Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví organických sloučenin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví organických sloučenin"— Transkript prezentace:

1 Názvosloví organických sloučenin

2 Názvosloví uhlovodíků
1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme je podle abecedy a přiřadíme jim lokanty 5) Sestavíme celý název podle schématu předpony kmen přípony násobící názvoslovné násobné vazby hlavní skupina charakterizuje hlavní řetězec např. di- např. methyl- např. –prop- např. -en např. -al

3 ALKANY CH4 methan CH3-CH3 ethan CH3-CH2-CH3 propan CH3-CH2-CH2-CH3
butan CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentan

4 Uhlovodíkové zbytky - alkyly
CH3- methyl CH3-CH2- ethyl CH3-CH2-CH2- propyl CH3-CH2-CH2-CH2- butyl CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- pentyl

5 Alkany 3,5-dimethyloktan methyl 1 2 3 4 methyl 5 6 7 8
najdeme hlavní řetězec a očíslujeme ho - pojmenujeme postranní řetězce a přiřadíme lokanty - - doplníme násobné předpony - sestavíme vzorec 3,5-dimethyloktan

6 Alkeny 2-propylpenta-1,3-dien 5 4 3 2 1 propyl
- hlavní řetězec volíme tak, aby obsahoval co nejvíce násobných vazeb - hlavní řetězec očíslujeme tak, aby násobné vazby měly co nejmenší lokanty - další pravidla tvorby názvu jsou stejná jako u alkanů 2-propylpenta-1,3-dien

7 Alkyny 5 4 3 2 1 pent-3-en-1-yn hlavní řetězec číslujeme tak, aby násobné vazby měly co nejmenší lokanty pokud máme možnost volby mezi dvojnou a trojnou vazbou, má dvojná vazba přednost 6 5 4 3 2 1 hex-1-en-5-yn

8 Areny benzen naftalen toluen o-xylen styren
číslování arenů má jednu zvláštnost 8 1 2 7 např. 3 6 5 4 2-ethyl-3-methylnaftalen

9 Názvosloví derivátů uhlovodíků

10 Tvorba názvu 1) Určíme hlavní skupinu 2) Najdeme hlavní řetězec
3) Očíslujeme hlavní řetězec 4) Substituenty a postranní řetězce pojmenujeme předponou 5) Hlavní řetězec uvedeme do kmenu názvu 6) Násobné vazby uvedeme příponami 7) Hlavní skupinu uvedeme příponou

11 chlor- amino- 4 3 2 1 5 -en 6 7 -ová kys. karbaldehyd- -en 8 ethyl- 2-amino -4-chlor -7-ethyl -5-karbaldehyd okta -2,7-dien -1-ová kyselina předpony kmen přípony

12 Halogenderiváty předpona halogen- např. 1-chlorpropan přípona není
propylchlorid 2-chlorpropan izopropylchlorid triviální názvy : chloroform fosgen

13 Hydroxyderiváty předpona hydroxy- přípona -ol 4 3 2 1 např.:
3-methylbutan-1-ol 4 3 2 1 3-hydroxy-3-methylbutan-1-al

14 Triviální názvy hydroxyderivátů :
glycerol ethylenglykol propylenglykol fenol o-kresol pyrokatechol hydrochinon resorcinol

15 Aldehydy a ketony aldehydy ketony předpony oxo- formyl- oxo- přípony
-karbaldehyd -on 3-oxopropanová kyselina 2-hydroxypropanal 3-oxobutanová kyselina 3-chlorcyklohexankarbaldehyd pentan-2-on 2-formylcyklohexankarboxylová kyselina

16 Triviální názvy aldehydů a ketonů
acetaldehyd formaldehyd aceton Aditivní názvoslovný princip methylvinylketon ethylmethylketon (butan-2-on) (but-3-en-2-on)

17 Karboxylové kyseliny přípona -ová kyselina -karboxylová kyselina
5-methylhex-3-enová kyselina 4-(prop-2-en-1-yl)benzen- -1-karboxylová kyselina

18 Triviální názvy karboxylových kyselin
kyselina mravenčí kyselina benzoová kyselina octová kyselina propionová kyselina máselná kyselina akrylová kyselina valerová kyselina kapronová kyselina ftalová kyselina šťavelová kyselina malonová kyselina kyselina jantarová tereftalová kyselina glutarová kyselina adipová

19 Aminy předpona amino- přípona -amin ethanamin pentan-3-amin
4-aminohept-5-en-2-ol

20 Estery karboxylových kyselin
Ethery fenoxyethen methoxyethan ethylmethylether fenylvinylether Estery karboxylových kyselin ethyl-ethanoát ethylester kyseliny ethanové ethylacetát

21 Až se z toho točí hlava Až se z toho točí hlava


Stáhnout ppt "Názvosloví organických sloučenin"

Podobné prezentace


Reklamy Google