Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie ženského pohlavního ústrojí Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie ženského pohlavního ústrojí Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Patologie ženského pohlavního ústrojí Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Souhrn 1. Vulva 2. Vagina 3. Děložní čípek 4. Děložní tělo 5. Vejcovod 6. Ovarium 7. Patologie těhotenství

3 1. Vulva Vrozené vady a regresivní změny Záněty Dystrofie Pseudotumory Nádory

4 Vrozené vady a regresivní změny Hypertrofie klitoris – ženský pseudohermafroditismus – enzymopatický adrenogenitální syndrom Senilní atrofie Edém – povšechný hydrops – lymfedém – filarióza, lymphogranuloma venereum Varicosis vulvae – těhotenství, porod

5 Záněty – vulvitis/vulvovaginitis predispoziční faktory – pokles imunity (DM, urémie, podvýživa, ATB) bakteriální kapavka (N. gonorrhoeae) syfilis (T. pallidum) – ulcus durum + condylomata lata granuloma inguinale (Calymmatobacterium granulomatis) lymphogranuloma venereum (Chlamydia trachomatis L1-L3) virové HSV 2 HPV (condyloma accuminatum, VIN) mykotické Candida spp. (DM) parazitární – Trichomonas vaginalis

6 Dystrofie = nenádorové epitelové léze klinicky leukoplakie – ploché bělavé plochy histologicky dvě formy: – Lichen sclerosus (et atrophicus) postmenopauza, autoimunita ??? Mi: atrofie dlaždicobuněčného epitelu, redukce adnex, hyalinóza horního kória, pod ním pás kulatobuněčné zánětlivé infiltrace sklerotická stenóza vulvy a introitu – klinicky kraurosis vulvae 1-4% pts. – dlaždicobuněčný karcinom vulvy !!! – Lichen simplex chronicus (dlaždicobuněčná hyperplazie) hyperplastický epitel s hyperkeratózou, NE atypie NE riziko karcinomu

7 Pseudotumory caruncula urethralis – červenavý bolestivý drobný útvar při zevním ústí uretry – příčina - opakované infekce – histologicky – zánětlivý pseudotumor cysty – kožní adnexa (ateromy) – Bartholiniho žláza retenční (až 5 cm), může se infikovat (absces), bolest

8 Benigní nádory condyloma acuminatum (hrotnatý kondylom) – etiologie – HPV (low-risk typy 6, 11), STD – mnohočetné květákovité červenohnědé výrustky (mm-cm) – vulva + perineum, perianální krajina – Mi: dlaždicobuněčný papilom – papilomatóza, akantóza, parakeratóza, dyskeratóza - koilocyty (koilos – prázdný) nádory z kožních adnex – nejčastěji papilární hidradenom

9 Benigní nádory Hluboký „agresivní“ angiomyxom – mladé ženy – 2.- 3. dekáda – ~ cysta Batholiniho žlázy – Mi: hypocelulární myxoidní stroma + cévy – lokální recidiva Angiomyofibroblastom Celulární angiofibrom

10 Dysplazie – vulvární intraepiteliální neoplazie (VIN) 2 etiopatogenetické cesty – diferencovaný VIN – mutace TP53 – běžný VIN – HPV (high-risk typy – 16, 18, 31) poruchy architektoniky a vyzrávání epitelu buněčné atypie – hyperchromázie, zvýšení N/C poměru, mitózy grading: d-VIN x u-VIN I-III nejtěžší forma CIS

11 Maligní nádory dlaždicobuněčný karcinom – nejčastější maligní nádor vulvy – asi 3 % nádorů ženského genitálu – po 60. roce, v současné době věkový pokles – etiologie + HR-HPV + mladší kuřačky + u-VIN … 30% SCCa  - HR-HPV + starší ženy + d-VIN/LSetA … 70% SCCa – Ma: leukoplakie x exofytický x endofytický ulcerovaný – Mi: různě diferencovaný SCCa – lokální šíření + LU – 5-leté přežití: 75% ( 2 cm)

12 Maligní nádory Extramamární Pagetova choroba – intraepiteliálně se šířící karcinom apokrinní anogenitální žlázky primárně v epidermis z progenitorové buňky – Ma: mapovitá ložiska ~ dermatitis, ekzém – Mi: Pagetovy bb. v epidermis objemné se světlou cytoplazmou PAS+ – bez invaze – perzistence několik let, NE metastázy – invaze - metastázy

