Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plzeňský kraj. Základní informace o kraji plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plzeňský kraj. Základní informace o kraji plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České."— Transkript prezentace:

1 Plzeňský kraj

2 Základní informace o kraji plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem sousedí na severozápadě s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě s Jihočeským krajem nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem) nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Bavorskem) velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy velmi výhodná je poloha regionu mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4% na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4% Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České republice Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura Schází města střední velikosti Schází města střední velikosti Typickým rysem území je vysoký počet malých sídel Typickým rysem území je vysoký počet malých sídel Katastrální území obcí do 2000 tisíc obyvatel tvoří více než 4/5 rozlohy kraje a žije v nich přes 30% obyvatelstva Katastrální území obcí do 2000 tisíc obyvatel tvoří více než 4/5 rozlohy kraje a žije v nich přes 30% obyvatelstva

3 Údaje o rozloze a obyvatelstvu Plzeňského kraje rozloha 7 561km 2 rozloha 7 561km 2 počet obyvatel 555 491 počet obyvatel 555 491 počet obyvatel na 1km 2 73 počet obyvatel na 1km 2 73 počet obcí s rozšířenou působností 15 počet obcí s rozšířenou působností 15 počet obcí s pověřeným obecním úřadem 35 počet obcí s pověřeným obecním úřadem 35 počet obcí 501 počet obcí 501 počet částí obcí 1544 počet částí obcí 1544 podíl městského obyvatelstva (obce se statutem města) 67,3 % podíl městského obyvatelstva (obce se statutem města) 67,3 % podíl obyvatelstva ve městech s 10 000 a více obyvateli 43,8 % podíl obyvatelstva ve městech s 10 000 a více obyvateli 43,8 %

4 Povrch plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami tato pestrost je podmíněna především reliéfem tato pestrost je podmíněna především reliéfem dominantním přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří na jihozápadě (Šumava a Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje dominantním přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří na jihozápadě (Šumava a Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje ostatní území kraje tvoří pahorkatiny Plzeňská pahorkatina a část Brdské vrchoviny ostatní území kraje tvoří pahorkatiny Plzeňská pahorkatina a část Brdské vrchoviny členíme-li Plzeňský kraj podle hlavních vodních toků, největší část tvoří povodí Berounky – historické Plzeňsko, Kralovicko, Tachovsko, Domažlicko, Rokycansko a část Klatovska členíme-li Plzeňský kraj podle hlavních vodních toků, největší část tvoří povodí Berounky – historické Plzeňsko, Kralovicko, Tachovsko, Domažlicko, Rokycansko a část Klatovska k povodí horní Otavy patří Sušicko a zbytek Klatovska k povodí horní Otavy patří Sušicko a zbytek Klatovska na území se nachází 162 maloplošných chráněných území na území se nachází 162 maloplošných chráněných území pro zachování rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní parky pro zachování rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní parky

5 Průmysl plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje v ČR plzeňský kraj patří mezi průměrně ekonomicky rozvinuté kraje v ČR na tvorbě HDP České republiky se podílí cca 5,5% na tvorbě HDP České republiky se podílí cca 5,5% v podílu tvorby HDP na obyvatele zaujímá v porovnání s ostatními kraji páté místo, a to především díky vysoké ekonomické výkonnosti města Plzně, která dle odhadů vytváří téměř dvě třetiny celkového HDP Plzeňského kraje v podílu tvorby HDP na obyvatele zaujímá v porovnání s ostatními kraji páté místo, a to především díky vysoké ekonomické výkonnosti města Plzně, která dle odhadů vytváří téměř dvě třetiny celkového HDP Plzeňského kraje mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravinářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví společnosti s účastí zahraničního kapitálu představují cca 3,4% podíl na celkovém počtu průmyslových podniků v kraji, tato hodnota dvojnásobně převyšuje celorepublikový průměr společnosti s účastí zahraničního kapitálu představují cca 3,4% podíl na celkovém počtu průmyslových podniků v kraji, tato hodnota dvojnásobně převyšuje celorepublikový průměr kraj patří v rámci ČR k oblastem s dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo 7% kraj patří v rámci ČR k oblastem s dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo 7% v plzeňském kraji působí dvě vysoké školy, Západočeská univerzita (7 fakult) a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze v plzeňském kraji působí dvě vysoké školy, Západočeská univerzita (7 fakult) a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze obě vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí obě vysoké školy vysokou kvalitou výuky a zaměřením vyučovaných oborů přitahují studenty nejen z Plzeňska, ale i z jiných regionů ČR a zahraničí

