Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;"— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401; tel.: 469 667 445; www.skola-rosice.net Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2527 Název projektu: Každý je jedinečný Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název vzdělávacího materiálu:Halogenidy – Halit, fluorit Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada):4, (III/2, sada A) Autor materiálu:Marek Odstrčil Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a příroda, Přírodopis, Přírodopis, 9. ročník Klíčová slova: Mineralogický systém, nerosty, halogenidy, halit, sůl kamenná Anotace: Žáci se seznámí se základní charakteristikou halogenidů a s nejdůležitějšími vlastnostmi, nalezišti a příklady využití soli kamenné (halitu) a fluoritu. Materiál byl vytvořen (datum, období):7. 9. 2011 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál byl ověřen ve výuce a proveden o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/200 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Ověření ve výuce:Datum: 11. 10. 2011Třída: 9.Ověřil: Marek Odstrčil

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Mineralogický systém II. Halogenidy Sůl kamenná (halit), fluorit

3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Halogenidy  Halogenidy jsou sloučeniny fluoru (F), chloru (Cl), bromu (Br) a jodu (I) s kovy.  Mají slanou nebo hořkou chuť, většinou jsou dobře rozpustné ve vodě a jejich vodné roztoky vedou velmi dobře elektrický proud.  Nacházejí se v rozpuštěném stavu v mořské vodě. Během geologického vývoje Země vznikla vysycháním mořských zálivů obrovská ložiska soli.  Minerály: halit (sůl kamenná), fluorit.

4 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Halit (sůl kamenná)  Složení: chlorid sodný, NaCl  Vznik: vypařováním mořské vody  Výskyt: Slovensko (Solivar u Prešova), Polsko (Wieliczka), Rakousko (Alpy – Salzburg, Bad Reichenhall)  Použití: potravinářský a chemický průmysl (výroba sodíku, jedlé sody, chlóru, kyseliny solné a mnoha dalších látek)  Zajímavosti: Název je složený z řeckých slov halos – slaný a lithos – kámen. Na světě se vyrobí 220 milionů tun soli ročně.  Otázka: Kolik myslíte, že dospělý člověk zkonzumuje ročně soli? – Odpověď: 7,5 kg

5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Halit (sůl kamenná) [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.

6 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Halit (sůl kamenná) [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.

7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Bývalý solný důl Wieliczka v Polsku [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Bývalý solný důl Wieliczka v Polsku [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Solný reliéf Poslední večeře Páně v dole Wieliczka [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Bývalý solný důl Wieliczka v Polsku [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Fluorit  Složení: fluorid vápenatý, CaF 2  Barva: nejčastěji zelený, fialový, v odstínech mezi žlutou a hnědou, též bezbarvý  Tvrdost = 4  Použití: surovina pro výrobu sloučenin fluoru, plastů, teflonu, chladicích náplní (freonů), kyseliny fluorovodíkové, v hutnictví jako příměs při tavení rud (snižuje teplotu tání), ve sklářství, při výrobě cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Fluorit [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Fluorit [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Fluorit [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.

15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Fluorit [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Využití fluoru – teflon (teflonová pánev), freon (chladicí náplň do ledniček) [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:. [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.

17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Kontrolní otázky  Jak se jmenuje bývalý solný důl v Polsku, kde se dnes nachází známé muzeum těžby soli? Správná odpověď: Wieliczka  Jak se nazývá dnes již nepoužívaná chladicí náplň do ledniček? Správná odpověď: Freon

18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-07]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/fluorit.html  Fluorit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-07]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Fluorit  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcite-Fluorite-d06-139a.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluorite-20639.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluorite-283513.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baryte-Fluorite-172358.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluoriteValzergueFillonjaune.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barite-Fluorite-jmix07-162a.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:100_0783.JPG  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typicalfridge.jpg

19 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Použité zdroje Zdroje tištěné: Zdroje elektronické:  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-07]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/system.html#halogenidy  Mineralogie pro školy [online]. [cit. 2011-09-07]. Dostupné na www:.http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/halit.html  Halit - Wikipedie [online]. [cit. 2011-09-07]. Dostupné na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Halit  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Selpologne.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halite-283225.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halit_5.JPG  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wieliczka.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wieliczka-daVinci.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wieliczka_salt_mine_old_corridor2.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wieliczka_salt_mine_old_corridor.jpg  [cit. 2011-09-07]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence na www:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Schaft_-_Salt_Mine_Wieliczka.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil. Základní škola Rosice, okres Chrudim Rosice 97, 538 34 Rosice; IČO: 70986401;"

Podobné prezentace


Reklamy Google