13 Maligní nádory Maligní melanom – 3-5% maligních nádorů vulvy Adenokarcinom Bazocelulární karcinom (kůže)

14 Souhrn 1. Vulva 2. Vagina 3. Děložní čípek 4. Děložní tělo 5. Vejcovod 6. Ovarium 7. Patologie těhotenství

15 Vagina Vrozené vady a regresivní změny Záněty Adenóza Pseudotumory Dysplazie Nádory

16 Vrozené vady a regresivní změny Ageneze, atrézie Vagina septa Vagina duplex Cysty Gartnerova kanálu Senilní atrofie Nekróza (postradiační) + píštěle Poranění – porod, kriminální potrat Hematokolpos

17 Záněty – kolpitis (vaginitis) + vulvitis + cervicitis svědění, výtok (fluor, leukorea) predispoziční faktory – hypoestrogenismus, DM, těhotenství, vymizení normální flóry (Döderleinův lactobacil), alkalizace poševního prostředí (kosmetika), ATB Candida, T. vaginalis nespecifická atrofická kolpitida colpitis emphysematosa – těhotenství, spontánně zmizí

18 Adenóza přítomnost žlazového epitelu místo dlaždicobb. nerohovějícího epitelu vagíny – endocervikální x tubární / endometriální – červenavá ložiska – dlaždicobb. metaplázie + zánět – bez příčiny x syntetický estrogen diethylstilbestrol – riziko: světlobuněčný adenokarcinom (1 / 1000)

19 Pseudotumory endometrióza implantační cysty z dlaždicobb. epitelu v jizvě po episiotomii dysontogenetické cysty granulační tkáň (caro luxurians), např. po hysterektomii

20 Dysplazie - VaIN vaginální intraepiteliální neoplasie často společně s VIN a CIN stejná etiologie i morfologie VaIN je vzácnější

21 Nádory benigní – vzácné, mesenchymální (leiomyom, fibrom) maligní – karcinom 1-2 % všech gynekologických nádorů dlaždicobuněčný (90 %) –6. dekáda, na podkladě VaIN –šíření per continuitatem, píštěle (močový měchýř, rektum) –metastázy do lymfatických uzlin, 5leté přežití: 40-50% adenokarcinom –endometroidní –světlobuněčný (60% z těhotenství udržovaného DES, 17 let) – embryonální rhabdomyosarkom (sarcoma botryoides) nádor dětského věku (většinou do 5 let)

22 Souhrn 1. Vulva 2. Vagina 3. Děložní čípek 4. Děložní tělo 5. Vejcovod 6. Ovarium 7. Patologie těhotenství

23 Děložní čípek ektocervix (dlaždicobuněčný epitel) endocervix (cylidrický epitel) mezi nimi transformační zóna

24 Děložní čípek Záněty Pseudotumory Dysplazie Nádory

25 Záněty - cervicitis časté, společně s vulvovaginitidou STD Streptokoky (S. agalactiae), stafylokoky, enterokoky, E. coli Ch. trachomatis, U. urealyticum HSV – indikace k SC akutní – mohou být eroze chronické – chronický zánětlivý infiltrát (folikulární cervicitis), hyperplázie sliznice (papilární cervicitis)

26 Pseudotumory cystóza (ovulóza, ovula Nabothi) – ektropium – překrytí ústí žlázek metaplastickým dlaždicobb. epitelem – retenční cysty endometrióza endocervikální polyp – 5% dospělých žen, krvácení – solitární nebo mnohotný, event. protruze do vaginy – až cm velikosti – hyperplastická a zánětlivě změněná endocervikální sliznice – NE prekanceróza

27 Dysplazie – cervikální intraepiteliální neoplasie (CIN) oblast transformační zóny etiologie – HR-HPV (16, 18, 31, 33), STD 30 let, věk se snižuje !!!, stav imunitního systému rizikové faktory (+ SCCa) – perzistující infekce HR-HPV – časný věk v době prvního pohlavního styku – promiskuita a rizikový sexuální partner Mi: cytologické atypie + porucha architektoniky dlaždicobb. - CIN I-III; endoC – LG-CGIN+HG-CGIN přechod do SCCa: CIN I – 2%, CIN II – 5%, CIN III – 20% regrese: CIN I – 50-60%, CIN III – 33%

28 Cervikální intraepiteliální neoplasie prebioptická diagnostika – screening – kolposkopie – + Schillerův test – potření čípku Lugolovým roztokem normální epitel (glykogen) hnědý dysplastický epitel bílý – cytologie barvení dle Papanicolaoua hodnocení dle Bethesda klasifikace –L-SIL (low-grade skvamózní intraepiteliální léze) = CIN I –H-SIL (high-grade skvamózní intraepiteliální léze) = CIN II-III

