Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana lesů a přírodního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana lesů a přírodního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Ochrana lesů a přírodního prostředí
Ekologie lesa

2 Ekologie lesa   je chápána jako specifický aplikovaný ekologický obor, zabývající se strukturou, funkcí a obnovou lesního ekosystému v různých přírodních podmínkách, popisující dále jeho antropogenní narušení a poskytující základní podklady pro jeho trvale udržitelné využívání.

3 Ekopojmy I abiotický Biocidy Acidifikace Biodiverzita Adaptace
Biogenní Aditiva Bioindikator Agenda21 Biom Alochtonní Biomasa Antropický Biosféra Antropogení Biotop Areál Botulismus Asanace Brown fields Autochtonní CITES Autotrofní Biocenoza Biocentrum ÚSES

4 Ekopojmy II Dekompozitoři EIA Deponium Ekologická stabilita Detergenty
Ekostopa Odluka Ekoújma Rozluka ekologická valence Zavora Ekosystém Dezertifikace Ekoton Dioxiny Endemit Disturbance Eutrofizace Diverzita Evoluce Dominance EVL Eco-label

5 Ekopojmy III Exhaláty Inundace Expanzní druhy Invazní druhy FAIR TRADE
Inverze Fenologie ISOnormy Natalita IUC Mortalita Kjotský protokol GMO Klimax Genofond Gameta Homeostáze Gametofyt GI Humus

6 Ekopojmy IV Meiosa Monitoring Fotosyntéza Montrealský protokol
Konkurence Mulčování Kompetice Mutace Kosmopolita Natura 2000 krajina Nekromasa Krajinný ráz Oscilace Lokalita Permakultura Meliorace Pesticidy Mixotrofní organismy Populace Mokřad

7 Ekopojmy V Reducenti Sukcese Refugium Symbioza Reintrodukce
Mutualismus Rekuperace Komenzalismus Relikt Synantropní organismy Resilience Teritorium Rezistence tolerance Retence Rezidua Skleníkový efekt SMOG

8 Ekopojmy VI Trvale udržitelný život únosné zatížení území VKP
Introdukce Domestikace Zpětná vazba Zvlášt chráněná část přírody životní prostředí Složky ŽP


Stáhnout ppt "Ochrana lesů a přírodního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google