Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Monitoring programů a projektů spolufinancovaných EU – spolupráce zprostředkujícího subjektu s řídícími orgány operačních programů RNDr. Ivo Ryšlavý RNDr. Blanka Fischerová 3.4.2007

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Historie činnosti CRR ČR v letech 1998 – 2007 a ve výhledu do roku 2013 Centrum pro regionální rozvoj ČR, příspěvková organizace MMR, CRR ČR zajišťuje dlouhodobě využívání fondů EU v ČR v působnosti MMR –od roku 1998 do roku 2006 pracovalo jako implementační agentura pro předvstupní fondy (přeshraniční spolupráce, programy Národního Phare, ISPA 2000 –2004 – 2008 zprostředkující orgán pro SROP, JPD Praha a INTERREG III A, B C –2007 – 2013 zprostředkující orgán pro INTERREG III A,B,C; IOP a OPTA –Zajištění společných technických sekretariátů pro INTERREG III A

3 Historie monitorovacích systémů 1998 - 2004 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Historie monitorovacích systémů 1998 – 2004 jedna z podmínek EU poskytnutí finančních prostředků ČR –Pro řízení využívat IS poskytující věrohodné údaje o programů/projektech –Dokladovat využívání finančních prostředků EU podle programových dokumentů využívat informační technologie –rozvoj Informačních Systémů – podpůrný nástroj pro projektové a finanční řízení programů –sledování implementačních procesů - –informace o proplácení finančních prostředků –hodnocení projektů – long a short listy –poskytování informací o území / regionech – jako podklad pro programování, přípravu projektů –vyhodnocování dopadů projektů na rozvoj regionů –reporting pro evropskou komisi a Národní fond

4 Současný stav monitorovacích systémů 2004 – 2006 (2008) Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Plánovací období 2004 – 2006 (2008) a zajištění monitorovacích systémů Centrum pro regionální rozvoj ČR, bylo pověřeno v roce 2004 funkcí zprostředkujícího subjektu pro 11 OP (SROP, JPD2, Interreg IIIA, Interreg IIIB, Interreg IIIC, ESPON, INTERACT) CRR ČR zajistilo – provoz IS na HW komponentech spolu se smluvním zabezpečením všech aplikací Zajišťujeme spolupráci se zahraničními partnery Přenosy dat do systémů centrálního monitorovacího systému a do IS u zahraničních partnerů Komplexní podporu žadatelů

5 Monitorovací systémy 2007 - 2013 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Nové řešení pro programovací období 2007 - 2013 třívrstvá architektura Web žádost Benefit7 IS ZS – Monit7+ IS MCS07+ Centrální Datová Věta - požadavku EK na společnou strukturu předávaných dat z jednotlivých OP

6 Monitoring OP Webová žádost Centrální monitorovací systém Informační systém ZS Evropské společenství Řídící orgán Odbor evropských fondů Zprostředkující subjekt Koneční příjemci Parlament Vláda ČR ČSÚ MF IS VIOLA IS ISPROFIN IS CEDR IS IRIS účetní systém řídícího orgánu

7 Monitoring OP Evropské společenství Řídící orgány OEF MMR Zprostř. subjekty Koneční uživatelé Webová žádost Centrální monitorovací systém Řízení realizace programu Souhrnný reporting Strukturálních fondů Plánování strukturálních operací Vazby na ostatní systémy Příprava programů Řízení a vyhodnocení programů Sběr žádostí, hodnocení Příprava projektů Monitoring životního cyklu projektů Vyhodnocení realizace projektů Vyplnění žádosti o pomoc EU Podávání informací o realizaci projektu

8 Monitoring SF Webová žádost Centrální monitorovací systém Řízení realizace programu Evropské společenství Sektorové operační programy Regionální operační programy Přes- hraniční spolupráce Cíl 3 6x SOP 2x Praha 7x ROP 7x OP OP TP IOP

9 OP ROP Infrastruktura CRR Databáze IS ZS Systémové schéma IS ZS Aplikace IS ZS Komunikační server (terminálové služby provozované v třívrstvé architektuře) OP Cíl3OP TPIOP Internet Web prohlížeč Uživatelé:

