Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy výživy a krmení hospodářských zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat"— Transkript prezentace:

1 Základy výživy a krmení hospodářských zvířat
Přednáška 5: Minerální látky

2 Minerální látky nepostradatelné pro správný vývin kostry
jsou významným faktorem intermediálního metabolizmu účastní se tvorby enzymů, hormonů, vitamínů podmiňují udržování acidobazické rovnováhy a stálosti vnitřního prostředí

3 Dělení minerálních látek
1. Makroprvky: - Ca, P, Na, K, Cl, Mg a S - denní potřeba od několika set miligramů do desítek gramů 2. Mikroprvky: - Fe, Cu, Zn, Mn, Si a další - denní potřeba je několik desítek až stovek miligramů 3. Ultramikroprvky: - Co, Mo, I, F, Se, Cr a další - denní potřeba nižší než u mikroprvků

4 Krytí potřeby minerálních látek
1. Karence - nedostatek 2. Optimální příjem 3. Nadměrný příjem

5 Ca - vápník nejrozšířenější prvek v organizmu zvířete (1 - 2 % tělesné hmotnosti) více než 98 % je uloženo v kostech a zubech resorbce - v tenkém střevě, aktivně a difusí vylučování - výkaly a močí nezbytný pro přenos signálů, regulaci permeability buněčných membrán, svalovou kontrakci deficit - poruchy tvorby kostí (křivice, měknutí kostí), poporodní paréza nadměrný příjem - pokles stravitelnosti, poruchy zdraví a užitkovosti, poruchy minerálního metabolizmu, nižší stravitelnost ostatních makro i mikroprvků přirozené zdroje - motýlokvěté pícniny (vojtěška, jetel), luční seno, krmiva živočišného původu, luštěniny, krmné kvasnice a další

6 P - fosfor tvoří asi 1% tělesné hmotnosti
anorganická forma – v kostech (85 – 90%) organická forma - v měkkých tkáních a tělních tekutinách (10 – 15%) resorbce - v tenkém střevě ve formě fosfátu difusí a aktivním transportem vylučování – prasata hlavně močí, skot převážně výkaly uplatňuje se při tvorbě kostí, metabolizmu bílkovin, tuků a cukrů, tvorbě vitamínu skupiny B deficit – opožďování pohlavního dospívání, poruchy ovariálního cyklu, zvýšení embryonální mortality, snížení žravosti, hubnutí, odvápňování kostí, degenerativní změny kloubů, kloubních chrupavek, kostí končetin, pánve a páteře (osteoartrózy) nadměrný příjem - fibrózní degeneraci kostí (osteodystrofii) u koní a prasat přirozené zdroje - generativní části rostlin, zrniny, extrahované šroty a výlisky, krmiva živočišného původu, otruby, sladový květ, krmné kvasnice a další

7 Na - sodík 0,15 – 0,30 % tělesné hmotnosti
obsažen převážně v extracelulárních tekutinách (70 %) resorbce - aktivní transport i pasivní difuse v trávicím ústrojí vylučování – moč, výkaly, pot deficit – snížení příjmu krmiva a konverze živin, retardace růstu a poruchy plodnosti, pokles osmotického tlaku a zmenšení objemu tělních tekutin, křeče, svalový třes, průjmy, snížení přírůstků a produkce mléka. nadměrný příjem - poškození ledvin a jater, otoky a anemie, žíznivost, nechutenství, časté močení, průjem, zvýšení tělesné teploty, nervové poruchy přirozené zdroje - krmiva živočišného původu, zrniny, extrahované šroty, řepa a mrkev

8 K - draslík podíl z tělesné hmotnosti je 0,20-0,25 %
obsažen převážně v buňkách resorbce - v tenkém střevě, a to převážně difusí, zčásti i aktivním transportem vylučování – močí důležitý pro udržení nitrobuněčného osmotického tlaku, acidobazické rovnováhy a přenos nervových vzruchů deficit – při normální výživě se u hospodářských zvířat prakticky nevyskytuje, může vzniknout po nadměrném pocení a průjmech nadměrný příjem - působí diureticky, projevuje se útlumem srdeční činnosti a poruchami vegetativního nervstva přirozené zdroje - řepa, trávy, motýlokvěté pícniny, extrahované šroty a další rostlinná krmiva

