Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout Úvod do studia práva 16.10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout Úvod do studia práva 16.10."— Transkript prezentace:

1 Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout Úvod do studia práva 16.10.

2 © 2006 Robert Zbíral Co je plagiátorství? Plagiátorství je každý případ, kdy se osoba vědomě, ať už přímo či nepřímo, za jakýmkoliv účelem, uchýlí k publikované či nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za svoji vlastní.

3 © 2006 Robert Zbíral Co je plagiátorství v praxi?

4 © 2006 Robert Zbíral Důsledky plagiátorství obrana studentů: –„Ztratil jsem zdroj“ –„Přidal jsem několik slov“ –„Použil jsem jen malou část“ –„Autor je mrtev“ možnost sankcí –vede až k vyloučení kdy se uplatňuje politika proti plagiátorství?

5 © 2006 Robert Zbíral Jak se plagiátorství vyhnout? celá práce nemusí být z vaší hlavy ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM JE UVÉST ZDROJ, pokud jste použili: –myšlenky, teorie, či názory jiné osoby/osob/instituce, –fakta, statistiky, grafy, diagramy (jinak řečeno jakékoliv informace), které nejsou obecně známé, –přímé citace či parafrázovaní psaného či mluveného projevu jiné osoby.

6 © 2006 Robert Zbíral Jak zdroj uvést? systém přímých a nepřímých citací vždy východiskem originální verze textu zdroje

7 © 2006 Robert Zbíral Přímá citace použijeme něco ze zdroje slovo od slova odlišení v textu (uvozovky, petit) kdy použít přímou citaci: –pro vyjádření přímého názoru (často expresivní) –nevyjádřili byste něco lépe –podpora vašeho tvrzení či argumentační linie –zvláštní případy (krátké přímé citace)

8 © 2006 Robert Zbíral Přímá citace- příklad Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Přímá citace: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Edgar Faure, předseda vlády, deklaroval: „Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ (odkaz na zdroj)

9 © 2006 Robert Zbíral Přímá citace- špatný příklad Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Přímá citace: Francie dlužila svým sousedům kompenzaci a tak předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. (odkaz na zdroj)

10 © 2006 Robert Zbíral Nepřímá citace přejímáme ze zdroje pouze některé údaje a dále je upravujeme stále musíme uvést zdroj!!! nutnost skutečné změny předlohy (nejen symbolická) přímá/nepřímá citace nesouvisí s přímou řečí!

11 © 2006 Robert Zbíral Nepřímá citace- příklad Původní text: Všechna tři memoranda prosazovala celkový společný trh a akceptovala odvětvové akce v jaderné energii a dopravě. Chybělo memorandum francouzské, a právě postoj Francie byl nejméně určitý. Mělo-li jaderné společenství určitou přitažlivost, pak celkový společný trh byl vzhledem k francouzským strukturám a mentalitě považován za hazard. Ale Francie, která nechala ztroskotat myšlenku EOS, dlužila svým sousedům kompenzaci. Předseda Rady Edgar Faure prohlásil 25. května na tiskové konferenci, že „skutečná organizace nemůže být pouhým klubem či konferencí velvyslanců. Jakkoli je pojem nadnárodnosti bludný, je přesto nutné dát mu rozhodovací pravomoci.“ Nepřímá citace: Přístup Francie ke společnému trhu byl nejasný, ale země cítila, že tentokrát nemůže zůstat mimo. Ačkoliv předseda vlády Edgar Faure nesouhlasil s principem supranacionality, byl ochoten v tomto směru ustoupit a přesunout některé pravomoci na nadnárodní instituce. (odkaz na zdroj)

12 © 2006 Robert Zbíral Kolik přímých a nepřímých citací může být v práci? není možné mít jednotná doporučení nepřímé téměř neomezeny (ale rozdíl v druzích práce) omezení u přímých citací –pamatovat na účel přímých citací –10 % u odborného textu –max. 30 % u seminární práce ne jeden zdroj či jedna dlouhá citace –vědecká práce není koláž

