Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech"— Transkript prezentace:

1

2 Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech tomas.ammer@oracle.comtomas.ammer@oracle.com, tel. 221 428 247 Krajský rok informatiky, 27.10.2006 České Budějovice

3 Agenda Přínosy MIS (a datového skladu) pro organizaci veřejné správy Oracle jako platforma pro datové sklady a MIS MIS nástroje pro koncové uživatele Vedení organizace (hejtman, starosta, rada, vedoucí odborů,....) Odborní „základní“ uživatelé Odborní „pokročilí“ uživatelé a analytici Uživatelé / příjemci statických reportů Shrnutí

4 Přínosy MIS a datového skladu pro organizace (nejen) veřejné správy Manažerský informační systém

5 Provozní systém vs. datový sklad Rozdílné systémy Provozní systémy (OLTP) Jsou optimalizované pro vkládání, editaci a mazání dat, neobsahují historická data a nejsou propojeny s okolním světem (jsou zaměřené pouze na jednu oblast), tj. nevhodné pro účely rozhodování. Datové sklady (DWH) Založeny na principu vytvoření jednoho zdroje pravdy o celé organizaci, obsahující data integrovaná ze všech informačních zdrojů, patřičně očištěná, historická, detailní a transformovaná do tvaru vhodném pro účely rozhodování.

6 Provozní systém Charakteristika Uživatelé Personalistika Agendové IS Evidence Finance GIS Provozní reporty

7 Datový sklad Charakteristika Datový sklad Manažerský informační systém Uživatelé Provozní systémy

8 Provozní systém vs. datový sklad Porovnání vlastností Provozní systém (OLTP) Datový sklad (DW) Zaměřené pouze na jednu oblast (např. finance, personalistika,...) Jeden zdroj pravdy o celé organizaci (integrovaná a očištěná data ze všech IS) Optimalizované pro vkládání a editaceOptimalizované pro analýzy a reportování Detailní data (transakce)Detailní a agregovaná data Nevhodné pro držení historieHistorická data Objem dat v rozmezích GBObjem dat v rozmezích GB až TB Formulářové aplikace pro vkládaníBI nástroje – Analytické a reportovací aplikace, Manažerské kokpity,...

9 Přínosy MIS a DW pro organizaci Technologické přínosy Sjednotit data pro podporu řízení v jedné sdílené databázi (datovém skladě) Provázanost a propojení jednotlivých komponent/aplikací informačních systémů Získat relevantní informace včas a v požadované struktuře Jednotný pohled na informace při zachování specifických požadavků uživatele Integrace, čištění a validace dat z různých zdrojů (např. z evidence majetku a příjmy organizace) Funkční přínosy Komplexní řešení kontrolních mechanismů a informačních potřeb Podpora konsolidace dat v podřízených organizacích Podpořit komunikační vazby v rámci instituce Podpora rozhodnutí na základě velkého množství historických dat (časové řady) atd. Ostatní přínosy Nezávislost na konkrétním informačním systému Nezpomalují odezvy provozního systému

10 Možné oblasti využití datového skladu a MIS Příjmy a výdaje v rámci rozpočtu Závazky a pohledávky Evidence movitého a nemovitého majetku Veřejné zakázky Hospodářská činnost Zdravotnictví, školství, policie....?

11 Oracle jako platforma pro datové sklady a MIS Oracle Business Intelligence 10g

12 Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Historický přístup RDBMS OLAP Neintegrované řešení Časově náročná a složitá implementace Mnoho dodavatelů - různé technologie Fragmentace dat a informací Bezpečnost? Vysoké náklady na správu a vlastnictví Neúplné prostředí pro reportování, analýzy a jejich publikování

13 Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle RDBMS & MDDS BI nástroje a aplikace Integrované, škálovatelné a bezpečné řešení Snadná, jednoduchá a rychlá implementace Jeden dodavatel Konsolidovaná data a informace Celkové nízké náklady na správu a vlastnictví Úplné prostředí pro základní a pokročilé analýzy publikování a distribuci Není třeba speciální server jako ETL engine ETL engine je Oracle databáze

14 Datová vrstva Úložiště dat (relačních, multidimenzionálních) RDBMS, MDDS, DataMining engine ETL engine Datové zdroje BI/DW vývojáři a správci Publikační vrstva Ad-hoc dotazování Reportování a analýzy Publikování informací ETL metadata Datové modely Čištění dat BI metadata Centrální repository metadat Koncoví uživatelé Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle

15 Oracle jako platforma pro MIS a DW Datová vrstva Publikační vrstva

16 Oracle jako platforma pro MIS a DW

17

18 Řešení společnosti Oracle Zaměřeno na různé role uživatelů

19 Koncoví uživatelé Kompletní řešení pro MIS DWH

20 Uživatelé dynamických reportů (Odborní uživatelé) Uživatelé manažerského kokpitu (Management) Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici) IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) Kompletní řešení pro MIS DWH

21 Uživatelé dynamických reportů (Odborní uživatelé) Uživatelé manažerského kokpitu IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) „Manažerský kokpit“ Kompletní řešení pro MIS DWH Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici)

22 Uživatelé dynamických reportů Uživatelé manažerského kokpitu IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) „Manažerský kokpit“ Kompletní řešení pro MIS DWH Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici)

