Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autonomní nervový systém (ANS): diagnostika a aplikace diagnostika a aplikace Michal Botek, Ph.D & Kateřina Neumannová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autonomní nervový systém (ANS): diagnostika a aplikace diagnostika a aplikace Michal Botek, Ph.D & Kateřina Neumannová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury,"— Transkript prezentace:

1 Autonomní nervový systém (ANS): diagnostika a aplikace diagnostika a aplikace Michal Botek, Ph.D & Kateřina Neumannová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc Tato prezentace byla zpracována v rámci řešení projektu FRVŠ (823/2013) s názvem Implementace poznatků z diagnostiky autonomní kardiální regulace a kardiopulmonálního systému do výuky na Fakultě tělesné kultury UP a Fakultě sportovních studií MU

2 AChAch AchNA Periferní části ANS

3 ANS A PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDCE o srdeční AUTOMACIE o SA uzel obsahuje P-buňky mající schopnost samotvorby akčního potenciálu o SA uzel - pacemaker rytmu 60 – 80 tepů o AV uzel – nodální rytmus 30 – 40 tepů (zpomalení vedení vzruchu na komory) o AV uzel – důležitost zpomalení: kompletní vyprázdnění síní o při blokádě ANS: VESTAVĚNÁ SF okolo 110 tepů.min -1, která s věkem klesá AV UZEL SA UZEL

4 ELEKTRICKÁ AKTIVITA SRDCE šíření depolarizace po myokardu

5 POHYB = STRESOR STRESOR a STRES – narušení homeostázy STRESOR a STRES – narušení homeostázy Akutní odpověď organismu Akutní odpověď organismu AKTIVACE STRESOVÉ OSY AKTIVACE STRESOVÉ OSY snížení aktivity PARASYMPATIKU a zvýšení SYMPATIKU snížení aktivity PARASYMPATIKU a zvýšení SYMPATIKU + vyplavení KATECHOLAMINŮ / Adrenalin + Noradrenalin / ADRENERGNÍ RECEPTORY ADRENERGNÍ RECEPTORY α 1 ; α 2 ; β 1 ; β 2 REDISTRIBUCE KRVE REDISTRIBUCE KRVE ↑↑↑ METABOLISMU

6 SF=7162697579 VARIABILITA SRDEČNÍ FREKVENCE (VSF) PERIFERNÍ ODDÍLY ANS SYMPATIKUS PARASYMPATIKUS (n.vagus) (n.vagus)

7 SF=71 62697579 VARIABILITA SRDEČNÍ FREKVENCE (VSF) o VSF – změny v SF na úrovni po sobě jdoucích tepů - RR o VSF– reflektuje regulační funkci ANS – výsledek zejména respiračně vázané aktivity vagu – fyziol. fenomén – respirační sinusová arytmie (RSA) – RSA = cyklický útlum aktivity vagu (VA) při dýchání – nádech = ↓VA + ↑ SF; výdech = ↑ VA + ↓SF

8 B redukovaná RSA (změny v SF mezi sousedními RR) SF [tep.min -1 ] A markantní RSA (změny v SF mezi sousedními RR) nádechvýdech

9 SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA VARIABILITY SRDEČNÍ FREKVENCE o neinvazivní metoda vyšetření aktivity obou větví ANS (primárně vagu, sekundárně sympatiku, resp. sympatovagové balance) (primárně vagu, sekundárně sympatiku, resp. sympatovagové balance) otransformací časových rozdílů mezi po sobě jdoucími R-R intervaly do frekvenčních hodnot vzniká modifikované R-R intervaly do frekvenčních hodnot vzniká modifikované výkonové spektrum v rozsahu od 0,02 do 0,50 Hz výkonové spektrum v rozsahu od 0,02 do 0,50 Hz

10 POSUZOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH SPEKTRÁLNÍCH PARAMETRŮ HRV Task Force (1996) o P VLF (0.02-0.05 Hz = 1,2 – 3 změny/min) :původ zatím nejednoznačný nejnižší vliv VA o P LF (0.05-0.15 Hz = 3 – 9 změny/min) :vliv pouze SY; nebo SY i VA, činnost baroreceptorů o P HF (0.15-0.50 Hz = 9 – 30 změny/min) :vliv výhradně VA, zrcadlí RSA o P T (0.02-0.50 Hz = 1,2 – 30 změny/min) := P VLF + P LF + P HF

11 SVB VA Komplexní indexy SA HRV (Stejskal et al., 2002) (od -5 do 5 bodů) o vagové aktivity (VA) (od -2 do 2 bodů) (od -2 do 2 bodů) o sympatovagové balance (SVB) (od -2 do 2 bodů) (od -2 do 2 bodů) o celkového skóre (CS) (od -1,5 do 1,5 bodu) (od -1,5 do 1,5 bodu) POSUZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ SA HRV o celkový spektrální výkon (PT) (od -2,5 do 2,5 bodů) (od -2,5 do 2,5 bodů) PTPT CS