29 Benigní nádory condyloma accuminatum – nejčastěji na ektocervixu – lehce vyvýšené bělavé okrsky (ploché kondylomy) – histologicky viz vulva mesenchymální – nejčastěji leiomyom – event. porodní překážka

30 Maligní nádory dlaždicobuněčný karcinom – 75% nádorů C – na podkladě CIN v TZ – 45 let, věkový pokles !!! – Ma: exofytický x endofytický (ulcerace, deformace čípku) – lokální šíření do těla děložního, vagíny, parametrií, do sousedních orgánů (rektum, moč. měchýř) – píštěle, stenóza ureterů (hydronefróza) – metastázy – LU, vzdálené pozdě – 5leté přežití: I – 90%, II – 82%, III – 35%, IV – 10% adenokarcinom (adenoskvamózní) – 20% nádorů C – mucinózní, endometroidní, světlobuněčný – adenoma malignum, viloglandulární adenoCa neuroendokrinní karcinom (malobuněčný) – 5%

31 Souhrn 1. Vulva 2. Vagina 3. Děložní čípek 4. Děložní tělo 5. Vejcovod 6. Ovarium 7. Patologie těhotenství

32 Děložní tělo záněty endometrioza dysfunkční endometrium hyperplazie endometria pseudotumory nádory

33 Záněty záněty endometria (endometritis) – akutní po porodu, potratu (rezidua placenty, krevní koagula) pyogenní mikroorganismy (streptokoky) – ascendentní šíření hnisavý zánět, pokud znemožněn odtok hnisu – pyometra puerperální sepse (horečka omladnic) – chronická patologické krvácení, bolesti, infertilita etiologie – kapavka, po porodu / potratu, nitroděložní tělísko – aktinomykóza, chlamydie, TBC lymfoplasmocelulární infiltrát v endometriu, specifický zánět (TBC)

34 Záněty zánět myometria – myometritis – společně s endometritidou – endomyometritis – navazuje na porod či potrat – tromboflebitida děložních žil záněty perimetria - perimetritis – přechod z myometria na přilehlé peritoneum – součást pelveoperitonitidy při šíření z tuby záněty parametrií – parametritis (závěsný aparát děložní) – flegmonózní – příčina – penetrující poranění, gangrenózně rozpadlé nádory

35 Endometrióza = endometriální sliznice (žlázky+stroma) v abnormální lokalizaci endometriosis interna, adenomyosis – v myometriu dělohy – z bazální zóny – menoragie, pelvialgie endometriosis externa – peritoneum malé pánve, tuba, vagina, ovaria, vulva, střevo, močový měchýř, břišní stěna, LU, plíce, srdce, kosti – z funkční zóny – účastní se menstruačního cyklu – vznik čokoládových cyst – neplodnost, dysmenorea, pelvialgie patogeneze – regurgitační - implantace částeček endometria (např. v tubě, jizvě) – metaplastická - vznik v místě samém diferenciací z bb. sekundárního Mülleriánského systému – vaskulární / lymfatická diseminace

36 Dysfunční endometrium patologické krvácení z dělohy – kvantitativně (hyper- či hypo-menorea) – časově (poly- či oligo-menorea) – menoragie + metroragie – krvácení premenarchální a postmenopauzální příčiny – hemoragická diatéza, záněty, endometrióza, polypy, nádory benigní a maligní … + dysfunční endometrium dysfunční endometrium – poruchy hormonálních regulací, někdy provázené dysfunkčním krvácením

37 Dysfunční endometrium dysfunční nesekreční endometrium – kvantitativně nebo časově úchylné hladiny estrogenů snížená hladina – hypoproliferační až atrofické endometrium zvýšená hladina – hyperproliferační až hyperplastické endometrium –příčiny – anovulační cykly (nedojde k prasknutí zralého foliklu, nevzniká žluté tělísko - produkce estrogenů, málo gestagenů) dysfunční sekretorické endometrium – nedostatečný či nadměrný účinek gestagenů snížená hladina – hyposekretorické endometrium –příčina – luteální insuficience zvýšená hladina - hypersekretorické endometrium (obdoba změn v těhotenství s decidualizací stromatu) dysfunkční iregulární endometrium – nevyrovnaný vliv estrogenů a gestagenů – např. stromoglandulární disociace hormonální terapie, hormonální antikoncepce

