Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy"— Transkript prezentace:

1

2 Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy
Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech tel Krajský rok informatiky, České Budějovice

3 Agenda Přínosy MIS (a datového skladu) pro organizaci veřejné správy
Oracle jako platforma pro datové sklady a MIS MIS nástroje pro koncové uživatele Vedení organizace (hejtman, starosta, rada, vedoucí odborů, ....) Odborní „základní“ uživatelé Odborní „pokročilí“ uživatelé a analytici Uživatelé / příjemci statických reportů Shrnutí

4 Manažerský informační systém
Přínosy MIS a datového skladu pro organizace (nejen) veřejné správy

5 Provozní systém vs. datový sklad Rozdílné systémy
Provozní systémy (OLTP) Jsou optimalizované pro vkládání, editaci a mazání dat, neobsahují historická data a nejsou propojeny s okolním světem (jsou zaměřené pouze na jednu oblast), tj. nevhodné pro účely rozhodování. Datové sklady (DWH) Založeny na principu vytvoření jednoho zdroje pravdy o celé organizaci, obsahující data integrovaná ze všech informačních zdrojů, patřičně očištěná, historická, detailní a transformovaná do tvaru vhodném pro účely rozhodování.

6 Provozní systém Charakteristika
Uživatelé Provozní reporty Provozní reporty Provozní reporty Provozní reporty Provozní reporty Finance Personalistika Agendové IS Evidence GIS

7 Datový sklad Charakteristika
Uživatelé Manažerský informační systém Datový sklad Provozní systémy

8 Provozní systém vs. datový sklad Porovnání vlastností
Provozní systém (OLTP) Datový sklad (DW) Zaměřené pouze na jednu oblast (např. finance, personalistika, ...) Jeden zdroj pravdy o celé organizaci (integrovaná a očištěná data ze všech IS) Optimalizované pro vkládání a editace Optimalizované pro analýzy a reportování Detailní data (transakce) Detailní a agregovaná data Nevhodné pro držení historie Historická data Objem dat v rozmezích GB Objem dat v rozmezích GB až TB Formulářové aplikace pro vkládaní BI nástroje – Analytické a reportovací aplikace, Manažerské kokpity, ...

9 Přínosy MIS a DW pro organizaci
Technologické přínosy Sjednotit data pro podporu řízení v jedné sdílené databázi (datovém skladě) Provázanost a propojení jednotlivých komponent/aplikací informačních systémů Získat relevantní informace včas a v požadované struktuře Jednotný pohled na informace při zachování specifických požadavků uživatele Integrace, čištění a validace dat z různých zdrojů (např. z evidence majetku a příjmy organizace) Funkční přínosy Komplexní řešení kontrolních mechanismů a informačních potřeb Podpora konsolidace dat v podřízených organizacích Podpořit komunikační vazby v rámci instituce Podpora rozhodnutí na základě velkého množství historických dat (časové řady) atd. Ostatní přínosy Nezávislost na konkrétním informačním systému Nezpomalují odezvy provozního systému

10 Možné oblasti využití datového skladu a MIS
Příjmy a výdaje v rámci rozpočtu Závazky a pohledávky Evidence movitého a nemovitého majetku Veřejné zakázky Hospodářská činnost Zdravotnictví, školství, policie ....?

11 Oracle Business Intelligence 10g Oracle jako platforma pro
datové sklady a MIS

12 Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Historický přístup
RDBMS OLAP Neintegrované řešení Časově náročná a složitá implementace Mnoho dodavatelů - různé technologie Fragmentace dat a informací Bezpečnost? Vysoké náklady na správu a vlastnictví Neúplné prostředí pro reportování, analýzy a jejich publikování

13 Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle
RDBMS & MDDS BI nástroje a aplikace Integrované, škálovatelné a bezpečné řešení Snadná, jednoduchá a rychlá implementace Jeden dodavatel Konsolidovaná data a informace Celkové nízké náklady na správu a vlastnictví Úplné prostředí pro základní a pokročilé analýzy publikování a distribuci Není třeba speciální server jako ETL engine ETL engine je Oracle databáze

14 Rozdílné přístupy pro řešení BI/DW Přístup Oracle
BI/DW vývojáři a správci ETL metadata Datové modely Čištění dat BI metadata Datové zdroje Centrální repository metadat Datová vrstva Úložiště dat (relačních, multidimenzionálních) RDBMS, MDDS, DataMining engine ETL engine Koncoví uživatelé Publikační vrstva Ad-hoc dotazování Reportování a analýzy Publikování informací

