Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) –frenulum angulus oris philtrum sulcus –mentolabialis –nasolabialis bucca –m. buccinator –corpus adiposum buccae.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) –frenulum angulus oris philtrum sulcus –mentolabialis –nasolabialis bucca –m. buccinator –corpus adiposum buccae."— Transkript prezentace:

1 Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) –frenulum angulus oris philtrum sulcus –mentolabialis –nasolabialis bucca –m. buccinator –corpus adiposum buccae Bichati

2 Obecná stavba trávicí trubice tunica mucosa (sliznice) –epithelum (výstélka) –lamina propria mucosae –lamina muscularis mucosae tunica submucosa (podsliznice) tunica muscularis externa (svalovina) tunica serosa (seróza) x tunica adventitia

3 Ústní dutina = Cavitas oris vestibulum oris cavitas oris propria –palatum durum –palatum molle –gingiva (dáseň)

4 Ústní dutina epithelium stratificatum squamosum non cornificatum / paracornificatum (vícevrstevný dlaždicový nerohovějící / částečně rohovějící epitel) rty - přechod v rohovějící epitel –pars cutanea, intermedia (mazové žlázy), mucosa (slinné žlázy – gll. labiales) lamina propria mucosae tunica submucosa - drobné slinné nebo mucinózní žlázky (v měkkém patře)

5 Jazyk = Lingua (ř. glossa) apex corpus –dorsum –facies inferior radix margo sulcus –terminalis –medianus foramen caecum tonsilla lingualis

6 Jazyk - stavba dorsum - papillae radix - tonsilla lingualis –malé mandličky oddělené přepážkou –každá část má svoji kryptu facies inferior linguae –frenulum –plica sublingualis –caruncula sublingualis –plica fimbriata (zbytek slizničního jazyka „sublingua“)

7 Jazyk - stavba lamina propria mucosae tvoří vysoké brdečky = papily (papillae) –nitkovité (filiformes) –houbovité (fungiformes) ojedinělé chuťové pohárky –listové (foliatae) - u člověka rudimentární –hrazené (vallatae) - asi 7-12 do tvaru V glandulae gustatoriae (= Ebnerovy serózní žlázky) chuťové pohárky na hřbetní straně chybí submukóza příčně pruhované svalstvo ve 3 rovinách

8 Jazyk - svaly aponeurosis, septum (neúplné!) intraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ –m. longitudinalis sup. et inf. –m. transversus linguae –m. verticalis extraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ –m. genioglossus /n.XII./ –m. hyoglossus /n.XII./ –m. styloglossus /n.XII./ –m. palatoglossus - !výjimka! – n. vagus /n.X./

9 Jazyk - zásobení Tepny: a. carotis ext.  a. lingualis Žíly: v. lingualis, v. comitans n. XII.  v. jugularis int. Nervy: –motoricky XII., X. (m. palatoglossus) –senzitivně V3. (n. lingualis), IX., X. –senzoricky VII. (chorda tympani), IX., X.

10 Jazyk – mízní odtok n.l. cervicales profundi špička  n.l. submentales okraje  n.l. submandibulares corpus, dorsum  n.l. cervicales profundi –n.l. jugulo-digastricus + jugulo-omohyoideus druhostranné spojky

11 Slinné žlázy = Glandulae oris  glandulae salivariae majores – gl. parotis – gl. sublingualis – gl. submandibularis  glandulae salivariae minores  buccales, molares, labiales, palatinae, linguales anterior /Blandini = Nuhni/, posterior (gustatoriae Ebneri, radicis linguae Weberi)

12 Hrdlo = Fauces isthmus faucium měkké patro = palatum molle (ř. uranos) –lamina tendinomuscularis –aponeurosis (tvořeno šlachami m. tensor veli palatini) –uvula (uzavírá při polykání nosohltan) –arcus palatoglossus (rovněž) patrová mandle („krční mandle“) = tonsilla palatina –capsula –fossula cryptae –noduli lymphoidei

13 Svaly měkkého patra inervace: plexus pharyngeus = n. vagus (X.) m. levator veli palatini m. uvulae m. palatoglossus m. palatopharyngeus m. tensor veli palatini - !výjimka! n.V3 (mandibularis)

14 Hltan = Pharynx 1. pars nasalis („nasopharynx, epipharynx“)  fornix  fascia pharyngobasilaris  sinus Morgagni  recessus pharyngeus Luschkae (zbytek po notochordu)  tonsilla pharyngea Luschkae  tuba auditiva Eustachii  torus tubarius  tonsilla tubaria Gerlachi  recessus pharyngeus Rosenmülleri  víceřadý cylindrický epitel s řasinkami

15 Hltan = Pharynx 2. pars oralis („oropharynx“) valleculae epiglotticae plica glossoepiglottica mediana + laterales 3. pars laryngea („hypopharynx, laryngopharynx“) recessus piriformis aditus laryngis

16 Hltan - prostory spatium parapharyngeum –spatium prestyloideum –septum styloideum („Riolanova kytice“) 5 svalů + vaz + proc. styloideus –spatium retrostyloideum spatium retropharyngeum

17

18 Svaly hltanu raphe pharyngis, fascia pharyngobasilaris, sinus Morgagni svěrače = mm. constrictores /3/ –m.c. superior – 4 části - začíná na lebce /3/ a jazyku /1/ –m.c. medius – 2 části – začíná na jazylce –m.c. inferior – 2 části – začíná na chrupavkách hrtanu zdvihače = mm. levatores /3/ –m. palatopharygeus (součást svalů měkkého patra, podklad oblouku) –m. salpingopharyngeus –m. stylopharyngeus (!výjimka! - jediný inervován z n.IX !) inervace: plexus pharyngeus z n. X - kromě m. stylopharyngeus /n. IX /

19 Hltan – krevní zásobení Tepny: a. carotis ext.  –a. pharyngea ascendens –a. facialis  a. palatina ascendens –a. lingualis  rr. dorsales linguae –a. maxillaris  a. palatina major, a. canalis pterygoidei, r. pharyngeus Žíly: plexus (venosus) pharyngeus  v. facialis  v. jugularis int.

20 Hltan – míza a nervy Míza: n.l. retropharyngei (Rouvière), n.l. paratracheales  n.l. cervicales profundi Nervy: tvoří plexus pharyngeus –motoricky n.X (plexus pharyngeus), n.IX (m. stylopharyngeus) –senzitivně n.X + n.IX (plexus pharyngeus), n.V2 (n. pharyngeus pro nosohltan) –autonomně n.X (plexus pharyngeus) = parasympatikus, rr. laryngopharyngei = sympatikus

21 Anulus lymphoideus pharyngis /Waldeyeri/ první obranná bariéra organizmu Tonsilla pharyngea /Luschkae/ /1/ Tonsilla tubaria /Gerlachi/ /2/ Tonsilla palatina /2/ Tonsilla lingualis /1/

22 Zeslabená místa trigonum Killiani –kraniálně: m. thyropharyngeus (m. constrictor ph. inf.) –kaudálně: m. cricopharyngeus (m. constrictor ph. inf.) –Zenkerův pulzní divertikl (= Killlánova dehiscence) trigonum Laimeri –kraniálně: m. cricopharyngeus –kaudálně: horní šikmá vlákna podélné jícnové svaloviny area Killian-Jamieson –na boku ve svalovině jícnu –Killian-Jamiesonův pulzní divertikl


Stáhnout ppt "Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) –frenulum angulus oris philtrum sulcus –mentolabialis –nasolabialis bucca –m. buccinator –corpus adiposum buccae."

Podobné prezentace


Reklamy Google