Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie jazyka a rtů MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Přehled patologie jazyka Vrozené vady Poruchy oběhu Záněty Různé choroby Nádory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie jazyka a rtů MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Přehled patologie jazyka Vrozené vady Poruchy oběhu Záněty Různé choroby Nádory."— Transkript prezentace:

1 Patologie jazyka a rtů MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Přehled patologie jazyka Vrozené vady Poruchy oběhu Záněty Různé choroby Nádory

3 Vrozené vady Aglossia –úplné chybění, velmi vzácná Microglossia –nedokonalý vývin, častější –Pierre-Robinův syndrom: + micrognathia + rozštěp patra Lingua accreta (ankyloglossia) –většinou zkrácené frenulum Lingua bifida (glossoschisis) –nespojení obou laterálních valů –častěji ve formě fissura linguae

4 Vrozené vady Macroglossia –kongenitální – svalová hypertrofie, kongenitální hemangiom a lymfangiom, Downův syndrom –získaná – hemangiom, lymfangiom, hypotyreóza, akromegalie, AA + AL amyloidóza (Lubarsch-Pickův syndrom) + tumoriformní amyloid –± dislokace zubů Lingua plicata (lingua scrotalis, l. cerebriformis) –rozbrázděný jazyk (arborizace), děti x dospělí –izolovaně x Melkerson-Rosenthalův syndrom

5 Vrozené vady Struma lingualis –porucha vývoje štítné žlázy –zbytky ductus thyreoglossus –10% populace, častější u žen –měkké růžové zduření za foramen caecum –někdy jediná funkční tkáň ŠŽ –před odstraněním scintigrafie !

6 Poruchy oběhu Anémie –deficit železa: mikrocytární hypochromní anémie Hyperémie –zánět – erytém; spála (malinový jazyk), karence vitaminů B Cyanóza –chronické srdeční selhání –vrozené srdeční vady –polycytémie Edém –kousnutí hmyzem

7 Zánět - glossitis Akutní serózní glossitis –zánětlivý erytém –místní dráždění x součást stomatitidy –spála (malinový jazyk): povlak  sloupnutí  zachovány jen zánětlivé houbovité papily –břišní tyfus: povlak tvaru „W“ –horečnaté nemoci HCD, chřipka, choroby GIT –papillitis: akutní serózní glossitis omezená na papilu

8 Zánět - glossitis akutní abscedující glossitis –cizí těleso –hojení až charakteru zánětlivého pseudotumoru vezikulózní glossitis –herpes zoster podél n. lingualis (vzácně) fokální epiteliální hyperplázie (M. Heck) –HPV 13, 32 –klinicky: vícečetná měkká zduření –Mikro: akantóza + koilocyty + mitozoidní tělíska kandidová glossitis

9 Zánět - glossitis Chronická atrofická glossitis (Moeller-Hunter) –perniciózní anémie, deficit Fe, vitaminová karence –zarudnutí sliznice se zánikem papil + pálení –porucha vnímání chuti, nesnášenlivost jídel –+ angulární cheilitis –Plummer-Vinsonův syndrom: + dysfagie + koilonychie + sideropenická anémie orofaryngeální prekanceróza ??? Lichen planus –atrofie papil + postižení sliznice DÚ

10 Zánět - glossitis Specifické záněty Tuberkulóza –postprimární forma –vřed na kořeni či dorzu jazyka (0,05-5% pacientů) Získaná syfilis –primární stádium: nebolestivý vřed na rtu / jazyku + LU –sekundární stádium: enantém  špekovité vředy –terciární stádium: guma + lingua lobata (glossitis interstitialis) (vyhlazená a rozbrázděná sliznice) + leukoplakie + SCCA

11 Různé choroby Lingua geographica (erythema migrans linguae) –„mapovitý jazyk“ –etiologie ? (VVV x glossitis), familiální, + lingua plicata, + psoriáza, psychogenní faktory –ženy středního věku, 0,5-15% populace –klinicky: rychle mizící bělavá ploška – měnící se a šířící se červené mapovité plochy – regenerace hodiny až dny + pálení –Mikro: keratinizace výběžků nitkovitých papil – ztráta jejich výběžků + chronický zánět

12 Různé choroby Lingua villosa nigra (hairy tongue) –etiologie ?, kouření, antiseptika, zubní pasty, Candida –dospělí, asymptomatické –klinicky: zmnožení (1-2 dny) hnědého či hnědočerného povlaku na dorsu jazyka od sulcus terminalis apikálně; diskolorace – bakteriální produkty –Mikro: nadměrné rohovění nitkovitých papil