38 Hyperplazie endometria příčina – hyperestrogenismus exogenní podávání anovulační cykly nádory produkující estrogeny (ovarium), polycystická ovaria makroskopicky – vysoké endometrium (difúzně x fokálně) simplexní x komplexní – již se nepoužívá – simplexní – zmnožené žlázky i stroma (dříve glandulárně cystická hyperplazie) – komplexní – redukce stromatu, architektonické abnormality (žlázky nepravidelné, větvené, naléhají na sebe) bez atypií x s atypiemi (buněčné atypie) prekanceróza – atypická komplexní hyperplazie 20-25% riziko endometriálního adenoCa

39 Pseudotumory/tumory polypy – placentární polyp zbytky placenty – korporální polyp ohraničená hyperplazie žlázek proliferačního typu s fibrózním stromatem solitární či mnohočetné (mm-cm), nejčastěji perimenopausálně adenomyom stroma navíc obsahuje hladkou svalovinu atypický polypózní adenomyom benigní x lokální recidiva

40 Maligní nádory endometria adenokarcinom endometria – nejčastější maligní nádor ženského genitálu – vrchol 55. - 65. rok – rizikové faktory hypertenze, diabetes mellitus, obezita časná menarché a pozdní menopauza, neplodnost, anovulační cykly hyperestrogenismus (atypická komplexní hyperplazie) – klinicky – postmenopauzální krvácení (dg. kyretáž) – makroskopicky polypózní forma - invaduje pozdě difúzní forma - invaduje brzy – šíření – myometrium, čípek, malá pánev – metastázy pozdě – regionální LU, hematogenně vzácně – 5leté přežití: I – 90%, II – 30-50%, III a IV – 20%

41 Maligní nádory endometria adenokarcinom endometria (typ I x typ II) – histologicky nejčastěji endometroidní adenokarcinom –připomíná endometrium (diferencovaný – žlázky tvořené cylidrickými buňkami, méně diferencované – solidní růst) –asi ve 20 % obsahuje okrsky benigní dlaždicobuněčné metaplazie (dříve adenoakantom) mucinózní adenokarcinom (připomíná endocervikální epitel) serózní adenokarcinom (viz karcinom ovária) světlobuněčný adenokarcinom (viz vagína) adenoskvamózní karcinom (dlaždicobb. komponenta maligní) dlaždicobuněčný karcinom (extrémně vzácný) – serózní a světlobuněčný histogeneticky odlišné, bez vztahu k estrogenům horší prognóza

42 Nádory endometriálního stromatu 45 let, krvácení Mi: uniformní bb. obkružující cévy Endometriální stromální nodul – Ma: dobře ohraničený žlutavý uzel – benigní Endometriální stromální sarkom – infiltrace myometria a lymfatických cév – low-grade – lokální recidivy, pozdní metastázy – high-grade – agresivní nádor

43 Nádory myometria - leiomyom nejčastější benigní nádor u žen, 30-50% žen fertilního věku 40-50 let hormonálně dependentní – růst v graviditě, postmenopauzálně regrese klinicky – dle polohy a velikosti – bolesti, krvácení, infertilita, porodní překážka Ma: tuhý, ohraničený uzel bělorůžové barvy, fascikulární mm-cm (i > 10 cm) solitární nebo mnohočetné (uterus myomatosus) lokalizace – submukózní krvácení, polypoidní na stopce – až do cervikálního kanálu = myoma nascens, při uškrcení stopky – hemoragická infarzace – intramurální – subserózní (někdy též stopkaté)

44 Nádory myometria - leiomyom mikroskopicky – protáhlé vřetenité buňky s eozinofilní cytoplazmou a doutníkovitými jádry – sekundární změny (edém, krvácení, hyalinizace, dystrofická kalcifikace) – vzácnější varianty epiteloidní (polygonální buňky se světlou cytoplasmou) bizardní (obrobské monstrózní buňky s hyperchromními jádry, mitózy nejsou přítomny) celulární mitoticky aktivní intravenózní leiomyomatóza benigní metastazující leiomyom

45 Nádory myometria - leiomyosarkom vzácný nevzniká z leiomyomu vrchol – 60 let Mi: maligní nádor z hladké svaloviny mitózy, jaderné atypie, infiltrativní růst, nekrózy varianty – epiteloidní – myxoidní 5leté přežití: 40%

46 Nádory z Mülleriánského mezodermu postmenopauza karcinosarkom (MMMT) – extrémně agresivní, invaze myometria, metastázy – epitelová k. – nízce diferencovaný endometrioidní Ca – sarkomatózní mezenchymální k. fibro-, leiomyo-: homologní smíšený nádor – karcinosarkom rhabdomyo-, lipo-, chondro-, osteosarkomatózní: heterologní smíšený nádor - MMMT – 5leté přežití: 30% adenosarkom – lokální recidiva