9 Cl - chlor podíl z tělesné hmotnosti je 0,10-0,15 %
obsažen ve všech tkáních, převážně však v extracelulární tekutině a žaludeční šťávě resorbce - v distální části tenkého střeva, v tlustém střevě a u přežvýkavců i přes stěnu bachoru vylučování – převážně močí, částečně i výkaly, mlékem deficit – poruchy trávení bílkovin, inhibuje motilitu žaludku a posun zažitiny do střeva nadměrný příjem - okyselování organizmu - metabolická acidóza přirozené zdroje - řepa, sladový květ, melasa, krmiva živočišného původu a zelená píce

10 Mg - hořčík podíl z tělesné hmotnosti je 0,03-0,05 %
v kostech a zubech (60-70 %), svalech (25 %) a pouze 1 % je obsaženo v extracelulární tekutině resorbce - z tenkého střeva, méně ze žaludku, tlustého a slepého střeva vylučování – močí, zčásti i potem nezbytný pro tvorbu kostí snižuje srážlivost krve a brání vzniku trombózy je součástí mnoha enzymů deficit – vznik tetanie (pastevní, stájová) - zvýšená neuromuskulární dráždivost nadměrný příjem - útlum CNS, vymizení reflexů a ochrnutí svalstva, průjmy, zpomalení střevní peristaltiky přirozené zdroje - olejniny, pšeničné otruby, extrahované šroty, vojtěškové a jetelové seno

11 S - síra podíl z tělesné hmotnosti je 0,15-0,20 %
obsažena ve všech tkáních, především však v kůži, vlně a peří resorbce – tenké střevo, bachor vylučování – močí, méně výkaly deficit – u ovcí vyvolává snížení produkce vlny a její horší kvalitu. U drůbeže vyvolává poruchy přepeřování nadměrný příjem - vznik ledvinových kamenů, průjem přirozené zdroje - řepa, brukvovité rostliny, slunečnice, lněný a řepkový extrahovaný šrot, pšeničné otruby, vojtěškové seno, krmné kvasnice a vejce

12 Fe - železo podíl z tělesné hmotnosti je 0,004-0,007 %
65-70 % je obsaženo v hemoglobinu a myoglobinu, přibližně 25 % je vázáno na transportní bílkoviny, zbytek je obsažen v enzymech resorbce - především v duodenu vylučování – výkaly primární úlohou železa v organizmu je přenos kyslíku, prostřednictvím hemoglobinu a uložení kyslíku pro potřebu svalového stahu, prostřednictvím myoglobinu deficit – nedostatečná funkce enzymů dýchacího řetězce, snížený počet červených krvinek, nižší obsahe hemoglobinu v erytrocytech nadměrný příjem - postižení jater, ledvin, trávicího traktu (atonie bachoru a průjem) a snížení imunity přirozené zdroje - zelená píce, pšeničné otruby, kvasnice a krmiva živočišného původu

13 Cu – měď resorbce - v žaludku a tenkém střevě
vylučování – výkaly, moč, pot umožňuje přeměnu feritinu na transferitin složka řady enzymů stimuluje glykogenezi a lipogenezi nutná pro tvorbu pigmentů a keratinu deficit – anemie, zpomalení růstu, pokles příjmu krmiva, úporné páchnoucí průjmy, dystrofické změny nervové tkáně a poruchy osifikace, depigmentace vlny, případně srsti nadměrný příjem - rozpad erytrocytů a následná hemoglobinemie a hemoglobinurie, provázená žloutenkou (ikterem), apatie, křeče a rozsáhlé vypadávání vlny přirozené zdroje - obiloviny, luštěniny, krmiva živočišného původu a motýlokvěté pícniny

14 Co - kobalt obsažen v játrech, ledvinách, kostech, štítné žláze a vaječnících zasahuje do metabolizmu bílkovin, cukrů a minerálních látek aktivátor některých enzymů součást vitamínu B12 resorbce – tenké střevo vylučování – výkaly, mlékem, málo močí deficit – poklesu příjmu krmiva, hubnutí až kachexie, akobaltóza, hubnutí, apatie, hrubá matná srst a anemie, vypadávání rouna nadměrný příjem - zpomalení růstu, poškození kostí a narušení plodnosti zvířat, potlačení stravitelnosti železa a vznik anemie přirozené zdroje - rostlinná krmiva, především motýlokvěté pícniny

