Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Stav k 10.11.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Stav k 10.11.2004."— Transkript prezentace:

1 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Stav k 10.11.2004

2 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Postup přeměny DP Praha (1) A. REALIZOVÁNO: 30.9.2004zrušení divize Autobusy 1.10.2004a) zřízení jednotek: - Provoz Autobusy (v podřízenosti DŘ) - Správa vozidel Autobusy (v podřízenosti TŘ) - Ekonomika Autobusy (dočasný útvar v podřízenosti OEŘ) b) sdružení personálních procesů v personálním úseku

3 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Postup přeměny DP Praha (2) B. PO SCHVÁLENÍ PŘEDSTAVENSTVEM PŘIPRAVOVÁNO: 31.12.2004zrušení divize Elektrické dráhy 1.1.2005a) zřízení jednotek: - Provoz Tramvaje (v podřízenosti DŘ) - Správa vozidel Tramvaje (v podřízenosti TŘ) - Dopravní cesta (dočasný útvar v podřízenosti TŘ) - Ekonomika Tramvaje (dočasný útvar v podřízenosti OEŘ) b) sdružení útvarů (procesů): - ICT (informační a komunikační technologie) - vnitropodniková doprava Oba útvary dočasně v podřízenosti GŘ, později součástí úseku služeb - BOZP a PO (v podřízenosti BŘ) - Zastávky (dočasně součástí jednotky Dopravní cesta ) c) transformace útvarů - dopravního úseku (převzetí útvarů jízdních řádů M a T)

4 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Postup přeměny DP Praha (3) Práce v rámci „žluté“ (projektové) fáze přeměny pokračují v dalších subprojektech: B4 – Správa aktiv B5 – Zásobování D3 – Re-engineering technického úseku D6 – Marketing a komunikace D7 – Mezinárodní vztahy E1 – Odborná příprava klíčových pracovníků E2 – Činnosti pro podporu změny

5 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Postup přeměny DP Praha (4) V současné době je ukončován výběr zaměstnanců do akčních týmů subprojektů zahajovaných ve 4. etapě (od 3.1.2005), ve které bude realizována přeměna: - divize Metro, - dalších útvarů či procesů, které dosud nebyly v rámci TP řešeny. Přehled zahajovaných subprojektů (od 3.1.2005): A5 – Provoz Metro A6 – Správa vozidel Metro (vedoucí SP ing. Němeček) C1 – Služby (zahájeno v 06.2004 jako Služby ED) (vedoucí SP ing. Zmatlík) D5 – ŘLZ, motivační systém, výkonnost (vedoucí SP pí. Šustová) D5.1 Přizpůsobení systému ŘLZ D5.2 Hodnocení a motivace D5.3 Řízení výkonnosti D8 – Systém řízení kvality D8 – Strategický rozvoj

6 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Transformace divize ED k 1.1.2005 Nově vznikající jednotky: Provoz TRAMVAJE ze současného dopr. úseku ED LD Petřín Odbor zabezpečení, kontroly a kvality provozu Odbor řízení provozu 7x dopravní část vozoven Smluvní jízdy Střešovice Správa vozidel TRAMVAJE ze současného tech. úseku ED Odbor řízení údržby Odbor technický 7x depo vozoven včetně strojně stavební údržby Ústřední dílny

7 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Řešení dopravní cesty v období 1. 1. 2005 – 30. 6. 2005: Technický úsek Měnírny a kabel. síť (správa, výkon, bez dálk. ovlád. měníren, bez dopravy) Dopravní cesta Vrchní stavba (správa, výkon - bez dopravy, bez zast. péče) Trakční vedení (správa, výkon - bez dopravy) Zastávky A, ED, (M)

8 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Řešení dopravní cesty v období od 1. 7. 2005: Technický úsek Správa dopravních cest Výkonné služby pracující na zakázku správy dopravních cest: Vedoucí služeb měnírny, trakční vedení, kabely, slaboproud Služba elektro Kolejová síť Vnitropodniková doprava A, ED, M

9 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Typické fáze transformace jednotek / procesů (subprojektů) Projekt reorganizace jednotky Zavedení nové struktury Vnitřní optimalizaceOvěřovací provoz Vyhodnocení Případné úpravy / doladění procesů Teoretická příprava transformace jednotky Výstup: Plán transformace jednotky Ustavení nové struktury Jednotka funguje s původním rozsahem materiálních i lidských zdrojů, ale ve změněné struktuře Výstup: „Usazená“ jednotka Začátek optimalizace vnitřních procesů, redukce aktiv a pracovních míst Revize potřeby pracovníků a aktiv včetně následné redukce Výstup: Optimalizovaná jednotka „Normální“ provoz transformované jednotky, během kterého jsou řešeny dílčí problémy Výstup: Plně fungující optimalizovaná jednotka Vyhodnocení rutinního provozu optimalizované jednotky včetně vazeb na ostatní jednotky Výstup: Návrhy případných úprav struktury Začátek provozu transformované jednotky transformace divize ED sdružení IT, vnitropodnikové dopravy, BOZP+PO 1.1.2005

10 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační struktura DP a.s. k 1.1.2005

