Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Menu Plot. Plots Uživatelem definované grafické výstupy Všem grafům je předřazena společná sada dialogových oken pro výběr vzorků Vykreslí se projekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Menu Plot. Plots Uživatelem definované grafické výstupy Všem grafům je předřazena společná sada dialogových oken pro výběr vzorků Vykreslí se projekce."— Transkript prezentace:

1 Menu Plot

2 Plots Uživatelem definované grafické výstupy Všem grafům je předřazena společná sada dialogových oken pro výběr vzorků Vykreslí se projekce těch vzorků, pro které jsou k disposici příslušná data (odfiltrují se analýzy s chybějícími daty) Většinu grafů lze dále editovat pomocí menu Plot editing Grafy se otevírají v samostatných oknech, která lze uložit v podobě souboru

3 Plots

4 ( Calculations | CIPW  Calculations | Append results to data  Plots | Ternary )

5 Plots: 3D plot Grafem lze rotovat zadáním úhlu otočení kolem jednotlivých os

6 Plots: xyz plot with circles V binárním grafu je třetí proměnná vyjádřená velikostí/barvou bodů

7 Plots Sada grafů závislosti jedné proměnné na dalších (obojí lze definovat libovolně z dostupných dat) (Harkerovy diagramy ap.)

8 Plots hodnotě třetí proměnné rozčleněné do intervalů ( Coplot ) nebo podle skupin ( Coplot by group ) Vykreslí sérii binárních diagramů v závislosti na

9 Plots Spidergramy podle pořadí a normalizačních hodnot různých autorů Vlastní sestavu prvků lze definovat v souboru GCDkit\spider.data Citace předdefinovaných hodnot - viz nápověda k funkci select.norm Normalizovat lze i vybraným vzorkem (SAMPLE) nebo průměrem (MEAN OF (SPECIFIED) SAMPLES)

10 MORB (Pearce 1983) –Sr, K, Rb, Ba, Th, Ta, Nb, Ce, P, Zr, Hf, Sm, Ti, Y, Yb NMORB (Sun & McDonough 1989) –Cs, Rb, Ba, Th, U, Nb, K, La, Ce, Pb, Pr, Sr, P, Nd, Zr, Sm, Eu, Ti, Dy, Y, Yb, Lu EMORB (Sun & McDonough 1989) –Cs, Rb, Ba, Th, U, Nb, K, La, Ce, Pb, Pr, Sr, P, Nd, Zr, Sm, Eu, Ti, Dy, Y, Yb, Lu PrimitiveMantle (Sun & McDonough 1989) –Cs, Rb, Ba, Th, U, Nb, K, La, Ce, Pb, Pr, Sr, P, Nd, Zr, Sm, Eu, Ti, Dy, Y, Yb, Lu OIB(Sun & McDonough 1989) –Cs, Rb, Ba, Th, U, Nb, K, La, Ce, Pb, Pr, Sr, P, Nd, Zr, Sm, Eu, Ti, Dy, Y, Yb, Lu REE chondrite (Boynton 1984) –La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu ORG (Pearce et al.1984) –K2O, Rb, Ba, Th, Ta, Nb, Ce, Hf, Zr, Sm, Y, Yb Chondrite (Thompson 1982) –Ba, Rb, Th, K, Nb, Ta, La, Ce, Sr, Nd, P, Sm, Zr, Hf, Ti, Tb, Y, Tm, Yb Upper crust (Taylor & McLennan 1985) –Rb, Ba, Th, U, K, Nb, Ta, La, Ce, Sr, Nd, P, Hf, Zr, Sm, Ti, Tb, Y, Tm, Yb Lower crust (Weaver & Tarney 1984) –Rb, Ba, Th, U, K, Nb, Ta, La, Ce, Sr, Nd, P, Hf, Zr, Sm, Ti, Tb, Y, Tm, Yb Average crust (Weaver & Tarney 1984) –Rb, Ba, Th, U, K, Nb, Ta, La, Ce, Sr, Nd, P, Hf, Zr, Sm, Ti, Tb, Y, Tm, Yb Plots REELILEHFSE

