Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010."— Transkript prezentace:

1 Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010

2 OBCE – zřizovatelé jednotek JSDHO dáno zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně ! obec zřizuje JSDHO v samostatné působnosti financuje veškeré výdaje spojené s činností JSDHO

3 Co je JSDHO?

4 1.Zřizovací listina

5 2.Hasiče (členy JSDHO) V VD VD SS HHHH JPO V min. 9 členů

6 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO

7 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti

8 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) V VDVD SS HHHH

9 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety

10 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs.

11 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj

12 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj 9.Výstroj

13 1.Zřizovací listina 2.Hasiče (členy JSDHO) 3.Smlouvy se členy JSDHO 4.Doklady o zdr. způsobilosti 5.Velitele a strojníky (V,VD,S) 6.Jmenovací dekrety 7.Osvědčení o odb. způs. 8.Technika a výzbroj 9.Výstroj 10. Další doklady a záznamy (odborná příprava, strojní služba, technická služba…) Obec

14 Dokumentace velitele 1. Karty členů (přehled o členech, jejich zdr. způs., odb. způsobilosti, kontakty…) 2. Záznamy o základní odborné přípravě 3. Přehled o technice a věcných prostředcích – karty! 4. Odborná příprava - roční plán odborné přípravy - protokoly o provedené odborné přípravě - protokol o přezkoušení - záznamy o prohlubování odborných znalostí 5. Dokumentace prověřovacích a taktických cvičení 6. Kniha jízd

15 Jakou činnost JSDHO vyvíjí zásah zásah školení a praktický výcvik školení a praktický výcvik taktická a prověřovací cvičení taktická a prověřovací cvičení údržba techniky a materiálu údržba techniky a materiálu kondiční jízdy kondiční jízdy školení řidičů („referenční“) školení řidičů („referenční“) školení BOZP školení BOZP zkoušky a revize materiálu zkoušky a revize materiálu administrativní náležitosti (velitelé, strojníci, technici) administrativní náležitosti (velitelé, strojníci, technici)

16 Teoretická školení (odborná příprava) ZákladníPravidelná Odborná způsobilost 40 hodin 40 hodin ročně pro výkon funkce v JSHDO noví členové JSHDO všichni členové JSHDO !!! V, VD, strojník, NDT… velitelvelitel HZS kraje

17 Praktický výcvik a cvičení 1. Praktický výcvik – organizuje sám velitel v rámci OP 2. Taktické cvičení – předem se stanoví, jak se bude provádět, je dán postup, na začátku obvykle porada, ověřují se taktické postupy, komunikace s KOPIS 3. Prověřovací cvičení – stanoví se pouze námět a cíl, není dán postup, komunikace s KOPIS 4. Ukázka = taktické cvičení, na které se však nemusí zpracovávat dokumentace 5. Cvičné vyhlášení poplachu (prověření členů JSDHO)

18 Praktický výcvik a cvičení „NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ“

19 Dokumentace TC a PC JSDHO: Taktické cvičení Prověřovací cvičení PŘED - plán cvičení jedna JPO - podpis velitele více JPO – podpis ředitele ÚO !!! - oznamovací protokol - souhlas majitele objektu - ohlásit týden předem - plán cvičení podpis starosty obce - oznamovací protokol - souhlas majitele objektu - ohlásit 24 hodin předem - možnost refundací mezd PO - vyhodnocení cvičení - zpráva o zásahu

20 Dokumentace PROVĚŘOVACÍHO cvičení Zpracovává prověřující orgán zpravidla formou písemné zprávy (plán), závazným obsahem je zejména: a) cíl cvičení b) místo a termín (datum a čas) provedení cvičení c) námět cvičení včetně jeho rozsahu d) způsob provedení cvičení e) materiálně-technické zabezpečení cvičení f) zúčastněné jednotky, technika, další složky IZS g) časový harmonogram h) bezpečnostní opatření

21 Plán provedení TAKTICKÉHO cvičení - cíl cvičení - místo a termín (datum a čas) provedení cvičení - seznam zúčastněných složek, techniky - námět cvičení (výchozí situace, všeobecná, zvláštní) - učební úkoly cvičících - časovou osu průběhu cvičení - grafická (mapová) část, případně schémata nasazení sil a prostředků - plán spojení - bezpečnostní opatření - další údaje dle rozhodnutí zpracovatele (rozehry, scénáře…)

22

23

24 Komunikace s KOPIS a) radiostanice b) mobilní telefon CO HLÁSÍME? Výjezd vozidla Dojezd na místo zásahu Lokalizace Likvidace Odjezd vozidla z místa zásahu Příjezd vozidla na základnu a zařazení vozidla do pohotovosti KAM HLÁSÍME?

25 Závěrem… Mít v pořádku dokumentaci obce (spolupracovat se starostou obce) Mít v pořádku dokumentaci obce (spolupracovat se starostou obce) Mít v pořádku dokumentaci JSDHO Mít v pořádku dokumentaci JSDHO Zajistit si předepsané vybavení Zajistit si předepsané vybavení Řádně provádět odbornou přípravu (spolupracovat se SH ČMS – SDH, okrsky…) Řádně provádět odbornou přípravu (spolupracovat se SH ČMS – SDH, okrsky…) Provádět 1x ročně taktické / prověřovací cvičení Provádět 1x ročně taktické / prověřovací cvičení Vše hlásit na KOPIS ! Vše hlásit na KOPIS ! Zvážit potřebnost jednotky a finanční či personální možnosti v obci Zvážit potřebnost jednotky a finanční či personální možnosti v obci

26

27

28

29 Odškodňování úrazů členů JSDHO: §80, zák. 133/1985 Sb.: (1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce b) v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky PO, uhradí škodu vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodnění pracovních úrazů (§190 až 203, §260 zák.práce + NV č.108/1994Sb.) (2) Náhradu škody podle odst. 1 poskytuje v zastoupení státu HZS kraje

30 Odškodňování úrazů členů JSDHO: 1) Stát (HZS – na základě písemné žádosti) 2) Připojištění obce (pojištění členů JSDHO) 3) Společná pojistka SH ČMS (pouze, pokud je zraněný zároveň členem SDH!) 4) Vlastní úrazová pojistka

31 Odškodňování úrazů členů JSDHO: Předkládané doklady při nárokování náhrad: Lékařská zpráva Lékařská zpráva Posudek o bolestném Posudek o bolestném Neschopenka Neschopenka Svědecké výpovědi Svědecké výpovědi Zpráva o zásahu Zpráva o zásahu Odborná a zdravotní způsobilost Odborná a zdravotní způsobilost Doklad o členství v JSDHO Doklad o členství v JSDHO BOZP !!! BOZP !!! …

32 Veškerou zodpovědnost za členy zásahové jednotky JSDHO nese velitel jednotky !!!

33 Zdroje informací: Metodika zřizování JSDHO

34

35 Děkuji z pozornost… nprap. Ing. Jan KOLÁŘ Oddělení služeb - odborná příprava jednotek PO HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy Aretinova 129, Klatovy tel


Stáhnout ppt "Administrativní náležitosti zřizování JSDHO nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, říjen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google