12 - 20 letý sportovec (KV - 20 let) podstoupí vysoce intenzivní trénink a funkční věk (FV) - 45, tzn. že aktivita ANS odpovídá člověku staršímu - negativní stav. - 20 letý sportovec podstoupí pouze regenerační tréninky a FV - 15, tzn. že aktivita ANS odpovídá člověku mladšímu - pozitivní stav. Příklad hodnocení úrovně aktivity ANS CS - FUNKČNÍ VĚK

13 DUKLA 2010

14 Faktory ovlivňující HRV ↓ únava ↓ přetížení, přetrénování ↓ onemocnění (DM II, IM, obezita, ↑TK) ↓ spánková deprivace ↓ věk ↓ tělesná zátěž ↓ alkohol / drogy ↓ mentální stres ↓ extrémní enviromentální podmínky ↑ spánek ↑ zdravý životní styl ↑ pohybová aktivita

15 VYŠETŘENÍ AKTIVITY ANS o STANDARDNÍ podmínky o KDY ? ráno – dopoledne (7 - 9 hodina) o KDE ? tichá uzavíratelná místnost + sklopné lehátko (karimatka) o DÉLKA ? Standardní vyšetření 20 min (modifikace 12 min*) o ZPŮSOB ? Ortoklinostatický manévr (LEH – STOJ – LEH) 5 minut/60 sekund* 5 minut

16

17 Diagnostickým systém DiANS PF8

18 1. SA HRV jako nástroj OPTIMALIZACE ZATÍŽENÍ

19 Tréninkové zatížení zotavení genetická výbava - talent sportovnívýkonnost

20 ANS o sportovní výkon = multifaktoriální problém o mezi vítězi a poraženými je rozdíl 0,4 % (Pyne et al., 2004: Progression and variability of competitive performance of Olympic swimmers) o heart rate variability (HRV) + exercise :1989 o heart rate variability (HRV) + exercise : 1989 o HRV + athlete : 208 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=heart+rate+variability+exercisehttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=heart+rate+variability+exercise (10_2013)

21  dávkování zatížení - empirie trenéra, pocity sportovce JAK STANOVIT OPTIMÁLNÍ VELIKOST TRÉNINKOVÉHO ZATÍŽENÍ? nedostatečný rozvoj talentu přetížení přetrénování přetížení přetrénování adaptační kapacita organismu adaptační kapacita organismu Autonomní nervový systém (ANS)  zpětnovazebný ukazatel změn v organismu, které mohou být vyvolány tréninkovými a mimotréninkovými podněty vyvolány tréninkovými a mimotréninkovými podněty (Arai et al., 1989; De Meersman, 1993; Iellamo et al., 2003; Lacko et al., 2003; Perini et al., 1989; Stejskal et al., 2001; Yamamoto et al., 2001; Zhong et al., 2005) optimalizace tréninkového zatížení – prevence přetrénování (Aubert et al., 2003; Banzer et al., 2002; Botek, 2007; Kiviniemi et al., 2007, Lehmann et al., 1998; Pichot et al., 2000; Pober et al., 2004; Portier et al., 2000; Seiler et al., 2007; Uusitalo et al., 2000) (Aubert et al., 2003; Banzer et al., 2002; Botek, 2007; Kiviniemi et al., 2007, Lehmann et al., 1998; Pichot et al., 2000; Pober et al., 2004; Portier et al., 2000; Seiler et al., 2007; Uusitalo et al., 2000) úroveň autonomní aktivity souvisí s aerobní a sportovní výkonností úroveň autonomní aktivity souvisí s aerobní a sportovní výkonností (Atlaoui et al., 2007; Botek et al., 2013; Garet et al., 2004; Hautala et al., 2009; Kiviniemi et al, 2007; Pichot et al., 2002; Schmidt et al., 2006; ) (Atlaoui et al., 2007; Botek et al., 2013; Garet et al., 2004; Hautala et al., 2009; Kiviniemi et al, 2007; Pichot et al., 2002; Schmidt et al., 2006; Stejskal, 2002) VYUŽITÍ CELÉ ADAPTAČNÍ KAPACITY - ZVYŠOVÁNÍ SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI

22 SMYSL OPTIMALIZACE vzestupvýkonnosti a stabilní formy o vzestup nebo udržení výkonnosti a stabilní formy o udržení relativně vysoké a stabilní aktivity ANS

23 Longitudinální vyšetření ANS  mapa,,profil“ aktivity ANS CS [body] tréninkové jednotky 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  optimalizace

24 CS PRAKTICKÁ UKÁZKA OPTIMALIZACE 5 (14%) 14 (50%) 3 (11%) 6 (21%) muž 20 let; 400m překážek; 32 TJ (28 optimalizovaných) muž 20 let; 400m překážek; 32 TJ (28 optimalizovaných)

25 VSF a změna sportovní výkonnosti změna sportovní výkonnosti o vysoká a stabilní aktivita vagu v přípravě souvisí se zvyšováním výkonnosti Botek, M., McKune, A., Krejčí, J., Stejskal, P., Gaba, A. (2013). Change in performance in response to training load adjustment based on autonomic activity. International Journal of Sport Medicine, 34, 1-7.

