vláken
zvýšení počtu a objemu myofibril na svalové vlákno zvýšené množství kontraktilních proteinů (zejména myozinových filament) zvětšení hustoty kapilár zvětšení množství a síly vazivového aparátu

37 Metody vedoucí k hypertrofii
Tabulka 1: Metody iniciující zvýšenou svalovou hypertrofii (upraveno podle Schmidtbleicher (in Komi, 1992, 387). metoda standardní I. konstantní zatížení standardní II. zvyšující se zatížení * kulturistická I. extenzivní kulturistická II. intenzivní izokinetická ** parametry (% max) 80 70, 80, 85, 90 60 – 70 85 – 95 např. 70 opakování 8 – 10 12, 10, 7, 5 15 – 20 8 – 5 15 série 3 -5 1, 2, 3, 4 3 – 5 3 - 5 3 zotavení (min) 2 * - při posledním opakování je vlivem vysoké únavy potřeba asistence druhé osoby ** - metoda se vyznačuje nízkou rychlostí prováděného pohybu a dlouhým stimulačním působením, často se využívá při přípravě veslařů, kajakářů či plavců

38 Svalová hyperplazie Podélné štěpení svalových vláken - zvětšení počtu.
Po silovém tréninku - potvrzeno u zvířat. Kočka - 5-krát týdně, 34 týdnů Kontrola Nízká zátěž Vysoká zátěž Vzestup počtu svalových vláken 5% 20%

39 Aspekty silového tréninku
(Zatsiorsky, 1995) 1) přetížení 2) adaptace 3) specifické zatížení podle druhu sportu 4) individualizace

40 Princip tréninku v přetížení:
Síla, vytrvalost a hypertrofie svalu se budou zvyšovat pouze při zatížení blízkém maximální silové a vytrvalosti kapacitě (Lange 1919) 200 200 Trénink v přetížení Procento zvýšení výkonnosti 80 Trénink s nízkou zátěží 40 4 8 12 16 20

41 9,1 kg Chronické přetížení - celodenní nošení vest
hmotnost vesty = 13% hmotnosti těla Např. 70,0 kg hmotnost sportovce 9,1 kg hmotnost vesty Bosco, et al (1984). The influence of extra load on the mechanical behavior of skeletal muscle. Eur J Appl Physiol 53:

42 ztráta zlepšené výkonnosti za 4 týdny po odložení vest
za 3 týdny - významné zlepšení vertikálního výskoku ze dřepu i 15-sekundového vytrvalostního testu ztráta zlepšené výkonnosti za 4 týdny po odložení vest Bosco, et al (1984). The influence of extra load on the mechanical behavior of skeletal muscle. Eur J Appl Physiol 53:

43 DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ
VERTIKÁLNÍ SKOK EXTENZE V KOLENÍM KLOUBU

44 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "rozvoje síly v kontextu"

Podobné prezentace


Reklamy Google