13 Různé choroby Glossitis rhombica mediana –etiologie ? –dospělí, asymptomatická x mírná bolest –klinicky: zarudlé políčko ve střední čáře střední třetiny hřbetu jazyka –Mikro: ztráta nitkovitých papil, hyperplázie epitelu, ± Candida

14 Různé choroby Vlasatá leukoplakie jazyka –téměř výlučně u AIDS !!! –EBV virus –laterální okraje –klinicky: nebolestivé měkké bělavé plošky s nerovným povrchem –Mikro: hyperkeratóza + koilocyty –NE prekanceróza !!! –indikátor snížené imunity –± spontánní regrese

15 Různé choroby Eozinofilní vřed jazyka –traumatický eozinofilní granulom –jazyk, gingiva –jakýkoli věk –klinicky: měkký vřed –mikro: vřed, zánět + histiocyty a eozinofily –spontánní hojení za 3-8 týdnů –dif. dg.: SCCA, histiocytóza X, T-lymfom

16 Benigní nádory jazyka papilom fibrom lipom hemangiom lymfangiom schwannom nádor z granulárních buněk ektomezenchymální chondromyxoidní tumor

17 Nádor z granulárních buněk benigní nádor, Abrikosovův tumor, myoblastický myom histogeneze ?, Schwanovy buňky často oblast hlavy a krku, jazyk 2x častěji muži, 40-60 let klinicky: zduření 1-2 cm + normální sliznice Mikro: objemnější buňky s granulární eozinofilní cytoplazmou (PAS+, lyzozómy) slizniční změny (30%) – pseudoepiteliomatózní hyperplázie – dif. dg.: SCCA léčba: exstirpace

18 Ektomezenchymální chondromyxoidní tumor vzácný benigní nádor (40 případů) klinicky: nebolestivé zduření na hřbetě přední části jazyka Mikro: kulaté či polygonální bb. v myxoidním stromatu léčba: exstirpace

19 Maligní nádory jazyka dlaždicobuněčný karcinom low-grade myofibroblastický sarkom

20 Dlaždicobuněčný karcinom 40% intraorálních SCCA etiologie: kouření, alkohol, HR-HPV muži, 50-80 let 75% nádorů v oblasti těla + 25% nádorů v kořeni klinicky: leukoplakie x nebolestivá ulcerace s indurovanou spodinou často pokročilý v době diagnózy deformace jazyka, omezení pohyblivosti často již metastázy v LU (sublinguální, submandibulární) léčba: radikální resekce + RT 5leté přežití: 30%

21 Low-grade myofibroblastický sarkom „intermediární (vzácně metastazující)“ dospělí predilekce pro oblast hlavy a krku + jazyk klinicky: nebolestivé zduření ! lokální recidiva !

22 Patologie rtů vrozené vady záněty nádory

23 Rozštěpové vady NE rozštěpy  nespojení !!! ? etiologie - genetická komponenta (40%) rozštěp rtu -  muži, incidence 1:1000 rozštěp patra -  ženy, incidence 1:2000 ret : ret + patro : patro…22% : 58% : 20% + Downův syndrom

24 Rozštěpové vady rozštěp rtu – cheiloschisis –laterální: unilaterální (levostranný) x bilaterální –mediální rozštěp alveolárního výběžku – gnathoschisis rozštěp tvrdého patra – palatoschisis rozštěp měkkého patra - uranoschisis rozštěp uvuly - staphyloschisis

25 Rozštěpové vady komplikace –malformace nebo absence zubů v místě defektu –+ jiné vrozené malformace –obtížné kojení –obtížné dýchání –poruchy řeči –kosmetický defekt

26 Záněty - cheilitis Cheilitis simplex –osychající rty + deskvamace epitelu - šupinky –eroze a ragády –spontánně vymizí x recidiva Cheilitis exfoliativa –dlouhodobé patologické nadměrné rohovění epitelu –silné a tuhé šupiny –eroze, ragády, fisury + sekundární infekce –adolescenti, ženy –ortodontické anomálie, ústní dýchání, součást dermatóz

27 Záněty - cheilitis Impetigo contagiosa –kožní pyodermie, stafylokoky, streptokoky –děti, kůže obličeje (nikoliv sliznice DÚ) –klinicky: zarudlé plošky + puchýřky s hnisavým obsahem –hojení 1-2 týdny –impetiginizace: sekundární bakteriální kontaminace kožních afekcí (HSV) Cheilitis flegmonosa –komplikace: přechod infekce žilními spojkami do dutiny lební – hnisavá tromboflebitida sinus cavernosus + hnisavá leptomeningitis