15 Mn - mangan vyšší hladina v játrech, slinivce, svalech, mozku, ledvinách a kostech kofaktor některých enzymů a metaloenzymů důležitý pro vývoj mezibuněčné hmoty kostí a chrupavek ovlivňuje krvetvorbu a zasahuje do syntézy kyseliny askorbové resorbce – tenké střevo vylučování – výkaly (žlučí) deficit – nedostatečná funkce enzymů, zpomalení růstu, abnormality kostí, zvýšené ukládání tuků, dystrofie varlat a vaječníků nadměrný příjem - zvracení, průjmy, pneumonie a patologické změny kostí a zubů přirozené zdroje - rostlinná krmiva, extrahované šroty, pokrutiny, sláma, krmné kvasnice, otruby a krmiva živočišného původu

16 Zn - zinek ve svalech, játrech, kostech a mléčné žláze
nezbytný pro správnou funkci několika stovek enzymů ovlivňuje metabolizmus bílkovin, sacharidů, některých hormonů a regulaci imunitního systému je součástí molekuly inzulínu ovlivňuje motilitu spermií a jejich schopnost penetrace do vajíčka resorbce – aktivně v tenkém střevě vylučování – výkaly, sliny deficit – zpomalení růstu, šeroslepost, poruchy imunity, záněty kůže, špatné hojení ran a narušená osteogeneze, onemocnění epidermální vrstvy kůže nadměrný příjem - anemie a poruchy trávení přirozené zdroje - otruby, zrniny a krmné kvasnice

17 I - jod 80 % jodu je uloženo ve štítné žláze
slouží k jodaci tyreoglobulinu a syntéze thyroidálních hormonů hormony štítné žlázy jsou nezbytné pro činnost nervové, reprodukční a dalších tkání resorbce – tenké střevo, předžaludky, kůže, plíce vylučování – moč, žluč, sliny, pot, mléko deficit – hypofunkce štítné žlázy, snížená syntéza a sekrece thyroidálních hormonů a zvětšení štítné žlázy - endemická struma, snížení metabolizmu sacharidů, tuků a bílkovin a produkce tepla nadměrný příjem - slzení, rýma, kašel, zježená srst, horečka, dermatitida a může dojít i k úhynu přirozené zdroje - rybí moučka, mořské řasy, seno, siláže, zelená píce a napájecí voda

18 Mo - molybden obsažen v játrech a ledvinách, menší množství ve svalech a dalších orgánech je součástí některých metaloezymů, zúčastňujících se oxidoredukčních pochodů důležitý růstový faktore pro střevní mikroflóru resorbce – tenké střevo (aktivně) vylučování – moč, sliny, žluč deficit – zpomalení růstu, snížení spotřeby krmiva, snížení plodnosti a zvýšení hladiny mědi v játrech nadměrný příjem - zvýšení hladiny kys. močové a dna, anemie, molybdenóza (pokles užitkovosti, průjem, hubnutí, krvácivost a může dojít i k úhynu) přirozené zdroje - luskoviny a listy tmavě zelených rostlin

19 Se - selen přítomen ve všech tkáních, především v játrech, ledvinách, srdci, slezině, plicích a v mozku podílí se na funkci celé řady enzymů spolu s vitamínem E se účastní syntézy koenzymu A resorbce – tenké střevo (aktivně), tlusté střevo méně vylučování – moč, výkaly, mléko, dýchání deficit – poškozování svalových buněk, nervového systému, jater a reprodukčních orgánů, snížení přírůstků, poruchy reprodukce, výskyt hemorhagického syndromu a myokarditid, svalová dystrofie telat a jehňat, dietetická hepatóza prasat, svalová dystrofie drůbeže nadměrný příjem - těžké poruchy CNS, paralýzy, poruchy příjmu krmiva a vypadávání srsti přirozené zdroje - rostlinná krmiva a rybí moučky

20 Cr - chrom hraje významnou roli v metabolizmu sacharidů (glukózy) a lipidů umožňuje správnou funkci inzulínu a udržení normální glykémie vliv na metabolizmus nukleových kyselin je součástí některých enzymů resorbce - duodenum vylučování – moč, žluč deficit – snížení schopnosti normálně metabolizovat sacharidy, snížení periferní citlivosti vůči inzulínu, zhoršení metabolizmu bílkovin, nervové poruchy, pokles přírůstků a snížení plodnosti samců nadměrný příjem - zvracení, průjem a poškození ledvin přirozené zdroje - kvasnice, krmiva živočišného původu, rybí moučky a mléko


Stáhnout ppt "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google