Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010."— Transkript prezentace:

1 Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010

2 OBCE – zřizovatelé jednotek JSDHO dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně ! obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti financuje veškeré výdaje spojené s činností JSDHO

3 Co je JSDHO?

4 1.Zřizovací listina

5 2.Hasiče (členy JSDHO) V VD VD SS HHHH JPO V min. 9 členů

6 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO

7 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti

8 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) V VDVD SS HHHH

9 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety

10 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs.

11 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj

12 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj 9.Výstroj

13 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj 9.Výstroj 10. Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…) Obec

14 Dokumentace velitele 1. Karty členů (přehled o členech, jejich zdr. způs., odb. způsobilosti, kontakty…) 2. Záznamy o základní odborné přípravě 3. Přehled o technice a věcných prostředcích – karty! 4. Odborná příprava - roční plán odborné přípravy - protokoly o provedené odborné přípravě - protokol o přezkoušení - záznamy o prohlubování odborných znalostí 5. Dokumentace prověřovacích a taktických cvičení 6. Kniha jízd

15 Jakou činnost JSDHO vyvíjí zásah zásah školení a praktický výcvik školení a praktický výcvik taktická a prověřovací cvičení taktická a prověřovací cvičení údržba techniky a materiálu údržba techniky a materiálu kondiční jízdy kondiční jízdy školení řidičů („referenční“) školení řidičů („referenční“) školení BOZP školení BOZP zkoušky a revize materiálu zkoušky a revize materiálu administrativní náležitosti (velitelé, strojníci, technici) administrativní náležitosti (velitelé, strojníci, technici)

16 Teoretická školení (odborná příprava) ZákladníPravidelná Odborná způsobilost 40 hodin 40 hodin ročně pro výkon funkce v JSHDO noví členové JSHDO všichni členové JSHDO !!! V, VD, strojník, NDT… velitelvelitel HZS kraje

17 Praktický výcvik a cvičení 1. Praktický výcvik – organizuje sám velitel v rámci OP 2. Taktické cvičení – předem se stanoví, jak se bude provádět, je dán postup, na začátku obvykle porada, ověřují se taktické postupy, komunikace s KOPIS 3. Prověřovací cvičení – stanoví se pouze námět a cíl, není dán postup, komunikace s KOPIS 4. Ukázka = taktické cvičení, na které se však nemusí zpracovávat dokumentace 5. Cvičné vyhlášení poplachu (prověření členů JSDHO)

18 Praktický výcvik a cvičení „NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ“

19 Dokumentace TC a PC JSDHO: Taktické cvičení Prověřovací cvičení PŘED - plán cvičení jedna JPO - podpis velitele více JPO – podpis ředitele ÚO !!! - oznamovací protokol - souhlas majitele objektu - ohlásit týden předem - plán cvičení podpis starosty obce - oznamovací protokol - souhlas majitele objektu - ohlásit 24 hodin předem - možnost refundací mezd PO - vyhodnocení cvičení - zpráva o zásahu

20 Dokumentace PROVĚŘOVACÍHO cvičení Zpracovává prověřující orgán zpravidla formou písemné zprávy (plán), závazným obsahem je zejména: a) cíl cvičení b) místo a termín (datum a čas) provedení cvičení c) námět cvičení včetně jeho rozsahu d) způsob provedení cvičení e) materiálně-technické zabezpečení cvičení f) zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS g) časový harmonogram h) bezpečnostní opatření

21 Plán provedení TAKTICKÉHO cvičení - cíl cvičení - místo a termín (datum a čas) provedení cvičení - seznam zúčastněných složek, techniky - námět cvičení (výchozí situace, všeobecná, zvláštní) - učební úkoly cvičících - časovou osu průběhu cvičení - grafická (mapová) část, případně schémata nasazení sil a prostředků - plán spojení - bezpečnostní opatření - další údaje dle rozhodnutí zpracovatele (rozehry, scénáře…)

22

23

24 Komunikace s KOPIS a) radiostanice b) mobilní telefon CO HLÁSÍME? Výjezd vozidla Dojezd na místo zásahu Lokalizace Likvidace Odjezd vozidla z místa zásahu Příjezd vozidla na základnu a zařazení vozidla do pohotovosti KAM HLÁSÍME? 950 330 110 150 112

25 Závěrem… Mít v pořádku dokumentaci obce (spolupracovat se starostou obce) Mít v pořádku dokumentaci obce (spolupracovat se starostou obce) Mít v pořádku dokumentaci JSDHO Mít v pořádku dokumentaci JSDHO Zajistit si předepsané vybavení Zajistit si předepsané vybavení Řádně provádět odbornou přípravu (spolupracovat se SH ČMS – SDH, okrsky…) Řádně provádět odbornou přípravu (spolupracovat se SH ČMS – SDH, okrsky…) Provádět 1x ročně taktické / prověřovací cvičení Provádět 1x ročně taktické / prověřovací cvičení Vše hlásit na KOPIS ! Vše hlásit na KOPIS ! Zvážit potřebnost jednotky a finanční či personální možnosti v obci Zvážit potřebnost jednotky a finanční či personální možnosti v obci

26

27

28

29 Odškodňování úrazů členů JSDHO: §80, zák. 133/1985 Sb.: (1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce b) v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky PO, uhradí škodu vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodnění pracovních úrazů (§190 až 203, §260 zák.práce + NV č.108/1994Sb.) (2) Náhradu škody podle odst. 1 poskytuje v zastoupení státu HZS kraje

30 Odškodňování úrazů členů JSDHO: 1) Stát (HZS – na základě písemné žádosti) 2) Připojištění obce (pojištění členů JSDHO) 3) Společná pojistka SH ČMS (pouze, pokud je zraněný zároveň členem SDH!) 4) Vlastní úrazová pojistka

31 Odškodňování úrazů členů JSDHO: Předkládané doklady při nárokování náhrad: Lékařská zpráva Lékařská zpráva Posudek o bolestném Posudek o bolestném Neschopenka Neschopenka Svědecké výpovědi Svědecké výpovědi Zpráva o zásahu Zpráva o zásahu Odborná a zdravotní způsobilost Odborná a zdravotní způsobilost Doklad o členství v JSDHO Doklad o členství v JSDHO BOZP !!! BOZP !!! …

32 Veškerou zodpovědnost za členy zásahové jednotky JSDHO nese velitel jednotky !!!

33 Zdroje informací: Metodika zřizování JSDHO www.hzspk.cz

34 www.hzspk.cz

35 Děkuji z pozornost… nprap. Ing. Jan KOLÁŘ Oddělení služeb - odborná příprava jednotek PO HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy Aretinova 129, 339 01 Klatovy tel. 950 311 165 email: jan.kolar@kt.hzspk.cz


Stáhnout ppt "Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google