23 Uživatelé dynamických reportů Uživatelé manažerského kokpitu IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy „Manažerský kokpit“ Kompletní řešení pro MIS DWH Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici)

24 Uživatelé dynamických reportů Uživatelé manažerského kokpitu Tvůrci dynamických reportů a šablon IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy „Manažerský kokpit“ Kompletní řešení pro MIS DWH

25 Uživatelé dynamických reportů Uživatelé manažerského kokpitu Tvůrci dynamických reportů a šablon IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy „Manažerský kokpit“ Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Kompletní řešení pro MIS DWH

26 Uživatelé dynamických reportů Uživatelé manažerského kokpitu Analytici IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy „Manažerský kokpit“ Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Kompletní řešení pro MIS DWH

27 Uživatelé dynamických reportů Uživatelé manažerského kokpitu Analytici IT oddělení (Vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů Distribuce informací formou statických reportů Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy „Manažerský kokpit“ Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Kompletní řešení pro MIS DWH

28 Uživatelé dynamických reportů Uživatelé manažerského kokpitu Analytici IT oddělení (vývojáři a správci) Uživatelé statických reportů Distribuce informací formou statických reportů Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy „Manažerský kokpit“ Příprava dat, správa prostředí a infrastruktury, tvorba statických reportů Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Kompletní řešení pro MIS DWH

29

30 Architektura Třívrstvá, škálovatelná, centralizované úložiště,... Architektura Třívrstvá, škálovatelná, centralizované úložiště,...

31 Nástroje pro vývojáře a správce Správa metadat, návrh DWH, vývoj aplikací a reportů,... Nástroje pro vývojáře a správce Správa metadat, návrh DWH, vývoj aplikací a reportů,...

32 Nástroje pro koncové uživatele Ad-hoc dotazování, reportování, analýzy, distribuce,... Nástroje pro koncové uživatele Ad-hoc dotazování, reportování, analýzy, distribuce,...

33 MIS nástroje pro koncové uživatele Oracle Business Intelligence 10g

34 Oracle Discoverer Ad-hoc dotazování, reportování a online analýzy Řešení vhodné pro Vytváření Ad-hoc dotazů, reportů a analýz Discoverer Plus Prohlížení již předpřipravených reportů a analýz Discoverer Viewer Publikování vytvořených reportů a analýz Discoverer Portlet Provider Intuitivní a snadné pro naučení a používání Odstínění od složitosti datového modelu (EUL) Není třeba znát SQL nebo OLAP DML programovací jazyk Jeden nástroj pro relační a multidimenzionální reportování a analýzy Umožňuje drilovaní z MOLAP reportu do ROLAP reportu Veškeré reporty jsou uloženy na jednom místě v databázi

35 Oracle Discoverer Architektura a uživatelská rozhraní

36 Řešení pro vedení úřadu Oracle Discoverer integrace s Portálem Řešení pro publikování vytvořených reportů a analýz Různé formy výstupu Tabulky, grafy, ukazatele nebo seznamy reportů Klíčové vlastnosti Personalizace výstupů Změna hodnot parametrů Formátování výsledného vzhledu Uložení změn Pro dodatečnou analýzu spustí Discoverer Viewer

37

38

39

40

41

42

43 Řešení pro odborné „základní“ uživatele Oracle Discoverer Viewer Nástroj pro prohlížení již předpřipravených reportů Není třeba znalost jazyka SQL Práce s běžnými „oborovými“ názvy a termíny Klíčové vlastnosti Přístup k souvisejícím datům (drilování) Pivoting, řezy, třídění, změna hodnot parametrů Formátování vzhledu reportu Publikace výsledků pomocí emailu Export výstupu do různých formátů (PDF, Excel, HTML, CSV...)

44

45 Řešení pro odborné „pokročilé“ uživatele Oracle Discoverer Plus Nástroj pro tvorbu základních a pokročilých analýz Není třeba znalost jazyka SQL Práce s běžnými „oborovými“ názvy a termíny Různé formy výstupu Tabulky (normální, křížové, detailní) nebo grafy Klíčové vlastnosti Přístup k souvisejícím datům (drilování) Pivoting, řezy, filtrování, třídění, kalkulace, parametrizace Centralizované úložiště, sdílení a plánované spouštění reportů Provázání reportů mezi sebou / Odkaz přes URL Export výstupu do různých formátů (PDF, Excel, HTML, CSV...)

46

47 Řešení pro příjemce reportů Oracle Reports Services Řešení pro podnikové a provozní reportování, umožňující publikovat: jakákoli data v jakémkoli formátu na jakékoli zařízení ve formě statických reportů.

48 Kombinování datových zdrojů Při návrhu reportu SQL XML

49 Kombinování datových zdrojů Spuštění reportu SQL XML

50 Výstupní formáty XML RTF PDF XLS HTMLCSS & HTML

51 Publikování na Webu Link

52 Vývěska analýz a reportů Business Intelligence Portál

53 Distribuce na bezdrátová zařízení Publikace Poslání reportu jako fax Poslání na bezdrátové zařízení Oznámení Poslání na bezdrátové zařízení (úspěch / neúspěch) Podporované protokoly: WAP, SMS, Voice, Fax, Email

54 Distribuce na mobilní telefon

55

56 Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech tomas.ammer@oracle.comtomas.ammer@oracle.com, tel. 221 428 247 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech"

Podobné prezentace


Reklamy Google