Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGIE LESA Ochrana lesů a přírodního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGIE LESA Ochrana lesů a přírodního prostředí."— Transkript prezentace:

1 EKOLOGIE LESA Ochrana lesů a přírodního prostředí

2 Ekologie lesa je chápána jako specifický aplikovaný ekologický obor, zabývající se strukturou, funkcí a obnovou lesního ekosystému v různých přírodních podmínkách, popisující dále jeho antropogenní narušení a poskytující základní podklady pro jeho trvale udržitelné využívání.

3 Ekopojmy I abiotický Acidifikace Adaptace Aditiva Agenda21 Alochtonní Antropický Antropogení Areál Asanace Autochtonní Autotrofní Biocenoza Biocentrum ÚSES Biocidy Biodiverzita Biogenní Bioindikator Biom Biomasa Biosféra Biotop Botulismus Brown fields CITES

4 Ekopojmy II Dekompozitoři Deponium Detergenty Odluka Rozluka Zavora Dezertifikace Dioxiny Disturbance Diverzita Dominance Eco-label EIA Ekologická stabilita Ekostopa Ekoújma ekologická valence Ekosystém Ekoton Endemit Eutrofizace Evoluce EVL

5 Ekopojmy III Exhaláty Expanzní druhy FAIR TRADE Fenologie Natalita Mortalita GMO Genofond Homeostáze GI Humus Inundace Invazní druhy Inverze ISOnormy IUC Kjotský protokol Klimax Gameta Gametofyt

6 Ekopojmy IV Meiosa Fotosyntéza Konkurence Kompetice Kosmopolita krajina Krajinný ráz Lokalita Meliorace Mixotrofní organismy Mokřad Monitoring Montrealský protokol Mulčování Mutace Natura 2000 Nekromasa Oscilace Permakultura Pesticidy Populace

7 Ekopojmy V Reducenti Refugium Reintrodukce Rekuperace Relikt Resilience Rezistence Retence Rezidua Skleníkový efekt SMOG Sukcese Symbioza Mutualismus Komenzalismus Synantropní organismy Teritorium tolerance

8 Ekopojmy VI Trvale udržitelný život únosné zatížení území VKP Introdukce Domestikace Zpětná vazba Zvlášt chráněná část přírody životní prostředí Složky ŽP


Stáhnout ppt "EKOLOGIE LESA Ochrana lesů a přírodního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google