Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NSTITUCE EU Veřejná správa v EU. Na konzultace s právníkem po celou dobu trestního řízení, ale také třeba na možnost informovat rodinu o svém zatčení,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NSTITUCE EU Veřejná správa v EU. Na konzultace s právníkem po celou dobu trestního řízení, ale také třeba na možnost informovat rodinu o svém zatčení,"— Transkript prezentace:

1 I NSTITUCE EU Veřejná správa v EU

2 Na konzultace s právníkem po celou dobu trestního řízení, ale také třeba na možnost informovat rodinu o svém zatčení, mají mít nárok všichni občané Evropské unie. Ministři spravedlnosti členských zemí dnes totiž v Lucemburku souhlasili s návrhem Evropské komise, kterým se právo na obhájce řadí mezi základní unijní předpisy. Evropský parlament s podobou směrnice vyslovil souhlas už před měsícem. "Nyní je na členských státech, aby neztrácely čas a v zájmu občanů tento předpis co nejrychleji zařadily do svých právních řádů," poznamenala dnes eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. Na uvedení normy do svých právních řádů mají členské země tři roky. Zdroj: HN, úterý 8.10. 2013 2

3 Ú VOD Cíl: představit systém nadnárodního hlasování Systém tvorby legislativy (mezinárodní organizace x nadnárodní organizace, sdílená suverenita) 28 zemí, HMU – složitý systém rozhodování a institucionálního rámce ES (posilování většinového rozhodování na úkor jednomyslného, systém kvalifikované většiny) Blokační menšina pro blokování rozhodnutí Malé státy x velké státy (Německo x Malta) – kritéria hlasování + zapojení více institucí do procesu hlasování Jasná a srozumitelná pravidla rozhodování DŮRAZ NA DEMOKRACII VŠECH EVROPSKÝCH INSTITUCÍ 3

4 H LAVNÍ ORGÁNY EU EVROPSKÁ PĚTKA Evropská rada (summit nejvyšších představitelů čl. zemí) Rada EU (schůzky ministrů + Výbor stálých zástupců) Evropská komise (exekutivní nadnárodní instituce) Evropský parlament Evropský soudní dvůr (aplikace evropského práva v čl. zemích) 4

5 R OZHODOVÁNÍ NA ÚROVNI EU Navrhuje normy Zastupuje zájmy EU jako celku Evropská Komise Podílí se na schvalování norem Zastupuje zájmy čl. států Některé normy navrhuje Rada EU Podílí se na schvalování norem Zastupuje zájmy občanů EU Evropský Parlament 5

6 FINANČNÍ A PORADNÍ INSTITUCE ECB, ESCB EIB, Evropský investiční fond Evropský účetní dvůr Poradní orgány: Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů 6

7 S PECIALIZOVANÉ ORGÁNY Evropský ombudsman Evropský inspektor ochrany údajů Europol, Eurojust Interinstitucionální orgány: Úřad pro úřední tisky ES, Úřad pro výběr personálu (EPSO), Evropská správní škola A další

8 Evr. rada (ER) Evr. rada (ER) Evr. parlament (EP) Evr. parlament (EP) Rada EU (REU) Rada EU (REU) Evr. hospodářský a sociální výbor Evr. Soudní dvůr Soud první instance Evr. Investiční banka ------------------------- -- Evr. Investiční fond Evr. Investiční banka ------------------------- -- Evr. Investiční fond Europol Evr. Systém centrálních bank ---------------------------- Evr. Centrální banka Evr. Systém centrálních bank ---------------------------- Evr. Centrální banka Evr. komise (EK) Evr. komise (EK) Poradní výbory Výbor regionů