15 Oracle jako platforma pro MIS a DW
Datová vrstva Publikační vrstva

16 Oracle jako platforma pro MIS a DW
Publikační vrstva

17 Oracle jako platforma pro MIS a DW

18 Řešení společnosti Oracle
Zaměřeno na různé role uživatelů

19 Kompletní řešení pro MIS
Koncoví uživatelé Kompletní řešení pro MIS DWH

20 DWH Uživatelé manažerského kokpitu (Management)
Uživatelé dynamických reportů (Odborní uživatelé) Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

21 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Uživatelé dynamických reportů (Odborní uživatelé) Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

22 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Uživatelé dynamických reportů Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

23 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy Uživatelé dynamických reportů Tvůrci dynamických reportů a šablon (Analytici) Uživatelé statických reportů (Občané ČR) IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

24 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy Uživatelé dynamických reportů Tvůrci dynamických reportů a šablon Uživatelé statických reportů (Občané ČR) IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

25 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy Uživatelé dynamických reportů Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Tvůrci dynamických reportů a šablon Uživatelé statických reportů (Občané ČR) IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

26 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy Uživatelé dynamických reportů Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Analytici Uživatelé statických reportů IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

27 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy Uživatelé dynamických reportů Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Analytici Distribuce informací formou statických reportů Uživatelé statických reportů IT oddělení (Vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

28 DWH „Manažerský kokpit“ Uživatelé manažerského kokpitu
Online prohlížení reportů s možností dodatečné analýzy Uživatelé dynamických reportů Tvorba ad-hoc dotazů, reportů a online analýz Analytici Distribuce informací formou statických reportů Uživatelé statických reportů Příprava dat, správa prostředí a infrastruktury, tvorba statických reportů IT oddělení (vývojáři a správci) Kompletní řešení pro MIS DWH

29

30 Třívrstvá, škálovatelná, centralizované úložiště, ...
Architektura Třívrstvá, škálovatelná, centralizované úložiště, ...

31 Nástroje pro vývojáře a správce
Správa metadat, návrh DWH, vývoj aplikací a reportů, ...

32 Nástroje pro koncové uživatele
Ad-hoc dotazování, reportování, analýzy, distribuce, ...

33 Oracle Business Intelligence 10g MIS nástroje pro koncové uživatele

34 Oracle Discoverer Ad-hoc dotazování, reportování a online analýzy
Řešení vhodné pro Vytváření Ad-hoc dotazů, reportů a analýz Discoverer Plus Prohlížení již předpřipravených reportů a analýz Discoverer Viewer Publikování vytvořených reportů a analýz Discoverer Portlet Provider Intuitivní a snadné pro naučení a používání Odstínění od složitosti datového modelu (EUL) Není třeba znát SQL nebo OLAP DML programovací jazyk Jeden nástroj pro relační a multidimenzionální reportování a analýzy Umožňuje drilovaní z MOLAP reportu do ROLAP reportu Veškeré reporty jsou uloženy na jednom místě v databázi

35 Oracle Discoverer Architektura a uživatelská rozhraní

36 Řešení pro vedení úřadu Oracle Discoverer integrace s Portálem
Řešení pro publikování vytvořených reportů a analýz Různé formy výstupu Tabulky, grafy, ukazatele nebo seznamy reportů Klíčové vlastnosti Personalizace výstupů Změna hodnot parametrů Formátování výsledného vzhledu Uložení změn Pro dodatečnou analýzu spustí Discoverer Viewer

37

38

39

40

41

42

43 Řešení pro odborné „základní“ uživatele Oracle Discoverer Viewer
Nástroj pro prohlížení již předpřipravených reportů Není třeba znalost jazyka SQL Práce s běžnými „oborovými“ názvy a termíny Klíčové vlastnosti Přístup k souvisejícím datům (drilování) Pivoting, řezy, třídění, změna hodnot parametrů Formátování vzhledu reportu Publikace výsledků pomocí u Export výstupu do různých formátů (PDF, Excel, HTML, CSV ...)

44

45 Řešení pro odborné „pokročilé“ uživatele Oracle Discoverer Plus
Nástroj pro tvorbu základních a pokročilých analýz Není třeba znalost jazyka SQL Práce s běžnými „oborovými“ názvy a termíny Různé formy výstupu Tabulky (normální, křížové, detailní) nebo grafy Klíčové vlastnosti Přístup k souvisejícím datům (drilování) Pivoting, řezy, filtrování, třídění, kalkulace, parametrizace Centralizované úložiště, sdílení a plánované spouštění reportů Provázání reportů mezi sebou / Odkaz přes URL Export výstupu do různých formátů (PDF, Excel, HTML, CSV ...)

46

47 Řešení pro příjemce reportů Oracle Reports Services
Řešení pro podnikové a provozní reportování, umožňující publikovat: jakákoli data v jakémkoli formátu na jakékoli zařízení ve formě statických reportů.

