Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) angulus oris philtrum sulcus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) angulus oris philtrum sulcus"— Transkript prezentace:

1 Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) angulus oris philtrum sulcus
frenulum angulus oris philtrum sulcus mentolabialis nasolabialis bucca m. buccinator corpus adiposum buccae Bichati

2 Obecná stavba trávicí trubice
tunica mucosa (sliznice) epithelum (výstélka) lamina propria mucosae lamina muscularis mucosae tunica submucosa (podsliznice) tunica muscularis externa (svalovina) tunica serosa (seróza) x tunica adventitia

3 Ústní dutina = Cavitas oris
vestibulum oris cavitas oris propria palatum durum palatum molle gingiva (dáseň)

4 Ústní dutina epithelium stratificatum squamosum non cornificatum / paracornificatum (vícevrstevný dlaždicový nerohovějící / částečně rohovějící epitel) rty - přechod v rohovějící epitel pars cutanea, intermedia (mazové žlázy), mucosa (slinné žlázy – gll. labiales) lamina propria mucosae tunica submucosa - drobné slinné nebo mucinózní žlázky (v měkkém patře)

5 Jazyk = Lingua (ř. glossa)
apex corpus dorsum facies inferior radix margo sulcus terminalis medianus foramen caecum tonsilla lingualis

6 Jazyk - stavba dorsum - papillae radix - tonsilla lingualis
malé mandličky oddělené přepážkou každá část má svoji kryptu facies inferior linguae frenulum plica sublingualis caruncula sublingualis plica fimbriata (zbytek slizničního jazyka „sublingua“)

7 Jazyk - stavba lamina propria mucosae tvoří vysoké brdečky = papily (papillae) nitkovité (filiformes) houbovité (fungiformes) ojedinělé chuťové pohárky listové (foliatae) - u člověka rudimentární hrazené (vallatae) - asi 7-12 do tvaru V glandulae gustatoriae (= Ebnerovy serózní žlázky) chuťové pohárky na hřbetní straně chybí submukóza příčně pruhované svalstvo ve 3 rovinách

8 Jazyk - svaly aponeurosis, septum (neúplné!)
intraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ m. longitudinalis sup. et inf. m. transversus linguae m. verticalis extraglossální – n. hypoglossus /n. XII/ m. genioglossus /n.XII./ m. hyoglossus /n.XII./ m. styloglossus /n.XII./ m. palatoglossus - !výjimka! – n. vagus /n.X./

9 Jazyk - zásobení Tepny: a. carotis ext.  a. lingualis
Žíly: v. lingualis, v. comitans n. XII.  v. jugularis int. Nervy: motoricky XII., X. (m. palatoglossus) senzitivně V3. (n. lingualis), IX., X. senzoricky VII. (chorda tympani), IX., X.

10 Jazyk – mízní odtok n.l. cervicales profundi špička  n.l. submentales
okraje  n.l. submandibulares corpus, dorsum  n.l. cervicales profundi n.l. jugulo-digastricus + jugulo-omohyoideus druhostranné spojky

11 Slinné žlázy = Glandulae oris
glandulae salivariae majores gl. parotis gl. sublingualis gl. submandibularis glandulae salivariae minores buccales, molares, labiales, palatinae, linguales anterior /Blandini = Nuhni/, posterior (gustatoriae Ebneri, radicis linguae Weberi)

12 Hrdlo = Fauces isthmus faucium měkké patro = palatum molle (ř. uranos)
lamina tendinomuscularis aponeurosis (tvořeno šlachami m. tensor veli palatini) uvula (uzavírá při polykání nosohltan) arcus palatoglossus (rovněž) patrová mandle („krční mandle“) = tonsilla palatina capsula fossula cryptae noduli lymphoidei

13 Svaly měkkého patra inervace: plexus pharyngeus = n. vagus (X.)
m. levator veli palatini m. uvulae m. palatoglossus m. palatopharyngeus m. tensor veli palatini - !výjimka! n.V3 (mandibularis)

14 1. pars nasalis („nasopharynx, epipharynx“)
Hltan = Pharynx 1. pars nasalis („nasopharynx, epipharynx“) fornix fascia pharyngobasilaris sinus Morgagni recessus pharyngeus Luschkae (zbytek po notochordu) tonsilla pharyngea Luschkae tuba auditiva Eustachii torus tubarius tonsilla tubaria Gerlachi recessus pharyngeus Rosenmülleri víceřadý cylindrický epitel s řasinkami

15 2. pars oralis („oropharynx“)
Hltan = Pharynx 2. pars oralis („oropharynx“) valleculae epiglotticae plica glossoepiglottica mediana + laterales 3. pars laryngea („hypopharynx, laryngopharynx“) recessus piriformis aditus laryngis

16 Hltan - prostory spatium parapharyngeum spatium prestyloideum
septum styloideum („Riolanova kytice“) 5 svalů + vaz + proc. styloideus spatium retrostyloideum spatium retropharyngeum

17

18 Svaly hltanu raphe pharyngis, fascia pharyngobasilaris, sinus Morgagni
svěrače = mm. constrictores /3/ m.c. superior – 4 části - začíná na lebce /3/ a jazyku /1/ m.c. medius – 2 části – začíná na jazylce m.c. inferior – 2 části – začíná na chrupavkách hrtanu zdvihače = mm. levatores /3/ m. palatopharygeus (součást svalů měkkého patra, podklad oblouku) m. salpingopharyngeus m. stylopharyngeus (!výjimka! - jediný inervován z n.IX !) inervace: plexus pharyngeus z n. X - kromě m. stylopharyngeus /n. IX /

19 Hltan – krevní zásobení
Tepny: a. carotis ext. a. pharyngea ascendens a. facialis  a. palatina ascendens a. lingualis  rr. dorsales linguae a. maxillaris  a. palatina major, a. canalis pterygoidei, r. pharyngeus Žíly: plexus (venosus) pharyngeus  v. facialis  v. jugularis int.

20 Hltan – míza a nervy Míza: n.l. retropharyngei (Rouvière), n.l. paratracheales  n.l. cervicales profundi Nervy: tvoří plexus pharyngeus motoricky n.X (plexus pharyngeus), n.IX (m. stylopharyngeus) senzitivně n.X + n.IX (plexus pharyngeus), n.V2 (n. pharyngeus pro nosohltan) autonomně n.X (plexus pharyngeus) = parasympatikus, rr. laryngopharyngei = sympatikus

21 Anulus lymphoideus pharyngis /Waldeyeri/
první obranná bariéra organizmu Tonsilla pharyngea /Luschkae/ /1/ Tonsilla tubaria /Gerlachi/ /2/ Tonsilla palatina /2/ Tonsilla lingualis /1/

22 Zeslabená místa trigonum Killiani trigonum Laimeri
kraniálně: m. thyropharyngeus (m. constrictor ph. inf.) kaudálně: m. cricopharyngeus (m. constrictor ph. inf.) Zenkerův pulzní divertikl (= Killlánova dehiscence) trigonum Laimeri kraniálně: m. cricopharyngeus kaudálně: horní šikmá vlákna podélné jícnové svaloviny area Killian-Jamieson na boku ve svalovině jícnu Killian-Jamiesonův pulzní divertikl


Stáhnout ppt "Obličej = Facies labia oris (sup.+inf.) angulus oris philtrum sulcus"

Podobné prezentace


Reklamy Google