9 E VROPSKÁ RADA Vrcholný orgán EU JEA Definuje hlavní směry evropské politiky Summit min. 2x / půl roku Složena z představitelů výkonné moci členských států + ministři zahraničí V čele Evropské rady stojí předseda (Herman Van Rompuy) Patří sem předseda EK jednání se účastní vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Vydává základní rozhodnutí(přístup nových zemí, ústava…) Musí podávat výroční zprávu o pokroku EP Určuje nové směry evr. integrace, řeší bezpečnostní a zahraniční politiku Stanoviska ER jsou po stránce komunitárního práva "legalizována" následnými rozhodnutími Rady ministrů EU Summit ER: http://www.vlada.cz/cz/media- centrum/aktualne/evropska-rada-skoncila-pro-cr- uspesne--112673/http://www.vlada.cz/cz/media- centrum/aktualne/evropska-rada-skoncila-pro-cr- uspesne--112673/ 9

10 SÍDLO EVROPSKÉ RADY 10

11 P ŘEDSEDA EU Smlouva o EU předsedá Evropské radě a vede její jednání; ve spolupráci s předsedou Komise a na základě práce Rady pro obecné záležitosti zajišťuje přípravu a kontinuitu jednání Evropské rady; usiluje o usnadnění soudržnosti a konsensu uvnitř Evropské rady; po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému parlamentu Volen evropskou radou kval. většinou na 2 1/2 roku, možnost opakování 11

12 E VROPSKÁ KOMISE 12

13 E VROPSKÁ KOMISE Má legislativní iniciativitu (navrhuje legislativní akty) Vydává vlastní legislativní akty Dbá na dodržování práva EU – podává obžaloby k ESD Zastupuje EU v mezin. společenstvích 13 Komise se skládá z: 28 komisařů z 28 států (včetně předsedy) Každý komisař má jeden hlas, musí být nezávislý na politice svého státu Komise je kolektivní orgán, při hlasování se menšina podřizuje většině V budoucnosti při rozšiřování EU může max. počet komisařů dosáhnout 27 členů

14 E VROPSKÁ KOMISE 27 komisařů (jeden za členský stát), komisař pokrývá určitou oblast (V. Špidla komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti, Štefan Fule, evropská komisař pro rozšíření a politiku sousedství), 24 tisíc zaměstnanců Lisab. Sml. 5-leté funkční období, schvaluje a odvolává Evropský parlament, Předsedu Komise jmenuje Evropská rada, která po dohodě s předsedou také jmenuje jednotlivé komisaře. Komise - nadnárodní orgán, komisaři jsou nezávislí na vládách a jednají ve prospěch rozvoje EU Předseda - J. M. Barroso (2004-2009, 2010-2015) Sídlo je v Bruselu

15 15 E VROPSKÁ KOMISE zákonodárná iniciativa - předkládá návrhy sekundárního práva ES: iniciátor zákonodárství, správce politik, programů a rozpočtu, má značné výkonné pravomoci, zpracovává návrhy legislativy Unie Strážce Smluv, dohlíží na plnění smluv a opatření institucí EU Správce rozpočtu EU a vykonavatel politik EU Řídí a vykonává politiky EU (rozpočet ES, hospodářská soutěž, obchodní politika) Reprezentuje ES navenek (jednání WTO) Generální ředitelství http://ec.europa.eu/about/ds_cs.htm 20 + 10 členů (velké státy po 2 členech) Pro období 2004-2009: 25 (za každý členský stát 1 komisař)

16 R ADA EU Hlavní rozhodovací orgán Řešení problematiky na úrovni ministerstev – Rada ministrů GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT Patří zde GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT Rotace předsednictví po 6 měsících 16

17 Belgie [12] Dánsko [7] Německo [29] Estonsko [4] Finsko [7] Francie [29] Řecko [12] Spojené království [29] Irsko [7] Itálie [29]Lotyšsko [4] Litva [7] Lucembursko [4] Malta [3] Nizozemí [13] Rakousko [10] Polsko [27] Portugalsko [12] Švédsko [10] Slovensko [7] Slovinsko [4] Španěls ko [27] ČR [12] Maďar sko [12] Kypr [4]


Stáhnout ppt "I NSTITUCE EU Veřejná správa v EU. Na konzultace s právníkem po celou dobu trestního řízení, ale také třeba na možnost informovat rodinu o svém zatčení,"

Podobné prezentace


Reklamy Google