11

12 Uloží parametry binárního nebo ternárního grafu pro opakované použití do souboru Vyvolání pomocí menu: File | Source R code

13 Plots Blabla2

14 Plots - peterplot Ano  přiřadí symboly pro použití v dalších graf. výstupech

15 INTERMEZZO - ukládání Teoreticky: rastrový (bitmapový) formát (.bmp,.png,.jpg) –minimální možnost dalších úprav +jednoduché vkládání do textu (Word) vektorový formát (.ps,.wmf) –náročnější na počítačovou gramotnost uživatele +bohaté možnosti editace ve vektorovém editoru (CorelDraw)  doporučená metoda formát.pdf - bez software Adobe nezpracovatelný kopírování přes schránku - obě první možnosti

16 INTERMEZZO - ukládání Prakticky: v menu GCDkit | Save all graphics... V menu File (okno s grafem musí být aktivní) Přes kontextové menu (pravé tlačítko myši)

17 Menu Classification

18 Classification Projekce do nejpoužívanějších klasifikačních diagramů detailní popis diagramů - viz nápověda fungování: standardní sada dialog. Oken...

19 Classification vykreslení grafu nabídka klasifikace jednotlivých vzorků možnost připojit výsledky k proměnné labels pro pozdější použití souhrnné výsledky - R-console detailní v proměnné results

20 Classification Irvine T N & Baragar W R A (1971) A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Can J Earth Sci 8: 523-548

21 Classification Peccerillo R & Taylor S R (1976) Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contrib Mineral Petrol 58: 63-81

22 Classification Shand (1943) Eruptive Rocks. John Wiley & Sons

23 Classification Le Bas M J, Le Maitre R W, Streckeisen A & Zanettin B (1986) A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. J Petrology 27: 745-750 TAS digram nabízí i kompletní klasifikaci dle IUGS (členění trachytických hornin, hi-Mg hornin a test na obsah CO2 a H2O)

24 Classification Cox K G, Bell J D & Pankhurst R J (1979) The Interpretation of Igneous Rocks. George Allen & Unwin, p. 1-450 (see help for details)

25 Classification Jensen L S (1976) A new cation plot for classifying subalkalic volcanic rocks. Ont Div Mines, Misc Pap 66, 1-21 (see help for details)

26 Classification De La Roche H, Leterrier J, Grandclaude P & Marchal M (1980) A classification of volcanic and plutonic rocks using R1 - R2 diagram and major element analyses - its relationships with current nomenclature. Chem Geol 29: 183-210

27 Classification Winchester J A & Floyd P A (1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chem Geol 20: 325-343

28 Classification Winchester J A & Floyd P A (1977) Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chem Geol 20: 325-343

29 Classification Debon F & Le Fort P (1983) A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Trans Roy Soc Edinb; Earth Sci 73: 135-149

30 Classification Debon F & Le Fort P (1983) A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Trans Roy Soc Edinb; Earth Sci 73: 135-149

31 Classification Debon F & Le Fort P (1983) A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Trans Roy Soc Edinb; Earth Sci 73: 135-149

32 Menu Geotectonic

33 Geotectonic Mantle Fractionates Pre-plate Collision Post-collision Uplift Late-orogenic Anorogenic Syn-collision Post-orogenic Batchelor R A & Bowden P (1985) Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chem Geol 48: 43-55

34 Geotectonic IAG Island Arc Granitoids CAG Continental Arc Granitoids CCG Continental Collision Granitoids POG Post-orogenic Granitoids RRG Rift-related Granitoids OP Oceanic Plagiogranites CEUG Continental Epeirogenic Uplift Granitoids Maniar P D & Piccoli P M (1989) Tectonic discrimina- tions of granitoids. Geol Soc Amer Bull 101: 635-643