47 Jiné nádory Adenomatoidní nádor – z mezotelií – tuba, ovarium, nadvarle – drobný uzel v myo- / perimetriu – benigní

48 Souhrn 1. Vulva 2. Vagina 3. Děložní čípek 4. Děložní tělo 5. Vejcovod 6. Ovarium 7. Patologie těhotenství

49 Tuba uterina torze – hemoragická infarzace záněty pseudotumory nádory

50 Záněty - salpingitis nejčastější onemocnění tuby ascendentní infekce, méně často přechodem z okolí či hematogenně etiologie – stafylokoky, streptokoky, E. coli, N. gonorrhoeae, aktinomykóza akutní – katarální až kataralně hnisavá – nahromadění hnisu - pyosalpinx chronická – ztluštění řas s chronickým zánětlivým infiltrátem – srůsty řas (následky – sterilita, tubární gravidita) – uzávěr abdominálního ústí – dilatace, serózní obsah – saktosalpinx (hydro-) – přechod zánětu na ovárium – salpingo-oophoritis (zánětlivý pseudotumor adnex) TBC – 80-90 % TBC afekcí ženského genitálu – hematogenně jako časná solitární metastáza u mladých žen – vzácně lymfogenně např. při TBC střev či per continuitatem při TBC peritonitidě

51 Pseudotumory endometrióza paratubární cysty – objemné – hemoragická infarzace „salpingitis“ isthmica nodosa – uzlovité ztluštění v oblasti istmu tuby, 1 cm – komprimuje průsvit tuby – Mi: proliferace hladké svaloviny a žlázek s tubárním epitelem – následky - infertilita, tubární gravidita

52 Nádory adenokarcinom – velmi vzácný??? – většinou v periferní třetině tuby – histologicky – serózní nebo endometroidní adenoCa – 5leté přežití: 20% adenomatoidní nádor – viz děloha, nadvarle

53 Souhrn 1. Vulva 2. Vagina 3. Děložní čípek 4. Děložní tělo 5. Vejcovod 6. Ovarium 7. Patologie těhotenství

54 Ovarium regresivní změny záněty pseudotumory nádory

55 Regresivní změny atrofie krvácení – ovulace – hemoragická infarzace při torzi – endometrióza

56 Záněty - oophoritis samostatně extrémně vzácné – např. při příušnicích (parotitis) nejčastěji přechod z tuby – salpingo-oophoritis chronický zánět s produktivní složkou – zánětlivý pseudotumor adnex (tuboovariální absces) etiologie – viz tuba produktivní perioophoritis

57 Pseudotumory - cysty folikulární – solitární (kolem 3 cm) x mnohotné (cystóza) – stěna – granulóza (nedošlo k ovulaci – cystická atrézie) – produkce estrogenů - dysfunkční endometrium, ruptura - krvácení thekaluteinní – mnohotné a oboustranné (ovária zvětšena až dvojnásobně), 10-15 mm – folikulární cysta, jejíž stěna je v různém stupni luteinizovaná – příčina – gonadotropní stimulace ovarií (trofoblastická nemoc) korpusluteinní – cystické žluté tělísko – produkce gestagenů – dysfunkční endometrium

58 Pseudotumory - cysty inkluzní (serózní, Walthardovy) – vznik vchlípením povrchového „epitelu“ ovaria do ovulačních stigmat nebo zachycení tubárního epitelu – solitární i vícečetné, serózní obsah, různé velikosti – peri- / postmenopauza – epitel oploštělý nebo vzhledu tubárního – prekurzory serózního karcinomu endometroidní (čokoládové, Sampsonovy) – dutiny vyplněné rozkládající se krví (mazlavý hnědý obsah – dehtové) – prekurzor endometroidního karcinomu

59 Pseudotumory - cysty polycystická ovaria (Stein-Leventhalův syndrom) – 20-30 let, 3-6% žen – oligomenorea, infertilita, hirsutismus, obezita –  ovariální androgeny,  LH,  FSH – Ma: zvětšená ovaria s lesklým povrchem (ústřicová) – Mi: ztluštělá tunica albuginea mnohotné drobné folikulární cysty (mm) absence žlutých tělísek

60 Pseudotumory Stromální hyperplázie a hyperthekóza – postmenopauza – hypersekrece androgenů Masivní edém – dívky a mladé ženy – jednostranné extrémní zvětšení – opakovaná neúplná torze ??? Těhotenský luteom – 3. trimestr, zvýšená hCG stimulace – spontánní regrese po porodu – virilizace matky a plodu