6 Doprava, cestovní ruch, kultura plzeňský kraj zaujímá strategicky významnou polohu ve spojení východ-západ Evropy plzeňský kraj zaujímá strategicky významnou polohu ve spojení východ-západ Evropy největší význam na území kraje má silniční doprava největší význam na území kraje má silniční doprava dopravní síť v regionu má výrazné radiální uspořádání a město Plzeň je významným dopravním uzlem dopravní síť v regionu má výrazné radiální uspořádání a město Plzeň je významným dopravním uzlem poloha Plzeňského kraje je také významná pro rozvoj cestovního ruchu poloha Plzeňského kraje je také významná pro rozvoj cestovního ruchu k hlavním cílovým skupinám klientů cestovního ruchu patří občané SRN a v rámci domácího cestovního ruchu pravidelně se vracející obyvatelé větších měst ČR k hlavním cílovým skupinám klientů cestovního ruchu patří občané SRN a v rámci domácího cestovního ruchu pravidelně se vracející obyvatelé větších měst ČR největší počet zahraničních turistů přichází do Plzeňského kraje z Německa přes hraniční přechody Rozvadov, Folmava a Železná Ruda největší počet zahraničních turistů přichází do Plzeňského kraje z Německa přes hraniční přechody Rozvadov, Folmava a Železná Ruda sousedství Bavorska, jednoho z nejvyspělejších regionů EU s podobnými přírodními podmínkami, vyvolává potřebu zmírňování přeshraničních socio-ekonomických rozdílů před vstupem do EU. Města a obce příhraničních území na české a německé straně vytváří dva Euroregiony: Šumava - Bavorský les - Mühlviertel a Egrensis. sousedství Bavorska, jednoho z nejvyspělejších regionů EU s podobnými přírodními podmínkami, vyvolává potřebu zmírňování přeshraničních socio-ekonomických rozdílů před vstupem do EU. Města a obce příhraničních území na české a německé straně vytváří dva Euroregiony: Šumava - Bavorský les - Mühlviertel a Egrensis. plzeňský kraj vytváří územní jednotku NUTS II jihozápad spolu s Jihočeským krajem plzeňský kraj vytváří územní jednotku NUTS II jihozápad spolu s Jihočeským krajem návštěvníci a obyvatelé Plzeňského kraje mohou využít nejen mnoha kulturních zařízení jako jsou divadla, kina, galerie, muzea, hrady a zámky, ale také výborných podmínek pro sport - v létě pro turistiku a cykloturistiku, v zimě pak pro sjezdové i běžecké lyžování. návštěvníci a obyvatelé Plzeňského kraje mohou využít nejen mnoha kulturních zařízení jako jsou divadla, kina, galerie, muzea, hrady a zámky, ale také výborných podmínek pro sport - v létě pro turistiku a cykloturistiku, v zimě pak pro sjezdové i běžecké lyžování.

7 Obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraji obyvatelobcí částí obcí Ekonomických subjektů Rozloha v ha Blovice 11 21719512 30722 255 Domažlice 39 282581608 25676 317 Horažďovice 12 22120592 45725 871 Horšovský Týn 13 82018742 69828 866 Klatovy 50 8264424211 46390 634 Kralovice 22 046441204 71365 927 Nepomuk 11 17826642 41030 872 Nýřany 49 869541179 89662 750 Plzeň 178 812155249 76226 141 Přeštice 20 60930584 17127 120 Rokycany 46 1176810110 19757 522 Stod 21 74924413 92325 915 Stříbro 16 53224903 22043 071 Sušice 24 974301785 55678 056 Tachov 35 285271368 61094 791

8 Plzeň Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice v západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum v západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba 167 000 obyvatel dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba 167 000 obyvatel vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji. vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji.

9 Historie Plzně historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga Na přelomu 19. a 20. století jsou dokončovány náročné stavby veřejných budov, např. městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda apod. Na přelomu 19. a 20. století jsou dokončovány náročné stavby veřejných budov, např. městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda apod. zcela ojedinělý je soubor 18 domů vyzdobených sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše zcela ojedinělý je soubor 18 domů vyzdobených sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše v období industrializace v 19. stol. byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty - strojírenský komplex Škoda a Plzeňský Prazdroj v období industrializace v 19. stol. byly v Plzni založeny známé průmyslové giganty - strojírenský komplex Škoda a Plzeňský Prazdroj mimořádným projektem v rámci celé České republiky je současná výstavba moderní průmyslové zóny Borská pole mimořádným projektem v rámci celé České republiky je současná výstavba moderní průmyslové zóny Borská pole usilí o zkvalitnění úrovně vzdělání vyvrcholilo v roce 1991 založením usilí o zkvalitnění úrovně vzdělání vyvrcholilo v roce 1991 založením Západočeské univerzity Západočeské univerzity

10 Vzdělávání neobyčejně široká je také síť středních odborných škol, gymnázií a škol uměleckých neobyčejně široká je také síť středních odborných škol, gymnázií a škol uměleckých v Plzni působí také mezinárodní instituce - Alliance Francaise, Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Americké centrum v Plzni působí také mezinárodní instituce - Alliance Francaise, Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Americké centrum duchovní tradice města byly posíleny založením biskupství v roce 1993. duchovní tradice města byly posíleny založením biskupství v roce 1993.