11 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma útvarů ředitelství k 1.1.2005

12 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma dopravního úseku k 1.1.2005

13 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma technického úseku k 1.1.2005

14 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma jednotky Správa vozidel Autobusy k 1.1.2005

15 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma jednotky Správa vozidel Tramvaje k 1.1.2005

16 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma jednotky Dopravní cesta k 1.1.2005

17 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma obchodně-ekonomického úseku k 1.1.2005

18 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Organizační schéma personálního úseku k 1.1.2005

19 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu OEÚPÚ GŘ Provoz A Provoz ED Provoz M DÚ Správa vozidel A Správa vozidel ED Správa vozidel M TÚSlužbyBÚ Zjednodušené schéma změny divizního uspořádání na procesní uspořádání DP-A DP-ED DP-M Centrální a speciální služby Ekonomika Personalistika BOZP, PO

20 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu OEÚPÚ GŘ Provoz A Provoz ED Provoz M DÚ Správa vozidel A Správa vozidel ED Správa vozidel M TÚSlužbyBÚ Zjednodušené schéma změny divizního uspořádání na procesní uspořádání (stav k 1.10.2004) DP-A DP-ED DP-M Ekonomika Personalistika BOZP, POCentrální a speciální služby Služby A a BOZP, PO A jsou k 1.10.2004 zařazeny do dočasných činností v rámci Správy vozidel A (do doby vzniku příslušných útvarů v rámci Služeb / BÚ) * **

21 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu OEÚPÚ GŘ Provoz A Provoz T Provoz M DÚ Správa vozidel A Správa vozidel T Správa vozidel M TÚSlužbyBÚ Zjednodušené schéma změny divizního uspořádání na procesní uspořádání (předpokládaný stav k 1.1.2005) DP-A DP-ED DP-M Ekonomika Personalistika Dopravní cesta TRAM a Zastávky jsou k 1.1.2005 dočasně zařazeny v rámci technického úseku. Jednotky ICT a Vnitropodniková doprava jsou k 1.1.2005 dočasně podřízeny GŘ (do doby vzniku úseku Služeb) * BOZP, PO Centrální a speciální služby **

22 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců dopravního úseku (org. stav k 1.1.2005) dopravní ředitel ing. Petr Blažek vedoucí jednotky Provoz Autobusy Václav Jelínek vedoucí jednotky Provoz Tramvaje Petr Hloch vedoucí odd. rozvoje a preference dopravy ing. Jindřich Prior vedoucí odb. přípravy provozu ing. Markéta Hlaváčková vedoucí odb. řízení a kontroly ing. Jan Kutílek vedoucí odb. informačního servisu ing. Jiří Černík vedoucí odb. jízdních řádů Magdaléna Hornová vedoucí odb. přepravní kontroly Josef Hocek

23 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců technického úseku (org. stav k 1.1.2005) technický ředitel ing. Tomáš Jílek vedoucí jednotky Správa vozidel Autobusy ing. Jiří Pilař vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje ing. Jan Doubek vedoucí dočasné jednotky Dopravní cesta ing. Jiří Bezdíček

24 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců obchodně-ekonomického úseku (org. stav k 1.1.2005) obchodně-ekonomický ředitel ing. Václav Pomazal vedoucí odb. financování ing. Marie Pilařová vedoucí odb. fin. účetnictví a controllingu ing. Miroslav Karas vedoucí odb. odbytu a tarifů MHD Mgr. Oldřich Hanuš vedoucí jednotky Ekonomika Autobusy ing. Jiří Pařízek vedoucí jednotky Ekonomika Tramvaje Miloš Pirkl

25 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců obchodně-ekonomického úseku (předpokládaný org. stav k 1.4.2005) obchodně-ekonomický ředitel ing. Václav Pomazal vedoucí odb. daní a financování ing. Marie Pilařová vedoucí odb. manažerské ekonomiky ing. Jiří Pařízek vedoucí odb. účetnictví ing. Pavla Maříková vedoucí odb. ekonomiky (expertní činnost) ing. Miroslav Karas vedoucí odb. odbytu, tarifů MHD a komerčních záležitostí Mgr. Oldřich Hanuš

26 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců personálního úseku (org. stav k 1.1.2005) personální ředitel ing. Jaroslav Ďuriš vedoucí odb. personální strategie vedoucí odb. zaměstnaneckého ing. Václav Procházka vedoucí odb. sociální péče a kolektivního vyjednávání Helena Fliegelová vedoucí odb. výchovy a vzdělávání zaměstnanců ing. Jarmila Macková

27 V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Přehled designovaných vedoucích zaměstnanců bezpečnostního úseku a dalších útvarů (org. stav k 1.1.2005) bezpečnostní ředitel Dr. Antonín Fedorko vedoucí odb. právního JUDr. Vlasta Kotrbová vedoucí jednotky ICT ing. Josef Hromádka vedoucí jednotky Vnitropodniková doprava Adolf Bouček vedoucí odb. Zastávky ing. Milan Lacina


Stáhnout ppt "V Praze dne 10.11.2004 Informace o postupu Transformačního projektu Stav k 10.11.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google