Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy Václav Rederer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy Václav Rederer."— Transkript prezentace:

1 1 Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy Václav Rederer

2 www.econ.muni.cz Proč definovat relevantní trh? vymezení relevantního trhu je základem každé soutěžní analýzy v rámci: posuzování zneužití dominantního postavení rozhodování o (ne)povolení fúzí stanovení výše případných pokut praxe: kauza Student Agency/Asiana Regiojet/České dráhy 2

3 www.econ.muni.cz Definice relevantního trhu „Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.“ 3

4 www.econ.muni.cz Metody vymezování relevantního trhu zastupitelnost na straně nabídky znamená, že existují výrobci, kteří sice nejsou konkurenty pro daný produkt, ale mohou v krátkém čase a bez významných nákladů začít nabízet jeho substitut zastupitelnost na straně poptávky SSNIP (Small but significant non-transitory increase in price) test nepřímá aplikace - cenová analýza (test cenových korelací, kointegrační analýza, cenové diference) přímá aplikace- analýza kritické ztráty 4

5 www.econ.muni.cz Cenové analýzy pro české dopravní prostředí většinou nevhodné významná část přepravních výkonů v závazku veřejné služby ceny jízdného často nastaveny síťově krátké časové řady úprava cen max. jednou ročně 5

6 www.econ.muni.cz Vývoj cen jízdného ČD a SA na trase Praha-Brno Zdroj dat: Jízdní řády pro daná období a www.compet.cz6

7 www.econ.muni.cz Přímá aplikace SSNIP-analýza kritické ztráty relevantní trh je určen nejmenším množstvím producentů, kteří kdyby tvořili jednu firmu, by dokázali ziskově zvýšit cenu o 5 až 10 % přímá aplikace: 1.stanovení tzv. kritické ztráty 2.odhad skutečné ztráty 3.porovnání výsledků pokud je skutečná ztráta vyšší než kritická, zvýšení ceny by nebylo ziskové a producent nemá dominantní postavení 7

8 www.econ.muni.cz Stanovení kritické ztráty pro lineární poptávku vzorcem: cl=X/(X+M) X... procentní zvýšení ceny M... marže před zvýšením ceny 8 X = 0,01X= 0,05X=0,1 marže kr. elasticita kr. ztráta kr. elasticita kr. ztráta kr. elasticita kr. ztráta 10%9,099,09%6,6733,33%5,0050,00% 20%4,764,76%4,0020,00%3,3333,33% 30%3,233,23%2,8614,29%2,5025,00% 40%2,442,44%2,2211,11%2,0020,00% 50%1,961,96%1,829,09%1,6716,67% 60%1,641,64%1,547,69%1,4314,29% 70%1,411,41%1,336,67%1,2512,50% 80%1,231,23%1,185,88%1,1111,11% 90%1,101,10%1,055,26%1,0010,00%

9 www.econ.muni.cz Stanovení skutečné ztráty Skutečnou ztrátu lze určit zjištěním cenové elasticity poptávky a dosazením do vzorce: ΔQ=ΔX * ε ε.. vlastní cenová elasticita ΔX.. procentní zvýšení ceny Možnosti odhadu vlastní cenové elasticity: ekonometrický odhad odhalené preference spotřebitelský průzkum 9

10 www.econ.muni.cz Praktická aplikace V roce 2012 provedeno spotřebitelské šetření na železniční lince Praha-Brno Cíl: Zjištění cenové citlivosti zákazníků Pouze částečné provedení SSNIPU Odpověď na otázku: „Jak vysoké by musely být marže, aby železniční doprava spadala do jednoho relevantního trhu s autobusovou dopravou?“ Zápatí prezentace10

11 www.econ.muni.cz Spotřebitelské šetření provedeno ve dnech 3. – 7.října 2012 metodika: přímé dotazování ve vlaku 3 páry spojů denně (ráno, odpoledne, večer) reprezentativní dny: středa pátek sobota neděle 478 respondentů v obou směrech 258 mužů, 220 žen 11

12 www.econ.muni.cz Rozdělení respondentů podle věku Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba12

13 www.econ.muni.cz Rozdělení podle frekvence jízd Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba13 Legenda: 1. denně 2. více než 1x týdně 3. 1x týdně 4. 1x za dva týdny 5. 1x za měsíc 6. 1x za čtvrtletí 7. 1x za půl roku 8. 1x od začátku roku 9. nevím; jiná odpověď