13 © 2006 Robert Zbíral Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 1: Nepřímá citace: Setkání předsedů vlád a hlav států v Nice v prosinci 2000 nesplnilo původní očekávání účastníků a jednání lze označit jako neúspěšná. Britský premiér Tony Blair na závěr summitu vyjádřil svou nespokojenost se způsobem jednání v Nice. (odkaz na zdroj)

14 © 2006 Robert Zbíral Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 2: Kombinace přímé a nepřímé citace: Setkání předsedů vlád a hlav států v Nice v prosinci 2000 nesplnilo původní očekávání účastníků a průběh jednání i jeho výsledky lze označit jako neúspěšné. Ostatně britský premiér Blair uvedl: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ (odkaz na zdroj)

15 © 2006 Robert Zbíral Rozlišení přímé a nepřímé citace- příklad Původní text: Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: „Takto nelze dále pokračovat v práci.“ Řešení č. 2: Přímá citace: van Grinsven hodnotí průběh summitu takto: „Summit EU v Nice v prosinci 2000 neproběhl uspokojivě. Hlavy států a vlád jednaly pod tlakem, materiály pro rozhodnutí nebyly náležitě připraveny, mnoho účastníků ani nevědělo, o čem se jedná. Výsledky summitu jeho průběhu odpovídaly. Když britský premiér Tony Blair v 5 hodin ráno po 48 hodinách nepřetržitého jednání předstoupil před novináře, zmohl se na jedinou větu: ‘Takto nelze dále pokračovat v práci.’“ (odkaz na zdroj)

16 © 2006 Robert Zbíral Obecně známá informace ne za vším musí být odkaz na zdroj obecná známost= vědění průměrné osoby –„země je kulatá“ –„týden má sedm dní“ –„v říjnu 2006 podal Topolánek demisi“ práce složená pouze z obecně známých informací nesplní nikdy zadání! nepřejímat celý odstavec slovo od slova řiďte se citem, při pochybách vždy volba pro odkaz na zdroj!

17 © 2006 Robert Zbíral Obecně známá informace- příklady Je obecně známou informací: Vladimír Špidla odstoupil v roce 2004 z funkce premiéra ČR a chystá se vykonávat funkci evropského komisaře. Poslanecká sněmovna má 200 členů. Dle §52 o.s.ř. není možné použít fikci doručení. Špatné použití: To, že odstoupivší premiér V. Špidla dostal trafiku evropského komisaře, je nutné chápat jako podraz na pana Teličku, kterého Špidla půl roku předtím do Bruselu prosadil. Poslanecká sněmovna má zbytečně 200 členů. Volební účast ve volbách do PS v červnu 2006 byla 65,8%. O.s.ř. v některých případech neumožňuje použít fikci doručení.

18 © 2006 Robert Zbíral Důvody pro citování citování není samoúčelnou ztrátou času!!! proč to děláme?: –doložení z čeho vycházíme (není výzkum styl tabula rasa) –vymezení vlastní práce –etika vysokoškolského studenta –ZÁKON §31 z.č. 120/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon) NENÍ OSTUDOU CITOVAT !!!

19 © 2006 Robert Zbíral Metody citování nestačí samotné přiznání zdroje, důležitá je i forma různé druhy metod citování nedotýká se rozdělení na přímé a nepřímé citace co všechno patří mimo hlavní text: –nejen citace zdrojů, ale i…

20 © 2006 Robert Zbíral Metody citování odkaz na rozšiřující literaturu –v kterých dalších zdrojích se o tom píše (v textu nechceme rozebírat) –jaký je účel rozdíl mezi odkazem na literaturu a citací

21 © 2006 Robert Zbíral Metody citování odkaz na rozšiřující literaturu –v kterých dalších zdrojích se o tom píše (v textu nechceme rozebírat) –jaký je účel rozdíl mezi odkazem na literaturu a citací

22 © 2006 Robert Zbíral Metody citování vysvětlivka –kde nechceme zatěžovat text, ale musíme se o informaci podělit –i ve vysvětlivce se musí uvádět zdroj (pokud je potřeba)

23 © 2006 Robert Zbíral Příklad: kombinace prvků v jedné poznámce pod čarou


Stáhnout ppt "Co je plagiarismus a jak se mu vyhnout Úvod do studia práva 16.10."

Podobné prezentace


Reklamy Google