Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy Václav Rederer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy Václav Rederer."— Transkript prezentace:

1 Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy
Václav Rederer

2 Proč definovat relevantní trh?
vymezení relevantního trhu je základem každé soutěžní analýzy v rámci: posuzování zneužití dominantního postavení rozhodování o (ne)povolení fúzí stanovení výše případných pokut praxe: kauza Student Agency/Asiana Regiojet/České dráhy

3 Definice relevantního trhu
„Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.“

4 Metody vymezování relevantního trhu
zastupitelnost na straně nabídky znamená, že existují výrobci, kteří sice nejsou konkurenty pro daný produkt, ale mohou v krátkém čase a bez významných nákladů začít nabízet jeho substitut zastupitelnost na straně poptávky SSNIP (Small but significant non-transitory increase in price) test nepřímá aplikace - cenová analýza (test cenových korelací, kointegrační analýza, cenové diference) přímá aplikace- analýza kritické ztráty

5 Cenové analýzy pro české dopravní prostředí většinou nevhodné
významná část přepravních výkonů v závazku veřejné služby ceny jízdného často nastaveny síťově krátké časové řady úprava cen max. jednou ročně

6 Vývoj cen jízdného ČD a SA na trase Praha-Brno
Zdroj dat: Jízdní řády pro daná období a

7 Přímá aplikace SSNIP-analýza kritické ztráty
relevantní trh je určen nejmenším množstvím producentů, kteří kdyby tvořili jednu firmu, by dokázali ziskově zvýšit cenu o 5 až 10 % přímá aplikace: stanovení tzv. kritické ztráty odhad skutečné ztráty porovnání výsledků pokud je skutečná ztráta vyšší než kritická, zvýšení ceny by nebylo ziskové a producent nemá dominantní postavení

8 Stanovení kritické ztráty
pro lineární poptávku vzorcem: cl=X/(X+M) X ... procentní zvýšení ceny M ... marže před zvýšením ceny X = 0,01 X= 0,05 X=0,1 marže kr. elasticita kr. ztráta 10% 9,09 9,09% 6,67 33,33% 5,00 50,00% 20% 4,76 4,76% 4,00 20,00% 3,33 30% 3,23 3,23% 2,86 14,29% 2,50 25,00% 40% 2,44 2,44% 2,22 11,11% 2,00 50% 1,96 1,96% 1,82 1,67 16,67% 60% 1,64 1,64% 1,54 7,69% 1,43 70% 1,41 1,41% 1,33 6,67% 1,25 12,50% 80% 1,23 1,23% 1,18 5,88% 1,11 90% 1,10 1,10% 1,05 5,26% 1,00 10,00%

9 Stanovení skutečné ztráty
Skutečnou ztrátu lze určit zjištěním cenové elasticity poptávky a dosazením do vzorce: ΔQ=ΔX * ε ε .. vlastní cenová elasticita ΔX .. procentní zvýšení ceny Možnosti odhadu vlastní cenové elasticity: ekonometrický odhad odhalené preference spotřebitelský průzkum

10 Praktická aplikace V roce 2012 provedeno spotřebitelské šetření na železniční lince Praha-Brno Cíl: Zjištění cenové citlivosti zákazníků Pouze částečné provedení SSNIPU Odpověď na otázku: „Jak vysoké by musely být marže, aby železniční doprava spadala do jednoho relevantního trhu s autobusovou dopravou?“ Zápatí prezentace

11 Spotřebitelské šetření
provedeno ve dnech 3. – 7.října 2012 metodika: přímé dotazování ve vlaku 3 páry spojů denně (ráno, odpoledne, večer) reprezentativní dny: středa pátek sobota neděle 478 respondentů v obou směrech 258 mužů, 220 žen

12 Rozdělení respondentů podle věku
Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba

13 Rozdělení podle frekvence jízd
Legenda: denně více než 1x týdně 1x týdně 1x za dva týdny 1x za měsíc 1x za čtvrtletí 1x za půl roku 1x od začátku roku nevím; jiná odpověď Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba

14 Rozdělení podle účelu cesty
Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba

15 Rozdělení podle druhu jízdného
Legenda: 1. Základní jízdné 2. Studentská sleva 3. Sporo Tiket 4. Zákaznická karta 5. Zpáteční jízdné 6. Jiný Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba

16 Reakce na 10% zvýšení ceny jízdného
Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba

17 Preference autobusových dopravců u těch respondentů, kteří by při zvýšení ceny zvolili jako substitut autobus Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba

18 Důsledky pro SSNIP Cenová elasticita po zvážení (podle ceny jízdného a frekvence jízd) přibližně 2,5 (velikost skutečné ztráty 25 %) po dosazení získáme kritickou hodnotu marží ČD 30 % pokud by M>30% širší relevantní trh pokud by M<30% relevantní trh vymezen železniční dopravou

19 Děkuji Vám za pozornost

20 Příloha – plné znění dotazníku
Jak často jste v tomto roce, tedy od ledna 2012, cestoval vlakem do Prahy? denně nikoli denně, ale více než 1x týdně (= 2,3,4 cesty za týden) 1x týdně 1x za dva týdny 1x za měsíc 1x za čtvrtletí 1x za půl roku celkem jen 1x od začátku roku nevím; jiná odpověď: Jaký je účel Vaší cesty? služební/pracovní studijní (SŠ,VŠ) soukromý

21 Příloha – plné znění dotazníku
Jaký druh jízdenky využíváte k dnešní jízdě? Základní jízdné „Čd promo“ Studentská sleva let Sporo Tiket Zákaznická karta IN 25/50 Zpáteční jízdné Jiný (uveďte prosím): Víte prosím, kolik jste za jízdenku zaplatil? ano ; Kolik tedy jízdenka stála?: ne Představte si, že by ČD zdražily Vaši jízdenku o 10%, takže místo „XY korun“ by stála „XX korun“. Domníváte se, že byste si takového zdražení povšimnul? určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne nevím

22 Příloha – plné znění dotazníku
Jakým způsobem byste na toto zvýšení ceny reagoval? (popř. Váš zaměstnavatel, pokud jde o služební cestu) Nijak.Cestu bych uskutečnil(a) vlakem stejně jako doposud Jízdu bych uskutečnil(a) autobusem [jen v tomto případě pokračujte v dotazníku] Jízdu bych uskutečnil osobním automobilem Cestu bych vůbec neuskutečnil(a), tedy ani jiným dopravním prostředkem Jinak (prosím uveďte): Na další otázky odpovídejte jen v případě, že jste v otázce č.6 vybral(a) možnost b. Znáte alespoň přibližnou cenu jízdného autobusových linek na trase Brno-Praha? ano; Kolik to je?: ne Věděl byste už nyní, s jakou společností byste jel nebo byste se rozhodl až po prozkoumání možností? ano, věděl; s jakou?: [KONEC DOTAZNÍKU] ne [k otázce č. 9]

23 Příloha – plné znění dotazníku
Pokud ne, vybral(a) byste nějakého z následující nabídky s větší pravděpodobností, než ostatní? Student Agency Eurolines (Touring Bohemia) Jiného ne Nevím [část B – vyplnit samostatně po realizaci dotazníku] Respondent je muž Žena Věk 15-26 27-40 40-60 60+


Stáhnout ppt "Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy Václav Rederer."

Podobné prezentace


Reklamy Google