61 Nádory epiteliální – z povrchového coelomového „epitelu“ – mezotel – ektopický endometriální (endometrióza) gonadostromální – ze specializovaného stromatu gonád + zárodečné pruhy germinální – ze zárodečných bb. smíšené germinální + gonadostromální – gonadoblastom (dysgenetické gonády) primární ostatní (mesenchymové) sekundární

62 Epiteliální nádory nejčastější - 70% ovariálních nádorů 90% maligních ovariálních nádorů střední a vyšší dospělý věk původ z povrchového mezotelu ovária ??? – sekundární Mülleriánský systém: – serózní – mucinózní – endometroidní – světlobuněčný (clear cell) – přechodný (urotel) – smíšené formy

63 Sekundární Mülleriánský systém – typy epitelů 1. serózní (tuba) 2. mucinózní (endocervix) 3. endometroidní (endometrim) 4. světlobuněčný

64 Epiteliální nádory - morfologie tvorba cyst (unilokulární, multilokulární) – cystadenom x cystadenokarcinom tvorba papilárních výrustků – papilom x papilokarcinom (na povrchu ovaria) – cystadenopapilom x cystadenopapilokarcinom (dovnitř cysty) stromální komponenta – adenofibrom – cystadenofibrom

65 Epiteliální nádory - biologická povaha benigní - adenom borderline tumory (hraniční, low malignant potential) – není invazivní růst – mohou recidivovat a tvořit „implantáty“ na peritoneu a v LU neinvazivní x invazivní (extraovariální LG serózní karcinom) dif. dg. endosalpingióza – epitel – pseudostratifikace, jaderné atypie, mitózy maligní - adenokarcinom – invazivní růst – implantační metastázy na peritoneu, v omentu – ascites – metastázy v regionálních LU (retroperitoneum) – vzdálené metastázy (játra, plíce)

66 Epiteliální nádory histogeneze karcinomů – neserózní z benigních protějšků – serózní high grade serózní karcinom – de novo (tuba, ovarium, peritoneum) low grade serózní karcinom – z benigních protějšků hereditární ovariální syndromy – maligní syndrom mléčná žláza – ovarium mutace BRCA1 a BRCA2 – Lynchův syndrom mutace genů pro reparaci DNA

67 Epiteliální nádory rizikové faktory – rodinná anamnéza, nuliparita pozdní projevy – benigní nádory – tlak na okolní orgány (až dm rozměry) – maligní nádory – nádorový ascites (pozdní stádium) – špatná prognóza – onkomarker CA 125, HE4 špatná prognóza – 5leté přežití 35% – vyšší věk, pozitivní rodinná anamnéza – grading – staging

68 Serózní nádory nejčastější (asi 30% ovariálních nádorů) 70% benigní, 10% borderline, 20% maligní věk před pubertou vzácné benigní 20.-50. rok maligní 40.-60. rok často oboustranné (66%) Mi: serózní/tubární epitel, psamomatózní kalcifikace

69 Mucinózní nádory méně časté (25% ovariálních nádorů) 85% benigní, 5% borderline, 10% maligní oboustranně (20%) Mi: intestinální x endocervikální (seromucinózní) pseudomyxoma peritonei – prasknutí  hlen (event. nádorové bb.) do dutiny břišní – mnohotné gelatinózní uzlíky na peritoneu + hlenovitý obsah v dutině břišní – primární nádor je často v GIT (apendix) !!!

70 Ostatní epiteliální nádory endometroidní (5% ovariálních nádorů) – benigní a borderline vzácné, karcinom tvoří 30% malignit – karcinom histologicky stejný jako karcinom těla děložního – často spojen s endometriózou – 20% oboustranný, 20% synchronní karcinom těla děložního světlobuněčné – benigní a borderline vzácné, karcinom tvoří 5-10% malignit – často spojen s endometriózou přechodnobuněčné (urotel), Brennerovy – benigní – Brennerův nádor (2% nádorů ovaria) hojné vazivové stroma + ostrůvky epitelu vzhledu urotelu – borderline a maligní – vzácné

71 Gonadostromální nádory 10% ovariálních nádorů 1.-2. dekáda 20-30%, v dospělosti jen 5-10% vznik ze specializovaného mezodermu ovária – potencionálně endokrinně aktivní – estrogeny, gestageny, androgeny, němé ženská dif. – théka, granulóza mužská dif. linie – Leydigovy, Sertoliho bb.