35 Geotectonic ORG Ocean Ridge Granites VAG Volcanic Arc Granites WPG Within Plate Granites COLG Collision Granites Pearce J A, Harris N W & Tindle A G (1984) Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. J Petrology 25: 956-983

36 Geotectonic

37 AI-AII Within-Plate Alkaline Basalts AII-C Within-Plate Tholeiites B P-type Mid-Ocean Ridge Basalts D N-type Mid-Ocean Ridge Basalts C-D Volcanic Arc Basalts Meschede M (1986) A method of discriminating between different types of mid-ocean ridge basalts... Chem Geol 56: 207-218

38 Geotectonic CAB Calc-Alkaline Basalts IAT Island Arc Tholeiites MORB Mid-Ocean Ridge Basalts OIA Ocean Island Andesites OIT Ocean Island Tholeiites Mullen E D (1983) MnO/TiO2/P2O5: a minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments.... Earth Planet Sci Lett 62: 53-62

39 Geotectonic IAT Low-K Tholeiites MORB Ocean Floor Basalts CAB Island Arc Basalts WPB Within Plate Basalts Pearce J A & Cann J R (1973) Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planet Sci Lett 19: 290-300

40 Geotectonic Within-plate Basalts Island-arc basalts Mid-ocean Ridge Basalts Pearce J A & Norry M J (1979) Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y, and Nb variations in volcanic rocks. Contrib Mineral Petrol 69: 33-47

41 Geotectonic Spreading Center Orogenic Ocean Ridge Ocean Island Continental Pearce T H, Gorman B E & Birkett T C (1977) The relationship between major element geochemistry.... Earth Planet Sci Lett 36: 121-132

42 Geotectonic IAT Island-arc Tholeiites CAB Calc-alkaline Basalts N-MORB N-type Mid-ocean Ridge Basalts E-MORB E-type Mid-ocean Ridge Basalts WPT Within-plate Tholeiites WPA Alkaline Within-plate Basalts

43 Menu Plot editing

44 Implemenatace systému FIGARO pro vynášení a úpravy grafů v R (autor C.M. Farrow) Všechny úpravy se týkají naposledy použitého grafu !

45 Plot editing

46

47

48 Další použitelné parametry - viz nápověda

49 Plot editing Graf definovaný pomocí systému FIGARO lze: Uložit do souboru včetně dat ( Save a graph ) Načíst ze souboru ( Load a graph ) Překreslit ( Redraw )

50 Plot editing Vložení: legendy libovolného textu (včetně stylu, barvy a velikosti) šipky (včetně barvy a stylu) obdélníku (včetně barvy)

51 Plot editing Linear fit: Proložení dat regresní přímkou (metoda nejmenších čtverců) Proložit lze i podle jednotlivých skupin Curve : vložení uživatelem definované křivky

52 Plot editing Zoom - zvětší oblast označenou myší, kterou zároveň vyšrafuje v původním grafu Myší je třeba klikat v pořadí levý dolní roh, pravý horní roh zoomované oblasti Měnit lze i rozsah jednotlivých os

53 Plot editing Identifikace bodů - interaktivně (popisky) Zvýraznění bodů - podle zadané podmínky (červené kroužky)

54 Plot editing Vykreslí grafy pro jednotlivé skupiny (groups) Pro přehlednost je namístě vypnout zobrazování textů v menu GCDkit | plot annotations on plots?

55 Plot editing Definice skupin na základě polí označených pomocí myši v diagramu (barvy byly novým skupinám přiřazeny v menu Data handling)

56 Plot editing Vloží izolinie kernelové hustoty bodů jako parametr lze zadat šířku pásma (bandwidth)

57 Plot editing Vykreslí izolinie podle hustoty bodů v polích pravidelné sítě Vhodné pro velmi rozsáhlé datové soubory ( > 1000 bodů)

58 That’s all, folks!

59 Hah, hah, hah...


Stáhnout ppt "Menu Plot. Plots Uživatelem definované grafické výstupy Všem grafům je předřazena společná sada dialogových oken pro výběr vzorků Vykreslí se projekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google