14 www.econ.muni.cz Rozdělení podle účelu cesty Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba14

15 www.econ.muni.cz Rozdělení podle druhu jízdného Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba15 Legenda: 1. Základní jízdné 2. Studentská sleva 3. Sporo Tiket 4. Zákaznická karta 5. Zpáteční jízdné 6. Jiný

16 www.econ.muni.cz Reakce na 10% zvýšení ceny jízdného Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba16

17 www.econ.muni.cz Preference autobusových dopravců u těch respondentů, kteří by při zvýšení ceny zvolili jako substitut autobus Absolutní četnost na levé ose; zdroj: vlastní tvorba17

18 www.econ.muni.cz Důsledky pro SSNIP 18 Cenová elasticita po zvážení (podle ceny jízdného a frekvence jízd) přibližně 2,5 (velikost skutečné ztráty 25 %) po dosazení získáme kritickou hodnotu marží ČD 30 % pokud by M>30% širší relevantní trh pokud by M<30% relevantní trh vymezen železniční dopravou

19 www.econ.muni.cz Děkuji Vám za pozornost 19

20 www.econ.muni.cz Příloha – plné znění dotazníku 1.Jak často jste v tomto roce, tedy od ledna 2012, cestoval vlakem do Prahy? 1.denně 2.nikoli denně, ale více než 1x týdně (= 2,3,4 cesty za týden) 3.1x týdně 4.1x za dva týdny 5.1x za měsíc 6.1x za čtvrtletí 7.1x za půl roku 8.celkem jen 1x od začátku roku 9.nevím; jiná odpověď: 2.Jaký je účel Vaší cesty? 1.služební/pracovní 2.studijní (SŠ,VŠ) 3.soukromý 20

21 www.econ.muni.cz Příloha – plné znění dotazníku 3.Jaký druh jízdenky využíváte k dnešní jízdě? 1.Základní jízdné „Čd promo“ 2.Studentská sleva 15-26 let 3.Sporo Tiket 4.Zákaznická karta IN 25/50 5.Zpáteční jízdné 6.Jiný (uveďte prosím): 4.Víte prosím, kolik jste za jízdenku zaplatil? 1.ano ; Kolik tedy jízdenka stála?: 2.ne 5.Představte si, že by ČD zdražily Vaši jízdenku o 10%, takže místo „XY korun“ by stála „XX korun“. Domníváte se, že byste si takového zdražení povšimnul? 1.určitě ano 2.spíše ano 3.spíše ne 4.určitě ne 5.nevím 21

22 www.econ.muni.cz Příloha – plné znění dotazníku 6.Jakým způsobem byste na toto zvýšení ceny reagoval? (popř. Váš zaměstnavatel, pokud jde o služební cestu) 1.Nijak.Cestu bych uskutečnil(a) vlakem stejně jako doposud 2.Jízdu bych uskutečnil(a) autobusem [jen v tomto případě pokračujte v dotazníku] 3.Jízdu bych uskutečnil osobním automobilem 4.Cestu bych vůbec neuskutečnil(a), tedy ani jiným dopravním prostředkem 5.Jinak (prosím uveďte): Na další otázky odpovídejte jen v případě, že jste v otázce č.6 vybral(a) možnost b. 7.Znáte alespoň přibližnou cenu jízdného autobusových linek na trase Brno-Praha? 1.ano; Kolik to je?: 2.ne 8.Věděl byste už nyní, s jakou společností byste jel nebo byste se rozhodl až po prozkoumání možností? 1.ano, věděl; s jakou?:[KONEC DOTAZNÍKU] 2.ne[k otázce č. 9] 22

23 www.econ.muni.cz Příloha – plné znění dotazníku 9.Pokud ne, vybral(a) byste nějakého z následující nabídky s větší pravděpodobností, než ostatní? 1.Student Agency 2.Eurolines (Touring Bohemia) 3.Jiného 4.ne 5.Nevím [část B – vyplnit samostatně po realizaci dotazníku] 1.Respondent je 1.muž 2.Žena 2.Věk 1.15-26 2.27-40 3.40-60 4.60+ 23


Stáhnout ppt "1 Vymezování relevantního trhu v železniční dopravě pomocí SSNIP testu – možnosti a problémy Václav Rederer."

Podobné prezentace


Reklamy Google