72 Nádor z buněk granulózy – adultní typ 5% ovariálních nádorů 40-60 let často estrogeny – hyperplazie endometria, ev. karcinom histologicky – solidní, trabekulární, cystický, mikrocystický – Call-Exnerova tělíska – malé tmavé bb. podobné granulóze – jádra vzhledu kávového zrna asi 1/3 se chová maligně (histologicky nelze poznat) Nádor z buněk granulózy – juvenilní typ – 1. - 2. dekáda – pubertas praecox isosexualis – maligní

73 Ostatní gonadostromální nádory thekom / fibrom – benigní, estrogenní nádor postmenopauzálních žen – makroskopicky – tuhý, žlutavé barvy – Meigsův syndrom - + ascites, hydrotorax – Mi: vřetenité bb. se světlou cytoplasmou (lipidy) někdy kolagenní vlákna – fibrothekom až fibrom vzácné – nádor ze Sertoliho bb. - < 40. rok, estrogeny, benigní – nádor z Leydigových bb. – postmenopauza, androgeny, benigní – nádor ze Sertoliho a Leydigových bb. (arhenoblastom) 2.- 4. dekáda, androgenní, 20% maligní

74 Germinální nádory 15-20% ovariálních nádorů teratom zralý (koetánní) – benigní – nejčastější germinální nádor, 15% bilaterální – mladší ženy – dermoidní cysta výstelka epidermis + kožní adnexa ve stěně drobné solidní ložisko (Rokitanského hrbolek) – další zralé tkáně (chrupavka, kost, zuby, tuk, respirační epitel, ŠŽ, nervová tkáň) – monodermální teratom – převaha jedné komponenty struma ovarii karcinoid – malignita ve zralém teratomu (1-2%) - dlaždicobuněčný karcinom teratom nezralý – vzácný, maligní – grading dle množství nezralé neuroepiteliální tkáně

75 Germinální nádory dysgerminom – identický se seminomem varlete – většinou 1.-3. dekáda – asi 2 % ovariálních nádorů – tvoří asi polovinu maligních germinálních nádorů – dobrá prognóza, 5leté přežití 80% embryonální karcinom - vzácný nádor ze žloutkového váčku – dětský a mladý věk, α-fetoprotein, špatná prognóza choriokarcinom (teratogenní, negestační) – horší prognóza než gestační choriokarcinom, hCG

76 Sekundární nádory prorůstání pokročilých nádorů z okolí – GIT, děloha hematogenní – často oboustranné (75%) – karcinomy žaludku, tlustého střeva, prsu, lymfomy Krukenbergův nádor – oboustranně zvětšená, tuhá, „bramborovitá“ ovária – metastáza málo diferencovaného hlenotvorného adenokarcinomu s výraznou fibroprodukcí – z GITu - žaludek

77 Souhrn 1. Vulva 2. Vagina 3. Děložní čípek 4. Děložní tělo 5. Vejcovod 6. Ovarium 7. Patologie těhotenství

78 Patologie těhotenství extrauterinní gravidita patologie placenty těhotenská toxikóza nádory placenty

79 Extrauterinní (ektopická) gravidita až 1 % všech gravidit tubární (90 %), ovariální, abdominální (peritoneální), v istmu tuby příčina - předčasná nidace oplozeného vajíčka – salpingitida, pelveoperitonitida - srůsty – leiomyom dělohy normální vývoj plodu i obalů, decidualizace sliznice v místě nidace x nedostatečné podmínky pro další rozvoj – potrat do dutiny břišní nebo dělohy (embryo je resorbováno nebo může kalcifikovat - lithopedion) – ruptura tuby - krvácení do dutiny břišní (haematocele rectouterina) náhlá příhoda břišní - mezi 3.- 8. týdnem gravidity ortotopické endometrium - hypersekreční s decidualizací stromatu (Arias-Stella fenomén) x nejsou choriové klky

80 Patologie placenty normálně placenta uložena v oblasti děložního fundu pupečník – insertio marginalis, amnialis – uzly pravé x nepravé tvar placenty – placenta biloba, triloba – placenta succenturiata vcestné lůžko (placenta praevia) – lokalizace v dolním segmentu, překrývá vchod do hrdla – porodní překážka – těžké krvácení + smrt plodu – indikace na císařský řez předčasné odlučování placenty – mezi stěnou dělohy a placentou vzniká retroplacentární hematom – nedostatečná výživa plodu - smrt – embolie plodové vody + ztráta krve – šok + DIC u matky