26 2. SA HRV jako nástroj pro VÝBĚR talentů

27 B Nižší aktivita ANS SNÍŽENÁ TRÉNOVATELNOST = REDUKOVANÁ VÝKONNOST SF [tep.min -1 ] A Vyšší aktivita ANS Vyšší aktivita ANS VYSOKÁ TRÉNOVATELNOST A ODOLNOST HRÁČE VŮČI STRESU

28 MÉNĚ TALENTOVANÝ SPORTOVEC TALENTOVANÝ – TRÉNOVATELNÝ SPORTOVEC

29 3. SA HRV a trénink ve vyšší nadmořské výšce

30 ? Vysokohorská příprava Cíl: Zvýšení aerobní kapacity (VO 2 max) na základě adaptace na redukovaný parciální tlak kyslíku Empirie: Bez vlivu nebo negativní vliv na sportovní výkonnostBez vlivu nebo negativní vliv na sportovní výkonnost Pozitivní vliv na sportovní výkonnostPozitivní vliv na sportovní výkonnost

31 nížina po 1. dnu zatížení po 2. dnu zatížení po 3. dnu zatížení po 4. dnu zatížení po 5. dnu zatížení Liberec 24. - 25. 6. 2004 Monitorování HRV při pobytu ve vyšší nadmořské výšce

32 Vliv simulované nadmořské výšky na aktivitu ANS Hypoxikátor MAG-10 řízené dýchání na úrovni 12 dechů.min -1 6000 m 4800 m 220 m Měření HRV

33 Vysokohorské soustředění pozitivní vliv Po návratu pozitivní vliv na sportovní výkonnost Sportovci s vysokou aktivitou ANS Sportovci s nižší aktivitou ANS nebo s častou dysbalancí ANS negativní vliv Po návratu negativní vliv na sportovní výkonnost

34 žena, inline brusle, 18 let, mistryně ČR muž, atletika, 33 let, MČ, MS, OH

35 4. SA HRV a Rychlý přechod přes časová pásma

36  rychlý přesun přes časová pásma  posun v působení světla  porucha autonomní kardiální regulace  snížení výkonnosti a adaptační kapacity  přechodné narušení cirkadiánního rytmu  únava, poruchy spánku, změny nálady, … SYNDROM JET LAG (Manfredini et al., 1998; Waterhouse et al., 2002) ? JAK DLOUHO ? ? KDY ZAČÍT TRÉNOVAT ? ? JAKÉ ZVOLIT ZATÍŽENÍ ?

37 atlet, 33 let, Praha – Peking, +6 hodin SF [tep.min -1 ] leh stoj leh stoj TRÉNINKOVÁDOPORUČENÍ zvýšitsnížit optimální 43 73 43 73 6.6.6.6. 46 78 46 78 5.5.5.5. 0 47 75 47 75 45 71 45 71 44 67 44 67 45 74 45 74 1.1.1.1. 41 86 41 86 40 83 40 83 2.2.2.2. 48 81 48 81 8.8.8.8. 43 83 43 83 3.3.3.3. 44 81 44 81 9.9.9.9. 50 85 50 85 7.7.7.7. 41 72 41 72 4.4.4.4. Z

38 SF [tep.min -1 ] leh stoj leh stoj plavkyně, 18 let, Praha – Bogota, -7 hodin TRÉNINKOVÁDOPORUČENÍ snížit optimální 5. - 6. Z závody závody 0 51 80 51 80 55 95 55 95 59 89 59 89 57 71 57 71. 61 85 61 85 2.2.2.2. 56 75 56 75 1a.1a.1a.1a. 62 96 62 96 4.4.4.4. 52 92 52 92 7.7.7.7. 62 96 62 96 8.8.8.8. 1b.1b.1b.1b. 56 82 56 82 69 102 69 102 3.3.3.3.

39 Využití SA HRV ve sportovní oblasti  Pro optimalizaci zatížení a minimalizuje riziko vzniku přetížení nebo přetrénování nebo přetrénování  Pro objektivní hodnocení míry vnitřního zatížení organismu a tím i aktuální tréninkové kapacity sportovce tím i aktuální tréninkové kapacity sportovce  Pro hodnocení průběhu a kvality zotavení a stanovení optimálního začátku tréninku („timing“ tréninku a zotavení). optimálního začátku tréninku („timing“ tréninku a zotavení).  Při výběru talentovaných (,,trénovatelných“) sportovců nebo nákupu nových sportovních akvizic. nákupu nových sportovních akvizic.  Pro hodnocení průběhu aklimatizace při pobytu ve vyšší nadmořské výšce nadmořské výšce

40 SA HRV a preskripce PA: VAGOVÝ PRÁH definice, výpočet a možné využití v praxi

41 PODÍL AKTIVITY VAGU NA REGULACI KVS IZ 45 % MTR – T VA : není závislý na věku ani pohlaví AKTIVITA SAS 45 % MTR = bezpečná IZ AKTIVITA VAGU

42 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Autonomní nervový systém (ANS): diagnostika a aplikace diagnostika a aplikace Michal Botek, Ph.D & Kateřina Neumannová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury,"

Podobné prezentace


Reklamy Google