Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní náležitosti zřizování JSDHO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní náležitosti zřizování JSDHO"— Transkript prezentace:

1 Administrativní náležitosti zřizování JSDHO
nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010

2 OBCE – zřizovatelé jednotek JSDHO
dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně ! obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti financuje veškeré výdaje spojené s činností JSDHO

3 Co je JSDHO?

4 Zřizovací listina

5 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) JPO V min. 9 členů V VD S H

6 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO

7 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti

8 V VD S H Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO
Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) V VD S H

9 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety

10 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs.

11 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs. Technika a výzbroj

12 Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs. Technika a výzbroj Výstroj

13 Obec Zřizovací listina Hasiče (členy JSDHO) Smlouvy se členy JSDHO
Doklady o zdr. způsobilosti Velitele a strojníky (V,VD,S) Jmenovací dekrety Osvědčení o odb. způs. Technika a výzbroj Výstroj Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…) Obec

14 Dokumentace velitele 1. Karty členů (přehled o členech, jejich zdr. způs., odb. způsobilosti, kontakty…) 2. Záznamy o základní odborné přípravě 3. Přehled o technice a věcných prostředcích – karty! 4. Odborná příprava - roční plán odborné přípravy - protokoly o provedené odborné přípravě - protokol o přezkoušení - záznamy o prohlubování odborných znalostí 5. Dokumentace prověřovacích a taktických cvičení 6. Kniha jízd

15 Jakou činnost JSDHO vyvíjí
zásah školení a praktický výcvik taktická a prověřovací cvičení údržba techniky a materiálu kondiční jízdy školení řidičů („referenční“) školení BOZP zkoušky a revize materiálu administrativní náležitosti (velitelé, strojníci, technici)

16 Teoretická školení (odborná příprava)
Základní Pravidelná Odborná způsobilost 40 hodin 40 hodin ročně pro výkon funkce v JSHDO noví členové JSHDO všichni členové JSHDO !!! V, VD, strojník, NDT… velitel HZS kraje

17 Praktický výcvik a cvičení
Praktický výcvik – organizuje sám velitel v rámci OP Taktické cvičení – předem se stanoví, jak se bude provádět, je dán postup, na začátku obvykle porada, ověřují se taktické postupy, komunikace s KOPIS Prověřovací cvičení – stanoví se pouze námět a cíl, není dán postup, komunikace s KOPIS Ukázka = taktické cvičení, na které se však nemusí zpracovávat dokumentace Cvičné vyhlášení poplachu (prověření členů JSDHO)

18 Praktický výcvik a cvičení
„NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ“

19 Dokumentace TC a PC JSDHO:
Taktické cvičení Prověřovací cvičení PŘED plán cvičení jedna JPO - podpis velitele více JPO – podpis ředitele ÚO !!! oznamovací protokol souhlas majitele objektu ohlásit týden předem podpis starosty obce ohlásit 24 hodin předem možnost refundací mezd PO vyhodnocení cvičení zpráva o zásahu

20 Dokumentace PROVĚŘOVACÍHO cvičení
Zpracovává prověřující orgán zpravidla formou písemné zprávy (plán), závazným obsahem je zejména: cíl cvičení místo a termín (datum a čas) provedení cvičení námět cvičení včetně jeho rozsahu způsob provedení cvičení materiálně-technické zabezpečení cvičení zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS časový harmonogram bezpečnostní opatření

21 Plán provedení TAKTICKÉHO cvičení
cíl cvičení místo a termín (datum a čas) provedení cvičení seznam zúčastněných složek, techniky námět cvičení (výchozí situace, všeobecná, zvláštní) učební úkoly cvičících časovou osu průběhu cvičení grafická (mapová) část, případně schémata nasazení sil a prostředků plán spojení bezpečnostní opatření další údaje dle rozhodnutí zpracovatele (rozehry, scénáře…)

22

23

24 Komunikace s KOPIS radiostanice KAM HLÁSÍME? mobilní telefon
CO HLÁSÍME? Výjezd vozidla Dojezd na místo zásahu Lokalizace Likvidace Odjezd vozidla z místa zásahu Příjezd vozidla na základnu a zařazení vozidla do pohotovosti

25 Závěrem… Mít v pořádku dokumentaci obce (spolupracovat se starostou obce) Mít v pořádku dokumentaci JSDHO Zajistit si předepsané vybavení Řádně provádět odbornou přípravu (spolupracovat se SH ČMS – SDH, okrsky…) Provádět 1x ročně taktické / prověřovací cvičení Vše hlásit na KOPIS ! Zvážit potřebnost jednotky a finanční či personální možnosti v obci

26

27

28

29 Odškodňování úrazů členů JSDHO:
§80, zák. 133/1985 Sb.: (1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce b) v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky PO, uhradí škodu vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodnění pracovních úrazů (§190 až 203, §260 zák.práce + NV č.108/1994Sb.) (2) Náhradu škody podle odst. 1 poskytuje v zastoupení státu HZS kraje

30 Odškodňování úrazů členů JSDHO:
1) Stát (HZS – na základě písemné žádosti) 2) Připojištění obce (pojištění členů JSDHO) 3) Společná pojistka SH ČMS (pouze, pokud je zraněný zároveň členem SDH!) 4) Vlastní úrazová pojistka

31 Odškodňování úrazů členů JSDHO:
Předkládané doklady při nárokování náhrad: Lékařská zpráva Posudek o bolestném Neschopenka Svědecké výpovědi Zpráva o zásahu Odborná a zdravotní způsobilost Doklad o členství v JSDHO BOZP !!!

32 Veškerou zodpovědnost za členy zásahové jednotky JSDHO nese velitel jednotky !!!

33 Zdroje informací: Metodika zřizování JSDHO

34

35 nprap. Ing. Jan KOLÁŘ Oddělení služeb - odborná příprava jednotek PO HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy Aretinova 129, Klatovy tel Děkuji z pozornost…


Stáhnout ppt "Administrativní náležitosti zřizování JSDHO"

Podobné prezentace


Reklamy Google