10 Vazby na ostatní IS Webová žádost IS ZS Centrální monitorovací systém IS VIOLA (MF) IS SFC2007 (EK) CEDR (MF) DIS (MMR) ISPROFIN (MF) UIR ADR IS ARES (MF) XML Účetní systém RR XML IS IRIS (CRR)

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Nové řešení pro nové programovací období formulář žádosti o projekt je přístupný na WEBU formulář žádosti ke čtení – bez registrace formulář žádosti k editaci – s registrací (uživatelské jméno a heslo) jedinečná identifikace žádosti možnost cizojazyčných verzí – příprava polské a německé verze pro programy Cíl3 (Polsko, Sasko, Bavorsko, Rakousko) WEBová žádost

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz možnost práce se žádostí ještě před finálním načtením žádosti do IS ZS vznik databáze žadatelů – informace pro ŘO a OEF o aktivitách v území WEBová žádost

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Příprava systému pro programy Evropské přeshraniční spolupráce - Cíl 3 dva monitorovací systémy: –Český informační systém ZS (MONIT7+) –Zahraniční IS oboustranný přenos dat mezi IS ZS a IS zahraničního ŘO přenos dat a načítání dat ve formátu „soubor.XML“ přenos dat každých 24 hodin (pouze přírůstky) přístup k datům na základě práv a kompetencí (Čeští uživatelé nemůžou opravovat data zahraničních partnerů) Monitorovací systémy 2007 - 2013

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Příprava systému pro programy Evropské přeshraniční spolupráce - Cíl 3 import informací i o projektech zahraničních partnerů, kde projektový partner je z České republiky příprava specifik pro webovou žádost pro Cíl 3 zdrojové aplikace pro vývoj systémů pro nové programovací období - Monit I3A Monitorovací systémy 2007 - 2013

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Příprava systému pro Regionální OP HW a SW provoz, zodpovědnost CRR ČR za dodržení požadavku za jednotné datové rozhraní, CDV příprava specifik pro webovou žádost pro ROP poskytování služeb pro uživatele - ŘO programů a ZS realizaci specifik programů na základě smluvního vztahu Monitorovací systémy 2007 - 2013

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Příprava systémů pro OPTP a IOP HW a SW provoz, zodpovědnost CRR ČR za dodržení požadavku za jednotné datové rozhraní, CDV a realizaci specifik programů příprava specifik pro webovou žádost pro OPTP a IOP poskytování služeb pro uživatele - ŘO programů a ZS zdrojové aplikace pro vývoj systémů pro nové programovací období Monit SROP Monitorovací systémy 2007 - 2013

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz realizace informačního systému CRR ČR příprava HW komponent systému součinnost při realizaci jednotného monitorovacího systému pro provoz všech aplikací OP a centrálního systému pro období 2007 spolu s odbory MMR realizace propojení mezi CRR ČR a MMR přes optické vlákno (zálohování, přenosy dat, správa účtů….) zprovoznění IS ZS dle specifik operačních programů – Monit7+ příprava přenosů dat ze všech OP do IS IRIS a mapový server dle metodiky monitoringu Monitorovací systémy 2007 - 2013

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz realizace informačního systému 1 pololetí 2007 provoz a testování aplikací pro období 07+ dle specifik všech IS námi podporovaných operačních programů testování přenosů mezi IS Monit7+, centrálním systémem MSC2007 a datovou základnou Benefit příprava specifik dle OP s vysokým procentem společných znaků a zachování již ověřených funkčností z aplikací provozovaných v období 2004 - 2006 Monitorovací systémy 2007 - 2013

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Informace o metodice monitoringu, technickém zabezpečení a funkčnosti webové žádosti, provozu a rozvoje IS Monit7+ pro programy ROP, Evropské přeshraniční spolupráce, OPTP, IOP na společném stánku MMR a CRR ČR v předsálí hlavního sálu Monitorovací systémy 2007 - 2013

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | e-mail: crr@crr.cz | www.crr.cz Děkuji za pozornost RNDr. Ivo Ryšlavý ředitel CRR ČR tel.: +420 221 580 201 Monitorovací systémy 2007 - 2013


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj České republiky Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 | tel.: +420 221 580 201 | fax: +420 221 580 284 | |"

Podobné prezentace


Reklamy Google