Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování seminárních a kvalifikačních prací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací"— Transkript prezentace:

1 Zpracování seminárních a kvalifikačních prací
Metodika tvůrčí práce ročník PS a KS Ing. Martina Juříková, Ph.D. Kancelář: U44/č. 208 Konzultace: PS středa 9 – 11 h; KS dle dohody em

2 Cíl semináře Metodiky tvůrčí práce
Zpracování seminárních a ročníkových prací Cíl semináře Metodiky tvůrčí práce získat rady a zásady, jak kvalitně metodicky zpracovat „odborný text“ = pravidla pro psaní seminární a později (ve 2. ročníku) ročníkové práce a to ve dvou oblastech: Seminární práce (téma, struktura, formální úprava…) Práce se zdroji (také modul Informační zdroje a jejich využití)

3 Seminární práce cíl: lépe porozumět, aplikovat, srovnat názory atd….
Zpracování seminárních a ročníkových prací Seminární práce 1. stupeň tvůrčí práce cíl: lépe porozumět, aplikovat, srovnat názory atd…. účel: absolutorium předmětu + využití poznatků (v budoucnu) zadávající pedagog – může mít své vlastní požadavky na: Obsah, používané metody Prezentaci a diskusi při semináři. Rozsah práce co zůstává vždy shodné? Principy výběru tématu Struktura Formální úprava

4 I. Principy výběru tématu
Zpracování seminárních a ročníkových prací I. Principy výběru tématu Pokud je to možné, vybírejte si téma: které znáte, zajímá vás, baví… Ke kterému máte k dispozici hodně zdrojů, dat, poznatků .. co nejužší (vzhledem k rozsahu SP)

5 Obsah (u prací do cca 10 stran nemusí být) Úvod
Zpracování seminárních a ročníkových prací II. Struktura práce Titulní strana Obsah (u prací do cca 10 stran nemusí být) Úvod Stať – teoreticko-praktický přístup x pouze rešerše? Závěr Použitá literatura Přílohy, seznamy….

6 Titulní list obsahuje:
Zpracování ročníkových prací Titulní list obsahuje:

7 Obsah: : jen u vícestránkových prací – samostatná strana
Zpracování seminárních a ročníkových prací Obsah: : jen u vícestránkových prací – samostatná strana max. 3 úrovně číslování (oddíly - římské číslování, dále – numerické)

8 Úvod – nečíslovaná kapitola, rozsah cca ½ - 1 strana
Řešená PROBLEMATIKA. Význam problému. Důvody řešení. CÍL PRÁCE (kam směřuje?) ÚČEL PRÁCE (k čemu výsledky?) POSTUP řešení. Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

9 Věcné a jednoznačné: např.
Zpracování seminárních a ročníkových prací Stanovení cílů práce Věcné a jednoznačné: např. seznámit se s danou problematikou … na konkrétním příkladu ověřit… porovnat jevy….. dobrat se nových poznatků v oblasti ….. naznačit, jak bylo možné dosáhnout změny současného stavu. Cíle vycházejí z tématu práce.

10 Hlavní stať Může mít charakter: Teoretický - rešerše literatury,
Zpracování seminárních a ročníkových prací Hlavní stať Může mít charakter: Teoretický - rešerše literatury, Teoreticko-praktický, praktický, Různých stylů, útvarů (esej, referát atd.)

11 Stať - rešerše literatury
Zpracování seminárních a ročníkových prací Stať - rešerše literatury Přehled teoretických poznatků vztahujících se k tématu, tj. teoretická východiska pro řešení definovaného problému. Student v této části práce prokazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Smyslem této kapitoly je popsat z věcného hlediska, co se o řešeném problému ví, co bylo publikováno atd. Kompilační podoba je přijatelná a může mít podobu literární rešerše se značným podílem citací Literární studie by měla být kritická zejména v případech existence rozdílných nebo protichůdných názorů.

12 Stať – teoreticko-praktická
Zpracování seminárních a ročníkových prací Stať – teoreticko-praktická jednotlivé (dílčí) teoretické poznatky ověřovány na praktických příkladech Stať – praktická , aplikační – case study Analýza návrh

13 Zpracování seminárních a ročníkových prací
Závěr Stručné SHRNUTÍ práce - od cílů přes jejich naplnění až po doporučení pro praxi, návrhy na řešení, příp. limity aplikace. V této části práce by mělo být zhodnoceno splnění cíle formulovaného v úvodní části práce. Doporučujeme v rozsahu jedné strany.

14 III. Formální úprava Viz šablona
Zpracování seminárních a ročníkových prací III. Formální úprava Viz šablona

15 Odbornost jazyka stylistika logická návaznost
Zpracování seminárních a ročníkových prací Neméně důležité: Odbornost jazyka stylistika logická návaznost

16 HLAVNÍ PRAMENY INFORMACÍ
knihy (sborníkové práce a monografie), časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta), databáze, internetové zdroje normotvorné zdroje (vyhlášky, zákony, předpisy, normy, statistiky). HELP: Služba knihovny UTB: IVA

17 PRÁCE SE ZDROJI – doporučení:
Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný) Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře 17

18 Co je skryto pod pojmem PLAGIÁT
Dle normy ČSN ISO : „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního". Tzn. Užití jakékoli autorské myšlenky bez uvedení jejího autora! Porušení základních pravidel vědecké etiky, ale také autorského zákona Pozor! Mnohdy vzniká nezáměrně (opomenutí citace, nedostatek času apod.) Antiplagiátorský systém 18

19 PARAFRÁZE X DOSLOVNÁ CITACE CO TO JE A JAK NA TO?

20 Metody citování literatury
Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!!

21 Zkrácená citace v textu
I. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). II. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] III. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ 1 6. prosince 2007 Nové trendy v marketingu, 21 2

22 Zkrácená citace v textu
doporučuje Zkrácená citace v textu I. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ (Eco, 1997, s. 271). II. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ [2, s. 271] III. příklad „Vybereme-li si téma diplomové práce již na konci druhého ročníku, budeme mít...“ 1 6. prosince 2007 Nové trendy v marketingu, 22 2

23 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476
Typ Odkaz na bibliografickou citaci v textu Bibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv ISBN 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 3 autoři … jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN mnoho autorů … tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN  bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, Praha: Agrospoj. ISBN více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s ; 1996b, s ) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN  DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN  Více na

24 Citace odborných zdrojů
Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili!  Generátor citací: 6. prosince 2007 Nové trendy v marketingu, 24 2

25 Citace – užitečné odkazy:
Citační tahák: Odkazy v textu a bibliografický záznam: Harvardský systém:

26 Splnění ZÁPOČTU: SEM. PRÁCE
Zpracování seminárních a ročníkových prací Splnění ZÁPOČTU: SEM. PRÁCE „PRÁCE O PRÁCI“ Požadovaný obsah: Téma Cíl a účel práce Volba metod, přístupů, práce se zdroji – viz INZDR Hlavní závěr, přínos Formální úprava: šablona TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do fyzicky

27 Dotazy, konzultace: Jurikova@fmk.utb.cz Tel. 725 549 822 Prezentace:
Zpracování seminárních a ročníkových prací Dotazy, konzultace: Tel Prezentace:


Stáhnout ppt "Zpracování seminárních a kvalifikačních prací"

Podobné prezentace


Reklamy Google