28 Záněty - cheilitis Herpes labialis (HSV1) –primární – herpetická gingivostomatitis –sekundární (reaktivace z g. trigeminale) –trauma, oslunění, celkové choroby, stres, … –klinicky: parestézie – výsev splývajících bolestivých puchýřků s hnisavým obsahem + lymfadenopatie + impetiginizace –Mikro: intracelulární edém, intranukleární eozinofilní inkluze (Lipschutzovy), mnohojaderné buňky –recidiva Herpes zoster (VZV)

29 Záněty - cheilitis Angulární cheilitis –bolavé ústní koutky –lokální mykotická (Candida) ± bakteriální (Staph.) infekce –dispozice (traumatizace rtu, deskvamace epitelu, kandidóza sliznice DÚ, protézy) –jednostranné x oboustranné –klinicky: drobné mírně bolestivé eroze a ragády

30 Záněty - cheilitis Cheilitis granulomatosa –Melkersson-Rosenthalův syndrom –makroglosie (80%) + lingua plicata (66%) + obrna lícního nervu (33%) –klinicky: fokálně či celkově bolestivý zarudlý oteklý ret –spontánní vymizení x recidivy (měsíce - roky) –Mikro: granulomatózní cheilitis –dif. dg.: sarkoidóza, Crohnova choroba, TBC

31 Záněty - cheilitis Cheilitis glandularis –vzácná –? etiologie: vývody SŽ ústí mimo DÚ na retní červeni –muži středního věku –cheilitis glandularis simplex (Puentova choroba) produkt SŽ zasychá v podobě krust –cheilitis glandularis suppurativa (Baelzova choroba) sekundární bakteriální a mykotická infekce bolestivost, edém, zarudnutí, zduření LU –cheilitis glandularis apostematosa (Volkmannova choroba) abscesy, píštěle –? prekanceróza –dif. dg.: periostitida odontogenního původu, cheilitis granulomatosa, impetiginizovaný herpes labialis

32 Benigní nádory rtů papilom fibrom lipom hemangiom pyogenní granulom

33 Pyogenní granulom benigní nádor či nádorovitá afekce ? etiologie: reakce na trauma, infekci klinicky: rychle rostoucí polypovité zduření variabilní velikosti s povrchovou ulcerací ± krvácení Mikro: lobulární kapilární hemangiom ± zánět, vzhled hyperplastické granulační tkáně léčba: excize dif. dg.: karcinom (klinicky)

34 Maligní nádory rtů aktinická cheilitis dlaždicobuněčný karcinom bazocelulární karcinom (bazaliom)

35 Aktinická cheilitis cheilitis abrasiva praecancerosa, solární cheilitis nejčastější prekanceróza retní červeně identická s aktinickou keratózou kůže etiologie: dlouhodobá expozice UV záření vyšší věk, muži ~ ženy, nesouvisí s kouřením, dolní ret klinicky: recidivující mokvající eroze retní červeně ± indurace spodiny, tendence k progresi asymptomatická, krvácení, superinfekce Mikro: in situ dysplastické změny dlaždicobuněčného epitelu x někdy již invazivní SCCA léčba: lip-shaving

36 Dlaždicobuněčný karcinom rtu z retní červeně a koutků častý, muži, 50-80 let dolní ret (85-95%), střední třetina na podkladě aktinické cheilitidy (50%) klinicky: nehojící se tuhý vřed či prominence do 2 cm metastázy v LU (10-15%) léčba: radikální chirurgický zákrok 5leté přežití: 90% všechny během 2-3 týdnů nehojící se eroze a ulcerace retní červeně je nutné mikroskopicky vyšetřit !!!

37 Keratoakantom ? extrémně dobře diferencovaný SCCA s tendencí ke spontánní regresi vzácnější, kůže obličeje, ret klinicky: rychle rostoucí (týdny) nebolestivá prominence do 3 cm s centrální vkleslinou se žlutavými rohovými hmotami bez reakce LU spontánní regrese (4-12 měsíců) dif. dg.: SCCA

38 Pigmentové léze rtu Ephelis (piha) –sporadicky x Peutz-Jeghersův syndrom –Mikro: hyperpigmentace bazální zóny melaninem Pigmentové névy –dobře ohraničené hnědavé ploché léze –Mikro: jako kožní pigmentové névy Maligní melanom –častější na patře, !!! amelanotický MM - zarudlé ložisko –Mikro: jako kožní MM –prognóza špatná


Stáhnout ppt "Patologie jazyka a rtů MUDr. Jan Laco, Ph.D.. Přehled patologie jazyka Vrozené vady Poruchy oběhu Záněty Různé choroby Nádory."

Podobné prezentace


Reklamy Google