Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj
České republiky Monitoring programů a projektů spolufinancovaných EU – spolupráce zprostředkujícího subjektu s řídícími orgány operačních programů RNDr. Ivo Ryšlavý RNDr. Blanka Fischerová Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

2 Historie činnosti CRR ČR v letech 1998 – 2007
Činnost CRR ČR v letech – 2007 a ve výhledu do roku 2013 Historie činnosti CRR ČR v letech – 2007 a ve výhledu do roku 2013 Centrum pro regionální rozvoj ČR, příspěvková organizace MMR, CRR ČR zajišťuje dlouhodobě využívání fondů EU v ČR v působnosti MMR od roku 1998 do roku 2006 pracovalo jako implementační agentura pro předvstupní fondy (přeshraniční spolupráce, programy Národního Phare, ISPA 2000 2004 – 2008 zprostředkující orgán pro SROP, JPD Praha a INTERREG III A, B C 2007 – 2013 zprostředkující orgán pro INTERREG III A,B,C; IOP a OPTA Zajištění společných technických sekretariátů pro INTERREG III A Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

3 Historie monitorovacích systémů 1998 – 2004
jedna z podmínek EU poskytnutí finančních prostředků ČR Pro řízení využívat IS poskytující věrohodné údaje o programů/projektech Dokladovat využívání finančních prostředků EU podle programových dokumentů využívat informační technologie rozvoj Informačních Systémů – podpůrný nástroj pro projektové a finanční řízení programů sledování implementačních procesů - informace o proplácení finančních prostředků hodnocení projektů – long a short listy poskytování informací o území / regionech – jako podklad pro programování, přípravu projektů vyhodnocování dopadů projektů na rozvoj regionů reporting pro evropskou komisi a Národní fond Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

4 Plánovací období 2004 – 2006 (2008) a zajištění monitorovacích systémů
Současný stav monitorovacích systémů 2004 – 2006 (2008) Plánovací období – 2006 (2008) a zajištění monitorovacích systémů Centrum pro regionální rozvoj ČR, bylo pověřeno v roce 2004 funkcí zprostředkujícího subjektu pro 11 OP (SROP, JPD2, Interreg IIIA, Interreg IIIB, Interreg IIIC, ESPON, INTERACT) CRR ČR zajistilo – provoz IS na HW komponentech spolu se smluvním zabezpečením všech aplikací Zajišťujeme spolupráci se zahraničními partnery Přenosy dat do systémů centrálního monitorovacího systému a do IS u zahraničních partnerů Komplexní podporu žadatelů Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

5 Nové řešení pro programovací období
Monitorovací systémy Nové řešení pro programovací období třívrstvá architektura Web žádost Benefit7 IS ZS – Monit7+ IS MCS07+ Centrální Datová Věta - požadavku EK na společnou strukturu předávaných dat z jednotlivých OP Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

6 Evropské společenství Odbor evropských fondů Zprostředkující subjekt
Monitoring OP Evropské společenství Parlament Vláda ČR Centrální monitorovací systém Odbor evropských fondů ČSÚ Řídící orgán MF IS VIOLA IS ISPROFIN IS CEDR IS IRIS Informační systém ZS Zprostředkující subjekt účetní systém řídícího orgánu Webová žádost Koneční příjemci

7 Evropské společenství
Monitoring OP Evropské společenství Centrální monitorovací systém Souhrnný reporting Strukturálních fondů Plánování strukturálních operací Vazby na ostatní systémy OEF MMR Příprava programů Řízení a vyhodnocení programů Řídící orgány Řízení realizace programu Sběr žádostí, hodnocení Příprava projektů Monitoring životního cyklu projektů Vyhodnocení realizace projektů Zprostř. subjekty Webová žádost Vyplnění žádosti o pomoc EU Podávání informací o realizaci projektu Koneční uživatelé

8 Monitoring SF Evropské společenství Centrální monitorovací systém
Sektorové operační programy Regionální operační programy Přes-hraniční spolupráce Cíl 3 OP TP IOP Řízení realizace programu 6x SOP 2x Praha 7x ROP 7x OP Webová žádost

9 (terminálové služby provozované v třívrstvé architektuře)
Systémové schéma IS ZS Infrastruktura CRR Aplikace IS ZS Komunikační server (terminálové služby provozované v třívrstvé architektuře) Databáze IS ZS Internet Uživatelé: OP ROP OP Cíl3 OP TP IOP Web prohlížeč Web prohlížeč Web prohlížeč Web prohlížeč

