Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D.
Plazi - kvíz Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D.

2 Co je to plaz akvatický obratlovec endoterm, kůže nerohovatí
2 křížové obratle, metanefros bikondylní lebka ovoparie/ovoviviparie bez péče o potomstvo (sensu lato) akvatický/TERESTRICKÝ obratlovec EKTOTERM, kůže silně ROHOVATÍ (epidermální šupiny nebo krunýře) 2 křížové obratle, metanefros MONOKONDILNÍ lebka ovoparie/ovoviviparie bez péče o potomstvo (sensu lato)

3 Které skupiny ještě žijí?
Synapsida Mesosauridae Anapsida Millerettidae Acleistorhinus Lanthanosuchidea Macroleter Nyctiphruretia Reptilia Pareiasauria Procolophonoidea ? Testudines Synapsida Testudines Diapsida Capthorinidae Romeriida Protorothyrididae Diapsida ? Dinosauria (+Aves)

4 Které druhy rodí mláďata
1) Ještěrka obecná (Lacerta agilis) 2) Ještěrka zelená (Lacerta viridis) 3) Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) 4) Ještěrka zední (Podarcis muralis) 5) Slepýš křehký (Anguis fragilis) 6) Užovka hladká (Coronella austriaca) 7) Užovka obojková (Natrix natrix) 8) Užovka podplamatá (Natrix tessellata) 9) Užovka stromová (Zamenis longissimus) 10) Zmije obecná (Vipera berus) 11) Želva bahenní (Emys orbicularis) 3 5 6 10

5 Na obrázku je Pár ještěrky zelené 2 samci slepýše křehkého
2 samice užovky podplamaté Pár ještěrky živorodé Pár ještěrky obecné 5

6 Na obrázku je Zmije obecná Samice želvy nádherné Samec želvy bahenní
Samice želvy bahenní Samec želvy nádherné 3

7 slepíš Nemůže odvrhnout ocas – ano/ne Má srostlá oční víčka – ano/ne
Má končetiny na kostře – ano/ne Klade vejce – ano/ne 1 – ano 2 – ne 3 – ano 4 – ne

8 Poznáš ještěrky na obrázku?
A – ještěrka živorodá – malé massetericum B – ještěrka zední – velké massetericum

9 Ještěr nebo had? Slepýš křehký - ještěr

10 Které druhy jsou akvatické/terestrické
B C akvatické užovka obojková (C) a užovka podplamatá (D) terestrické – užovka stromová (B) a užovka hladká (A) D

11 Jaký had je na obrázku Zmije obecná Samice želvy nádherné
Samec želvy bahenní Samice želvy bahenní Samec želvy nádherné

12 Popiš první pomoc při uštknutí zmijí
Zavoláme rychlou zdravotnickou pomoc. Pacienta je nutné stabilizovat (nejlépe v leže), přitom na postiženou končetinu aplikujeme dlahu a VOLNOU bandáž. TLAKOVOU imobilizační bandáž NEPŘIKLÁDÁME! Postižená končetina se může mírně podložit, aby se snížil případný postup otoku a bolestivost. Bandáž můžeme postupně (cca po 15 min) posouvat výše od postiženého místa (např. cca o 10cm), přitom dbáme na to, aby stále zůstávala VOLNÁ – t.j. mezi bandáž a končetinu se musí pohodlně vejít alespoň 2 prsty. Postiženého pomáhá uklidňovat psychicky. Pokud nedošlo k poklesu krevního tlaku (závratím, slabosti, anebo mdlobám), může postižený sedět. V žádném případě se nedoporučuje jakýkoliv zbytečný pohyb. Pokud nedošlo k rozvoji příznaků celkové intoxikace, můžeme podávat nápoje, přitom se VYVARUJEME KÁVĚ a ALKOHOLU! Vhodný je např. ovocný čaj, anebo čistá voda. Jakékoliv léky, anebo sérum může podat pouze kvalifikovaný lékař. Při podání séra musíme přihlédnout na přítomnost známek systémové reakce.

13 Jak poznáme zmiji obecnou?
1) Zřítelnice – u zmije je přes den štěrbinovitá, ovšem je potřeba si uvědomit, že za zhoršených světelných podmínek se roztáhne a je téměř kulatá jako u užovek… 2) Šupiny – na těle jsou silně kýlnaté a had působí drsným dojmem. Na hlavě je málo velkých a poměrně nepravidelných štítků, mezi nimi je velké množství malých štítků – viditelné volným okem, bez nutnosti jít blíž, nebo chytat hada do ruky… 3) Zbarvení – značně variabilní (možnost záměny s některými užovkami), nicméně je to první varovný signál… 4) Biotop – zmije mají rády vyšší polohy, jejich výskyt na nížině je značně nepravděpodobný…

14 Na obrázku je Rozšíření užovky podplamaté Rozšíření zmije obecné
Rozšíření ještěrky zední Rozšíření AIDS Rozšíření želvy nádherné 5


Stáhnout ppt "Ing. Radovan Smolinský, Ph.D. et Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google