11 Kultura, rekreace k nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. Tyla k nejhodnotnějším tradicím plzeňského kulturního prostředí patří činnost Divadla J. K. Tyla Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby či festival Divadlo Plzeň je dějištěm kulturních akcí a festivalů mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plzeň, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby či festival Divadlo v rámci Plzeňského kulturního léta jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města v rámci Plzeňského kulturního léta jsou pořádány koncerty na otevřených pódiích v centru města rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy s mnoha vodními plochami rekreační možnosti Plzně jsou překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné lesy s mnoha vodními plochami okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými památkami Plzeňska okolí města skýtá rozmanité možnosti výletů za historickými památkami Plzeňska

12 Významná místa a kulturní památky Bělohorská hájovna-byla vystavěna v roce 1854 jako hájovna městských lesů Bělohorská hájovna-byla vystavěna v roce 1854 jako hájovna městských lesů Bolevecká borovice-krajová odrůda borovice lesní se specifickými znaky, které jsou projevem fyziologické adaptace druhu na podmínky oblastního stanoviště. Bolevecká borovice-krajová odrůda borovice lesní se specifickými znaky, které jsou projevem fyziologické adaptace druhu na podmínky oblastního stanoviště. Fakultní nemocnice Lochotín-jde o jeden z nejrozsáhlejších zdravotnických areálů v celé České republice, určený pro poskytování špičkové lékařské péče obyvatelům západočeského regionu a svým pedagogickým napojením na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni i pro výchovu nového zdravotnického personálu Fakultní nemocnice Lochotín-jde o jeden z nejrozsáhlejších zdravotnických areálů v celé České republice, určený pro poskytování špičkové lékařské péče obyvatelům západočeského regionu a svým pedagogickým napojením na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni i pro výchovu nového zdravotnického personálu Kostel Všech svatých-kostel Všech svatých, stojící na vrcholku nad Roudnou v ulici Pod Všemi svatými, patří k nejvýznamnějším církevním památkám města Plzně Kostel Všech svatých-kostel Všech svatých, stojící na vrcholku nad Roudnou v ulici Pod Všemi svatými, patří k nejvýznamnějším církevním památkám města Plzně Klotzova cihelna (dnes střelnice)-bývalá kruhová cihelna Ing. Františka Klotze, která vyráběla speciální ruční cihly, zvané kanálky Klotzova cihelna (dnes střelnice)-bývalá kruhová cihelna Ing. Františka Klotze, která vyráběla speciální ruční cihly, zvané kanálky Křížový kámen u Dostálky-při silnici k Záluží stojící pískovcová deska vysoká 86 cm a 56 cm široká, jejíž horní část je zakulacená. Ve středu naznačeného kruhu je mírně šikmo umístěn pozitivní reliéf latinského kříže. Spodní část je z čelní strany tvořena vysokým reliéfem rovnoramenného kříže. Křížový kámen u Dostálky-při silnici k Záluží stojící pískovcová deska vysoká 86 cm a 56 cm široká, jejíž horní část je zakulacená. Ve středu naznačeného kruhu je mírně šikmo umístěn pozitivní reliéf latinského kříže. Spodní část je z čelní strany tvořena vysokým reliéfem rovnoramenného kříže. Lochotínské lázně-pouze památkově chráněná empirová budova dnešního Lochotínského pavilonu Lochotínské lázně-pouze památkově chráněná empirová budova dnešního Lochotínského pavilonu Sigmondova naučná stezka-Sigmondova naučná stezka slouží k hlubšímu poznání rekreačního zázemí prvního plzeňského obvodu. Trasa měří asi 7 km a tvoří okruh s počátkem a ukončením u konečné stanice tramvaje č. 4. Sigmondova naučná stezka-Sigmondova naučná stezka slouží k hlubšímu poznání rekreačního zázemí prvního plzeňského obvodu. Trasa měří asi 7 km a tvoří okruh s počátkem a ukončením u konečné stanice tramvaje č. 4. Velký bolevecký rybník-největší rybník bolevecké soustavy(53,3ha),Monumentální zemní hráz je 250 dlouhá, v koruně 8 - 10 m široká a 12 m vysoká Velký bolevecký rybník-největší rybník bolevecké soustavy(53,3ha),Monumentální zemní hráz je 250 dlouhá, v koruně 8 - 10 m široká a 12 m vysoká

13


Stáhnout ppt "Plzeňský kraj. Základní informace o kraji plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České."

Podobné prezentace


Reklamy Google