Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Kalibrování ampérmetru a voltmetru OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-013

3  Ampérmetry a voltmetry kalibrujeme tak, že:  porovnáváme údaje naměřené těmito přístroji  s údaji přístrojů kontrolních (tzv. etalonových, popř normálových).  Přesnost kontrolních přístrojů má být nejméně o jednu třídu lepší.

4 Kalibrování ampérmetru a voltmetru  Kalibrované i kontrolní přístroje umístíme na společný pracovní stůl tak, aby měly správnou polohu (podle značky na stupnicích).  Mezi přístroji musí být vzdálenost nejméně 30 cm, aby se navzájem neovlivňovaly svými magnetickými poli.  Voltmetry se připojují ke zdroji vzájemně spojené paralelně, ampérmetry se spojují sériově; spojují se ohebnými kablíky s banánky nebo kabelovými očky na koncích.  Průřez spojovacích vodičů má být takový, aby hustota proudu nepřekročila 2 A/mm 2.

5 Kalibrování ampérmetru a voltmetru  Napětí zdroje nesmí během měření kolísat, a proto je pro stejnosměrná měření nejlepší akumulátorová baterie nebo stabilizovaný zdroj;  pro střídavá měření, kde je zdrojem silnoproudá síť, je nejlepší elektronický stabilizátor napětí.

6 Kalibrování ampérmetru a voltmetru Zapojení přístrojů při kalibraci a) voltmetrů b) ampérmetrů

7 Kalibrování ampérmetru a voltmetru  Před počátkem měření, dříve než zapojíme zdroj, přesvědčíme se o správ­nosti nulových poloh ruček všech přístrojů.  Regulační členy nastavíme tak, aby byl splněn předpoklad nejmenšího napětí nebo proudu v obvodu.  Potom připojíme zdroj.  Působící napětí nebo proud postupně zvětšuje od nuly po hlavních (číslovaných) dílcích stupnice až do plné výchylky kontrolovaného přístroje.

8 Kalibrování ampérmetru a voltmetru  Při tom vždy čteme příslušné údaje na kontrolním přístroji a zapisujeme je do tabulky.  Napětí nebo proud zvětšujeme pozorně, abychom nepřekročili hlavní dílek stupnice kontrolovaného přístroje a nemuseli se vracet.  Jestliže je to přece nutné, vrátíme se mnohem více zpět a výchylku nastavujeme znovu, pozorněji.

9 Kalibrování ampérmetru a voltmetru  Z naměřených údajů stanovíme odchylky tak, že od jmenovité hodnoty kontrolovaného přístroje odečteme hodnotu naměřenou kontrolním přístrojem.  Kladné rozdíly znamenají, že kontrolovaný přístroj udává vyšší hodnoty, než jsou skutečné,  a naopak záporné rozdíly značí, že udává hodnoty nižší.  Ze zjištěných odchylek stanovíme korekce tak, že jim přiřadíme opačná znaménka.

10 Kalibrování ampérmetru a voltmetru  Grafickým znázorněním korekcí v závislosti na dělení stupnice dostaneme korekční křivku. Korekční křivka

11  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

12 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google