81 Patologie placenty placenta accreta (přirostlá) – chybí decidua, adheze k/do myometria – zabraňuje spontánnímu i manuálnímu odloučení placenty – krvácení – pl. increta (hluboko do myometria), pl. percreta (na serózu) – často zároveň placenta praevia retence placenty po porodu – velké části brání involuci dělohy – poporodní krvácení – menší části – riziko infekce, placentární polyp

82 Záněty placenty chorioamniitis – zánět blan funisitis – zánět pupečníku infekce - ascendentní x hematogenní plodová voda zkalená mikroskopicky infiltrace neutrofily hematogenní infekce – TBC, listerióza, toxoplazmóza, syfilis, virové infekce – mohou být postiženy jen klky – villitis (obaly nepostiženy)

83 Těhotenská toxikóza 5-10% těhotných (> 35 let), 3. trimestr EPH gestóza (preeklampsie, těhotenská „toxemie“) – hypertenze + proteinurie + edémy eklampsie („božec“) – tonicko-klonické křeče (při ischémii mozku) – koma spirální arterie zůstávají úzké – hypoperfuze placenty,  vazodilatátorů trofoblastem,  tromboxan infarkty placenty + retroplacentární hematom (15%) + akutní ateróza spirálních arterií (fibrinoidní nekróza) rozvoj DIC - ischemické změny v játrech, ledvinách, srdci, mozku, placentě indukce porodu

84 Nádory placenty – gestační trofoblastická nemoc z trofoblastu zvýšená hladina β-hCG (dg. + monitoring) mola hydatidosa (zásněť hroznová) mola invasiva (proliferans, destruens) choriokarcinom „placental site“ trofoblastový nádor – intermediární trofoblast, 15% agresivní chování

85 Mola hydatidosa hydropická přeměna choriových klků celé placenty (mola completa) nebo jejích částí (mola incompleta) mola completa (1-2 / 2000 těhotenství, 40 let) – Ma: hroznovitý útvar složený z průzračných váčků, absence plodu – Mi: masivní edém stromatu avaskulárních klků + difúzní hyperplazie trofoblastu bez atypií – cytogeneticky 46, XX (XY) spermatozoálního původu (empty egg) mola incompleta – Mi: edém a proliferace trofoblastu jen části klků, plod přítomen – cytogeneticky triploidní 69, XXY (oplodnění vajíčka dvěma spermiemi)

86 Mola hydatidosa klinicky – děloha větší než odpovídá délce gestace – patologické krvácení s útržky moly v 16.- 17. týdnu,  hCG terapie – evakuace dělohy + monitoring 80-90% benigní, 10% v invazivní molu, 2-3% v choriokarcinom (m. completa)

87 Mola invasiva lokálně agresivní - trofoblast prorůstá do myometria, do cév, perforace dělohy x nemetastazuje (emboly spontánně regredují) Mi: edematózní klky + atypický proliferující trofoblast v 10 % přechod v choriokarcinom

88 Gestační choriokarcinom vysoce maligní nádor z trofoblastu 1 / 30.000 těhotenství (JV Asie – 1 / 2.000) 50% m. completa, 25% m. incompleta po porodu, potratu Ma: měkký, prokrvácený, nekrotický nádor Mi: vysoce atypický trofoblast (klky nejsou) časné metastázy (plíce, vagina, mozek, jatra) prognóza dobrá – chemosenzitivní (vyléčení i v případě metastáz)

89 Změny WHO 2015 Prekurzorové léze

90 Hrdlo děložní prekurzorové léze = LG skvamózní intraepiteliální léze (LSIL) = CIN I, plochý kondylom, koilocytóza, atypická koilocytóza, condyloma acuminatum … def.: HPV-pozitivní = HG skvamózní intraepiteliální léze (HSIL) = CIN II, CIN III, CIS … = adenokarcinom in situ … HG-CGIN zrušena LG-CGIN

91 Vagina = LG skvamózní intraepiteliální léze (LSIL) = VAIN I, plochý kondylom, koilocytóza, atypická koilocytóza, condyloma acuminatum … def.: HPV-pozitivní = HG skvamózní intraepiteliální léze (HSIL) = VAIN II, VAIN III, CIS …

92 Vulva = LG skvamózní intraepiteliální léze (LSIL) = u-VIN I, plochý kondylom, koilocytóza, atypická koilocytóza, condyloma acuminatum … def.: HPV-pozitivní = HG skvamózní intraepiteliální léze (HSIL) = u-VIN II, u-VIN III, CIS, M. Bowen = diferencovaný VIN


Stáhnout ppt "Patologie ženského pohlavního ústrojí Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google