Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Názvosloví organických sloučenin. Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Názvosloví organických sloučenin. Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme."— Transkript prezentace:

1 Názvosloví organických sloučenin

2 Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme je podle abecedy a přiřadíme jim lokanty 5) Sestavíme celý název podle schématu předpony názvoslovnénásobící např. methyl-např. di- kmen charakterizuje hlavní řetězec např. –prop- přípony násobné vazby hlavní skupina např. -ennapř. -al

3 ALKANY CH 4 methan CH 3 -CH 3 ethan CH 3 -CH 2 -CH 3 propan CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 3 butan CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 pentan

4 Uhlovodíkové zbytky - alkyly CH 3 - methyl CH 3 -CH 2 - ethyl CH 3 -CH 2 -CH 2 - propyl CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - butyl CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 - pentyl

5 - najdeme hlavní řetězec a očíslujeme ho methyl Alkany 3,5-dimethyloktan -- pojmenujeme postranní řetězce a přiřadíme lokanty - doplníme násobné předpony - sestavíme vzorec 1234 5 678

6 Alkeny propyl 2-propylpenta-1,3-dien - hlavní řetězec volíme tak, aby obsahoval co nejvíce násobných vazeb - hlavní řetězec očíslujeme tak, aby násobné vazby měly co nejmenší lokanty - další pravidla tvorby názvu jsou stejná jako u alkanů 12345

7 Alkyny - hlavní řetězec číslujeme tak, aby násobné vazby měly co nejmenší lokanty pent-3-en-1-yn hex-1-en-5-yn -pokud máme možnost volby mezi dvojnou a trojnou vazbou, má dvojná vazba přednost 12345 123456

8 Areny benzennaftalentolueno-xylenstyren číslování arenů má jednu zvláštnost 1 2 3 45 6 7 8 např. 2-ethyl-3-methylnaftalen

9 Názvosloví derivátů uhlovodíků

10 Tvorba názvu 1) Určíme hlavní skupinu 2) Najdeme hlavní řetězec 3) Očíslujeme hlavní řetězec 4) Substituenty a postranní řetězce pojmenujeme předponou 5) Hlavní řetězec uvedeme do kmenu názvu 6) Násobné vazby uvedeme příponami 7) Hlavní skupinu uvedeme příponou

11 1234 5 67 8 chlor-amino- ethyl- karbaldehyd- 2-amino-4-chlor-7-ethyl-5-karbaldehydokta-2,7-dien-1-ová kyselina -ová kys. -en předponykmenpřípony

12 Halogenderiváty předponahalogen- příponanení např.1-chlorpropan propylchlorid 2-chlorpropan izopropylchlorid triviální názvy : chloroformfosgen

13 Hydroxyderiváty předpona přípona hydroxy- -ol např.: 1234 1234 3-methylbutan-1-ol 3-hydroxy-3-methylbutan-1-al

14 Triviální názvy hydroxyderivátů : glycerolethylenglykolpropylenglykolfenol o-kresolpyrokatecholhydrochinonresorcinol

15 Aldehydy a ketony aldehydyketony předpony přípony oxo-formyl- -al-karbaldehyd oxo- -on 3-oxopropanová kyselina2-hydroxypropanal pentan-2-on 2-formylcyklohexankarboxylová kyselina 3-chlorcyklohexankarbaldehyd 3-oxobutanová kyselina

16 Triviální názvy aldehydů a ketonů acetaldehydformaldehydaceton Aditivní názvoslovný princip ethylmethylketon methylvinylketon (butan-2-on)(but-3-en-2-on)

17 Karboxylové kyseliny přípona-ová kyselina -karboxylová kyselina 5-methylhex-3-enová kyselina 4-(prop-2-en-1-yl)benzen- -1-karboxylová kyselina

18 Triviální názvy karboxylových kyselin kyselina mravenčí kyselina octová kyselina propionová kyselina máselná kyselina valerová kyselina kapronová kyselina šťavelová kyselina malonová kyselina jantarová kyselina glutarová kyselina adipová kyselinabenzoová kyselina akrylová kyselina ftalová kyselina tereftalová

19 Aminy předponaamino- přípona-amin ethanamin pentan-3-amin4-aminohept-5-en-2-ol

20 Ethery methoxyethan ethylmethylether fenoxyethen fenylvinylether Estery karboxylových kyselin ethyl-ethanoát ethylester kyseliny ethanové ethylacetát

21 Až se z toho točí hlava


Stáhnout ppt "Názvosloví organických sloučenin. Názvosloví uhlovodíků 1) Najdeme hlavní řetězec 2) Očíslujeme hlavní řetězec 3) Pojmenujeme postranní řetězce 4) Seřadíme."

Podobné prezentace


Reklamy Google