48 Kombinování datových zdrojů Při návrhu reportu
XML SQL Design-time api permits the appropriate editor to be opened for the query type.

49 Kombinování datových zdrojů Spuštění reportu
SQL XML Support for multiple concurrent connections Join data from multiple sources Integrated with SSO

50 Výstupní formáty XML PDF RTF HTMLCSS & HTML XLS

51 Publikování na Webu Link Portlet Support
The Oracle Portal is built upon a very flexible and open architecture, thus allowing applications to interface with the Portal and extend its functionality. The infrastructure is composed of the following components: Portlet Providers: Named entities that register with Oracle Portal and provide one or more application components called portlets. Portlets: Portlets produce a part of a Web page (HTML or XML/XSL). These pluggable, reusable components can be deployed on arbitrary portal pages and are the basic building blocks of portal pages. Page Styles: A style defines the appearance of a portal page. It consists of: Layout: A layout is made up of one or more regions that define the geometry of a page. Regions carry various properties, including how to display the portlets placed in the region (tiled vertically, tiled horizontally, or stacked). Scheme: A scheme defines various stylistic attributes (images, text, color, etc.) of the page and the portlets displayed on the page. Pages: Portal pages provide Portal users with personalized entry points (portlets) into applications and data stores that portlet providers have registered with the Portal framework. Pages are dynamically assembled and formatted according to the portlets and layout chosen for that page. Leveraging the existing Portal infrastructure and the concept of portlets, Oracle Reports portlets will be available to be placed anywhere on Portal pages. This means in effect that the generated output of an Oracle Reports report will be included into the rendered page.

52 Business Intelligence Portál
Vývěska analýz a reportů Oracle9iAS Reports Services is an Enterprise Reporting Service used by information systems departments to produce high quality, production reports. Oracle9iAS Reports consists of two pieces: Oracle9iAS Reports Developer, the integrated development environment that ships with Oracle9i Developer Suite Oracle9iAS Reports Services, the runtime component that executes report definitions, which is part of Oracle9iAS. Oracle9iAS Reports Developer allows high quality data publishing in a number of different formats including Multibyte Support - Unicode, Adobe’s Portable Document Format (PDF), HTML, HTML Cascading Style Sheets (HTML CSS), XML, Postscript, PCL, Delimited Text, Excel (CSV), and Rich Text Format (RTF). It also allows developers to easily build an almost unlimited number of report formats without resorting to the complexity of nested report modules or complex procedural code. Oracle9iAS Reports Services also leverages several application server capabilities. For instance, it leverages the load balancing and distributed facilities of the Oracle9iAS J2EE Container. Another area of interest is security - data as well as application security. Access control privileges for individual users and groups seeking to access reports are determined by validating user credentials against Oracle9iAS Single Sign-On and Oracle Internet Directory’s (OID) LDAP repository. Further, in Release 2, Oracle9iAS Reports Services can combine data from multiple data sources into a single report including Oracle8i, 9i Databases, XML Feeds, Oracle Express and any JDBC-enabled Data Sources. Developers can even add custom data sources using the open Java API for Pluggable Data Sources. Oracle9iAS Reports also leverages the capabilities of JSP and XML technology to provide personalized reporting capabilities. For instance, you can create and deploy JSP-based Web reports by utilizing JSP custom tags. The entire report can now be defined using XML tags and saved as an XML file. Report output can be automatically burst based on repeating data and separately disseminated to appropriate users. It may also be distributed to the browser, printer, , and Oracle9iAS Portal (either as a Portlet or as content for a Page Area) - either separately or simultaneously.

53 Distribuce na bezdrátová zařízení
Publikace Poslání reportu jako fax Poslání na bezdrátové zařízení Oznámení Poslání na bezdrátové zařízení (úspěch / neúspěch) Podporované protokoly: WAP, SMS, Voice, Fax, Wireless Destination Oracle9iAS Release provides you with an additional destination – wireless destination – which you can use to send a report to a Fax Machine, as an example. Just register the destination with the Reports Server, provide the Fax number, and you are all set to send the report to the Fax. Wireless Notification With Oracle9i Reports Release you can now receive notification about whether your job succeeded or failed wherever you are. You can choose to get intimated via , by fax, through voic , or SMS / WAP on your cell phone. The JAR files needed to configure the Wireless Destination and the Wireless Notification are both available from OTN as downloads. They are part of the RSDK (Reports Software Development Kit).

54 Distribuce na mobilní telefon

55

56 Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Tomáš Ammer Key Account Manager, Oracle Czech tel


Stáhnout ppt "Manažerský informační systém pro organizace veřejné správy"

Podobné prezentace


Reklamy Google