10 Vazby na ostatní IS IS VIOLA (MF) IS SFC2007 (EK) CEDR (MF) Centrální
monitorovací systém XML ISPROFIN (MF) DIS (MMR) IS IRIS (CRR) IS ZS XML Účetní systém RR Webová žádost UIR ADR IS ARES (MF)

11 Nové řešení pro nové programovací období
WEBová žádost Nové řešení pro nové programovací období formulář žádosti o projekt je přístupný na WEBU formulář žádosti ke čtení – bez registrace formulář žádosti k editaci – s registrací (uživatelské jméno a heslo) jedinečná identifikace žádosti možnost cizojazyčných verzí – příprava polské a německé verze pro programy Cíl3 (Polsko, Sasko, Bavorsko, Rakousko) Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

12 možnost práce se žádostí ještě před finálním načtením žádosti do IS ZS
WEBová žádost možnost práce se žádostí ještě před finálním načtením žádosti do IS ZS vznik databáze žadatelů – informace pro ŘO a OEF o aktivitách v území Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

13 Příprava systému pro programy Evropské přeshraniční spolupráce - Cíl 3
Monitorovací systémy Příprava systému pro programy Evropské přeshraniční spolupráce - Cíl 3 dva monitorovací systémy: Český informační systém ZS (MONIT7+) Zahraniční IS oboustranný přenos dat mezi IS ZS a IS zahraničního ŘO přenos dat a načítání dat ve formátu „soubor.XML“ přenos dat každých 24 hodin (pouze přírůstky) přístup k datům na základě práv a kompetencí (Čeští uživatelé nemůžou opravovat data zahraničních partnerů) Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

14 Příprava systému pro programy Evropské přeshraniční spolupráce - Cíl 3
Monitorovací systémy Příprava systému pro programy Evropské přeshraniční spolupráce - Cíl 3 import informací i o projektech zahraničních partnerů, kde projektový partner je z České republiky příprava specifik pro webovou žádost pro Cíl 3 zdrojové aplikace pro vývoj systémů pro nové programovací období - Monit I3A Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

15 Příprava systému pro Regionální OP
Monitorovací systémy Příprava systému pro Regionální OP HW a SW provoz, zodpovědnost CRR ČR za dodržení požadavku za jednotné datové rozhraní, CDV příprava specifik pro webovou žádost pro ROP poskytování služeb pro uživatele - ŘO programů a ZS realizaci specifik programů na základě smluvního vztahu Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

16 Příprava systémů pro OPTP a IOP
Monitorovací systémy Příprava systémů pro OPTP a IOP HW a SW provoz, zodpovědnost CRR ČR za dodržení požadavku za jednotné datové rozhraní, CDV a realizaci specifik programů příprava specifik pro webovou žádost pro OPTP a IOP poskytování služeb pro uživatele - ŘO programů a ZS zdrojové aplikace pro vývoj systémů pro nové programovací období Monit SROP Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

17 realizace informačního systému CRR ČR příprava HW komponent systému
Monitorovací systémy realizace informačního systému CRR ČR příprava HW komponent systému součinnost při realizaci jednotného monitorovacího systému pro provoz všech aplikací OP a centrálního systému pro období 2007 spolu s odbory MMR realizace propojení mezi CRR ČR a MMR přes optické vlákno (zálohování, přenosy dat, správa účtů….) zprovoznění IS ZS dle specifik operačních programů – Monit7+ příprava přenosů dat ze všech OP do IS IRIS a mapový server dle metodiky monitoringu Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

18 realizace informačního systému 1 pololetí 2007
Monitorovací systémy realizace informačního systému pololetí 2007 provoz a testování aplikací pro období 07+ dle specifik všech IS námi podporovaných operačních programů testování přenosů mezi IS Monit7+, centrálním systémem MSC2007 a datovou základnou Benefit příprava specifik dle OP s vysokým procentem společných znaků a zachování již ověřených funkčností z aplikací provozovaných v období Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

19 Monitorovací systémy 2007 - 2013
Informace o metodice monitoringu, technickém zabezpečení a funkčnosti webové žádosti, provozu a rozvoje IS Monit7+ pro programy ROP, Evropské přeshraniční spolupráce, OPTP, IOP na společném stánku MMR a CRR ČR v předsálí hlavního sálu Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |

20 Děkuji za pozornost RNDr. Ivo Ryšlavý tel.: +420 221 580 201
Monitorovací systémy Děkuji za pozornost RNDr. Ivo Ryšlavý ředitel CRR ČR tel.: Centrum pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, Praha 2 | tel.: | fax: | |


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google